Gratulálunk

 

a 2014. évi PEDAGÓGUSNAPON KITŰNTETETT KOLLÉGÁINKNAK


Kiemelkedő oktató-nevelő munkája, pedagógusi életpályája elismeréseként Eötvös József-díjban részesült:

Járainé Dr. Bődi Györgyi, a Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója,

Soltész István, a Menner Bálint Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott hegedűtanára, szakfelügyelője, tanszakvezetője, zeneiskolai tanszak és zenekar-alapító.

Kiemelkedő hatású oktató, nevelő és gyógypedagógiai munkája, a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült:

Apagyi Mária, a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, zenei és vizuális művészeti oktatója,

Latorcai Ágnes, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola nyugalmazott pedagógusa;

A gyermekek harmonikus személyiségformálása terén végzett kiemelkedő oktató, nevelő és gyógypedagógiai munkája elismeréseként Németh László-díjban részesült:

Dobszai Jenő, a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,

Fodor Sándorné, a Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese,

Gyímesi Ilona, a Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugállományba vonult intézményvezetője,

Horváth Dénes, a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hegedű, brácsa, kamarazene tanára, zenekarvezetője,

Konyhás Mihály, a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese,

Mihály Béla, a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola címzetes igazgatója, karnagy, klarinét tanár,

Rihayné Ágoston Anikó, a Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára,

Szász Józsefné, a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola hegedű tanára, tanszakvezetője.

(Forrás: EMMI Sajtó-, Kommunikációs, Közkapcsolati és Protokoll Főosztály)