KÓSA GÁBOR*

 

Hol a helye a Kósa-hangrendszernek a kortárs zene eszközeinek sorában?

 

     A harmónia korunk mostohagyermeke.

     Maga a „harmónia” szó eredetileg a szférák zenéjére, a világ isteni tökéletességére utalt, és ez az együtthangzás szépségében mutatkozott meg.

     Az európai zenét azonban alapvetően az különbözteti meg az összes többi zenekultúrától, hogy nemcsak több szólam jelenhet meg egyidejűleg, hanem a hangzás fundamentuma, a basszus is megváltoztathatja hangmagasságát. Ezzel egyidejűleg a szólamok kombinációi, a harmóniák is változatosak lehetnek. Ezáltal akár ugyanaz a dallam is hordozhat különböző jelentést más harmóniákkal. A funkciós-tonális rendszer hosszú fejlődés eredményeképpen a barokkban teljesedett ki. Itt a harmóniáknak olyan jelentésük van, amely a beszéd szavaihoz hasonlítható. (Ám ez a jelentés természeténél fogva nem a tárgyi világra irányul.) Több harmónia egymásutánja hierarchikus kapcsolatot hoz létre, így a funkciók egymásutánjával mondathoz hasonló értelmes üzenet jön létre. Ez a nyelvi struktúra az utóbbi száz évben az avantgárd zenéből kiszorult, helyét spekulatív szervezési elvek vagy a véletlen alkalmazása váltotta föl.

 

     Mikor az 1970-es évek elején felfedeztem egy matematikai táblázatot, és ennek számértékeit zenei hangok frekvenciáinak feletettem meg, ezzel kiléptem a 12-fokú hangrendszer biztonságából. (Lásd korábbi cikkem a Parlando 1999/5. számában.) Új hangrendszerem fejlesztése során rátaláltam azokra a harmóniákra, amelyek egy új funkciós-tonális rendszer alkotóelemei lehetnek. Ebben az a különös, hogy mindeddig az összes funkciós-tonális rendszer alapvetően ugyanazokra a harmóniákra épült, míg új hangrendszeremben az eddigiektől különböző harmóniák lettek alkalmasak ugyanerre, így felfedezésem új dimenziót nyitott. Ez a momentum végül lényegesen befolyásolta kompozíciós tevékenységemet is. Az új harmóniák egy új zenei nyelv „szavai”, de ezen a nyelven ma még senki sem „ért”. Ahhoz, hogy üzenetemet mégis eljuttathassam a hallgatóhoz, kiemelten fontos az, hogy mindent megtegyek az érthetőség kedvéért. Talán ezért is kapcsolódtam a barokk és főleg a klasszicizmus hagyományaihoz, hiszen ezekben a stílusokban az egyszerű ritmus és dallam, a világos harmóniakezelés, a periodikus szerkezet, a jól követhető modulációk, az átlátható hangszerelés mind segítséget nyújt ehhez. Tudomásul vettem, hogy le kell mondanom számtalan olyan zenei eszközről, amely elvonhatja a figyelmet a harmóniai történésről. Ebből a perspektívából kiderült számomra, hogy mi minden rakódott a hagyományos európai zenében a harmóniai történésre: egyebek mellett a hangszínek, a dimenziók, a figurációk, a virtuozitás felfokozott használata, a rétegek megsokszorozása, nem beszélve a zörejekről és a zenén kívüli eszközökről. Ide kívánkozik az is, hogy a szintetizátoron és a hozzá kapcsolódó műfajokban a hagyományos harmóniákhoz is egyre több „tömős” hangszínt alkalmaznak, ezzel áthidalják ugyan a 12-fokú rendszer hamisságából fakadó kellemetlen interferenciát, de ennek a hangzás áttekinthetősége látja kárát.

     A Kósa-hangrendszer esélyt ad arra, hogy az elhanyagolt harmónia, újfajta jelentésrendszerével együtt, visszakerüljön az európai zene áramlatába. Izgalmas ez a harmóniavilág. Bizonyos akkordok rokonsága rögtön megnyilatkozik, de sokszor a többértelmű kapcsolatok miatt elveszítjük a fonalat. Noha hosszú évek óta foglalkozom ezzel a hangrendszerrel, mégis, sokszor engem is lenyűgöz a hangzás újdonsága. Új darabjaimban a dallam és a harmónia szervezése nemegyszer parafrazeálja a klasszikus mintát, aztán egy ponton teljesen más törvényeknek engedelmeskedik.

 

     Az, hogy hangrendszeremmel hosszú évek múltán kiléphetek a nyilvánosság elé, annak köszönhető, hogy végre sikerült első akusztikus hangszeremet elkészíttetnem. Ez egy vibrafonhoz hasonló metallofon, amely – szemben a szintetizátorral – alkalmas arra, hogy új harmóniáimat hitelesen tolmácsolja. A metallofon egyfelől nagyon pontosan be van hangolva, másfelől nem tartalmaz túl sok felhangot, ezért a kombinációs hangok – amelyek a hangrendszer alapjait képezik – tisztán beleillenek a hangzásba. Ez ugyan az élő előadás feltételei között nem mindig észlelhető, de a kombinációs hangok egy önmagában is háromszólamú basszus szólammal is megerősíthetők, sőt ez a basszus önálló életre is kelhet. Ezt speciális, háromhúrú gambával szeretném kivitelezni. Ez lesz a következő feladatom, annál is inkább, mert darabjaim többségében nélkülözhetetlen a basszus.

 

     A metallofon – és maga a Kósa-hangrendszer – 2015. március 9-én, a FÉSZEK Művészklubban tartandó szerzői estemen fog bemutatkozni. A mű, ami ebben a hangrendszerben szintén bemutatóként elhangzik, egytételes Szonátám, amely teljes mértékben klasszikus felépítésű.

 

 

 * Kósa Gábor ütőhangszeres-, zongora-, orgona- és csembalóművész, karmester, zeneszerző, 1950-ben született Budapesten. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola és a stuttgarti Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hallgatójaként végezte. 1975-től töretlenül ívelő előadóművészi karrierjét az Országos Filharmónia ütős és zongorista szólistájaként kezdte, később pályáján egyre nagyobb súlyt kaptak a billentyűs hangszerek. Specialitása a dalkíséret, az improvizáció, a continuójáték és a zenekari művek orgonaszólamainak megszólaltatása. Több mint 40 hanglemezt készített (Hungaroton, Naxos). Rendszeresen foglalkoztatott, a hazai és nemzetközi kritika által elismeréssel méltatott művész. Kósa zeneszerzői pályája az Új Zenei Stúdió kereteiben indult. Sokoldalú, kísérletező alkatú szerző, számos műve jelent meg az Editio Musica Budapest gondozásában.                                               

http://info.bmc.hu/resources/muvesz/photoimage/EMBER_1543.jpg

(A kép és az életrajz forrása: BMC)