Búcsú Kárpáti Józseftől

 

(1930. május 4. – 2014. május 9.)

 

Elhangzott 2014. május 15-én, a budapesti Járdányi Pál Zenei AMI

orgonahangversenyén a Batthyány téri Szent Anna templomban

 

 

 

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Járdányi Pál Zeneiskola orgona tanszakának évzáró hangversenyén.

Máté evangéliuma 22. fejezetének 14. verse így szól: „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”. A mai orgonakoncertre sok embert meghívtunk, egyvalaki mégsem lehet ma itt a hallgatóság soraiban. Pedig nagyon készült rá, ahogy eddig mindig, minden esztendőben, immár évtizedek óta. Orgona tanszakunk – és egyben a magyar zeneiskolai orgonaoktatás – alapítója, Kárpáti József múlt pénteken (május 9-én) hirtelen, búcsú nélkül távozott a földi világból.

Gazdag életútja sok-sok szálon összefonódott a hangszerek királynőjével: művészként és egyházzenészként ihletett játékával, tanárként hasznos útmutatásaival, tervezőként pedig alapos szaktudásával. Vázlatosan felsorolni is hosszú lenne, hol és mit ténykedett 84 év alatt. Rengeteg felejthetetlen hangverseny emléke fűződik nevéhez, akár itt, a zeneigazgatósága alatt működő Szent Anna templomban, akár más hazai vagy külföldi székesegyházakban. Orgonával kísért szentmiséi külön ünnepi alkalmak voltak még hétköznapokon is, mert átszőtte őket a mély hit alázata, amely gyönyörű orgánumú, zengő énekhanggal párosult. Számtalan tanítványt indított el az orgonálás útján, akikből azután zeneszerető muzsikusok, művészek, egyházzenészek vagy tanárkollégák lettek. Szakértő munkájának gyümölcsei azok az orgona diszpozíciók, amelyek hangszínei Magyarország számos templomának zenei életét gazdagítják.

Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”. Kárpáti József tele tarisznyával tért meg Teremtőjéhez. Életszeretete, örökifjú derűje, humorral fűszerezett optimizmusa, a jó ügyekért való lelkes tenni akarása, az előtte álló nehézségek mielőbbi megoldása, önzetlen segítőkészsége és példaértékű embersége bizonyára már a kiválasztottak közé juttatták őt a mennyek országában.

Zeneiskolánk orgona tanszaka 7 éve, 2007-ben ünnepelte fennállásának fél évszázados évfordulóját. Az ezen alkalomból kiadott évkönyvbe írott megemlékezését a Tanár Úr e sorokkal zárta: „Visszatekintve az elmúlt ötven év mindennapjaira, tanártársaim nevében is meg szeretném köszönni tanítványainknak a jó hangulatú közös munkát, a sok örömet, amit játékukkal szereztek, a versenyek izgalmát, eredményeit és azt, hogy sokukból visszajáró, zeneszerető muzsikus vált. Aki jól ismer engem, tudja, milyen sokat jelent nekem ez a fél évszázad. Te Deum! Jó volt Veletek dolgozni!

A budapesti 3-as számú Körzeti, majd a jogutódjaként működő Járdányi Pál Zeneiskolában 48 tanéven keresztül vezette be az ifjúságot fáradhatatlan lelkesedéssel az orgonálás rejtelmeibe. Néhány évvel ezelőtti nyugdíjba vonulásakor csak formálisan tettük, most azonban ténylegesen át kell vennünk tőle a stafétabotot, és folytatnunk azt az utat, amelyen előttünk járt. Mit kérne most tőlünk? Valószínűleg azt, hogy öntözzük és gondozzuk tovább azokat a zenei magokat, amelyeket élete során elvetett, és orgonáljunk mindig Isten dicsőségére.

Mai orgonahangversenyünket Kárpáti József tanár úr emlékének szenteljük. Köszönjük, hogy része volt az életünknek!

 

Requiescat in pace!

Nyugodjék békében!

 

Friedler Magdolna

a budapesti Járdányi Pál Zenei AMI orgonatanára