Varga Csabáné Zakariás Emőke, Dr. Wilhelm Márta

 

Bemelegítés, a gyakorlás közbeni pihenők, a helyes testtartás

 

Három fontos elem a mozgásszervi betegségek megelőzéséhez

 

Talán meglepő, hogy testnevelő tanárként választottam zenepedagógusok, gyógytornászok orvosok által kutatott témát. Tizenöt éve a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában tanítok zenész növendékeket. A kezdeti időszakban sok problémát jelentett a zenész osztályok tananyagának összeállítása.  A mozgásformák kiválasztása és zenészekre alakítása mindennapos fejtörést okozott, mivel az éppen aktuális tantervek anyagát nem lehetett válogatás és változtatás nélkül tanítani ezekben az osztályokban. Gyakoriak voltak a gyakorlásból adódó panaszok, melyek miatt a gyerekek a testnevelés órán nem tudtak teljesíteni, illetve az órámon szerzett sérülések akadályozták a zenei haladásukat. Szerencsésnek mondhatom magam, mert hangszertanár kollégáim segítségemre voltak abban, hogy megtaláljam a helyes irányokat.

 

Iskolánk helyi tantevének elkészítésekor kezdtem el érdeklődni a zenészek gyakorláshoz köthető mozgásszervi panaszai iránt. Úgy gondoltam, hogy a tapasztalataim szerint gyenge fizikai képességekkel rendelkező növendékek tananyagát úgy kellene összeállítani, hogy a későbbi mozgatórendszeri problémákat megelőzhessük.

 

1.    Előzmények

Az eddigi kutatások eredményeit látva, kíváncsi lettem arra, hogy a leírt problémák jelentkeznek-e iskolánk tanulóinál.  A témával foglalkozó valamennyi irodalom kiemeli, hogy a hosszú évek alatt kialakuló foglalkozási ártalmak megelőzhetők.

 

Magyarországon a zenészek és a zenét tanuló növendékek egészségvédelmével az 1960-as évektől kezdődően a Kovács Módszer Egyesület foglalkozik. Ma már sok zenetanár alkalmazza tanításában a Kovács-módszer elveit és módszereit.

 

Pásztor Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem tanára  2006/2007-ben készített felmérést a zenei foglalkozási ártalmakról[1] (Pásztor 2007). Kérdőíves felmérésében a magyar zeneoktatási intézmények növendékeinek foglalkozási eredetű panaszaira, gyakorlási szokásaikra és életmódjukra vonatkozó kérdéseket tett fel, amelyben 8 felsőoktatási intézmény 549 hallgatója és 12 szakközépiskola 907 tanulója vett részt, valamennyien zenész növendékek. A kapott eredmények alapján aggasztónak tartja, hogy a felmérésben szereplő növendékek több mint felének volt már foglalkozási ártalomból eredő panasza. A probléma okát a tanulók terhelésének és a teherbíró képessége egyensúlyának megbomlásában látja. A panaszok között leggyakrabban a kézbántalmak (28%), hátfájdalmak (26%9), nyakfájdalmak (16%) és a derékfájdalmak (11%9) fordulnak elő. Számomra elgondolkodtató, hogy a szakközépiskolások körében is igen magas az arányuk, és a panaszok többüknél már zeneiskolás korban is jelentkeztek.

 

Kádas Mariann szakközépiskolai testnevelő tanár a 2004/2005. tanévben készített felmérést a Kovács-módszer zenei munkaképesség mérő tesztje alapján[2]. A véletlenszerűen kiválasztott 60 tanuló többségében a 9. és 10. évfolyamra járt. Felmérésének elsődleges célja az volt, hogy adatokkal alátámassza azt a szubjektív véleményt, hogy diákjainak szüksége van a speciális zenei munkaképesség-gondozásra, mivel jelen állapotuk, jóllehet az egészség-zónán belül van, nagyon sok esetben az optimálistól messze elmarad.”

 

A zenepedagógusok mellett hazánkban a gyógytornászhallgatók is végeztek méréseket zenészek körében. Többek között vizsgálták a hangszerhasználat során kialakuló mozgásszervi betegségeket, azok kialakulását, kezelését és megelőzésük lehetőségét.

 

Hámori Zsófia a hangszeres játék hatásait vizsgálta cselló- és hegedűművészeknél [3]. Tanulmányában a hangszeres zenészek leggyakoribb mozgásszervi panaszának, a nyak-váll régió fájdalmának okát kereste. Felmérésében 26 hegedűszakos és 16 csellószakos, valamint a kontrollcsoportban 20 gyógytornász szakos hallgató vett részt, akiknek az átlag életkora 23 év volt. A kapott  adatok alapján arra a következtetésre jutott,  hogy a hangszer tartása és a hangszeres játék okozta izomdiszbalansz kialakulása kiválthatja az aszimmetrikus testtartást és az izomfájdalmat.           

 

Váraljai Csenge a hangszerek testtartásra gyakorolt hatását vizsgálta zongora, hegedű és fuvola szakos növendékek körében[4]. Felmérésében három konzervatórium növendékei vettek részt, összesen százhuszonhárman, 50 zongorista, 50 hegedűs és 23 fuvolista. Elgondolkodtató eredményre jutott, ugyanis a felmért 14-18 éves tanulók közül mindössze 27%-nak  volt  épnek mondható a gerincének állapota. Emellett vizsgálta még azt is, hogy az afiziológiás testtartás milyen izomrendszeri elváltozásokat okoz a gerinc mentén, majd ezek miatt milyen mozgásszervi betegségek alakulhatnak ki. A gyakorláshoz köthető fájdalmak közül leggyakoribb a hátfájás (zongoristák 40%, hegedűsök 40%, fuvolisták 20%). A nyaki fájdalom a fuvolistáknál kiemelkedően magas, 40% felett van. Derékfájás legtöbbször a hegedűsöknél (27%) jelentkezik, de figyelemre méltó (17-22%) a másik két hangszer esetében is. Egyformán gyakori a vállfájás (20% körül), mindhárom hangszer esetében. Jeleztek még könyök (fuvola, zongora 5-4%), csukló és ujj panaszokat. Ez utóbbiakat legnagyobb számban fuvolisták.

 

Külföldön számos szakmai szervezet foglalkozik az előadóművészek, köztük a zenészek problémáinak kezelésével és prevenciójával. Közülük az egyik az 1988-ban Amerikában, Coloradóban alakult Performing Arts Medicine Assotiation (Előadóművészetek Egészségügyi Szervezete), a másik 1994-ben jött létre Németországban, a hannoveri Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin (Zenefiziológiai és Zenész-egészségügyi Intézet). Mindkét intézmény munkatársai számos publikációt írtak kutatásaikról.

 

Richard Lederman „Az izom-ideg kapcsolat és a csont-izomrendzer problémái hangszeres zenészek körében” címmel jelentette meg tanulmányát[5] (Lederman 2003). A clivlandi klinika Department of Neurology and Medical Center for Performing Artrists betegei közül 1353 hangszeres zenész vizsgálata során a legfontosabb diagnózisok voltak a csont és izomrendszer elváltozásai (64%), perifériás idegrendszeri problémák (20%) és focalis dystonia ( 8%).

 

A csont és izomrendszer elváltozásainak 1/3-át a váll speciális ütődéses syndromája, a rotátor köpeny szakadása, az ízület túl mozgékonysága okozta ficam, ínrándulás és íngyulladás idézi elő. A fennmaradó 2/3-adnak helyi izomfájdalma van, amit a szakirodalom „túl-használatnak” nevez. Ez a szóhasználat az előadóművészek gyógyítása és a sportorvoslás során azt jelenti, hogy a kötőszövetek oly mértékű terhelésnek vannak kitéve, ami túllépi a biológiai határokat. A panaszok különösen a felső kar, a felső törzs és nyak környékén jelentkeztek, s leggyakrabban a hangszerekre jellemző speciális megoszlásban.

 

A perifériás idegrendszeri rendellenességek többsége olyan anatómiai pontokhoz köthető, amelyeken az ideg húzásnak, nyomásnak, dörzsölésnek, súrlódásnak vannak kitéve. Ezek a rendellenességek a lakosság körében is gyakoriak, de vannak adatok, amelyek azt mutatják, hogy a zenészek testtartása, különösen bizonyos hangszereknél, okozhatják ezeket a rendellenességeket. A frekventált perifériás idegrendszeri eltérések között található a thoracic outlet syndrome, ulnaris neuropathya a könyöknél és a carpalis alagutsyndroma a csuklónál.

 

Az eddigi kutatásokat az általam tanított korosztálynál idősebbek körében végezték, ezért célom egy állapotfelmérés elkészítése volt, melynek adatai felhasználhatóak egy preventív mozgásanyagot tartalmazó tananyag összeállításához. Véleményem szerint a tanulóink gyakorláshoz köthető panaszai korai tünetei a zenészeknél felnőttkorban diagnosztizált betegségeknek.

 

 

2.    Tanítványaim körében végzett felmérés eredményei

 

A vizsgálatomat a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Zeneművészeti tagozatán végeztem, 2012 szeptemberétől – decemberéig. A beválasztási kritérium szerint a vizsgálatban 65 fő zeneművészeti szakközépiskolai képzésben résztvevő 9. és 12.-13. évfolyamos tanuló vett részt. Nemenkénti megoszlásuk 29 fiú (44%) és 36 leány (55,4%).  Image_0

 

 

Átlag –életkor

(év)

Szórás

Hány éve játszik

a hangszerén

N

(fő)

9.  évfolyam

12-13. évfolyam

Teljes minta

14,6

18

16,5

,563

,765

1,863

6,3

8, 8

7,6

30

35

65

 

A tanulóink körében végzett felmérés során egy kérdőívet állítottam össze gyakorlási szokásaikról, és gyakorláshoz köthető fájdalmaikról. Ezt követően speciális orvosi vizsgálati teszteket végeztünk gyógytornászhallgató segítségével, a zenészek foglalkozásból eredő betegségeinek szűrésére. Az adatok feldolgozásához az SPSS.19 statisztikai programot használtam.

 

2. a.  Kérdőív a gyakorlási szokásokról és a gyakorláshoz köthető fájdalmakról

 

A saját szerkesztésű kérdőívben a kérdések összeállításánál figyelembe vettem az általam ismert kérdőíves felmérések adatait. A gyakorlási szokásokra és a fájdalmakra feltett kérdések közül azokat, melyek összehasonlíthatóak az eddigi felmérésekkel, beépítettem a kérdőívembe. A kérdőív kitöltése osztálykeretben, a jelenlétemben történt. A tanulók, a számukra nem egyértelmű kérdések megválaszolásához segítséget kérhettek. A kihagyott kérdésekre és a számomra értelmezhetetlen válaszkora a későbbi felmérések során visszatértünk, pontosítottunk.

 

A felmérés első részében megtudhattam, hogy mekkora terhelést jelent a tanulók szervezetének a napi hangszeres gyakorlás, ugyanis a gyakorlással töltött idő az év során nem egyenletesen oszlik meg. A kérdőívben külön kérdeztem rá a fellépés előtti, a verseny előtti, a vizsga előtti, az órára való felkészülés és a szünet alatti gyakorlási időre. A tanulók által beírt perceket kategóriákba soroltam.

 

Az eredményekből látszik, hogy a fellépésre, versenyre és vizsgára a növendékek legnagyobb arányban 140-240 percet, órákra 60-140 percet gyakorolnak a hangszerükön.  A szünetben jelentősen megnő a 60 percnél kevesebbet gyakorlók aránya. A két évfolyam gyakorlási idői között a szünet kivételével szignifikáns összefüggés mutatható ki (p<0,05). A 9. évfolyamon a tanulók 60-145 percet, míg a 12-13. évfolyamon tanulók 145-240 percet gyakorolnak. Mindez azt jelzi számunkra, hogy a napi gyakorlási idő a képzés öt éve alatt majdnem duplájára emelkedik, ennyivel növekszik a hangszeres játékért és a hangszer tartásért felelős izomcsoportok terhelése.

 

A több órás izomtevékenységre, a sportmozgásokhoz hasonlóan, fel kell készíteni a tanulók szervezetét.  A gyakorlást meg kellene előznie bemelegítésnek, ami nem egyezik meg a hangszeres bejátszással. A bejátszás során hangszeres ujjgyakorlatokat, skálázást különböző irányokban, valamint oktávgyakorlatokat végeznek a tanulók. Ezek a gyakorlatok azonban nem melegítik be a hangszer tartásért és a hangszeres testtartásért felelős izomcsoportokat.

 

A bemelegítés teremt átmenetet a szervezet nyugalmi állapota és a fokozott fizikai igénybevétel között. A gyakorlatok hatására gyorsul a szívműködés, fokozódik a légzés, megnő az izmok vérellátása, ami biztosítja a fokozott izommunka számára a megfelelő oxigén- és energia ellátást. Az idegpályák alkalmazkodnak az ingerek számának fokozódásához és pontosabb mozgáskoordinációt tesznek lehetővé[6].

 

A kérdőívben külön érdeklődtem a növendékek bejátszási és bemelegítési szokásairól.

 

Míg valamennyien átlagosan 5-30 perc bejátszással kezdik a gyakorlást, addig a teljes   minta mindössze 20%-a végez bemelegítő gyakorlatokat. A felmérésben résztvevő tanulók közül 19 fő tanult bemelegítő gyakorlatokat, de mindössze 13 fő melegít be hangszeres gyakorlás előtt. Nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlásuk nem mutat különbséget. Arra a kérdésre, hogy ki tanította a bemelegítő gyakorlatokat, 13 esetben a zenetanár, 3 esetben a testnevelő tanár és egy esetben az internetről, válaszokat kaptam. Figyelemre méltó, hogy a növendékek 70,8%-a nem melegít be, néhányan annak ellenére sem, hogy tanítottak neki gyakorlatokat. Testnevelő szemmel elgondolkodtató, hogy a testnevelés órán rendszeresen végzett bemelegítő gyakorlatokat a gyerekek nem kapcsolják a hangszeres gyakorláshoz. Fontos feladat lehet számunkra, hogy a zenetanárokkal együtt tudatosítsuk bennük ennek szükségességét.

 

A gyakorlás megterhelő hatásának mértékét vizsgálva feltétlenül tudnunk kell, hogy tartanak-e szünetet gyakorlás közben. Jó látni, hogy a növendékek 92 %-a tart szünetet, de míg a 9. évfolyam átlagosan 32 percenként, addig a 12-13. évfolyam csak 51 percenként. A gyakorlás közbeni szünetek és a korcsoport összehasonlítása szignifikáns összefüggést mutat. (p<0,05). Amennyiben ezzel az adattal összevetjük a napi gyakorlási idő jelentős növekedését a szakközépiskolai zenei képzés ideje alatt, láthatjuk, hogy a hosszabb ideig tartó izommunka és a ritkábban beiktatott pihenőidő fokozza a terhelést. A szünetekben a tanulóknak csak 26,2%-a mozgatja át tornával elfáradt tagjait. Legtöbben nyújtó (8fő) és keringésfokozó (5fő) gyakorlatokat végeznek. A tornázók 80%-a a 12-13. évfolyamra jár (p<0,05).

 

A kérdőív következő részében arról érdeklődtem, hogy szoktak-e a gyakorláshoz köthetően valamilyen fájdalmat érezni a testük bármely részén. Ezt a testrészt egy emberi alakon kellett megjelölniük.

 

 

 

testrész

A fájdalom előfordulásának gyakorisága

A fájdalomra panaszkodók között a 12-13. évfolyamosok aránya

kézfej és ujjak

40 %

53,8 %

lapockák közötti terület

24%

85,7%

derék

19%

72,7%

vállak

19%

62,5%

csukló

19 %

58,3%

alkar

17%

71,4%

nyak

17%

87,5%

 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a felső végtag és a gerinc régió jelenti a kritikus területeket. Valamennyi testrész fájdalma - a gerinc régiók esetében szignifikánsan (p<0,05) - gyakrabban jelentkezik a felsőbb évesek körében , ami magyarázható a megnövekedett terheléssel.  A  gerinc régió különböző szakaszainak fájdalma arányosan növekszik a napi gyakorlási idő emelkedésével.

 

A fájdalom jellegét kevesen tudták meghatározni. A felső végtag fájdalmára panaszkodók valamennyien jeleztek zsibbadásos tüneteket, mely idegi érintettségre utal  A. hát-  és a felső végtag  fájdalommal küzdők mindegyike izomfáradtságot illetve  izomlázat érzett, ami izomgyengeségre utal.    

 

Sajnos a tanulók 75,4%-ának volt már gyakorláshoz köthető panasza. A növendékek 13,9 %-a kényszerült már hosszabb ideig kihagyni a gyakorlást, a jelentkező fájdalom miatt, közülük két 12-13. évfolyamos növendék már több alkalommal is, egyikük a bal kézfej és ujjak fájdalma, másik a jobb csukló fájdalma miatt. A fiatalabb korcsoport estében is az alkarok, a csukló, a kézfejek és az ujjak fájdalma okozta a panaszokat. Megfigyelhető, hogy akiknek a fájdalom miatt több napra abba kellett hagyni a gyakorlást, azok gyakorlás közben 30 percnél nagyobb időközönként tartanak szünetet. Gyakran előfordul, hogy panaszaik aszimmetrikusak, csak az egyik végtagot, vagy a hát egyik oldalát érintik. Ez a jelenség a különböző hangszerek sajátos tartásából adódó egyenlőtlen terheléssel magyarázható.

 

2.b.  Speciális tesztek

     A zenészek problémáival foglalkozó tanulmányok által leírt betegségek tünetei[7], a felismerésükre alkalmas tesztek[8], és a prevenció lehetősége[9] régóta foglalkoztatott. A teszteket testnevelő tanárként nem végezhettem. Ezért egy, a téma iránt érdeklődő gyógytornászhallgató volt a segítségemre.

 

     Egy-egy esetben volt pozitív a teniszkönyök- és a golfkönyök teszt. Ezek a tesztek a csuklót feszítő és hajlító izmok túlterheléséből adódó csonthártya irritáció miatt kialakuló fájdalmat jelzik. A probléma megelőzhető a terhelés fokozatos növelésével (gyakorlási idő, pihenők) és az aszimmetrikus terhelés csökkentésével.

     A hullókar-, és a Yergason teszt a váll sérülése miatt kialakuló fájdalmat jelzi.

      A Tinel-jel teszt a könyöknél az idegrongálódást jelzi, a csuklónál  ínhüvelygyulladás okozta térszűkítő folyamatok miatt kerül nyomás alá az ideg. Ez a teszt 26 tanulónál volt pozitív, gyakran csak a jobb illetve a bal kézen. Megelőzésként szintén a túlzott  és egyoldalú terhelés megszüntetését javasolják.

     A TOS (thoracic outlet sindroma) egy speciális tünet együttes, mely a válltól kiindulva a kézfejig fájdalmat, zsibbadást gyengeséget okoz. Tesztje 4 tanulónál volt pozitív, ami ebben az életkorban nagyon korai. Megelőzhető a vállöv és a nyaki- és háti gerinc régió fiziológiás helyzetének kialakításával

     A kötőszöveti lazaság genetikai okra vezethető vissza, tesztje 29 tanulónál volt pozitív. Ez a „betegség” a hangszeres játék szempontjából az ujjak, a kézfej és a csukló mozgását kedvezően befolyásolja, de a sérülésekkel és a túlterheléssel szemben ezek a növendékek nagyobb veszélynek vannak kitéve. Arról nem is beszélve, hogy a kötőszöveti lazaság a többi ízületnél is fennáll. Azoknál, amelyek a hangszer tartásért és a testtartásért felelősek, aszimmetrikus terhelésük sérülésekhez, tartáshibák kialakulásához vezethetnek. A lazaságból eredő későbbi sérülések és betegségek megelőzésének módja a nagyízületek körüli izomcsoportok erősítése. 

     A nyak és a váll régióban a tanuló fájdalmas izomcsomókat érez. A myalgia kialakulásának oka az edzetlen izom túlterhelése. A fájdalom kialakulása megelőzhető a helyes testtartás kialakításával és a helyes gerinchasználat megtanulásával. Fontos a helyes testtartásért felelős izmok erejének és nyújthatóságának növelése.

     A hátfájás és a derékfájás esetében a panaszokat kiválthatja a törzsstabilizáló izmok gyengesége, tartáshiba, esetlegesen gyermekkori gerincbetegségek. A megelőzés lehetősége megegyezik az előzőnél leírtakkal.

 

A hazai és külföldi kutatásokban leírt hangszerhasználathoz köthető mozgásszervi betegségek kiváltó okait vizsgálva a növendékeink körében, sok figyelemre méltó tendenciát fedezhetünk fel. A betegségre utaló  tünetek közül a felső végtag, a vállöv és a gerinc különböző szakaszainak fájdalma tanulóink körében gyakran előforduló panasz. A hangszertartás sok esetben hosszú ideig tartó aszimmetrikus terhelésre kényszeríti a növendékek szervezetét, ami ebben az életkorban különösen káros számukra, és a korábban leírt mozgásszervi betegségek kialakulását segíti elő. A speciális tesztek pozitív eredményei már több betegség kialakulását előrevetítik, szerencsére alacsony számban, de ebben az életkorban túl korán.

 

A felmérés eredményeit összegezve úgy gondolom, hogy tanítványaim egészséges fejlődését akkor segíthetem leghatékonyabban, ha hangszertanár kollegáimmal közösen helyes gyakorlási szokásokat alakítunk ki. Elmagyarázva a bemelegítés, a gyakorlás közbeni pihenők, a helyes hangszeres testtartás fontosságát. A testnevelés órák tananyagában a bemelegítő-, a pihenő időben végezhető relaxációs és nyújtó-, a testtartás javító- és a vállöv fiziológiás helyzetét biztosító izomcsoportok erősítését és nyújtását célzó gyakorlatsorok kiemelt fontosságúak. A mindennapos testnevelés bevezetése lehetőséget ad arra, hogy a mozgás beépüljön a napi programjukba, elsajátítsák az őket érintő alapvető élettani ismereteket. Az órákon sok játékos feladattal oldani tudják a zenész életformából adódó szellemi, fizikai és pszichés terhelést.

 

Végül szeretnék köszönetet mondani iskolánk zeneművészeti tagozatának , hogy támogatásukkal, tanácsaikkal segítették munkámat, tanár kollégáimnak akik segítettek a felmérések elkészítésében és értékelésében, valamint  Dr. Járomi Melindának a PTE ETK adjunktusának és Jozifek Eszter gyógytornász hallgatónak.

 

 [1] PÁSZTOR Zsuzsa, Felmérés a zenei foglalkozási ártalmakról, Parlando, 2007/4,21-30.

 

[2] KÁDAS Mariann,  A Kovács-módszer alkalmazása a zeneművészeti szakközépiskolai testnevelésben, In: Pásztor         Zsuzsanna(szerk.):Új utak a zeneoktatásban, Trefort kiadó,Bp. 2007,131-182.

[3] HÁMORI  Zsófia, A hangszeres játék hatásai a mozgatórendszerre cselló- és hegedűművészeknél ,  Mozgásterápia, 2005/2,19.-25.

[4] VÁRALJAI Csenge, Hangszer és testtartás, hangszerek tartásra gyakorolt hatása,2003, SE-ETK

 

[5] LEDERMAN Richard J., Neuromuscular and musculosceletal problems in instrumental musicians, Muscle&Nerve, 2003/may., 549-561.

 

[6] FRENKL Róbert, Sportélettan, Bp. 1995

[7] VÍZKELETY  T, Az orthopedia tankönyve, Alliter Kiadó, Bp., 2002

[8] SZENDRŐI  Miklós , Orthopedia, Libri, Bp.,2005.

[9] BÁLINT G, BENDER T, A fizioterápia elmélete és gyakorlata, Springer, Bp., 1995.