TÓTHMÁTYÁS LAJOS ZENEISKOLAI IGAZGATÓ, ZENESZERZŐ KETTŐS ÉVFORDULÓJA

 

Tóthmátyás Lajos (Matty, 1934. március 29. – Budapest, 2004. április 27.)

 

 

Tóthmátyás Lajos 1952-1959 között a Pécsi Zeneművészeti Szakiskola zongora, zeneszerzés tanszakán többek között Kurtág Márta, Borsay Pál és Kincses József voltak a mesterei. Zeneszerzőként kísérőzenét írt Federico García Lorca „A csodálatos vargáné” című színművéhez, kórusai közül pedig „Nyári dal”, „Altató” című alkotásai váltak ismertté. 1962-ben Bécsben zeneszerzői VIT-díjat kapott. Pedagógiai pályafutását Komlón kezdte, majd 1965-től 20 éven át a zalaegerszegi zeneiskola igazgatója volt. Az ő kezdeményezésére vette fel az iskola Pálóczi Horváth Ádám nevét, akinek Zala vármegyéhez fűződő munkásságával részletesen foglalkozott. Zalaegerszeg és Zala megye zenei életének fejlesztését tekintette egyik fő feladatának zeneiskolai igazgatóként, de a megyei és városi hangversenyélet szervezőjeként is, és ezt szolgálta kritikusi tevékenysége a Zalai Hírlapnál. Az ő kezdeményezésére jött létre az Országos Trombitaverseny. Évtizedeken át tanított angolt TIT-tanfolyamokon, ő maga szinkrontolmács-képesítést is szerzett. 1985-től 10 éven át volt a budapesti XVI. kerületi zeneiskola igazgatója. Itt ő szervezte meg az Országos Cimbalom Találkozót, és ő volt a spiritus rectora annak, hogy az iskola Rácz Aladár nevét vegye fel.

 

Kurtág Györgyöt és feleségét Kurtág Mártát mélyen megrendítette Tóthmátyás Lajos egykori tanítvány-barát elvesztése. A tragikus hír 2006-os megismerése után született meg Kurtág György „Pécs, 1952. Tóthmátyás Lajos emlékére” c. alkotása.