Dr. Váradi Judit*

 

A non-formális zenei nevelés lehetőségei

 

 

A 20. század elején Európában és Amerikában az ifjúság figyelmét különböző kezdeményezéssel próbálták ráirányítani a zenehallgatás fontosságára. 1908 körül Angliában kibontakozott egy mozgalom, amelynek célja a „zene méltatása” volt, eredménye a zenehallgatás szerepének megnövekedése lett. Robert Mayer (1979-1985) továbbfejlesztve ezt az ötletet országos jellegű sorozatot indított, amikor 26 angol városban szervezett ifjúsági hangversenyt. 1925 óta Svájcban is tartanak professzionális művészek közreműködésével ismertető koncerteket gyermekeknek.[1]

Walter Damrosch (1862-1950) karmester 1927-től a National Broadcasting Company (NBC) rádiótársaság tanácsadója volt. Az amerikai zenekultúra úttörőjeként egy rádióműsort készített, amit minden héten hat millió gyermek hallgatott. Music Appreciation Hour címmel olyan népszerű sorozatot szerkesztett, amelynek célja a klasszikus zene bemutatása volt a tanulóknak. A műsort iskolai időben sugározták, így a tanárok könyvvel és feladatlappal készültek az előadásra, amelyet együtt hallgattak meg a diákokkal.

     A zenei ismeretterjesztés áttekintésénél nem hagyhatjuk ki a nagy múltú szervezet, a francia Jeunesses Musicales tevékenységét. 1939-ben a Durand és társa Zeneműkiadó ifjú munkatársa, René Nicoly (1907-1971) a katonai szolgálatra behívott diákoknak ismeretterjesztő zenei műsorokat szervezett, amihez hasonlót a későbbiekben iskolásoknak is hirdetett.[2] Az egyre terjedő sorozat hozta létre a „Jeunesses Musicales” szervezetet azzal a céllal, hogy a különböző rétegekből származó ifjúságban felébressze a zene iránti fogékonyságot. Az aktív közönségneveléssel az volt a szándékuk, hogy a háború alatt is megteljenek a hangversenytermek olyan hallgatókkal, akik szeretik és értik a zenét. A siker történetét bizonyítja, hogy már 1941-ben is hatezer tagja volt a szervezetnek, ez a szám egy év múlva húszezerre, 1943-ban pedig háromszázezerre bővült.  Az országossá bővült szervezet 1945-ben túllépte Franciaország határait, és nemzetközi szövetséggé vált, amelynek ma már 45 ország tagja, többek között 1965 óta Magyarország is.

Amerikában legendává vált Leonard Bernstein (1918-1990) kezdeményezése, aki a fiataloknak készített igen nagy hozzáértéssel műsort „Young People’s Concert” címmel. A karmester televíziós zenei ismeretterjesztő sorozata a világ számos országában, így nálunk is látható volt. Bernstein ezzel a komolyzene népszerűsítésének új és különleges formáját hozta létre, amelynek hatására a műfaj még ma is közkedveltnek számít hazájában.

     A brit zenekaroknál létezik egy úgynevezett nevelési részleg, az Education Department, amely az általános marketingstratégia részeként működő egység. Megalakulása társadalmi és zenei igény hatására történt, feladata pedig az ifjúság nevelése. Munkáját abból a felismerésből kiindulva végzi, hogy a művészi és a zenei érdeklődést a lehetőségekhez képest minél korábban kell felébreszteni a gyermekben. A „jövő közönsége” helyett érdemes a „ma közönségének” tekinteni őket, és így a műsort és az előadás formáját kifejezetten erre a célközönségre érdemes átalakítani. Ha egy karmester a nyilvános főpróbán megszólítja a közönséget, már tett egy kis lépést feléjük.

     A brit modellt még az 1970-es években alakították ki, a zenekarok csak akkor kapnak ugyanis állami támogatást, ha szociális tevékenységet is végeznek. A kezdeményezés elengedhetetlen része, hogy az óvónőkkel, tanárokkal együttműködve alakítják ki a koncertprogramot. Az előadásokat továbbképzések előzik meg, amin minden érintett részt vesz, így nemcsak a pedagógusok, hanem a fellépő művészek, a karmester és a műsorvezető is. Ezeken az alkalmakon állítják össze a koncert előzetes vázát, és azt is, hogy az elhangzó anyagból mit fognak kiemelni, melyik téma az, amelyik előzetes felkészítést igényel. A tanároknak ezután két hónap áll rendelkezésükre, hogy a gyermekeket alaposan felkészítsék a hangversenyre. Arra is volt példa, hogy a különböző iskolák osztályai a zenét tánccal, pantomimmel kiegészítve együtt adták elő, vagy a gyermekek hangszerüket magukkal hozva együtt játszanak a zenészekkel. A Brit Zenekarok Szövetségének oktatási programja országos hálózatot alkot, munkájukat elősegíti, hogy a tanterv szerint minden 5-14 éves korú gyermeknek komponálni kell tanulnia, zenedarabokat előadnia, a zenei folyamatokat megértenie.

Ausztriában és Németországban több zenekar is követi a brit modellt a helyi adottságokhoz igazítva, de helyzetük azért nehezebb, mert oktatási rendszerük kevésbé jól finanszírozott, mint Nagy-Britanniában. Németországban számos egyéb példa is található a zenekarok közönségnevelő tevékenységére. „Zenekart az iskolákba – iskolákat a zenekarhoz” mottó alapján sok együttes kisebb-nagyobb összetételű kamaracsoportokkal látogatja az iskolákat, ahol osztályokat készítenek fel a zenekari hangversenyre. A következő lépcsőfok, amikor az osztályok vesznek részt a zenekari próbán és csak ezután következik a hangverseny meghallgatása. Rendkívüli az a kezdeményezés is, amikor a zenekarok saját zeneiskolát tartanak fent, aminek eredményeként szoros a kapcsolatuk régiójuk általános iskoláival.[3]

 

Az ifjúsági hangversenyek magyarországi kialakulása Varró Margit munkásságának köszönhető. A neves zenepedagógus 1937-ben Párizsban járt, ahol egy konferencián vett részt, amelynek középpontjában az Amerikában és Európa számos országában jól működő ifjúsági hangversenyek álltak. Varró Margit felismerte a kezdeményezések nagyszerűségét,  hazatérve Magyarországon is meghonosította az ifjúság zenei nevelését szolgáló koncerteket. „Kis-Filharmónia” címmel alakította meg gyermek-hangverseny vállalkozását, amelynek koncertjeit ő maga vezette, a fellépők fiatal zenetanárok voltak. Az első koncert után így nyilatkozott: „…Tudomásom szerint ez volt az első igazi gyermekkoncert, amely figyelembe veszi a gyermek befogadóképességét és alkalmat ad a kollektív zenélésre is.” [4]

A zenepedagógusok az előre megtervezett hangversenyekhez ismertető füzetet nyomtattak, amit a gyermekek az esemény előtt két-három héttel a kezükbe kaptak. A kiadvány tartalmazta a dalok kottáját, szövegét, a zeneművek főbb motívumait, rövid magyarázatokat, így a közönség már felkészülten érkezett a hangversenyre, ahol a zeneművek felhangzása után maguk is elénekeltek egy-egy témát.

A II. világháború után kiürültek a hangversenytermek, mert a politikai változás a közönség összetételét is megváltoztatta. Az a réteg, amely meg tudta volna fizetni a jegyárat nem igényelte a komolyzenét. Hatalmas űr keletkezett, amelynek megoldása az állami hangversenyszervezőnek lett a feladata. Az Országos Filharmónia a korábban működő Kis-Filharmónia mintájára 1954-ben indította ismét útjára az iskolán kívüli zenei nevelést szolgáló koncertjeit általános iskolásoknak, egy évvel később egyetemistáknak, utána pedig a középiskolásoknak is. A sorozatba menet közben bevonták a Budapest környéki településeket, ez a résztvevők számát jelentősen megnövelte.

Az akkor készített felmérés szerint 1956-ban összesen 12 előadást rendeztek, amelyen 1600 diák vett részt. 1960-ban az előadások száma 134- re bővült, amit több mint 15 ezer iskolás látott.[5]

A következő adat abból az időből származik, amikor a sorozat már országossá vált. Az 1975/76-os tanévben megrendezett ismeretterjesztő zenei előadások száma 1400 volt, a hangverseny látogatók száma 1 011 000 fiatal. A koncertek helyszínei változatosak voltak, a helyi lehetőségekhez igazodva művelődési és ifjúsági házak, mozik, színházak és tornatermek.[6]

Debrecenben          az első ifjúsági hangversenyek szervezése a Debreceni Zenede igazgatója, Dr. Baranyi János ötlete alapján valósult meg az 1930-as években. A közönségnevelés mindenkori problémájának megoldására létrehozott „Kis Zenekedvelők Köre” hangversenyein többnyire a Zenede tanárai léptek fel a hallgatóság életkorának megfelelően válogatott műsorral. A koncertek kánonénekléssel, közös daltanulással zárultak. E hangversenyek legnagyobb jelentősége az volt, hogy formálták, fejlesztették a gyermekek zenei ízlését.[7]

Debrecenben az 1950-es évek végétől az Országos Filharmónia szervezésében tartottak ifjúsági hangversenyeket. Gyermekek ezrei nőttek fel az ismeretterjesztő előadásokat látogatva. A műsorok színvonala évtizedekig kiemelkedő volt, az azóta felnőtt lakosság középkorú rétege még mindig szívesen emlékszik vissza ezekre az alkalmakra. 1990 után az állami monopólium megszűnésével a zenei intézmények egy része felbomlott, ismét megjelentek a magán és alapítványi fenntartású zeneiskolák. Elvesztette monopóliumát az Országos Filharmónia is, mely regionális társaságokra bomlott, megjelentek a magán koncertszervező cégek és impresszáriók.[8]

Az 1990-es években több magánkezdeményezés eredményeképpen rendhagyó énekórák, kisebb ifjúsági előadások jöttek létre. Ezek legnagyobb hátránya az volt, hogy nem működtek rendszeresen, így elvesztették az utat a közönség felé.

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szigorúan vett oktatás mellett hallgatóink, akik majd a leendő nemzedék zenetanáraivá válnak, komplex művészeti kitekintést kapjanak. Több mint tíz éve az országban egyedülálló módon felsőoktatási intézményként vállaltuk fel az ifjúsági ismeretterjesztő műsorok szervezését és megrendezését.  A hangversenysorozat célja az ismeretterjesztés mellett többrétű. Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek élményszerűen találkozzanak a komolyzenével, kiegészítve az iskolai művészetoktatást, megismertetjük a későbbi potencionális közönséggel a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar épületét, és hangversenytermét. Célunk az, hogy a művészeteket nem tanuló gyermekek találkozzanak élő zenei előadással, közvetlen közelről megismerkedjenek a hangszerekkel és megszólaltatási módjukkal. Küldetésünk szerint a művészeteket nem tanuló gyermekek, fiatalok ízlését formáljuk, hogy érdeklődő, igényes felnőtté váljanak. Rendezvényünkkel példát szeretnénk mutatni a kultúraterjesztő munkában hallgatóinknak, akik a gyakorlatban láthatják, hogyan működik egy-egy rendezvény.

Úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk, hogy megőrizzük és terjesszük a klasszikus zene értékeit, és a zenetanulás, a zenélés képessége megőrizze az őt megillető helyet és funkciót a társadalomban és mindannyiunk életében. Egy bizonyos életkorra szükség van ahhoz, hogy az ember a művészetnek egy bizonyos magaslatán is megtalálja a lelkének való táplálékot. A zene szeretete nem attól függ, ki hány évig tanult hangszeren játszani, hanem attól, hogy rendelkezik-e kellő kötődéssel, érdeklődéssel és érzékenységgel.

 

Irodalomjegyzék

Barcsa János, dr.: A debreceni kollégium és partikulái. Debrecen: 1905

Bernstein, Leonard: Hangversenyek fiataloknak. Budapest: Zeneműkiadó, 1974

Bernstein, Leonard: A muzsika öröme. Budapest: Gondolat Kiadó. 1976

Bernstein, Leonard: A Megválaszolatlan kérdés. Budapest: Zeneműkiadó, 1979

Fleuret, Maurice: A „Jeunesses Musicales” In: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. 1962. május hó, IV./5. szám

Friss Gábor: „Az iskolán kívüli zenei nevelés kérdéseihez” (II). In: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat XXVIII. évfolyam 3. szám 1976/3

Gruhn, Wilfried: The Influence of Learning on Cortical Activation Patterns In: ISME

„Konzert für Kinder, Pester Lloyd” 1938. II. In: Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés, (Budapest: Editio Musica, 1989) 288.o.

Research Commission XVI. International Seminar, (handwriting) 1996,

Harnoncourt, Nikolaus: A beszédszerű zene. Utak egy új zeneértés felé. Budapest: Editio Musica, 1988

Havas Miklósné: Az ifjúsági hangversenyekről http://www.parlando.hu/Ifjusagi611.htm.

Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel Budapest: Zeneműkiadó, 1972

Menuhin, Yehudi és Curtis W. Davis: Az ember zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1981

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához Budapest: Tankönyvkiadó, 1991

Solymosi Tari Emőke: Erkölcsöt csak példamutatással lehet tanítani, Budapesti beszélgetés Yehudi Menuhinnal In: Parlando, Zenepedagógiai folyóirat, XXXVIII. évfolyam, 1996. 5-6. szám

Straky Tibor: Kodály Zoltán és Debrecen. Debrecen: 2003

Szatmári Endre: „A debreceni zeneoktatás története.” In: Debrecen zenei élete a századfordulótól napjainkig, tanulmányok, Szerkesztette: dr. Breuer János Debrecen: Városi Tanács Művelődésügyi Osztálya, 1975

Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének. PhD disszertáció,

University of Jyväskylä, 2010. (Kézirat)

 

 

 * Dr. Váradi Judit a Debreceni Egyetem Zeneművészeti művészeti menedzser

http://www.parlando.hu/2013/2013-3/2013-3-21-Varadi_elemei/image001.jpg

 

 

[1] Dr. Hegyi István: Párhuzamok és tanulságok In: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. XL.évfolyam

    1998/ 1-2. szám

[2] Maurice Fleuret: A „Jeunesses Musicales” In: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. 1962. május hó,

    IV./5. szám 1-3. o.

[3] „Közönség-utánpótlás a szimfonikus zenekaroknál” Kivonat a Das Orchester 2005/1. számának zenész és a közönség-utánpótlás témájú cikkeiből In: Zenekar XII. évfolyam, 5. szám 2005/5. szám 15-20. o.

 

[4] „Konzert für Kinder, Pester Lloyd” 1938. II. In: Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés, (Budapest:  

     Editio Musica, 1989) 288.o.

 

[5] Havas Miklósné: Az ifjúsági hangversenyekről http://www.parlando.hu/Ifjusagi611.htm.

[6] Friss Gábor: „Az iskolán kívüli zenei nevelés kérdéseihez” (II). In: Parlando. Zenepedagógiai folyóirat XXVIII. évfolyam 3. szám 1976/3. 11.o.

[7] Szatmári Endre: „A debreceni zeneoktatás története.” In: Debrecen zenei élete a századfordulótól napjainkig, tanulmányok, Szerkesztette: dr. Breuer János (Debrecen: Városi Tanács Művelődésügyi Osztálya, 1975.)

[8] Magyar Kódex (Budapest: Kossuth Kiadó, 2001) 6. kötet 219 -235. o.