BÚCSÚ Lantos Ferenctől*

 

LantosFerenc

 

 „Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
 felejtsd el arcom romló földi mását.”

 

Tisztelt emlékezők, tisztelt gyászolók!

 

Lantos Ferenc Kossuth díjas festőművész, Pécs díszpolgára, december 20-án adta vissza lelkét teremtőjének.

És e nap óta ezek a sorok visszhangoznak bennem, egykor volt erdélyi költőnk Dsida Jenő fájdalmasan szép verssorai.**

Itt e ravatalnál, egy rendkívüli pályafutásra visszapillantva, egy rendkívüli emberre visszaemlékezve bátran mondhatjuk, hogy Lantos Ferenc megtett mindent, amit meg lehetett tenni. Életútja, pályafutása, művészi pályafutása példa számunkra. Azért rendkívüli, és azért különleges, mert ebben a pályafutásban nincsenek hullámvölgyek, nincsenek törések, nincsenek visszavetések, hanem ez egy egyenletes, gyönyörű szép egységes pálya, manírok nélküli életpályáról van szó. Lantos Ferenc térlátó ember volt, nem a megszokott értelemben; a teret vizsgálta, észlelte, értelmezte maga körül és amikor  az analízis végére jutott, látszólag automatikusan,  könnyedén születtek meg a darabok, a nagyszerűbbnél nagyszerűbb képek, festmények.

 Életútjában a minőség volt a vezérlő csillaga, hiszen ő egy szigorú, magával szemben is szigorú mércét felállító festőművész volt, aki ebből nem engedett és ugyanezt a fajta megközelítést próbálta a tanítványok felé is plántálni, tovább vinni, hiszen ne feledjük, hogy ő nagyszerű tanárember is volt, sőt mondhatni, hogy hitt az iskolában, hitt abban, hogy az iskola az a közeg, ahol az a fajta, általa képviselt látásmód a vizuális kultúra megteremtése, elhintése a gyereklelkekben, ez a legfontosabb helyszín, ahol ezt meg lehet tenni. Mindent megtett annak érdekében, hogy ez így legyen. Nem csak tanítóként, hanem olyan emberként is, aki iskolateremtő volt. Tudjuk jól, hogy a Pécsi Művészeti Középiskola alapítása részben az ő nevéhez kötődik, hiszen ő maga is nagyon sokat tanított ebben az intézményben sok éven keresztül, aztán később, mikor az életpályája „érett korba” került, megalapította a Martyn Ferenc Szabadiskolát, amely szintén egyik fontos pontja pályafutásának, hiszen itt alkalmazták azt a nagyon sajátos, mondhatni egyedi megközelítést, melyet feleségével, Apagyi Máriával együtt alkottak meg. E tanítás az integrált zenei, vizuális meglátásra alapszik, ennek a kultúrának az átadásával a gyerekek szemét ilyen irányba próbálták kinyitni, és ezt a kultúrát továbbítani.

Lantos Ferenc pécsi polgár is volt természetesen, hiszen szülővárosához is mindig ragaszkodott, noha utolsó években Balatonberényben lakott, figyelt Pécsre, az itteni történésekre, és tudtam mindig, hogy ha valami történik a városban, jó vagy akár rossz dolog, akkor néhány napon belül már jött a telefonhívás Feri bácsitól, hogy mi újság van, mi történt Pécsett, hogy volt ez. Éreztem mindig, hogy érdeklődik a város iránt, figyel az itteni történésekre. Élete utolsó szakaszában az elismerések is elérték, hiszen korábban ezekben nem bővelkedett. Különböző állami kitüntetések, Pécs díszpolgára, de ha egyet ki kell emelni, akkor ennél sokkal fontosabb dolog történt, amikor is mintegy megkoronázása történt meg a pályája tekintetében, 2013 decemberében, most már tudjuk, jó egy évvel a halála előtt, megnyílt az állandó kiállítása Pécs városában, állandó Lantos kiállítás a főutcában, a Király utcában, a Vasváry Ház épületében. Erre nagyon büszke volt, és emlékszem, nagyon sokat voltunk együtt a megnyitó alkalmával. Öröm volt látni, hogy egy öregségtől megtört test ugyanakkor micsoda energiát tud árasztani szellemiségében. Töretlen szellemben egy kisfiúsan csillogó szem ragyogott, amikor ezt a nagyon szép eseményt együtt átéltük.

Búcsúzunk tőled Lantos Feri, műveid körülvesznek bennünket, szellemed közöttünk van.

Arcod földi mását nem felejtjük! Isten veled, nyugodjál békében.

 

Dr. Páva Zsolt

 * Dr. Páva Zsolt (Pécs polgármestere) búcsúszavai dr. Lantos Ferenc Kossuth díjas festőművész, grafikus, művészpedagógus, a Martyn Ferenc Szabadiskola megalapítója temetésén hangzottak el a Pécsi Központi Temető kápolnájában 2015. január 8-án.

 

 

 

** Dsida Jenő: Sírfelirat (1935)