BUDAI KRISZTIÁN*

 

A népi ütőhangszer -

 

Egy új tantárgy körvonalazódik?

 

 

Kiindulási pont

   Homor Istvánné: Tanulmány a zeneiskolák helyzetéről a rendszerváltozástól napjainkig - című tanulmányában (Polifónia, 2009. május, különszám) megemlíti a népzenei műfajon belül két új tantárgy lehetőségét: a népi ütőhangszert, és a népi harmonikát (3.3 fejezet, 28. oldal). Alábbi tanulmányomban a népi ütőhangszer tantárgyat járom körbe és vizsgálom meg nagyító lencséje alatt.

 

World music

Az ú.n. World music megjelenésével és elterjedésével megemelkedett az igény a különleges, hazánkban kevéssé ismert hangszereken való játékmódokra, kísérettípusokra, lüktetésekre, az azokkal kifejezhető színekre. A negatívum az, hogy a tantárgy nem került még pontos kidolgozásra, és a tanári képzésre sincs még akkreditáció. A magyar közoktatás mindhárom szintje nélkülözi jelenleg is ezt a területet.

 

Homor Istvánné írása azt bizonyítja, hogy társadalmi, szakmai beszédtéma szintjén már megjelent, ám igazi hivatalos konzultáció még nem történt a témában. Felmerül azonban az a kérdés is, hogy a népi ütőhangszer mennyiben kötődik a jazz műfajhoz. Talán érdemes lesz majd ezt megvizsgálni (a besorolás végett). Az oktatási folyamat során a klasszikus ütőhangszer, és a jazzdob is érinti a fent említett csoportot, a népi ritmushangszerek azonban csak a magyar népi ütőhangszereket tanítja (lásd: Tantervek 2011, MZMSZ). Ám az érintés (bizonyos darabokban kell használni bongo-t, vagy conga-t, néhány jazz standard-ben megszólal egy-egy latin ütőhangszer is) még nem elég, hiszen csak a conga-t meg lehet szólaltatni legalább 6-7 féle kéztartással, hangzásképpel (slap, open, bass, stb).

Mindhárom jelenleg létező ütőhangszer tárggyal rokon, de legalább annyira el is különül az új, eddig kidolgozatlan terület. Zenekarokban már látni-hallani lehet ezen a poszton játszó zenészeket. Ők nyilvánvalóan önképzés (külföldi kották, oktató DVD-k, videó megosztó oldalak, mesterkurzusok) révén jutottak ismeretekhez, esetleg külföldi tanulmányutakon. Szerencsés lenne, ha szervezett mederbe lehetne Magyarországon terelni, és struktúrát lehetne adni ennek az új tanszaknak. Így ez a terület is kiemelt figyelmet kaphatna, és a másik három ütő szak mellé kerülhetne.

 

Hazánk már bővelkedik e területen nemzetközileg is elismert művészekkel, példaként talán elég Dely István, Dés András, Horváth Kornél, Keönch Farkas László, Mogyoró Kornél, Pusztai Csaba, Tar Gergely, vagy Szendi Gábor nevét megemlíteni.

 

Mely hangszerek tartoznak pontosan ide? Azon ütőhangszerek, amelyek nem képezik szerves részét a klasszikus ütőhangszeres, vagy a jazzdob tantárgyaknak, területeknek. Értem ez alatt az afrikai, arab, ázsiai (pl. japán), balkáni, indiai, kelta, latin-amerikai, csendes-óceániai ütőhangszeres kultúrák hangszereinek, technikáinak, stílusainak ismeretét, és a játékmódokat. Megszólaltatásuk, ütéstechnikáik nagyon változatosak, színesek. A gyökerei igen messzire röpítenek minket időben és térben is.   

 

A hangszerjáték sajátosságai közé tartozik, hogy improvizatív. A kísérettípusok elsajátítása az alapvető feladat, majd ezek impulzív, a zenéhez igazított használata.

 

Versenyművek

Már írtak néhány concerto-t az említett hangszer területre, néhányat összegyűjtöttem belőlük. Tudomásom szerint itthon nem mutatták még be egyiket sem.

 

Huebner, Gergor: Conga Concerto

Lorenz, Ricardo: Pataruco - Concerto para Maracas Venezuelanas e Orquestra

Torres, Samuel: Concerto for 8 Congas and Orchestra

 

Oktatás

Talán a felsőoktatás szintjén lenne érdemes az új tanszaknak elindulni, hogy legyen olyan zeneiskolai tanár, aki már szakavatottan vezeti be az ifjúságot, a jövő tehetségeit az új szakterületre. Azonban ez a „tyúk vagy a tojás” problematikája, egy későbbi konzultáció tárgyát képezi.

 

Ütő szakok az ország egyetemein

Klasszikus ütő:

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet, Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet, Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar, Vienna Konservatorium Budapest

 

Jazzdob:

Kodolányi János Főiskola Előadóművészet, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszék, Vienna Konservatorium Budapest Jazz/Pop - Rock tanszék

 

A Kodolányi János Főiskolán Előadóművészét szakon, Jazzdob szakirányon az ismertető szerint választható specializáció az etno vonal. Ez a tanulmányomban említett új tantárgy bizonyos válogatott elemeinek megismerését jelenti. Nyilvánvaló kérdés, hogy milyen elv szerint történik a kiválasztás. De talán egy jazzdobos-nak nincs is szüksége az etno vonal hangszereiben, hangszertechnikáiban túlságosan mélyre leásni.

 

A klasszikus zenészek inkább valamilyen kamaradarab kapcsán találkoznak a népi ütőhangszerekkel, és a darabbal kapcsolatosan sajátítanak el ismereteket.

 

Versenyek

Thelonious Monk International Afro-Latin Jazz Hand Drum Competition, 2000

Schlagwerl Cajon Award 2012

Tamburi Mundi FRAME DRUM Award 2012

                    

Tanterv

Mivel fontosnak érzem ezt a területet, és érdemesnek a későbbiekben egy esetleges akkreditációra, kidolgoztam egy tantervet alapfokú oktatásra (nem tökéletesen kiforrott), ami az alábbiakban olvasható.

                                

 

Hand percussion tanterv

Budai Krisztián, Rocksuli, Debrecen

 

 

1. A hand percussion oktatásának céljai:

- Értelmes, értékes idő eltöltés

- Közösségépítés

- A minőségi munka fejlesztése.

- A társas együtt zenélés fejlesztése

- Valamennyi meglévő ütőhangszer játéktechnikájának megismertetése

- Precizitás, önnevelés

- Önmegvalósítás lehetőségének megteremtése

- Folyamatos részvétel, közreműködés a Rocksuli zenekaraiban, rendezvényein, illetve egyéb más helyeken, a város rendezvényein, felkészülés más könnyűzenekarokban való közreműködésre

- A hangszerpark fokozatos bővítése, és folyamatos karbantartása.

- Tehetséggondozás, felkészítés zenei pályára

 

2. A hand percussion oktatásának főbb feladatai:

- Alapvető zenei ismeretek elsajátítása

- A hangszerpark sajátosságaiból adódó ütéstechnikák, stílusok megismertetése

- Ezek zenekari környezetben való gyakorlati ismerete

- Improvizálási képesség kialakítása

- Az ütős kultúrák megismerése

 

3. Az alábbi zenei területek fejlesztése:

- Mozgáskoordináció fejlesztés

- Finom motoros mozgásfejlesztés

- Zenei időérzék fejlesztés (ritmusérzék)

- Technikai eszköztár fejlesztése

- Karakter, stílus érzékenység fejlesztés

- Improvizálás fejlesztése

 

 

4. Sajátosságok:

- A tanszakon lehetőség van elmélyülni 1-1 kiválasztott hangszer irodalmában, játékában

- A magyar zeneoktatás közép és felső fokon mellőzi a kézzel üthető hangszerek magas szintű elsajátításának lehetőségét és végzettség szerzését, ezért továbbtanulási igény esetén klasszikus ütőhangszer, vagy jazzdob irányba lehetőség van eltérni

- A hangszerpark egyelőre hiányosságokkal küzd, de az évek előrehaladtával folyamatosan pótoljuk a hiányokat

 

Szintek szerinti bontás:

 

1. szint

Ismerkedés az ütőhangszerekkel (a kubai, és a közel-keleti ritmusokkal elsőként), ütéstechnikákkal, nyolcados, tizenhatodos számolással, egyszerűbb ritmus képletek, a két kéz egyszerű függetlenítése, egyszerűbb kíséretek tanulása – a tumbao, a martillo, az ayyuub, bayou, karatshi, maqsuum ritmus

 

Hangszerek:

konga, bongo, darbuka, shaker, claves, kolomp

 

Kották:

Balázs-Zempléni: Kisdobiskola

Korompay Zsolt: Ritmikai gyakorlatok

Balázs: Technikai gyakorlatok I.

G. H. Stone: Stick Control

Hakim Ludin: Percussion

Hakim Ludin: Bongos and Congas

Budai Krisztián: Darbuka (jegyzet)

 

Play Along zenérekre játszás:

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

2. szint

Kottaolvasás fejlesztése, folyamatos játékra nevelés, koncentráció, zenei memória fejlesztése, ütéstechnikák, kézrendek differenciálása, végtag függetlenítés megalapozása, néhány egyszerű kíséret (pl.: cha-cha-cha, balladi, sayyidii, sombati) és azok egyszerűbb variációinak elsajátítása, együtt játék megalapozása

 

Hangszerek:

konga, bongo, darbuka, shaker, claves, cabasa, kolomp

 

Kották:

Balázs-Zempléni: Kisdobiskola

Korompay Zsolt: Ritmikai gyakorlatok

Balázs: Technikai gyakorlatok I.

G. H. Stone: Stick Control

Hakim Ludin: Percussion

Hakim Ludin: Bongos Congas

Budai Krisztián: Darbuka (jegyzet)

 

Play Along zenérekre játszás:

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

Kubai stílusú kamarazene,

 

3. szint

Kottaolvasás fejlesztése, folyamatos játékra nevelés, koncentráció, zenei memória fejlesztése, ütéstechnikák, kézrendek differenciálása, végtagok függetlenítése, egyszerűbb kíséretek stabil játszása (pl.: cencerro, mambo, bolero, sombati, malfuf), fejlesztése, bővítése (bevezetés a brazil ritmusok világába – samba batucada, a cajon alapvető ütéstechnikái és rock alapok), egyszerűbb szólók, break-ek tanulása, végtagok függetlenítése, együtt játék

 

Hangszerek:

konga, shaker, claves, cabasa, csörgő, kolomp, agogo, darbuka

 

Kották:

Balázs-Zempléni kisdobiskola

Korompay Zsolt: ritmikai gyakorlatok

Balázs: Technikai gyakorlatok I.

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Hakim Ludin: Percussion

Hakim Ludin: Flying Congas

Hakim Ludin: Bongos Congas

Budai Krisztián: Darbuka (jegyzet)

 

Play Along zenérekre játszás:

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

4. szint

Játék hangsúlyokkal páros ütemmutatókban, a stílus repertoár bővítése, a kíséretek szélesebb körű ismerete, bonyolultabb ritmusok játszása (pl.: afro-cuban, guaguancó, yambú, columbia, ciftetelli, masmoudi, pop-rock ritmusok cajon-on, samba, maracatú, baion), folyamatos játékra nevelés, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, a szólózás megalapozása

 

Hangszerek:

konga, shaker, claves, cabasa, csörgő, kolomp, agogo, surdo, darbuka, triangulum, cajon

 

Kották:

Balázs-Zempléni kisdobiskola

Korompay Zsolt: ritmikai gyakorlatok

Balázs: Technikai gyakorlatok I.

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

Hakim Ludin: Percussion

Hakim Ludin: Flying Congas

Hakim Ludin: Bongos Congas

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Thomas Keemss: Cajon

Budai Krisztián: Darbuka (jegyzet)

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

5. Szint

Játék hangsúlyokkal paradidle kézrendekkel kombinálva, a stílus repertoár bővítése (pl.: son, son montuno, guajira, guaracha), a kíséretek szélesebb körű ismerete (variációs lehetőségek), bonyolultabb ritmusok játszása (pl.: songo, mozambique, ciftetelli, masmoudi, samba, maracatú, baion), folyamatos játékra nevelés, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, stabil szóló játék

 

Hangszerek:

konga, shaker, claves, cabasa, csörgő, kolomp, agogo, surdo, darbuka, triangulum, djembe, cajon

 

Kották:

Balázs-Zempléni kisdobiskola

Korompay Zsolt: ritmikai gyakorlatok

Balázs: Technikai gyakorlatok I.

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Hakim Ludin: Flying Congas

Hakim Ludin: Bongos Congas

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Thomas Keemss: Cajon

Budai Krisztián: Darbuka (jegyzet)

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

6. Szint

A stílus repertoár bővítése (pl.: caballo, pilon, plena), a kíséretek szélesebb körű ismerete, bonyolultabb ritmusok játszása (pl.: bomba, merengue, comparsa, a split hand technika darbukán), folyamatos játékra nevelés, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, stabil szóló játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

konga, shaker, claves, cabasa, csörgő, kolomp, agogo, surdo, darbuka, triangulum, djembe, cajon, timbales

 

Kották:

Balázs-Zempléni kisdobiskola

Korompay Zsolt: ritmikai gyakorlatok

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Hakim Ludin: Flying Congas

Hakim Ludin: Bongos Congas

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

Budai Krisztián: Darbuka (jegyzet)

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

7. Szint

Bevezetés a páratlan ütemmutatójú (pl.: 5/8, 7/8, 9/8) zenékbe, a kíséretek szélesebb körű ismerete, bonyolultabb ritmusok játszása (pl.: abakua, bembe, laz, devra hindi, karshlama, curcuna, kopanitsa), folyamatos játékra nevelés, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, stabil szóló játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

konga, shaker, claves, cabasa, csörgő, kolomp, agogo, darbuka, triangulum, djembe, cajon, timbales

 

Kották:

Balázs-Zempléni kisdobiskola

Korompay Zsolt: ritmikai gyakorlatok

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Hakim Ludin: Flying Congas

Hakim Ludin: Bongos Congas

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

Budai Krisztián: Darbuka (jegyzet)

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

8. Szint

A két verővel való játék timbales-en,  kíséretek tanulása: pl.: abanico, danzón, cascara, son, mambo, egyéb timbales ritmusok, bevezetés az afrikai ritmusokba (djembe technikák, ), bevezetés a puerto-rico-i stílusokba (pl.: sicá, yubá, holandé) zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

konga, bomba, darbuka, djembe, sangaban, dununba, kenkeni, cajon timbales

 

Kották:

Balázs-Zempléni kisdobiskola

Korompay Zsolt: ritmikai gyakorlatok

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

9. Szint

Stílusok szélesítése, játékmódok fejlesztése adott hangszereken: timbales kíséretek tanulása: pl.: cha-cha-cha, guajira, guaracha, bolero, bomba, egyéb timbales ritmusok, djembe, dunumba, sangban, kenkeni, pl.: puerto-rico-i bomba kíséretek (pl.: seis corrido, oyo mula, cüembé) zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

bomba, darbuka, djembe, sangabn, dununba, kenkeni, cajon timbales

 

Kották:

Balázs-Zempléni kisdobiskola

Korompay Zsolt: ritmikai gyakorlatok

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

10. Szint

Stílusok szélesítése, játékmódok fejlesztése adott hangszereken: csörgődob, kasztanyetta, shekere, birembau, korábbi ismeretek rendszerezése (kubai, puerto-ricoi, brazil stílusok), afrikai kíséretek folytatása, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

csörgődob, kasztanyetta, shekere, birembau, djembe, sangban, dununba, kenkeni, bomba, timbales

 

Kották:

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

11. Szint

Bevezetés adott hangszerek játékmódjába: udu, kanna, keretes dobok (közel-keleti, kelta, brazil), korábbi ismeretek rendszerezése, afrikai kíséretek folytatása, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

udu, kanna, keretes dobok, djembe, sangban, dununba, kenkeni, bomba, timbales

 

Kották:

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

12. Szint

Bevezetés adott hangszerek játékmódjába: udu, kanna, keretes dobok (közel-keleti, kelta, brazil) korábbi ismeretek rendszerezése, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

udu, kanna, keretes dobok, djembe, sangban, dununba, kenkeni, timbales

 

Kották:

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

13. Szint

Bevezetés adott hangszerek játékmódjába: tabla, dholak (az indiai zene), korábbi ismeretek rendszerezése, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

tabla, dholak, djembe, sangban, dununba, kenkeni, timbales

 

Kották:

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

14. Szint

Adott hangszerek játékmódjának fejlesztése: tabla, dholak, bevezetés a marimbula játék technikájába, korábbi ismeretek rendszerezése, zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül

 

Hangszerek:

tabla, dholak, marimbula, djembe, sangban, dununba, kenkeni, timbales

 

Kották:

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

15. Szint

Korábbi ismeretek rendszerezése, összefoglalása (kubai, puerto-ricoi, brazil, afrikai, közel-keleti, indiai játékmódok, hangszerek), zenei memória fejlesztése, végtagok függetlenítése, zenével, társakkal való együtt játék, improvizálás stíluson belül, hangszerkészítés

 

Hangszerek:

konga, shaker, claves, csörgő, kolomp, agogo, darbuka, triangulum, djembe, sangban, dununba, kenkeni, cajon, timbales, csörgődob, kasztanyetta, shekere, birembau, udu, kanna, keretes dobok, tabla, dholak, marimbula

 

Kották:

Henrich Knauer: Kleine Trommelschule

Balázs: Technikai gyakorlatok II.

G. H. Stone: Stick Control

G. H. Stone: Accents and Rebounds Book

Hakim Ludin: Percussion

Poncho Sanchez: Conga Cookbook

Birger Sulsbrück: Latin-American Percussion

Birger Sulsbrück: CongasTumbadoras / Your basic conga repertoire

Daniel Genton: Les tumbaos de la salsa

Daniel Genton: Djembefolá

José J. Cortijo: Latin Timbales

Thomas Keemss: Cajon

 

Play Along zenérekre játszás

Szendőfi Péter Advenced Play-Along II.

Thomas Keems Cajon

José J. Cortijo: Latin Timbales

 

Félévi vizsgán elvárható teljesítmény:

 

 

Összegzés

   Amint az látható, egy igen érdekes, felfedezetlen hangszeres területről van szó. Érdemes lenne felkarolni, és kihozni belőle azt az ízt, ami eddig az emberek számára (szinte) láthatatlan maradt. A nagyszámú már meglévő tehetségeink alapján feltételezem, hogy sokkal nagyobb „ütős nemzet” vagyunk, mint azt sokan sejtették eddig. A hangszer metodikája kapcsán pedig sok más tartalom is átsugárzik, mint bármilyen más hangszernél, példaként az etnikai nyitottság az egyik legkézenfekvőbb.

 

 

Források

http://lfze.hu/hu/oktatas

http://vienna.egressybeni.hu/index.php/hu/tanszekek

http://zene.sze.hu/kezdolap

http://www.art.pte.hu/menu/190/87

http://www.hunmusic.hu/tanulmanyok/zeneoktatasunk_fuzet_09.pdf

http://www.kodolanyi.hu/felveteli/tanulmanyok/alapkepzes/eloadomuveszet/szakismertet

http://www.monkinstitute.org/

http://www.music.u-szeged.hu/oktatas-100813

http://www.mzmsz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=554&Itemid=24

http://www.norsk-percussion.no/shopdisplayproducts.asp?id=66&cat=Huebner%2C+Gregor+%28Germany%2FUSA%29

http://www.schlagwerk.com/news-videos/all/?tx_ttnewssimpleoutput_list[page]=8&tx_ttnewssimpleoutput_list[action]=list&tx_ttnewssimpleoutput_list[controller]=News&cHash=00657e710126c4c92aa61a82b88bcf12                                                                                      

http://www.tamburimundi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=10

http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/

https://www.youtube.com/watch?v=EqAm2wsoVzs0143&lang=en

http://www.zene.unideb.hu/kepzes/alapszakok-ba

 

 

  

*  2007-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karára, BA képzésre, Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szakra. Az intézmény által szervezett Rézfúvós és Ütős versenyen mindhárom év alatt részt vettem, 2009 tavaszán pedig 3. helyezést értem el. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Nyári Akadémiáján két alkalommal vettem részt. A Sonus ütőegyüttes tagjaként számos koncerten, eseményen működtem közre belföldön és külföldön egyaránt.

2012-ben diplomáztam Ütőhangszertanár MA képzésen, szakdolgozatomban Vigdorovics Sándor Ütőhangszerek iskolája c. kottáját elemeztem tanítási szempontból. 2012-ben 5. helyezett lettem a Schlagwerk ütőhangszergyár (nemzetközi) cajon versenyén. 2014-ben támogatást nyertem a NKA-tól új zenemű létrehozására.

    2009-óta Hajdúböszörményben, 2011-óta a debreceni Rocksuliban, 2013-óta a debreceni Medgyessyben, 2014-óta Hajdúdorogon tanítok.

    Debrecen zenei életében aktívan közreműködöm, jelenleg is több zenekarban játszom. A hangszeres területem igazi különlegesség, kevesen művelik az országban, Debrecenben rajtam kívül szinte csak a tanítványaim.

    Phd tanulmányaimat 2013-ban kezdtem meg Debrecenben, a Humán Tudományok Doktori Iskolában.

    2014-ben kezdtem komolyabban foglalkozni a kotta írással, a Langwana c. kamara zenémet kiadták Dániában 2015-ben. A célom az, hogy publikációimmal, darabjaimmal, és előadóként is elősegítsem a hand-percussion oktatást, a hangszeres irodalmat (főleg kamara) bővítve, a tradicionális hagyományok nyomdokain továbbhaladva