Dr. Ábrahám Mariann

 

EPTA OSLO

Nemzetközi Konferencia, 2014. június 26-29

 

 

 

a Norvég EPTA elnöke

 

a Norvég EPTA alelnöke

a

 

Az EPTA OSLO

Nemzetközi Konferencia beszámolójában említett előadók:

 

a

 

 

 

a

 

 

Az Európai Zongoratanárok Szövetsége (EPTA) ebben az évben ünnepelte megalakulásának 36-odik évfordulóját. Mint köztudott ez a szervezet minden évben másik országban tartja összejövetelét. A vendégfogadó ország biztosítja azokat az ünnepélyes kereteket és feltételeket, melyek annyi muzsikust vonzanak erre a szakmai találkozóra. 2014-ben, június 25-29 között az EPTA Norvégiában, Oslóban tartotta ez évi, 36. konferenciáját.

 

Norvégia egészen különleges történelmi pillanatban várta a több mint 35 országból megjelent előadót, akik most egy megadott témakörben képviselhették hazájukat. A szervezők a konferencia kiírt témája szerint 1814-2014 közötti időszakot feldolgozva a népzene műzenére gyakorolt hatásáról vártak információkat.

 

Valamilyen módon minden előadó tartotta magát ehhez a 200 évet átfogó periódushoz. Egyesek országuk egy-egy reprezentatív szerzőjének munkásságát emelték ki és járták körül, mások több szerző művéből tartottak bemutatót, ismét mások olyan kortárs szerzők munkásságáról beszéltek, mely mögött kissé rejtve maradnak a népzenei szálak, de az összefüggések annál mélyebben nyomon követhetők.

 

Norvégiában zsúfolódtak a kerek évszámú események ebben az évben. Mindenekelőtt május 17-én Norvégia nemzeti ünnepén ünnepelték Alkotmányuk megszületésének 200. évfordulóját (1814).

 

Ez évben ünnepelték nem kis büszkeséggel a Norvég Zenetanárok Társasága megalakulásának 100 éves évfordulóját (1914). Norvégia az Európai Zenetanárok Szövetségébe (EPTA) 1987-ben lépett be. Az ország azóta a szervezetnek folyamatosan tagdíjfizető tagja és minden évben megtartják saját tanáraik számára is az összegyűlt problémák megbeszélése céljából éves konferenciájukat. Ennek az eseménynek az országon belül alkalmanként másik nagyváros zenei intézménye ad otthont.

 

Aki június végén időben megérkezett Oslóba, a konferencia kezdete előtt tanúja lehetett egy nemzetközi kétzongorás versenynek is, melyet Grieg nevéhez kötöttek.

 

A Nemzetközi Konferenciát professzor Einar Steen-Nokleberg, a Zeneakadémia tanszakvezető egyetemi tanára és egyben az EPTA elnöke nyitotta meg, köszöntve a világ számtalan tájáról összegyűlt vendégeket. Rövid hangverseny követte a köszöntőt, melyben norvég szerzők műveiből hangzott el válogatás.

 

 A három napos rendezvény a norvég Zeneakadémia két előadó termében zajlott, sajnos párhuzamosan. A résztvevők így az előadások, koncertek fele részét hallhatták csak.  A 18 európai állam képviselői mellett megjelentek Argentína, Ausztrália, Dél Afrika, Irán, Izrael, Japán, Mexico, Uruguay, USA delegáltjai is. Büszkeséggel töltötte el a norvégeket, hogy ezek közül az országok közül sokan első alkalommal képviseltették magukat EPTA konferencián. Lehetetlen lenne röviden leírni azt a sokszínűséget, amelyen keresztül széles palettán bepillantást nyerhettünk a világ zenéjébe. A legfiatalabb generáció képviselőitől az idősebbekig soha nem hallott nevű szerzők jobbnál – jobb darabjait hallhattuk jobbnál – jobb előadásban. És minden prezentációban valamilyen formában jelen volt a népzene, a népi hagyomány nyomon követése.

 

Néhány előadást megemlítenék, kezdve azokkal, melyeknek magyar vonatkozása rendkívül megérintett.

 

Karin Wagner Ausztriából, Bécsből érkezett, és előadásának témájául Kurtág: „Adoration, adoration, accursed desolation” (Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem – JÁTÉKOK III/32) című művét választotta. Köztudott, hogy ez a csodálatos kis miniatűr egy magyar népdal reminiszcenciája. Feldolgozása három részes. Az első és harmadik rész maga a dal, a középrész ennek táncos karakterű feldolgozása. Az előadó megkapó és értő érzékenységgel elemezte a darabot. Mint megtudtam, több kortárs szerző művének  ismertetése  mellett Ausztriában tanári kurzusokon Kurtág műveinek elemzésével, ismertetésével  is intenzíven foglalkozik.

 

Hasonló meglepetés volt a nyugat Ausztráliából érkező Faith Maydwell bemutatója. Előadásának címe: Century – A Compelling homage a Mikrokosmos (Évszázad – hódolatra késztet a Mikrokozmosz előtt). A mű szerzője Larry Sitzky. Az 1982-ben megjelent sorozat egyik legfontosabb mű az ausztráliai zongorapedagógiai irodalomban. Példaképe a Mikrokozmosz nehézségi fok szerinti felépítése. A szerző a világ számtalan tájáról származó népzenei idézetet épít bele a sorozat darabjaiba.

 

Emlékezetes maradt néhány nagyszerű és különleges prezentáció is. Ezek közé tartozik a világjáró fiatal török zongoraművész, Hande Dalkilic bemutatója, akinek előadásában hazája kortárs szerzőinek műveiből már 6 CD is készült, köztük sok olyan darabból, melyet neki ajánlottak. Jelenlegi műsorát négy török szerző művéből állította össze.

 

Ugyancsak rendkívüli élményt és ismeretanyagot nyújtott az 1979-ben Iránban született Pooyan Azade. Klasszikus európai és klasszikus perzsa zenét is tanult. Iránban, Németországban és az USA-ban is működik, mind előadói, mind professzori minőségben. Előadásában felvázolta azt a notációt, amely a perzsa zenét a zenetörténetben először ültette át speciális módon európai írásmódra. Az UNESCO ezt Irán Nemzeti Kulturális Örökségeként regisztrálta 2013-ban. Programjában emellett a XX. század két ismert perzsa szerzőjének műveiből játszott, melyekben már az európai és perzsa zenei stílus is ötvöződik.

 

Hasonlóan különleges volt a Mexikóból érkezett Mario Pech előadása, aki saját műveiből adott elő, a maya népzenét átültetve a kortárs zongora zenébe. Előadása közben zenéjét a maya kultúra monumentális építészetének romjairól, maradványairól vetített képekkel illusztrálta.

 

Különleges élményt nyújtott a Belgium vallon részéből érkezett Marie-Dominique Gilles hangversenye, melyen Pierre Bartholomée 2003-ban komponált 13 Bagatelljéből adott elő. A Ligeti Etűdök nehézségi fokát meghaladó műveket egészen briliáns technikával és előadói igénnyel szólaltatta meg. Többen is feltették a kérdést: hogyan lehet egyáltalán egy ilyen művet ilyen virtuozitással megtanulni? A kérdésre szerencsére felkészülten és átgondoltan kaptunk is választ.

 

„Kezdetben tanácstalanul állunk az ilyen zene előtt, de legyünk detektívek és kreatívak. Ez a darab a szellemi virtuozitás és szervezettség terén új utakat és eszközöket fedeztet fel.  Az új nyelvezetnek kellő kíváncsisággal és megismerési vággyal, új közelítés móddal kell párosulnia a napi munkában is. A zongorista számára ezeknek a daraboknak újdonsága, hogy nem csak hangszeres, hanem szellemi virtuozitást is megkövetelnek. Kiváló lehetőség arra, hogy új szellemi erőket fedezzünk fel magunkban, kiküszöböljük a hangok folyamának olvasása közben az idő előtti kifáradást, és poétikusak, érzékenyek maradjunk. Ki kell fejlesztenünk a kottaolvasás és a „hideg fej” együttes technikájának egyensúlyát a rendszeres és fokozatos tempógyorsítást, analizálást, türelmet, az időbeosztás megszervezését, sőt a fizikai bemelegítést is. A muzsikus végül érzi, hogy elméjében elég szabad hely van, mely garantálja a darabra való művészi rálátást. Majd élvezni tudja azt, hogy képzelő ereje és poétikus kreativitása számára kellő tér áll szellemileg rendelkezésre.”

 

Úgy gondolom, korunk zenéjének leolvasása pontosan az új szellemi eszközök hiánya miatt jelent mindenki számára nehézséget. Nem kérdés, hogy a fiatal muzsikus palántákat lépésről-lépésre be kellene vezetni ebbe a felfedezésre váró világba.

 

Justin Krawitz Dél Afrikából, Cape Town-ból érkezett és az ottani egyetem professzora. Bemutatójának címe: Afrikai népzene és Hendrik Hofmeyr három tételes zongora szonátája, mely 2011-ben íródott.

 

Kiváló zongoristaként ismertette és adta elő a modern hangvételű igényes zongoraművet.

 

A konferencia programjából nehéz válogatni, mert sokkal több előadóról érdemes lenne szót ejtenünk.

 

Egy különlegesen vicces „darabot” emelnék még ki, ami hat álló (!) és játék közben egymást követő zongorista 12 kezére íródott. Címe: Multi Hands (Sok kéz), szerzője Wolfgang Plagge. Az első zongorista 12 ütemet játszik, majd tovább megy és átadja a helyét a következőnek. Ezután megkerülve a zongorát utolsóként visszasétál, és ha ismét rákerül a sor, folytatja a darabot. A mű 2004-ben, egy új kulturális központ avatására íródott.

 

oslo_9

 

A Norvég Zenetanárok Társasága 100 éves fennállásának évfordulóját egy jubileumi hangversennyel az Egyetem gyönyörű aulájában ünnepelték. A terem falait Norvégia világhírű festőművészének Edward Munchnek festményei díszítik. Generációk óta rendszeresen itt tartják a legrangosabb hangversenyeket és az ifjúsági zenei versenyeket is. Ennek az eseménynek nagyságrendje természetessé tette a helyszín megválasztását. Bevezetésként méltatások és köszöntők hangzottak el, mindenek előtt a Zenetanárok Társasága elnökétől, Otto Graftól, majd a Norvég Zenészek Egyesületének vezetőjétől, különböző minisztériumi kulturális szervezetek vezetőitől, és Elin Perssontól, az EPTA elnökhelyettesétől. Tanárok és díjnyertes növendékek különböző hangszeren előadott kiváló hangversenye követte a köszöntők sorát, melynek befejezéseként professzor Einar Steen-Nokleberg Grieg műsorában gyönyörködhettünk. A Professzor Grieg valamennyi művét CD-re játszotta. A 27 CD-n emellett több norvég szerző műve is hallható. Elgondolkoztató - nincs itt alap-közép-felsőfok, hanem teljesen más szellem dominál: a zeneoktatás csodálatos hivatásának, eredményességének eggyé kovácsolni akarása, sikeressé tevése.

 

A hatalmas sikerű hangverseny után a Városháza dísztermében, a Nobel Béke Díj kitüntetés átadásának ünnepi helyszínén egy nem akármilyen fogadásban volt részünk. Itt Oslo város polgármesterének köszöntője nyitotta meg a felszabadult hangulatú fogadást. A ragyogó kilátás a kikötő esti fényeire a „fehér éjszakák” szürkületében felejthetetlenül szép látványt nyújtott valamennyiünknek. Nem kevésbé élveztük norvég vendéglátóink étellel, itallal bőkezűen megterített asztalait sem.

 

Az EPTA konferenciák időpontja és helyszíne a következő években már tisztázódni látszik. A rendezést vállaló országok a következők lesznek: jövőre Hollandia – Amsterdam, időpontja: 2015. október 22-25, 2016-ban Izland – Reykjavík, 2017-ben Finnország, 2018-ban pedig Málta – Valletta. Tudomásom szerint 2018-ban Európa fővárosa Valletta lesz. Az EPTA konferenciáin hallgatóként bárki részt vehet, és a Vezetőség a közönség soraiba szeretettel invitál minden érdeklődőt.

 

Dr. Ábrahám Mariann

EPTA Hungary - elnök