http://www.oktatas.hu/design/images/ohm/logo.png

Művészeti versenykiírások 2014/2015.

A 2014/2015-ös tanévben megrendezendő művészeti versenyek tudnivalói (részvételi feltételek, követelmények, lebonyolítás, időpontok).

Versenyszabályzat

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata" közzétételéről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeit.

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Az országos szervezésű (alap- és középfokú) művészeti tanulmányi versenyek versenykiírásainak letöltése egyben.

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

·       XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny

·       XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny

·       II. Országos Jazz-zenei Verseny

·       VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és V. Országos Csembalóverseny

·       VIII. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny

·       XIII. Országos Gitárverseny

·       VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny

·       X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny

·       V. Országos Hárfaverseny

·       III. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny

·       V. Országos Harmonikaverseny

·       XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny

·       V. Országos Társastáncverseny

·       V. Országos Modern-, Kortárstánc Verseny

·       V. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)

·       VI. Országos Festészetverseny

·       V. Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

·       IX. Országos Zenekari Verseny

·       VI. Országos Énekverseny

·       XIV. Országos Oboa- és Fagottverseny

·       XV. Országos Zongoraverseny

·       IV. Országos Népzenei Verseny

·       V. Országos Hárfaverseny

·       VI. Országos Klasszikus Balett és Modern Tánc Verseny

·       XVIII. Országos Mintázásverseny

·       XXIV. Országos Rajzverseny

·       XVIII. Országos Népművészeti Verseny