2014 / 6. szám

Előzetes a tartalomból


A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT
Interjú dr. Ruszinkóné Czermann Cecíliával, a ZETA új elnökével (Réfi Zsuzsanna)


TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

“Fülünkbe cseng...
Sorozat dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból VIII.
Szerkeszti: dr. Deszpot Gabriella
14. Érzelmek műveltsége
15. Barátkozások egymással
16. Kerek világ

 

Török Mihályné Bálint Nóra: A tanulók attitűdje a zeneiskolákban folyó szolfézsoktatás iránt

Ungár István:  Elköszön a zene II. rész. Zongoramuzsika

Pap József: Gondolatok a zeneiskolai korrepetícióról


MŰVÉSZETELMÉLET

Körber Tivadar: Kodály műveinek irodalmi forrásai

“Zenélni kell...” Josef Mertin beszél életéről és a zenetudományról (Urbanetz-Vig Margit)


 


 

ÉNEK-ZENE TÁRGY A KÖZOKTATÁSBAN
Turmezeyné dr. Heller Erika: A kooperatív tanulás alkalmazásának alkalmazásának lehetőségei az ének-zene órákon

Solti Kálmán: “Legyen a zene mindenkié!"


BETEKINTÉS

Hercz-Dorman Aliz: Betekintés az európai országok zeneoktatási rendszerébe (VIII.)  A lengyel tanárképzés szervezeti felépítése


INTERJÚ

A Kodály-módszer közösségteremtő ereje - stúdióbeszélgetés B. Horváth Andrea karnaggyal

 

FOGLALKOZÁSI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, A ZENE GYÓGYÍTÓ HATÁSA
Dr. Makai Éva: A 131. esztendő'. Zenei nevelés a Burattino Iskolában.


DISSZERTÁCIÓK

Dr. Németh Márta: Hegedűtanítás napjainkban – kezdők számára írt metódusok összehasonlító elemzése

 

Tamásiné dr. Dzsupin Borbála: A nép gyermekjátékok és mozgás relációja és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében (folytatás)


SZAKDOLGOZAT

Uzsaly Bence András: Az ifjúsági zenekari nevelés.

Négy magyar példája

 

EMLÉKLAPOK

 

Elek Tihamér fuvolázik Dinnyés István videóján (1987. VII. 4.)

 


RECENZIÓK

Nicholas Cook: Zene

Michael Tanner: Wagner