„Tiszta forrás település”

 

2014. április 1-én adták át a „Tiszta forrás település" címet az MTA BTK Zenetudományi Intézetében. Az eseményen köszöntőt mond Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi Intézet igazgatója és Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója. 

 

2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozata és az MTA BTK Zenetudományi Intézet együttműködésével elindult a „Tiszta forrás település" program. Ennek keretében az MMA minden évben 4 település részére „Tiszta forrás település" címet adományoz. Olyan települések kapják vagy kaphatják meg, ahol népművészeti, néprajzi gyűjtőink legnevesebbjei  munkálkodtak népi kultúránk kincseinek gyűjtésében, feltárásában. Segítve azok megőrzését, megalapozva továbbadásuk lehetőségét.


Idén népzenekutatásunk négy legfontosabb szereplője, Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla és Lajtha László gyűjtőhelyei közül Mezőkövesd, Mohács, Felsőireg (ma Iregszemcse) és Bogyiszló kapja a megtisztelő címet, az azzal járó emléktáblát és egy-egy DVD-t, mely az MTA BTK Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményében őrzött, az adott településről gyűjtött, tudományosan ellenőrzött és válogatott dallamok felvételeit valamint a hozzájuk tartozó dokumentációt tartalmazza.A „Tiszta forrás település" program keretében népzenekutatásunk meghatározó személyiségei, Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla és Lajtha László gyűjtőhelyei közül válogatnak a program létrehozói. Gyűjtéseik, elméleti munkáik kijelölték a magyar népzenei hagyomány feltárásának főbb irányait. Ezek mind a mai napig alapvetően befolyásolják a tudományág arculatát, életét. Vikár a folklórjelenségek komplex módon történő megközelítésével, Kodály a történeti források bevonásával, Bartók a szomszéd népek parasztzenéjének kutatásával, az etnikumok közötti hatások vizsgálatával, míg Lajtha a gazdag hangszeres tradíciók felfedezésével hosszú időre meghatározták a magyar népzenekutatás nagy témáit. Ha összeadjuk teljesítményüket, akkor mennyiségileg, időtartamban nagyjából az elmúlt száz év gyűjtéseinek mintegy ötödét kapjuk, de ha a magyar zenei hagyományról tagoltsága, stílusai, zenei jellemzői tekintetében alkotott képre vagyunk kíváncsiak, akkor munkásságuk jelenlegi ismereteinknek háromnegyedét tartalmazza.


A program célja, hogy a települések lakóihoz, a „forráshoz" is eljusson, milyen, a magyar zenei néphagyomány szempontjából jelentős kincset őriznek, őriztek elődeik.


A címet elnyert településeken végzett gyűjtések:


Mezőkövesd - Vikár Béla, 1899


Felsőireg (ma Iregszemcse) – Bartók Béla, 1907


Mohács – Kodály Zoltán, 1941


Bogyiszló – Lajtha László, 1922