GERENDAY ENDRE KARNAGY, ny. főiskolai tanár EMLÉKÉRE

 

(1925- 2014) 

 

      

 

 

 

GERENDAY ENDRE Csokonai-díjas karnagy, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével kitüntetett ny. főiskolai tanár életének 89. évében 2014. április 28-án elhunyt. Búcsúztatója 20104. május 29-én református egyház szertartása szerint az Óbudai temető Főnix ravatalozójában volt.

 

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”.  (2Tim 4,7)

 

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.”

 

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet”.(1Kor 13. 12-13.)

 

 

 

Mély fájdalommal, de a mindenható Isten kegyelmében bízva tudatjuk, hogy

 

 

GERENDAY ENDRE

 

Csokonai-díjas karnagy

a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével kitüntetett ny. főiskolai tanár

 

 

életének 89. évében 2014. április 28-án visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.

 

 

Drága halottunk hamvaitól május 29-én délelőtt,

11 óra 15 perckor veszünk végső búcsút

a református egyház szertartása szerint

az Óbudai temető Főnix ravatalozójában.

 

 

Gyászolják leánya, testvére, sógornője, unokahúga, családjának minden tagja, barátai, tisztelői és mindazok, akik szeretik.

 

 

 

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll” (Jób.19,25).