Beszámoló a Csongrádi Zenei Táborról és Akkreditációs Továbbképzésről

 

     2014. augusztus 3-a és 9-e között került megrendezésre immár kilencedik alkalommal Csongrádon a Zenei Tábor és a táborhoz kapcsolt Zene és Mozgás elnevezésű akkreditációs továbbképzés.

     A tábor szervezője a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola vezetősége. Újvári István igazgató és táborvezető megfogalmazása szerint céljuk a 70-es, 80-as évek Csongrádi Zenei Táborának újjáélesztése azzal a szándékkal, hogy a felnövekvő zenészgenerációnak felejthetetlen élményt nyújtsanak.

     A zenei táborban ebben az évben 120 zenét tanuló növendék vett részt a legkülönbözőbb hangszereken. A mindennapos zeneórákat a szakiskola tanárai tartották. A növendékeknek kétszer volt alkalmuk szóló művekkel bemutatkozni, valamint a táborzáró hangversenyen minden hangszercsoport tanárával együtt kamara produkcióval is szerepelt.

     A zeneórákon kívül a táborlakók részt vehettek az Újváriné Illés Mária által vezetett rendhagyó zeneirodalom órán, melyen három olyan zeneszerzőről (Richard Strauss, Carl Philipp Emanuel Bach és Willibald Gluck) volt szó, akiknek évfordulóját ünnepeljük. Másnap az érdeklődők megnézhették Gluck: Orfeo és Euridice című operáját. Ezekből a témákból volt a táborzáráskor vetélkedő.

     A szakiskola tanárai a nyitó koncerten, valamint egy templomi hangversenyen mutatták be tudásukat a tábor résztvevőinek.

     Az ifjú zenészek két alkalommal is részt vehettek magyar népi táncházban Monori Gyula szabadidő szervező vezetésével. A második alkalommal a Mentés Másként trió (tagjai Fábri Ivánovics Tünde, Fábri Géza, Lipták Dániel) „húzta a talp alá valót”, mely által a táncház még élményszerűbbé vált.

     A tábor vonzó színfoltja szokott lenni a Körös-torkolati kirándulás, ami ebben az évben az esős időjárás miatt elmaradt, helyette a kollégium tornatermében Monori Gyula programszervező vezetésével játékos vetélkedők várták a táborlakókat.

A továbbképzést alapfokú művészeti iskolákban és szakközépiskolában hangszert tanító zenetanárok részére szervezték.

A képzés tematikája három részre tagolódott. Az első egység előadója, Masopust Katalin a zenei mukaképesség-gondozás (Kovács-módszer) elméletével és gyakorlatával ismertette meg a hallgatókat. Szóba kerültek a zenei foglalkozási ártalmak kialakulásának okai, az emberi test felépítésének és működésének zenéléssel kapcsolatos vonatkozásai, a foglalkozási ártalmak megelőzésének módjai és a hangszeres mozgás-előkészítés főbb elvei.

A reggeli tornákon a hallgatók a tábor növendékeivel együtt vehettek részt. Mivel ebben az évben a táborozók két kollégiumban laktak, a másik szálláshely lakóinak Újvári Borbála tartotta a játékos mozgás órákat.

A továbbképzés második egységében a hallgatók a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola tanárainál hospitálhattak a következő szakokon: zongora, ének, hegedű, cselló, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, kürt.

A harmadik egység keretében Ujváriné Illés Mária tartott előadást a zene és gesztus kapcsolatáról, számos érdekes filmfelvétellel illusztrálva.

Szintén a harmadik egységhez tartozott Kovács Gábor előadása a barokk táncokról, valamint a korabeli táncok tanulása.

 

A továbbképzés hallgatói zene és mozgás kapcsolatáról szóló önálló véleményt megfogalmazó dolgozattal foglalták össze élményeiket.

 

Masopust Katalin