Asztalos Kata*

 

A zenetechnológia kutatási irányzatai és alkalmazási lehetőségei az oktatásban[1]

 

Beszámoló a Sempre MET 2014 konferenciáról

 

A SEMPRE (Society for Education, Music and Psychology Research), olyan egyedülálló nemzetközi szervezet, amely tevékenységében ötvözi a zenepedagógia és a zenepszichológia eredményeit. Idén „A zene kutatása, nevelés és technológia – kritikus nézőpontok” címmel került megrendezésre a szervezet konferenciája a London Egyetem Neveléstudományi Intézetének Nemzetközi Zeneoktatási Kutatóközpontjában (iMerc). A konferencia elnöke Dr Evangelos Himonides a London Egyetem és Dr Andrew King a Hull Egyetem professzora volt.

 

Bevezetés

A Nevelés, Zene és Pszichológia Szervezete (SEMPRE) lassan ötven éves múltra tekinthet vissza, elődjének az 1966 óta megrendezésre kerülő readingi Zeneoktatási Konferenciákat tekinthetjük. A szervezet elsődleges célja, hogy nemzetközi fórumot biztosítson a zeneoktatás és a zenepszichológia kutatóinak, támogassa az eredmények tudományos megvitatását és a kutatások disszeminációját.

A szervezet tevékenységének központjában két nemzetközi lektorált folyóirat megjelentetése, konferenciák szervezése és a tagok szakmai alapon történő díjazása áll.

A SEMPRE hivatalos, lektorált folyóirata a Psychology of Music, amelyet 1973-ban alapítottak, s amely 2012-ig évi két lapszámmal jelent meg. 2012-től a SAGE Publication kiadóvállalat gondozásában ez a szám évi hatra nőtt. Impakt faktora 1,553 (2012-es adatok alapján), azaz nemzetközi szinten a terület legtöbbet idézett folyóirata. Cikkei elsősorban a hallás, zenei előadás, zenei alkotás, emlékezet, és a tanítás-tanulás területeihez kapcsolódnak, azonban nyitott a szociológiai, képességfejlődéssel, attitűdökkel foglalkozó és zeneterápiás tanulmányokra is. Különös figyelmet szentelnek azoknak a publikációknak, amelyek a zenepedagógia és a zenepszichológia közös vonatkozási pontjaira épülnek. 1993-ban a SEMPRE újabb nemzetközi, lektorált folyóiratot indított Research Studies in Music Education címmel, amely fő profilja a zeneoktatás és határterületei, mint a filozófia, szociológia és pszichológia. A cikkek között legnagyobb számban az értékelés, a tanterv és a zenepedagógia témáit találjuk mind elméleti, mind gyakorlati szempontból megközelítve. A szervezet folyóiratai az utóbbi időben spanyol és kínai fordításban is elérhetők.

Évente általában két egynapos őszi konferenciát szerveznek, illetve minden páros év tavaszán kétnapos nemzetközi konferenciát tartanak az Egyesült Királyságban. Ezeket a rendezvényeket a SEMPRE a helyszínt adó egyetemekkel közösen szervezi. A konferenciák a plenáris előadások, előadások és poszter prezentációk mellett rendszerint élőzenei bemutatókkal, workshoppokkal és vitafórumokkal is várják az érdeklődő tudományos közönséget. A szervezet nagy hangsúlyt fektet a tagok tudományos munkásságának díjazására. A hat pályázható díj közül hármat a tehetséges diákok és fiatal, pályakezdő kutatók támogatására alapítottak.

A szervezetet a fő tisztségviselőkön kívül egy szenior kutatóprofesszorokból álló csoport és a Psychology of Music folyóirat mindenkori főszerkesztője vezeti. A SEMPRE jelenlegi elnöke Prof. Graham E. Welsch a London University Zeneoktatási Tanszékének vezetője.

 

A 2014-es Sempre MET konferencia célkitűzése, témája

A SEMPRE 2014. április 3-4. között Londonban tartotta a kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciáját, amely a „A zene kutatása; nevelés és technológia – kritikus nézőpontok” címet viselte. A tudományos fórum elsődleges célja a zenetechnológiai fejlődés új kihívásainak és lehetőségeinek kritikus megvitatása és a területhez kapcsolódó kutatások szakmai közönséggel való megismertetése volt. A konferencia-felhívás kilenc fő témát jelölt meg a digitális technológiához kapcsolódóan:

1.     Zeneszerzés és alkotás

2.     Zenei előadóművészet

3.     Zenekészítés (felvétel, stúdiótechnika, zenei archiválás és zenei kommunikáció)

4.     Zenei műfajok (populáris, klasszikus, világzene)

5.     Kreativitás

6.     Valós zenei kontextusok (osztályterem, stúdió)

7.     A zenei fejlődés és/vagy a zenei teljesítmény mérése

8.     Technológia-alapú zenetudomány

9.     Sajátos nevelési igényű diákok oktatása/szükségletei

A rendezvény szükségességét indokolja, hogy bár a zenével foglalkozó szakemberek egyre gyakrabban támaszkodnak az új lehetőségekre, napjaink gyors technikai fejlődése, az eszközök és eljárások egyre szélesebb skálája szükségessé teszi a zenetechnológia szerepének újradefiniálását.

 

A konferencia résztvevői

A Sempre MET2014 Konferenciára az Egyesült Államoktól Ausztráliáig 12 országból érkeztek egyetemi oktatók, kutatók, tanárok és gyakorlati szakemberek. A legnagyobb számban az Egyesült Királyság egyetemeinek munkatársai képviseltették magukat, de fontos kiemelnünk az Egyesült Államok és Spanyolország résztvevőit is. A konferencia során 35 előadás, két plenáris előadás, két workshop került megrendezésre, valamint három zenetechnológiai vállalat bemutatóját hallgathatták meg az érdeklődők.

 

 

Ország

Résztvevők száma

Egyesült Királyság

17

Amerikai Egyesült Államok

5

Spanyolország

4

Ausztrália

1

Brazília

1

Finnország

1

Írország

1

Japán

1

Magyarország

1

Németország

1

Nigéria

1

Norvégia

1

1. táblázat: Az előadók létszáma országos szerinti bontásban (többszerzős anyagok esetén az első szerző alapján)

 

 

Aktuális tendenciák a zenetechnológiai kutatások területén

Az előadások témái között legnagyobb számban a zenepedagógiát találjuk. Ezek között is kiemelkedő azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek az info-kommunikációs eszközök oktatási környezetben való gyakorlati alkalmazhatóságára irányulnak. Ezek közé tartozott a magyar előadás is, amely egy online diagnosztikus zenei képességmérő teszt bemutatására, és a segítségével rögzített adatok statisztikai elemzésére fókuszált (Asztalos, 2014).

 

 

Előadások témája

Előadások száma

Zenepedagógia

19

Zenekészítés

6

Zenei előadóművészet

4

Zeneszerzés és alkotás

3

Technológia-alapú zenetudomány

3

2. táblázat Az előadások témáinak megoszlása

 

 

Plenáris előadások

Ian Cross, a Cambridge Egyetem intézetvezető professzora plenáris előadásában etnomuzikológiai és kognitív pszichológiai szempontok alapján értelmezte a technológia szerepét napjaink zenéjében. Kiemelte, hogy a technológia hatására a zene sokkal inkább tekinthető terméknek, mint hangzó jelnek, vagy szimbólumnak. A zenei szoftverek, szerkesztőprogramok és digitális eszközök elterjedése lehetővé teszi az előadók, szerzők és a hallgatók számára, hogy számos új csatornán keresztül kerüljenek interakcióba a zenével. Ian Cross hasonlatával élve a zenetechnológia egy olyan protézishez hasonlatos, amely kiegészíti az emberileg lehetséges zenei tevékenységek sorát. Ugyanakkor a technológiai alapokon nyugvó zene továbbra is elsősorban „előadási” médium maradt, azaz olyan speciális tevékenységek eredménye, mint a komponálás és az előadás. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a zenei kommunikáció evolúciós célja az aktív részvétel. Habár a legtöbb interaktív zenei rendszer többnyire az egyéni felhasználókra koncentrál a technológia óriási lehetőséget tartogat a közösségi zenélés számára is. Ian Cross kiemelte, hogy a közösségi lehetőségek feltárása és kiaknázása a zenetechnológiai kutatások egy olyan területe, amelyre mindeddig kevés figyelem hárult, azonban új és érdekes eredményeket jelent a kutatók számára is (Cross, 2014).

A konferencia második plenáris előadója David M. Howard volt, a Center for Singing Science audiólabor kutatója és a Yorki Egyetem Elektronikai tanszékének vezetője. A vokális traktus-orgona megalkotója nemrég a királyi udvarban is bemutatta találmányát. Kutatásaiban arra keresi a minél tökéletesebb megoldást, ami már Kempelen Farkast is foglalkoztatta a 18. század végén: hogyan lehet mesterséges eszközökkel emberi hangot előállítani.  Ebben nagy segítségére vannak korunk modern technológiai eljárásai. A mágneses rezonancia képalkotás hozzájárul ahhoz, hogy a vokális traktus belső működéséről is pontos képet alkothassunk, a háromdimenziós nyomtatás pedig lehetővé teszi az apparátus precíz másának elkészítését. A hangok ennek a mechanikus közegnek valamint az elektromos, szintetizált gégejeleknek köszönhetően szólalnak meg. A vokális kommunikáció mesterséges leképezése és annak tökéletesítése elsősorban a fogyatékkal élők számára jelent nagy segítséget, azonban a vokális traktus-orgona izgalmas zenei kísérletezésre is lehetőséget biztosít (Howard, 2014). (David M Howard rövid bemutatója és Puccini O mio babbino caro kezdetű áriája vokális traktus-orgona kísérettel: https://www.youtube.com/watch?v=SX-f1oU0_Kk)

 

A konferencián bemutatott technológia-alapú zeneoktatási eszközök

A résztvevőknek a konferencia ideje alatt lehetőségük nyílt olyan technológia-alapú zenei eszközök kipróbálására, amelyek nem csupán szórakoztatóak, de magas pedagógiai értéket is képviselnek. A szoftverek közül fontos kiemelnünk az EarMaster zenei fejlesztőprogramot, amelyet a program tulajdonosa és az EarMaster vállalat ügyvezető igazgatója Hans Jakobsen Lavdal mutatott be. A program célja a zenét tanulók és a zenekedvelők relatív hallásának tréningezése. Számos gyakorlati és zeneelméleti feladaton keresztül széleskörűen fejleszti a zenei készségeket. Nem csak a klasszikus zenei alapok elsajátítására nyújt lehetőséget, de rendelkezik jazz funkcióval is, amely a jazzre jellemző ritmikai, harmóniai és melodikus feladatokra épül. A program különlegessége, hogy nem csak a zenei jelenségek felismerésére épít (pl. hangközmegnevezés, ritmus diktandó), de a reproduktív hallási képességeket is edzésben tartja. A számítógép beépített mikrofonja elegendő ahhoz, hogy az énekelt hangokat, vagy a tapsolt ritmust a program kiértékelje, ezzel is segítve a kottaolvasás vagy az elhangzott zenei anyagok pontos reprodukciójának fejlődését. A szoftver ideális önálló gyakorláshoz, azonban a pedagógiai gyakorlatban is sikerrel alkalmazható, hiszen leckék sorozata állítható össze a diákok számára, akiknek eredményéről, fejlődéséről a tanár közvetlen visszajelzést, könnyen áttekinthető elemzéseket kap. Ennek a funkciónak is köszönhető, hogy a program felhasználói között olyan híres intézményeket találunk, mint a Heidelbergi Egyetem, a madridi Joaquin Turina Zenekonzervatórium, a Hanoi és a Lisszaboni Zenekonzervatórium vagy az Amerikai Haditengerészet Zeneiskolája. A program legújabb verziója már magyar nyelven is elérhető (további információ: http://www.earmaster.com/).

A Practice Your Music applikáció a magányosan végiggyakorolt órák monotonitása ellen nyújthat segítséget. A program célja, hogy a hangszeres gyakorláshoz virtuális kamarapartnereket biztosítson a felhasználó számára, aktív és motiváló légkörrel segítse elő a zenei fejlődést. Mindehhez hozzájárul az aprólékosan kidolgozott vizuális megjelenítés, az egyre bővülő hangkönyvtár és az interaktív funkciók (pl. egyes hangszerek némítása, a kotta kivetítése hangszerenként, közeli felvételek megtekintése a hangszerjátékosokról, bármely zenei frázis többszöri ismétlése vagy a darabok tempójának tetszés szerinti változtatása…). Az alkalmazás honlapján lehetőség van az ingyenes próbaverzió letöltésére is (http://www.practiceyourmusic.com/Inicio/IndexBlues.aspx).

A MusicFirst program megalkotói gyakorló pedagógusok közreműködésével egy olyan technológia-alapú segédeszköz létrehozására törekedtek, amely teljes mértékben megfelel az osztálytermi zeneoktatás követelményeinek és problémamentesen illeszthető az iskolai gyakorlatba. A MusicFirstbe integrált 12 szoftver segítségével a diákok kottaírása, relatív hallása, zenetörténeti és zeneelméleti tudása hatékonyan fejleszthető. A program nagyban megkönnyíti az értékelést is, a minden részletre kiterjedő tesztek és a visszajelentő eszközök alkalmazása pedig lehetővé teszi a diákok teljesítményének objektív és idő-hatékony követését. Az egyéni online tanulói portfóliók alkalmasak a diákok felvételeinek, kompozícióinak, kvízekre és tesztfeladatokra adott válaszainak tárolására, amelyhez a tanárok, szülők és diákok egyaránt hozzáférnek. A MusicFirst számos óratervet tartalmaz, s egyben összeköti a felhasználó pedagógusokat, akik megoszthatják egymással ötleteiket, így elősegíti a folyamatosan megújuló, kreatív munkát. A program óriási mennyiségű kottához, audiótartalomhoz és írásos segédanyaghoz biztosít hozzáférést (https://musicfirst.com/).

 

Zárszó

A SEMPRE MET 2014 Konferencia hiánypótlónak tekinthető, hiszen a technológia-alapú zenetudomány, mint egységes kutatási terület, gyerekcipőben jár. A tudományos szekciók és viták azonban segítettek a jelenlévő szakembereknek abban, hogy közös célokat fogalmazzanak meg, s egyúttal bővítsék látókörüket. A konferencia kiváló lehetőséget biztosított a kutatási eredményeik disszeminációjára, valamint mások eljárásainak, technikai hátterének, módszerereinek megismerésére.

A SEMPRE következő konferenciája 2014. október 24-25-én kerül megrendezésre a Readingi Egyetemen. A rendezvény első napjára elsősorban posztgraduális képzés keretei közt kutató fiatalok jelentkezését várják zenepedagógiai és zenepszichológiai témákkal, a második nap központi témája a gyermekek zenei világa lesz. Az előadások és poszterbemutatók absztraktjainak leadási határideje július 11. (bővebb információ: http://www.sempre.org.uk/conferences/forthcoming).

 

 

Felhasznált irodalom

 

Asztalos Kata (2014): Online Diagnostic Measurement of Musical Abilities in Hungarian Schools – a cross sectional study of 1st to 11th grade students. In: Evangelos Himonides & Andrew King (Ed.) Proceedings of the Sempre MET2014 - Researching Music, Education, Technology: Critical Insights. Great Britain, International Music Education Research Center, 25–29.

 

Cross, Ian (2014): Music technology: production and participation. In: Evangelos Himonides & Andrew King (Ed.) Proceedings of the Sempre MET2014 - Researching Music, Education, Technology: Critical Insights. Great Britain, International Music Education Research Center, 13–15.

 

Howard, M. David (2014): Singing synthesis and the Vocal Track Organ. In: Evangelos Himonides & Andrew King (Ed.) Proceedings of the Sempre MET2014 - Researching Music, Education, Technology: Critical Insights. Great Britain, International Music Education Research Center, 13–15.

 

A SEMPRE hivatalos weboldala: http://www.sempre.org.uk/

 

Az EarMaster program hivatalos weboldala: http://www.earmaster.com/

 

A Practice Your Music applikáció hivatalos weboldala:

http://www.practiceyourmusic.com/Inicio/IndexBlues.aspx

 

A MusicFirst program hivatalos weboldala: https://musicfirst.com/

 

 *  https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABDCIq4o5mi2P3-UCILdmNhcmRfcGhvdG8qKDMzZjMzNzRhYzdlNzhmMGMwYjg2ZWFiMDY4MmRkMmI2MDFiMmI5Y2MwAQsr-oyQW2EkJoUeJCcR3riobhfF?sz=64Asztalos Kata a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának végzős hallgatója, óraadó, aki a zenei képességek technológia-alapú mérésével és értékelésével foglalkozik kutatásai során.

 

[1] A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.