Agócsy László emlékezete Pécsett

 

„A zene a legnagyobb boldogságot jelentette az életemben, s azt tartom, hogy boldog, aki énekel, aki hallgatja, és az is, aki vezényelheti őket.”

                   

  /Agócsy László/

 

http://pecsitemetobennyugvok.info/agocsy-self-big.jpg

 

(A portré forrása: pecsitemetobennyugvok.info)

 

   2014. december 5-én és 6-án emlékeztünk Pécsett Agócsy László tanár úrra, abból az alkalomból, hogy 85 éve alapította a később országos hírű Szeráfi Kórust, amely az 50-es években történt erőszakos megszüntetéséig részt vett a Ferences Templom liturgikus zenei szolgálatában, világi kórustalálkozókon szerepelt az ország számos városában, kapcsolatot tartott a Bárdos Lajos vezette Cecília Kórussal.  Első szereplésük 1929. december 8-án volt, Mária neve napján, a Szűzanya tiszteletére. Az énekkar 1999-től Nagy Ernő irányításával ismét működik, folytatja és ápolja a régi hagyományokat.

 

    A kétnapos rendezvényen először a temetőben helyeztünk el koszorút a tanár úr sírjára, majd délután előadások hangzottak el Agócsy László pedagógiai és karnagyi tevékenységéről. A konferenciát megtisztelte Agócsy Erika is, akinek jelenléte még ünnepélyesebbé tette az első nap eseményeit.

 

    A Kertész Attila karnagy úr elnökletével megtartott konferencián

az alábbi előadásokat hallhattuk:

Agócsy László életútja Szegedtől Pécsig

Előadó: Dr. Vargha Dezső ny. főlevéltáros

 

Az Agócsy Zeneiskola megalakulása és története

Előadó: Dobos Lászlóné karnagy, ny. zeneiskolai igazgató

 

Emlékeim Agócsy Lászlóról, a szolfézstanárról

Előadó: Dobos László karnagy, ny. zeneiskolai igazgató

 

Agócsy László kapcsolata Bárdos Lajossal és Kodály Zoltánnal,

 Agócsy László, az egyházzenész

Előadó: Kovács Attila zenetörténész

 

       A Collegium Seraphicumban folytatódott az első napi rendezvény. Itt is megkoszorúztuk a tanár úr domborművét, majd megtekintettük az Agócsy László hagyatékából rendezett kiállítást, amelyet a Szeráfi Kórus tagjai készítettek elő a kórus próbatermében.

     Emlékező gondolatokat mondott: Dr. Vargha Dezső

     Népdalénekléssel fejeződött be az első nap, amelyen a kórus jelenlegi tagjai és a pécsi zenei élet neves személyiségei is jelen voltak.

 

      Másnap, december 6-án a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében rendeztük a városi szolfézsversenyt zeneiskolai növendékek számára. A versenyen három korcsoport tanulói mutathatták be felkészültségüket. A feladatok között egy magyar népdal lapról olvasása és élményszerű előadása szerepelt. A családias hangulatban lezajlott verseny zárásaként Dobos Lászlóné Agócsy László gyűjtötte népdalt tanított a jelenlévőknek.  A közös éneklés után a háromfős zsűri /Igó Lenke – elnök -, Dobosné Pintér Petronella és Burkus Istvánné/ a legkiválóbb diákoknak és felkészítő tanáraiknak emléklapot és ajándékokat adott át.  A Magyar Kodály Társaság elnöksége nevében Igó Lenke értékelte a tanulók teljesítményét, dr. Ittzés Mihály elnök úr pedig zárszavában köszönetet mondott a rendező Agócsy Zeneiskolának és a házigazda szerepét vállaló Nagy Lajos Gimnáziumnak.

 

    A kétnapos rendezvény emlékező szentmisével és ünnepi koncerttel fejeződött be. A Pécsi Ferences Templomban megtartott szertartáson Nagy Ernő vezénylésével a Szeráfi Kórus énekelt, kiegészülve a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Laudate Kórusával /karnagy: Havasi Gábor/. Szolgálatukban először egy katolikus népének feldolgozását adták elő: Mondj szívem dalt Máriának. Agócsy tanár úr kompozíciója először 1929. december 8-án hangzott el a templomban, éppen Mária neve napján.  A 85 évvel ezelőtt alakult Szeráfi Kórusnak ez volt az első templomi éneklése. Az állandó részekben Wolfram Menschik: Missa parochialis című miséje szólalt meg. A német egyházzenész, komponista 2010-ben hunyt el december 10-én, így a választás különösen aktuális volt.  A szertartáson elhangzottak még: Halmos László: Hogyha az Úr nem építi házat, Giuseppe de Marzi: Signore delle cime, Orlando Gibbons: Jesu benignissime és Viadana: Exultate justi című művek.

 

  A hangverseny nyitó száma is aktuális volt, hiszen a Szeráfi Kórus előadásában Kodály Zoltán: Az éneklő ifjúsághoz /dr. Vargha Károly verse/ című műve csendült fel. Ezt „Agócsy Lászlónak, a pécsi éneklő ifjúság vezérének” ajánlotta a mester, 1962-ben. Bemutatója is decemberben volt.

 

   A Szeráfi Kórust a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Laudate Énekkara követte. Havasi Gábor vezénylésével Mendelssohn: Hör mein Bitten motettáját szólaltatták meg nagyszerűen, átélt előadásban. Szólót énekelt: Gyöngyiné Fülöp Judit, zongorán közreműködött Uzsaly Bence.

 

    A Mecsek Kórus Nőikara Kertész Attila Liszt-díjas karnagy irányításával változatos, színes műsorral ajándékozta meg a közönséget. Caccini: Ave Maria  /zongorán kísérte Körtesi András/  Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár, Hegyi éjszakák I.,  Kocsár Miklós: Salve Regina művek hangzottak el, éteri, gyönyörű hangzásban, igazi karácsonyt váró hangulatban. Különösen tetszett Kodály: Karácsonyi pásztortánca, Varga Judit virtuóz piccolo játékával.

 

     A Pécsi Kamarakórus műsora Tillai Aurél Liszt-díjas, Érdemes művész irányításával méltó koronája volt az esti koncertnek. Kodály: Békesség óhajtása /Virág Benedek pálos költő versére/ megrendítően szép imádság volt. Beethoven: Jesu dulcis memoria, Rutter: The Lord bless you and keep you művek után Tillai Aurél: Két karácsonyi éneke zárta a műsorukat. megcsillogtatva karnagy és tanítványai valamennyi erényét.

 

   Az összkarban valamennyi énekkar együtt énekelte Kodály két remekművét, az Adventi éneket és az Esti dalt. /Vezényeltek: Kertész Attila és Tillai Aurél/

A zsúfolásig megtelt templomban hosszan tartó taps köszönte meg a kórusoknak és karnagyaiknak az emlékezetes, ünnepi hangversenyt.

 

 Nagy Ernő