Beszámoló az EMMI tanévnyitó konferenciáJÁról

 

 

 

2014. augusztus 26-án Budapesten, augusztus 27-én Miskolcon, augusztus 28-án Pécsett csaknem 3000 pedagógus értesült az ágazat legfontosabb újdonságairól, többek között a pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer bevezetéséről.

 

Tiszteletre méltó fegyelmezettséggel küzdik végig a pedagógusok a köznevelés megújítását, amely az elmúlt 25 év legnagyobb átalakítása – jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Tanévnyitó Konferencia fővárosi rendezvényén. Az idei évben megújult a tanévnyitó konferencia: három egymást követő napon, három különböző helyszínen, ugyanazzal a programmal zajlott a rendezvénysorozat. 2014. augusztus 26-án Budapesten, augusztus 27-én Miskolcon, augusztus 28-án Pécsett csaknem 3000 pedagógus értesült az ágazat legfontosabb újdonságairól, többek között a pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer bevezetéséről.

 

A budapesti nyitórendezvényen az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán elmondta: a köznevelési ágazat megújítása nem pont-, hanem rendszerszerű. Az átfogó köznevelési stratégia megvalósításához mindenekelőtt bizalom szükséges a pedagógusok és a szakmai irányítás, a kormány, valamint a pedagógusok és a szülők, a szülők és a kormány között. A miniszter a pedagógus-életpálya kapcsán megjegyezte: a változások közepén járnak, de bízik benne, hogy az előnyöket már érzékelik az érintettek. Az új tankönyvekről szólva kijelentette: felelősséget éreznek a minőségi javulásért. Balog Zoltán szerint minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy sikeres legyen a következő tanév: a hit abban, hogy összefogással meg tudják valósítani a céljaikat, a szándék a partnerségre, az együttműködésre, a bizalom és a szükséges infrastruktúra, taneszközök, tantermek, megfelelő tantervek és a pedagógusok.

 

Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy az iskolának a tudás mellett identitást is kell adnia. A pedagógusokat arra kérte, hogy tapasztalataikkal segítsék a tankönyvfejlesztést. A szaktanácsadás és tanfelügyelet rendszerének kiépítéséről elmondta, hogy ez is segíti a köznevelés minőségi megújulását. A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatban fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a fejlődést díjazandó, anyagi elismerést kapnak a pedagógusok. A köznevelést érintő fejlesztések legfontosabb célja, hogy a tanulók jobb ellátáshoz juthassanak – zárta beszédét a köznevelésért felelős államtitkár.

 

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a köznevelés fejlesztési irányairól tartott előadásában többek között arról beszélt, hogy az ágazatirányítás struktúráját hozzá kell igazítani az új feladatokhoz. Úgy vélte, hogy az infrastruktúra fejlesztése mellett tartalmi fejlesztésre, továbbá az egyes szakmai folyamatok fejlesztésére is szükség van. Jelezte, hogy 2015. szeptember 1-től bevezetésre kerül a hároméves kortól kötelező óvodai ellátás, nemcsak az óvodapedagógusok számát szükséges növelni, hanem fontos az infrastruktúra bővítése is.

Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár ismertette a tanév fontosabb feladatait, menetrendjét. Tájékoztatott arról is, hogy integrált elektronikus nyomon követő rendszert vezetnek be a sajátos nevelési igényű gyermekek intézményváltásához kapcsolódva. A szakszolgálati intézményekben dolgozóknak is biztosítják a pótszabadság intézményét, és feladatként említette a fizikai állapotfelmérés pontosítását, kiegészítését. (Sipos Imre prezentációja ide kattintva érhető el »)

 

Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal elnöke bejelentette: a Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon már elérhető a 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató második, javított kiadása. Előadásában ismertette a 2014-es átmeneti minősítési eljárás fontosabb adatait, a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértői képzés előrehaladását, valamint szólt a 2015-ben esedékes tanfelügyeleti és pedagógusminősítési eljárásokról is. (Pósfai Péter prezentációja ide kattintva érhető el »)

 

Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója ismertette a tankönyvek új generációjának fejlesztési modelljét, amelyben a pedagógusoknak lehetőségük van visszajelzéseikkel segíteni a tankönyvek fejlesztését. Előadásában a követelményfejlesztés mellett a nevelési-oktatási programok fejlesztéséről, a szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszerről, a pedagógusképzés szakmai támogatásáról és az OFI-ban folyó kutatásokról is beszélt. (Dr. Kaposi József prezentációja ide kattintva érhető el »)

 

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke beszámolt az NPK megalakulásának körülményeiről, majd részletesen vázolta céljait és feladatait. Arra kérte a pedagógusokat, hogy mondják el bizalommal az oktatással kapcsolatos problémákat, észrevételeket. (Horváth Péter prezentációja ide kattintva érhető el »)

 

A délutáni szekció-előadások letölthető prezentációi:

 

Az Oktatási Hivatal szekciója: Tanfelügyelet, önértékelés, pedagógusminősítés

·         A tanfelügyeletet és minősítést meghatározó jogszabályi környezet (Thaisz Miklós, EMMI főosztályvezető)

·         A 2015. évi tanfelügyeleti látogatások előkészítése (Maus Pál szakmai vezető)

·         Intézményi önértékelés (Molnárné dr. Stadler Katalin szakmai szakértő)

·         Hogyan készüljünk a 2015. évi minősítő vizsgákra és minősítési eljárásokra? (Tóth Mária szakmai vezető)

·         Az e-portfólió felület változásai (Fűrész Edit szakmai szakértő)

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szekciója: Az új generációs tankönyvek fejlesztése, az új típusú szaktanácsadás, a tanárképzés megújítása

·         Az új generációs tankönyvek fejlesztése (Kojanitz László szakmai vezető)

·         A közismereti szakiskolai tankönyv kipróbálása (Kerber Zoltán témavezető)

·         Pedagógiai szakmai szolgáltatások és az eredményesség (Sinka Edit szakmai vezető)

·         Az új típusú szaktanácsadás eddigi tapasztalatai (Dr. Szabó Mária alprojektvezető)

·         A szakmai fejlődési lehetőségek – szaktanácsadás, továbbképzések (Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta szakmai szolgáltatási főigazgató-helyettes)

·         A tanárképzés megújulása – tervek és lehetőségek (Dr. Bodnár Éva szakmai vezető)

·         Elektronikus tananyagok

 

Az Educatio Nonprofit Kft. szekciója: Az Educatio Nkft. köznevelési rendszerhez kapcsolódó fejlesztései

·         Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre (dr. Nadrainé Szent-Gály Viola óvodafejlesztési irodavezető)

·         Az Educatio köznevelési rendszerhez kapcsolódó fejlesztései I. (Koplányi Emil szakmai vezető)

·         Az Educatio köznevelési rendszerhez kapcsolódó fejlesztései II. (Nagy Regina Mária szakmai vezető)

·         A pedagógiai szakszolgálatok megújulásának szakmai támogatása, eredményei (Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető)

·         A protokollok szerepe a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának támogatásában (Szitó Imre fejlesztés-koordinátor)

·         Az Integrált Nyomonkövető Rendszer bemutatása (Kern Zoltán közoktatási szakértő)

 

A Nemzeti Pedagógus Kar szekciója: Etikai kódex, a pedagóguspálya presztízse, tagozatok a karban

·         Etikai Kódex - Elhivatottság – Felelősség – Szakmaiság (Járainé Dr. Bődi Györgyi, az NPK Etikai Bizottságának tagja)

·         A pedagógus pálya presztízse - Erkölcsi elismertség – Hazai pálya – Jó hírnév (Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella, az NPK elnökségi tagja)

·         Tagozatok a Karban - A tagozatok megalakulása és feladatai: 1. ppt, 2 ppt (Dr. Szebedy Tas, az NPK Tagozatokat előkészítő munkacsoportjának elnöke)

 

(Forrás: Oktatási Hivatal honlapja)