Beszámoló a XI. Országos Szolfézs- és Népdaléneklési Versenyről

 

Debrecen, 2014. május 16-18.

 

A zeneiskolai szolfézsversenyeken vagy növendékeimmel, vagy mint a zsűri tagja kezdettől fogva részt vettem, így módomban állt megfigyelni a versenyek egyre magasabb színvonalát.

 

Az idei országos versenyt is területi válogatók előzték meg 5 helyszínen. A verseny tisztasága és az esélyegyenlőség érdekében azonos írásbeli és különböző tartalmú, de egyforma nehézségű szóbeli feladatokkal találkoztak a gyerekek egy időben Pécsett, Kecskeméten, Budapesten, Győrött és Debrecenben. Az Oktatási Hivatal a továbbjutó gyerekek ponthatárát 67 pontban állapította meg, így az országos döntőben 27 első, 21 második, 17 harmadik és 13 negyedik korcsoportos növendék vett részt.

 

Az előző versenyekhez képest újdonság volt, hogy csak a válogatón kellett hangközöket és hangzatokat felépíteni, viszont memorizációs feladatok csak a döntőben szerepeltek.

 

A verseny anyagát zsűri társaimmal, S. Szabó Mártával, a debreceni Zeneművészeti Kar tanszékvezetőjével, a zsűri elnökével és Antoni Andreával, a kecskeméti Zeneművészeti Szakközépiskola tanszakvezetőjével állítottuk össze. Köszönettel tartozunk Papp Károlynénak, aki lektorként hasznos tanácsokkal látott el bennünket.

 

A két forduló között a debreceni Bárdos Szimpóziumon résztvevő kollégákkal módunk volt megbeszélni a válogató tapasztalatait, és értékes hozzászólásaikat figyelembe véve dolgoztuk ki a döntő feladatait. Az anyagválogatás több hónapon keresztül zajlott, együttműködésünk mindvégig harmonikus volt, és nagyon sok tanulsággal szolgált számomra. Úgy érzem, a versenyanyag kiválasztása jól sikerült, a feladatok megfelelő nehézségűek voltak.

 

A gyerekek zenei képességeiről és ismereteiről széleskörű képet tudtunk alkotni a verseny folyamán. Mivel 8-10 fajta feladatot kellett megoldaniuk, mindegyiküknél kiderült, melyek az erősségeik és miben kell még fejlődniük. Úgy gondolom, hogy a verseny jó hangulatához az is hozzájárult, hogy valamely részfeladatban mindegyik versenyző jól teljesített, így nem találkoztunk síró, elkeseredett növendékkel.

 

Különösen nagy élmény volt mindannyiunk számára a dal- és népdaléneklési verseny. Idén rendkívül magas színvonalú produkcióknak lehettünk tanúi. Ugyancsak nagy öröm volt számos növendék nagyszerű improvizációs megoldása.

 

A zsűri tagjai (S. Szabó Márta, Antoni Andrea, Igó Lenke, Burkus Istvánné és jómagam) jó hangulatban és nagy egyetértésben hozták meg döntéseiket. A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola mintaszerűen látta el rendezői feladatát immár 10. alkalommal. Nagy köszönettel tartozunk az iskola igazgatójának, Tóth Józsefnek és munkatársainak, Sáriné Szebenyi Juditnak és Ludmány Antalnénak, a dolgozatokat javító kollégáknak, a gyerekek mellett tevékenykedő tanároknak, akik kedvességükkel oldottá varázsolták a verseny légkörét, és nem utolsósorban az adminisztrációt végző munkatársaknak, akik rendkívül gyorsan és alaposan végezték munkájukat, sok esetben késő éjszakáig.

 

Hála a verseny támogatóinak, számos növendéket és felkészítő tanárt tudtunk díjazni és jutalmazni. A díjkiosztás után szakmai megbeszélést folytattunk a jelenlévő kollégákkal, akik számos javaslatot tettek a további versenyekkel kapcsolatban, így a területi versenyek helyszíneinek ésszerűbb kiválasztására, az 5. korcsoport beiktatására, a válogatókon legjobban szereplő növendékek korcsoportonként azonos létszámú továbbjuttatására.

                                                                                                                          

 

 Spiegel Marianna,

a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanára, tankönyvíró

 

 

http://www.parlando.hu/2014/2014-1/2014-1-10-SSzabo_elemei/image001.jpg

 

 

 

http://www.partiturabolt.hu/image/2.0/product/tf4485.jpg

 

Nógrádi László-Papp Károlyné-Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. kötet