Mgr. art. Martina Čiefová PhD

 

Magyar zenei kultúra a 19. századi Pozsonyban

(gróf Zichy Géza és Dohnányi Ernő)

 

A múltról alkotott emlékeinket nagyban meghatározza azoknak a személyiségeknek munkássága is, akik művészként fontos szerepet játszottak a zene történetében. Két kiemelkedő személyiségről - Zichy Géza gróf és Dohnányi Ernő zongoraművész-zeneszerzőkről - kívánok megemlékezni, akik  egész életükben szoros kapcsolatban álltak Pozsonnyal, és a város művészi fejlődése sokat köszönhet nekik. 

Pozsony kimagaslóan fontos szerepet töltött be a 19. században. A császári helytartó székhelye volt, itt tartották a rendi országgyűléseket, és itt volt több központi iroda székhelye is. Ez a politikai helyzet, valamint Bécs közelsége optimális körülményeket teremtett a város fejlődéséhez.  Az 1848-as eseményeket és az 1867-es közigazgatási reformot követően megváltoztak a város politikai, gazdasági és szociális viszonyai. A korábbi, nemesi dominanciával szemben a polgárság kapott döntő szerepet. A nemesség példáját követve saját zenei kultúrát létesített. Ezt zenei társulatok és énekkarok képviselték.  A változások elsősorban a hangversenyzenélés intenzívvé válásában mutatkoztak meg. A kisebb méretű koncerteket zárt körben tartották, ezek legtöbbje polgári zenei szalonokban folyt. Itt műkedvelő és hivatásos zenészek egyaránt találkoztak. Pozsony város jellegzetességéhez tartozott az intenzív házi muzsikálás, és a kamarazenélés.

Ez a gazdag zenei élet nagymértékben befolyásolta a zongorajáték színvonalát is. A zongora nagy közkedveltségre tett szert, és már puszta birtoklása is bizonyos társadalmi pozíciót jelentett. A hangszer fontossá válása, közkedveltsége főleg a helyi és az itt fellépő, vendégszereplő zongoraművészek művészi és technikai tudásának volt köszönhető. Elöljáró példák voltak Joseph Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven és Johann Nepomuk Hummel. A 19. században, Pozsonyban játszott az akkori európai elit, mint például Liszt Ferenc, Anton Rubinstein, Hans von Bülow, Julius Schulhof, Alexander Dreyschock, Allfred Jaël, Johannes Brahms, Rafael Joseffy, Clara Schumann, Sophia Menter és mások. E nagy művészek hozzájárultak a zongorajáték iránti növekvő érdeklődéshez, együtt formálták a pozsonyi hallgatóság zenei ízlését, finomították az előadásmódot, és hatottak a zenei repertoár kiválasztásának igényességére.

Nem kis befolyása volt Pozsony zenei életére Zichy Gézának

http://www.sumedija.rs/news/23%20januar%20Gr%C3%B3f%20Zichy%20G%C3%A9za.jpg

(Sztára, 1849. július 23. – Budapest, 1924. január 15.). Zeneszerző, karmester, író és nem utolsó sorban a zenei élet mecénása[1] volt, és ő volt a zenetörténet első félkarú zongoristája. Zichy alapműveltségét Trnaván (Nagyszombatban) szerezte, később Pozsonyban jogot tanult. Tanulmányai után, 1870-ben Budapestre költözött. Itt fontos tisztségeket töltött be. Többek között a Nemzeti Színház és az Opera intendánsa, a Zeneakadémia és a Nemzeti Konzervatórium elnöke volt. Pozsony város díszpolgára, az Egyházzenei Társaság (Kirchenmusikverein) és a pozsonyi énekkar tagja,  valamint a Toldy-Kör tiszteletbeli tagja volt.

Zichy Géza már gyerekkora óta vonzódott a zenéhez, és annak ellenére, hogy 14 éves korában egy komoly szerencsétlenség folytán (vadászaton) elveszítette a jobb karját, Pozsonyban zongoratanárt keresett magának. Az emlékeiben így írja: „Mindenáron zongorista akartam lenni, és azon törtem a fejem, hogyan lehet ezt megvalósítani.[2] Jogi tanulmányai mellett Zichy Marchner Augusztnál[3] és Mayerberger Károlynál[4] tanult ellenponttant. Budapestre költözése után Volkmann Róbertnél[5] folytatta zenei tanulmányait, és az 1873-1878-as években Liszt Ferenc tanítványa volt.

Nehéz fizikai állapota nem akadályozta abban, hogy Zichy elismert hangszerjátékossá váljék. A 19. század 80-as éveiben a zeneművészek erős konkurenciája ellenére sok országban - Franciaországban, Belgiumban, Ausztria-Magyarországon, Olaszországban, Skandináviában, Oroszországban és Észak-Amerikában komoly hírnevet szerzett. Bal keze csodálatosan virtuóz volt. Eduard Hanslick, a kor legnagyobb zongorista-csodájának nevezte őt.[6] Repertoárjának összetétele semmivel sem maradt el kortársaiétól: J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert, F. Chopin és Liszt Ferenc műveit játszotta, valamint saját – bal kézre írt – műveit. Ez utóbbiak nagyon színesítették a műsorát, és még élete során kedveltté váltak. A műveket Zichynek saját adottságaihoz kellett igazítania, de ez sosem ment a mű eredeti hangzásának rovására.

Zichy Géza zongorista-karrierje 1866. március 25-én a pozsonyi Redout nagytermében indult és mintegy 40 évig tartott. A hangversenyt jótékonysági céllal szervezték, és a pozsonyi énekkarok szereplőin kívül nemes családok amatőr zenészei is felléptek, mint például Almássy, Esterházy, Erdődy, Pálffy, Rossi, Zichy, Walterkirchen és mások. A műsorban elhangzott Zichy saját szerzeménye, a „Magyar táncok”,[7] mely nagy elismerést és siker aratott, és pozitív kritikát váltott ki, és melyben olyan szavak hangoztak el, mint hogy „csodákat művelt” Zichy balkéz-technikája, vagy pedig a legnehezebb részeket „könnyedén játszotta.” A pozsonyi közönség el volt ragadtatva Zichy játékától, és hosszan tartó tapsával ráadást követelt.[8]

Zichy Budapestre költözése után is szoros művészi kapcsolatban állt Pozsonnyal. 1878-1901 között Pozsonyt, mint zongoraművész összesen 11-szer látogatta meg. Látogatásai közül a legkiemelkedőbbek és legemlékezetesebbek közé a Liszt Ferenccel való fellépését sorolhatjuk.[9] Ez az emlékezetes esemény 1881. április 3-án zajlott a Városi Színházban, és az ebből származó bevételt a Ján Nepomuk Hummel emlékmű építése c. alapítvány javára folyósították.[10] Ennek szervezésén Zichy Géza is részt vett barátjával, Batka Jánossal, amit a ránk maradt levélváltás is bizonyít.[11] Zichy ének-zenekari művein kívül elhangzott J. N. Hummeltől az A - dúr Szonáta op. 91 négy kézre (Liszt F., Juhász A.), továbbá Liszt Rákóczi induló-ja háromkezes feldolgozásban (Liszt F., Zichy G.) és ugyanúgy Liszt átiratában Rossini La charité  és F. Schubert Magyar dallamok (Liszt F.) című műve.[12]  A hangverseny művészi és társadalmi szempontból egyaránt nagy sikert aratott. A befolyt összeg is rendkívüli volt – 2112 arany.

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXBR75R-KKLI8DzEV_9Mqp_C9vTsHR300lxsErV6qwPLVi5YtQvA

Schubert: Rémkirály c. dala gróf Zichy Géza átiratában, balkézre (6 Études)

 

         Hosszabb szünet után Zichy ismét hangversenyt adott Pozsonyban 1887. január 19-én, és a koncert bevételét a gyermekotthonok javára fordították. A koncert dramaturgiájában Zichy saját művei is szerepeltek, mint például: a Nagy szonáta, a Nagy fantázia Don Juan témájára, és a Magyar fantázia. A saját művei közül hangzott el bájos dalciklusa, a Künstlerfahrt és a Magyar fantázia hegedűre és zongorára. Az eseményt Batka János így összegezte: „A hangversenyt megnyitó szonáta Andante részében a művész gazdag lelki világát tárja elénk, és nyitja meg két szempontból is, az egyikben a grófot tiszteljük, a másikban Zichyt, az előadóművészt. A zongorista Zichy itt a szó szoros értelmében dalolt, és ebből igaz, nagy érzés fakadt. Ez óriási tapsvihart váltott ki a közönségnél, mely ráadást követelt. Ez a „Dalok szöveg nélkül” volt, mely nem kívánt már semmi szót, hogy meghasson.”… „Bravúros technikája által lenyűgöző valódi nemes művészetet produkált, mely Zichy saját őstulajdona marad, mert ezt a technikát, ezt a sajátos játékmódot neki kellett keresnie, neki, aki elveszítette bal karját. Ez az egyedülálló technika helyt állott az ő tisztaságában, és helyt áll a jövőben is úgy, ahogy eddig mindig mindenhol, ahol Zichy gróf nemes célokat szolgálva szerepelt.”[13]

Zichy Géza fontos szerepet játszott a pozsonyi Liszt Klub tevékenységében. Liszt műveit ismertetve gondoskodott arról, hogy a koncertpódiumokon elhangozzanak. 1901. január 12-i hangversenyének bevételét a Liszt Ferenc és Petőfi Sándor emlékművének felállítását szorgalmazó alapítványának adományozta. Itt saját bal kézre írt Esz-dúr zongoraversenyét adta elő, amelynek műismertetésében Batka János a „felemelő érzést” és a „határtalan bűvöletet” emeli ki, amellyel a művész elkápráztatta a zsúfolásig megtelt koncerttermet: „Kettős aurával született – a költészet és a zene iránt, és ez gyökeret eresztett az ő karakterében és a szívében is. ... ez a kizárólag jótékony vagy nemesi kulturális célokat szolgáló bal kéz és mind az öt, a zongora fölött mintegy önállóan uralkodó, s´a csodálatosan erős karjától vezényelt ujja, gazdag kincset rejt magában, mert bárhol is adja elő Zichy gróf  a balkezes hangversenyét, egyedülálló különlegességként emelkedve ki a zenei életből, legyen akár Budapesten, itt, Bécsben, Berlinben, Európában vagy Észak-Amerikában, a hangversenyterem mindig – akárcsak a múlt szombaton – az utolsó ülő- és állóhelyig meg fog telni. A helyi közönség ismét hallhatta Zichy balkézre írott Zongoraversenyét. Az első tétel hatalmas energiája, a második tétel mély költőisége, gazdag érzékisége és a harmadik tétel örömtől szikrázó zenéje ez alkalommal is meghódította, és lelkes, spontánul kitörő, hosszan tartó tapsra ösztönözte a közönséget. Hiába, Zichy a hangok nagy poétája!”[14]

     A pozsonyi közönség igényességének és ízlésvilágának formálásában jelentős szerepet töltött be Dohnányi Ernő (Pozsony, 1877. július 27. – New York, 1960. február 9.). A zenetörténetbe zongoraművészként, zeneszerzőként, karmesterként és zongoratanárként írta be nevét. Egy pozsonyi zenekedvelő családból származott.[15] Édesapja, Dohnányi Frigyes matematika- és fizikatanár volt a Pozsonyi Főgimnáziumban, és sokoldalúan művelt ember, akit mindenekelőtt a zene érdekelt. Gordonkázott és komponált is.[16] Lakásukban intenzíven művelték a kamarazenélést, amelyen keresztül a fiatal Dohnányi megismerkedhetett a klasszikus és a romantikus művekkel.

     Dohnányi Ernő az első zongoraleckéit édesapjától vette, majd két év után Karl Foersternél, a nagy tiszteletnek örvendő pozsonyi zenésznél, zongoravirtuóznál és zenepedagógusnál folytatta tanulmányait, akitől a zeneelmélet alapjait is elsajátíthatta.[17] Az érettségi után, 1894-től 1897-ig a budapesti Zeneakadémián Koessler Jánostól zeneszerzést, Thomán Istvántól (Liszt egykori tanítványától) pedig zongora-művészetet tanult. 1897-ben Bécsben szintén Liszt-tanítvány, Eugen d’Albert pedagógiai irányítása alatt folytatta tanulmányait. Tanulmányai végeztével koncertkörutakon vett részt. J. N. Batka kapcsolatait és Hans Richter karmester közbenjárását kihasználva zongoravirtuózként és zeneszerzőként mutatkozhatott be az európai és a tengerentúli pódiumokon.[18]

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZ2n2Su9PIrvleq5QPAPwha9Og-R_c_m8ClTYnnQV-964WY59FFw

Vázsonyi  Bálint: Dohnányi Ernő (Nap Kiadó, 2002)

 

     Dohnányi Ernő gyakran koncertezett Pozsonyban. Első ízben tízévesen lépett fel egy iskolai hangversenyen, ahol Mozart zongoranégyesét, egy évvel később Schumann zongoraötösét adta elő. Gimnáziumi évei alatt az iskolai hangversenyeken és ünnepélyeken lépett fel. A Klarisszák iskolai templomának karzatán idősebb barátjától, a hírneves pozsonyi zenésztől, Franz Schmidt-től vette át az orgonista szerepét.

     1989. március 31.-én a vármegyeházán egy jótékonysági hangversenyen édesapjával együtt adta elő Róth Andante sostenuto és „Schlummerlied” című, zongorára és gordonkára írt művét. Első nyilvános fellépése 1890. december 28-án volt a Pozsonyi Dalegylet (Pressburger Singverein) hangversenyén volt. A hangverseny fölkeltette az érdeklődést a fiatal, tehetséges zenész iránt: „Általános meglepetéssel szolgált Dohnányi Frigyes tanár úr mindössze 14-éves fiának hatalmas sikert arató első nyilvános fellépése. Őszinte közvetlenséggel, messze elhagyván a félénkséget vagy hízelkedést adta elő az ifjú művész Chopin Nocturne-jét [op. 31, Nr. 1], Mendelssohn H-moll scherzóját és Liszt Ferenc 8. Rapszódiáját, melyet biztos kézzel, könnyed technikával, önálló elképzeléssel és érzéssel interpretálta. A legélénkebb tapsot azonban joggal váltotta ki két saját szerzeménye, amelyek közül az egyik egy Schumann-jellegű rövid fantázia volt, a másik pedig egy – mintegy közkívánatra előadott – könnyű, szárnyaló, bájos scherzo. Mindkét mű egy gyönyörű reményekre feljogosító, színtiszta zenei tehetségről árulkodik.”[19]

     Dohnányi néhány éves kihagyás után 1897. december 7-én Liszt Ferenc Bach g-moll fantáziájának és fúgájának átiratával, Beethoven Asz-dúr szonátájával [op. 110.], 3 bájos Chopin-művel és Liszt Don Juan fantáziájával lépett ismét a pozsonyi közönség elé. Játékán érezhetően nyomot hagyott a Pozsonyban koncertező legnagyobb példaképek és zongoravirtuózok teljesítménye. Batka János így írt erről a beszámolójában: „Bach és Beethoven műveit a hangverseny szervezője sajátos felfogásban és megragadóan adta elő. A »Don Juan fantáziában« virtuozitásának legmagasabb fokát villantotta meg, s´csodálatraméltó ritmusérzéke és élénk temperamentuma a mű legkisebb részletét is életre keltette. A színtiszta, klasszikus nemes érzésvilágról árulkodó kifejezésmódnak köszönhetően bámulatos gyönyörűséggel csendültek fel a Beethoven-szonáta mélabús hangjai.”[20]

     Dohnányi 1888 tavaszán Liszt, Chopin, Delibes és saját szerzeményeit adta elő. A közönség ez alkalommal már nem csupán az előadóművészt, hanem a zeneszerzőt is láthatta benne. Angliai hangversenykörútjáról visszatérve, amelyet Hans Richternek köszönhetett. 1899. január 19-én Pozsony biztosított magának egy Dohnányi koncertet. A pozsonyi vármegyeházban tartott hangverseny műsorában Dohnányi Zongorakvintettje, Beethoven IV. (G-dúr) zongoraversenye [op. 58.], Haydn Andante con variazioni (f-moll) című műve, Chopin Mazurkája [op. 56, Nr. 2.], Liszt Magyar rapszódiája [Nr. 13] és Dohnányi Zrínyi-nyitánya csendült fel.

     A hangversenyt rendkívüli érdeklődés kísérte. A jegyek már egy héttel korábban elkeltek. Batka jegyzete a koncert rendkívüli sikeréről tanúskodik: „Olyan művészi tett volt ez Dohnányi Ernő részéről, amely valamennyiünk emlékezetében megőrződik. … Az előadó a repertoárjával és saját műveivel a pályája csúcsára emelkedő művészként állt előttünk. Nagy művészetét, alapos felkészültségét és világos, szilárd érzésvilágát szüntelenül magasabb célok felé törekvő művészetének címereként tartja elénk. A Bösendorfer hangversenyzongorán, amely P. Werner[21] helyi raktárából származik, Dohnányi varázslatosan érvényesíthette hangszín-árnyalatait. A közönség nagyon sokszor és élénken visszatapsolta.”[22]

     Egy évvel később, 1900. február 2-án Dohnányi együtt lépett fel Pozsonyban a bécsi Fitzner vonósnégyessel. Saját kamaraművein kívül Chopin Impromptu-jét [op. 36], Beethoven Rondo és capriccioso című művét [op. 129] és Liszt Magyar rapszódiáját [Nr. 9] adta elő. A hangversenyről ismét J. Batka írt jegyzetet, Dohnányi előadói és zeneszerzői képességeit egyaránt nagyra értékelte: „Mindkét műben lenyűgözött bennünket a mesteri felépítés és maga az előadásmód is. Világos, céltudatos művészi értelem, amely a varázslatos dallamötletek mellett a művészi felépítést, az csodás hangfestést, virágzó formát és a zenei kifejezésmód felségesen élő megtervezését vezérli. Hogy mi Dohnányi úr uralkodásának titka, azt minden hangverseny-látogató tudja, akik közt ott láthattuk felséges Zichy Géza grófot is.”[23]

     Dohnányi viszonylag gyakran koncertezett Pozsonyban az ezt követő időszakban is, karrierje csúcsán is. Zongoraestjein saját zongoraművein kívül kizárólag Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Liszt és Brahms értékes műveit tűzte műsorára. Keresett kamaramuzsikusként közreműködött Henri Morteau és, Galafréz Elza hegedűművészekkel és Hugo Becker csellóművész pozsonyi fellépésein. A közös repertoárjuk alapjához Beethoven-, Brahms- és Strauss-szonáták tartoztak.[24]

     Pozsony a múltban mindig intenzíven követte a zenei élet megnyilvánulásait, együtt élt a zenével. Dohnányi Ernő a város leghíresebb szülöttei közé tartozik, aki művészetével fölemelte a város korabeli zenei színvonalát, ugyanakkor formálta a művészeti értékek iránti igényességet. Meghatározó és kiforrott személyiségével, virtuóz, magával ragadó játékával óriási hatással volt a pozsonyi közönségre. Előadásai „egyéni megnyilvánulással voltak átitatva, és színtiszta művészettel töltötték meg a hangversenytermeket.”[25]

(Fordította: Mgr. art. Ferienčík - Zahovay Ágnes)   

 

 

A szerzőről: Mgr. art. Martina Čiefová, PhD zongoratanulmányait a pozsonyi Zeneakadémián végezte prof. Ida Černecká és prof. Miloslav Starosta vezetése alatt. A doktorátust is itt szerezte.

Jelenleg a nitrai Konstantín filozófus Egyetemen pedagógiai karának zongoratanára. ezenkívül még a nitrai Jozef Rosinský Zeneiskolában is zongorát oktat. Kiváló tanári munkásságát több otthoni és külföldi elismerés is bizonyítja, melyet diákjai különböző versenyeken nyertek. Mint kamarajátékos szintén aktív, több országban lépett fel (Csehország, Németország, Szlovénia és Olaszország). Zongorajátéka több elismerést is kapott. Aktivitásait  jelenleg művészi rendezvények, zeneoktatási és zenetudományi konferenciák, szervezésével is bővíti.

 [1] Zichy Géza Magyarország egyik legrégibb és legbefolyásosabb nemeihez tartozik. Az első írásos emlékek Zichyékről a 13. századig vezethetők vissza. A Zichy család komoly befolyással bírt katonai, politikai téren és a bankszakmában is. A grófi címet több mint 200 éve használják. In: Boldisár K.: A Zichy családról. In: Album gróf Zichy Géza – 25 éves írói és művészeti jubileuma alkalmára. Debrecen 1891, 9. old.

[2] Zichy G. : Emlékeim I. Budapest 1912, 110-111 old.

[3] Marschner, Heinrich August (1795-1861) – pedagógus, zeneszerző, karmester és zenetudós Pozsonyban élt és működött, mint gróf G. Zichy zenetanára.

[4] Meyerberger, Karl (1828-1881) – pedagógus, zeneszerző, zeneteoretikus.

[5] Volkmann, Robert (1815-1883) – zeneszerző. Pozsonnyal való kapcsolatát Batka Nepomuk János révén tartotta. Pozsonyban Batka a kedvelt házi zenélés egyik kedvelt szerzője volt. In: Tauberová, A.: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín (Batka Nepomuk János és az ő zenegyűjteménye). Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum (Szlovák Nemzeti Múzeum – Zenei Múzeum), Bratislava 1995, 187. old.

[6] Schonberg, H. C.: Die grossen Pianisten.  Scherz Verlag, Bern – München 1972, 250. old.

[7] Pressburger Zeitung, Nr. 64, 1866, 3. 19., Nr. 68, 1866, 3. 23.

[8] Zichy első nyilvános fellépéséről a Magyar világ szerkesztőjétől, Náday Ferenctől vett emlékeiben vehetünk tudomást. In: Karczag V.: Zichy Géza gróf album – 25 éves írói és művészeti jubileuma alkalmából. Debrecen 1891, 36. old.

[9] Liszt Ferenc összesen 15 alkalommal látogatott el Pozsonyba, (1820, 1839, 1840, 1874, 1881). Zenekari művei bemutatása alkalmából (1873, 1883), karmesterként (1884), és magánemberként neves pozsonyi személyiségeknél, mint például a zeneszerető von Vrabélyi úr családjánál, aki a pozsonyi posta igazgatója volt (1858), Karl Heiller püspöknél (1884) és Pozsony neves levéltárosánál, Batka Nepomuk Jánosnál (1885). Többször volt jelen a tanítványa, Hans von Bülow (1872, 1882) fellépésén és Anton Rubinstein koncertjén (1885). Liszt Ferenc kötődése Pozsonyhoz részletesen feldolgozva in: Čiefová, M.: Klavírne umenie v Bratislave v 19. storočí (Pozsony zongoraművészete a 19.-ik században). Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2008.

[10] Pressburger Zeitung Nr. 92, 1881, 4. 3.

[11] Batka János Nepomuk (1845-1917) – Pozsony első kinevezett levéltárosa, a pozsonyi Egyházi zenei egylet titkára és a Pressburger Zeitung szerkesztője. Pozsony gazdag zenei életét főleg a 19. sz. második felében az ő szervezői tehetségének és fáradhatatlan munkásságának köszönhetjük. Mint hangversenyszervező, és mint zenekritikus szoros kapcsolatban állt a nevezetes hazai és külföldi művészekkel. Hagyatékában 327 Zichyvel kapcsolatos dokumentum található (levelek, műsorfüzetek és újságcikkek).

[12] Pozsony város archívuma. Alap: Liszt Ferenc műsorfüzetei

[13] Pressburger Zeitung, Nr. 19, 1887, 1. 20.

[14] Pressburger Zeitung, Nr. 15, 1901, 1. 15.

[15] A család gyökerei Nyitra megyébe nyúlnak vissza. Dohnányi nagyapja Nyitra vármegye jegyzője volt. Édesanyja, Szlabey Otília egy breznóbányai (Brezno) arisztokrata családból származott. In: Papp V.: Arcképek a magyar zenevilágból. Stádium sajtóvállalat r. t. kiadása, Budapest 1925, 30. old.

[16] Dohnányi Frigyes (1843-1910) – zenész, irodalmár, fizikus, a gyorsírás úttörője. Matematikát és fizikát oktatott a Pozsonyi Főgimnáziumban. Legfőbb vesszőparipája a zene volt. A XIX. század 70-90-es éveiben a kiváló európai zenészek pozsonyi fellépéseit többnyire ő szervezte. Közös hangversenyt adott A. Rubinsteinnel és Liszt Ferenccel. Vonósnégyesével Oroszországban, Lengyelországban, Németországban, diákzenekarával pedig a monarchia összes nagyobb városában fellépett. Népszerűsítette és előadásokat is tartott a zenéről. Szinte minden hangversenye előtt a zene jelentőségéről és küldetéséről beszélt, ezáltal a „széles” tömegek számára is elérhetővé tette a zeneművészet értelmét és szépségét. In: Pamiatke Friedricha Dohnányiho (Dohnányi Frigyes emlékére). Hlas ľudu, 1968, 1. 13.

[17] Foerster, Karl (1860-1925) – zongoraművész, zenepedagógus, zeneszerző, a Szent Márton-székesegyház orgonistája. Pozsonyban született és hunyt el. A genfi konzervatóriumban tanult, majd 1884-1914 között Párizsban alkotott. A pozsonyi származású Dohnányi Ernő első zongoratanára volt (1877-1960). In: Kručayová, A: Majster klavíra – Carl Foerster (Carl Foerster- a zongora mestere). Hudobný život 2006, 18. évf., 2. sz., 4. old.

[18] Dohnányi Ernő H. Richternek ajánlotta I. szimfóniáját. A művet Richter mutatta be Manchesterben, és az egyesült államokbeli nagy turnéján is vezényelte. Rajter, Ľ.: Učiteľ – spolupracovník – priateľ: Ernő Dohnányi (Tanár – kolléga – barát: Dohnányi Ernő). Hudobný život 1977, 19. évf., 15. sz., 8. old.

[19] Pressburger Zeitung, Nr. 356, 1890, 12. 29.

[20] Pressburger Zeitung, Nr. 339, 1897, 12. 8.

[21] Pozsonyban a kalapácszongorák gyártásában döntően két – családi hagyományokra építő – cég őrizte meg a vezető szerepét: a Schmidt és a Werner cég. Tevékenységükkel túllépték a város határait. Zongoráik hangminőségét az élenjáró előadók és a korabeli sajtó is dicsérte. A zongoragyártáson, -eladáson, -hangoláson túl mecénásokként és szervezőkként maguk is tevékenyen bekapcsolódtak a zenei életbe. In: Szórádová, E.: Historické klavíri na Slovensku (Historikus zongorák Szlovákián). Scriptorum Musicum, Bratislava 2004.

[22] Pressburger Zeitung, Nr. 20, 1899, 1. 20.

[23] Pressburger Zeitung, Nr. 32, 1900, 2. 3.

[24] A pozsonyiak előadásukban meghallgathatták Dohnányi b-moll zongora-cselló- szonátáját [op. 8.] és Hegedű-zongora szonátáját [op. 21.]. Dohnányi zongoraművei közül, amelyeket a szerző adott elő, említést érdemel pl. a Valse nobles [op.3.], a Variáció és fúga zongorára [op. 4.], a Négy rapszódia zongorára [op. 11., 10.], a Bagatell [op. 13.], a Variációk egy magyar népdalra zongorára és zenekarra [op. 29., a Ruralia hungarica – Szvit 7 tételben [op. 32.] stb. In.: Pozsony város archívuma. Alap: Koncert műsorok és plakátok (1835-1937) 

[25] Pressburger Zeitung, Nr. 17, 1918, 1. 17.