IV. Esztergomi Regionális Szolfézsverseny, 2014.

 

 

 

Az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola immáron 4. alkalommal adott otthont 2014. április 25-én a Regionális Szolfézsversenynek, melyen számos zeneiskola és alapfokú művészetoktatási intézmény képviseltette magát növendékeivel. Az esztergomi Zeneiskola tanulóin kívül érkeztek ifjú zenészek Gödöllőről, Vácról, Piliscsabáról, Martonvásárról, Nyergesújfaluról, Bicskéről és Budapest néhány intézményéből is.

 

A növendékek a délelőtt folyamán írásbeli fordulón mérték össze tudásukat, délután pedig szóbeli meghallgatás következett, melynek során háromtagú, független zsűri előtt szerepeltek szabadon választott népdalokkal és lapról énekléssel.

A hat korcsoport meghallgatása évfolyamonként, emelkedő sorrendben, precíz gyorsasággal történt. Az egész napos verseny teljes körű lebonyolítása a szervezők magas fokú rutinjának köszönhetően gördülékenyen zajlott: a feladatok kiválasztása, előkészítése, az időkorlátok tartása gondos odafigyelést, szakmai profizmust tükrözött. Az érkező vendégeket – gyermekeket és kísérőiket egyaránt – vendégséggel váró fogadó Zeneiskola barátságos hangulata pozitívan hatott a verseny légkörére is: a nyugodt környezet még az izgulásra hajlamosabb növendékeket is bizakodóbbá, kiegyensúlyozottabbá tette.

 

A verseny kiértékelése – szintén a szervezők lendületes munkájának, rutinjának köszönhetően – a legminimálisabb időt vette igénybe: a szóbeli forduló kezdésére a teljes írásbeli anyag feldolgozásra került. Ezt követően – a szóbeli verseny idején – az egyes korcsoportok meghallgatásának befejeztével az adott pontszámok máris összegzésre és nyomtatásra kerültek, így a résztvevők idejét ez nem vette igénybe.

 

A szóbeli fordulón az ifjú művésznövendékek először hozott népdalaik közül énekeltek a zsűri és az érdeklődő közönség előtt. A tanulók felkészültsége tanáraik gondos munkáját dicsérte. A pontozásnál a zsűri figyelembe vette a tiszta ének, a jó artikuláció, a megfelelő hangmagasság megválasztása mellett azt is, ha a növendék „testre szabott” (leány – legény) népdalt énekelt, illetőleg ha a népdalok kiválasztása igényes kutatómunkát is tükrözött, valamint a források autentikus megnevezése is megtörtént.

 

A lapról éneklés a szolfézsversenyek legkritikusabb pontja. Voltak egészen kimagaslóan teljesítő versenyzők, és dicsérendő, hogy a kevésbé rutinosabb tanulók sem „adták fel”, hanem képességeikhez mérten mindenki igyekezett megbirkózni a feladattal.

 

A verseny végeztével, az ünnepélyes eredményhirdetés után a növendékeknek és felkészítő tanáraiknak lehetőségük volt – igény szerint – az írásbeli munkák megtekintésére, illetőleg konzultációra a versenyt szervező kollégákkal.

Összegezve elmondhatjuk, hogy egy nagyon jól szervezett, kiválóan koordinált, jó hangulatú versenynapot tudhatott maga mögött minden résztvevő. A szervezők méltán bízhatnak benne, hogy a következő – immáron V. Regionális Szolfézsverseny is ilyen fokú érdeklődést eredményez majd.

 

Zsűri társaim, Bóka Borbála (Podmaniczky AMI, Aszód) és Pálmai Árpád (Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium) nevében ezúton gratulálok és köszönöm meg munkáját a szervező kollégák sorában Udvardyné Pásztor Ágnesnek, Zimmer Dórának, Kovács Andreának, Lukács Líviának, Séra Annának, Stipkovits Fülöpnek és Reményi Lászlónak!

 

A résztvevő Növendékeknek további szép eredményeket, a felkészítő Kollégáknak hasonló sikereket kívánok!

 

Budapest, 2014. május 5.

Daragó Rita Laura

ELTE BTK, Zenei Tanszék