http://u.jimdo.com/www44/o/s4864e387f98c287e/emotion/crop/header.jpg?t=1329217528

 

 

ZETA: „Tűzőrzés és megújulás„

 

 

A Zenetanárok Társasága a február 22-én megtartott tisztújító Közgyűlésén új vezetőséget választott. A vezetőség tagjai: Laczó Zoltán tiszteletbeli elnök, Ruszinkóné Czermann Cecilia elnök, Balázsné Szatmári Éva, Gulyás Csilla és Szkordiliszné dr.Czitrovszky Ilona alelnökök.

 

Ruszinkóné Czermann Cecilia elnök számol be a „megújult” ZETA terveiről:

 

Nem megújult ZETÁ-ról beszélnék, inkább azt mondanám, hogy a ZETA több mint fél évszázados múltját tiszteletben tartva, a hagyományokat megőrizve, a jelen követelményeit szem előtt tartva szeretnénk tovább fejleszteni a szakmai munkát. Mostanában többször megfogalmazódott a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán ilyen szervezetre. Azt gondolom, hogy a jelenlegi oktatáspolitikai helyzetben, amikor megalakul a Pedagógus Kar, életbe lép a pedagógus életpálya modell, tankerületenként és nem szakmai területenként tagozódnak az iskolák, létjogosultsága van egy olyan független szakmai szervezetnek, amely a zenetanárok igényeit figyelembe véve alakítja ki programjait és hallatja szavát. Az alapszabályban is megfogalmazott célunk, hogy összehangoljuk a magyar zenepedagógia különböző képzési szintjein és képzési keretei között működő tanárok szakmai tevékenységét és biztosítsuk szakmai érdekvédelmüket.

 

A Közgyűlés után az alelnökökkel a legfontosabb feladatunk az volt, hogy a tagozatok vezetésére megtaláljuk azokat a széles körben elismert tanárokat, akik a ZETA céljának  megfelelően országos szinten is együtt tudnak működni a tagozat tanáraival. Örömmel mondhatom, hogy ugyan még nem teljes a névsor, de a tagozatok többségének már van vezetője: Avar Judit  – ének, dr. Ábrahám Mariann – zongora, Ernyei László – harmonika, Kovácsikné Falvay Edit – gordonka, Romos Zsolt – fafúvós, S. Szabó Márta – szolfézs, Szászné Réger Judit – hegedű, Sztán István – rézfúvós.

 

Nagyon fontosnak tartom a kapcsolattartást és az együttműködést a többi civil szervezettel. Az MZTSZ a kezdetektől támogatja a ZETA működését, programjait. Mondhatnánk azt is, hogy a Szakszervezetből „nőttünk ki”. A ZETA elődszervezete 30 éven keresztül az Országos Zenepedagógus Szakosztály volt, a zeneművészek szakszervezetének egyik szakmai tagozataként.  Az MZMSZ a művészeti iskolák képviseletében komoly eredményeket ért el. A közös gondolkodás, a közös fellépés a művészeti iskolák és az ott tanító tanárok érdekében még eredményesebbé tudná tenni munkánkat. Persze jelenleg egyik szervezet sincs könnyű helyzetben, az anyagi források beszűkültek.

 

Terveink között a tehetséggondozás kiemelt szerepet kap. Áprilisban a MATEHETSZ-szel közösen szerveztünk meg két „Tudástranszfer Fórumot” Pécsett a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola és Győrött a Liszt Ferenc Művészeti Iskola közreműködésével. A tehetséggondozás keretében kerül megrendezésre 2O14. július 15-16-án a kínai-magyar hangszeres verseny. A versenyt a Kínai Zenészek Egyesülete és a Kínai Kodály Egyesület szervezi, a ZETA a szakmai hátteret biztosítja.

 

A tehetséggondozást segíti, de már a következő tanév programjai között szerepel azoknak a növendékeknek a bemutatása, akik az országos hangszeres versenyek döntőjébe bejutottak, de ott nem értek el helyezést. Fontos lenne, hogy se a tanár, se a növendék ne kudarcként élje meg ezt a helyzetet. A tanárok részére előadást szervezünk a versenyzés pszichés hátteréről, a növendékeknek pedig hangversenyt a régióhoz tartozó Művészeti Egyetemeken.

 

Szeretnénk a rendezvényeinket „közelebb” vinni a tanárokhoz.  Az eddigi gyakorlattal szakítva ezentúl nemcsak Budapesten szervezünk programokat. Együttműködve a vidéki zeneművészeti egyetemekkel, szakiskolákkal és zeneiskolákkal Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Győrött tartunk meg egy-egy rendezvényt.

 

A pedagógus portfólió készítéséhez nyújt segítséget októberi programunk, amelyet a fent jelzett négy városban is bemutatunk.

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a kortárs zeneszerzők műveinek népszerűsítését, bemutatását. Jelenleg ezen a projekten dolgozunk közösen a Választmánnyal és a Tagozatvezetőkkel.

 

Persze ahhoz, hogy valóban betöltsük küldetésünket és eredményeket tudjunk elérni, minél nagyobb számú tagságra van szükség. Ezúton is kérem azokat a zenetanárokat, akik egyetértenek a ZETA céljaival és érdeklődnek programjaink iránt, vagy szívesen részt vennének a hangszerüknek megfelelő szakmai munkában, a mellékelt adatlap kitöltésével jelentkezzenek tagnak. Azt szeretnénk, hogy a ZETA egy valóban hatékonyan működő szakmai szervezetté váljon a Választmány, a Tagozatvezetők és a zenetanárok aktív együttműködésének köszönhetően.

 

A ZETA honlapján (www.zetahun.jimdo.com), valamint a Parlando hasábjain tájékozódhatnak programjaink részleteiről.