Dr. Kádár György: Rövid önéletrajz

Hunyadi János Általános Iskola ének-zene-tagozatán, Szabó Helga osztályába jártam. Onnan az I. István Gimnáziumba kerültem, ami lehetővé tette, hogy a Záborszky József vezette István Gimnázium Szimfónikus Zenekarába járhattam. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-ének szakán lettem általános iskolai tanár, ahonnan az ELTE BTK kiegészítő tagozatán magyar-finnugor szakon szereztem középiskolai tanári diplomát. Közben Zsilka János általános nyelvészeti előadásait és - többed magammal - Lükő Gábor hungarológus magánóráit hallgattam hosszú évekig. Már majdnem nyelvész lett belőlem, amikor 1984-ben váratlanul a finnországi Vaasa városába, az itteni ének-tagozatos osztályokhoz hívtak tanítani. A meghívást elfogadtam. Munkám mellett 1999-ben a Jyväskyläi Egyetemen zenetudományból doktoráltam. (Doktori dolgozatomat Rinnasteinen ajattelutapa suomensukuisten kansojen musiikkiperinteessäA mellérendelő gondolkodás a finnugor népek zenei hagyományában’ címen írtam.) Finnországban, Oroszországban, Észtországban, Koreában és Magyarországon jelentek meg könyveim és írásaim a pedagógia, az irodalmi és művészeti nevelés, a zene- és nyelvtudomány tárgyköréből.