Meghalt Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós, FOLKLORISTA

 

(1921-2015)

 

Dr. Erdélyi Zsuzsanna fényképe a Farkasréti temető ravatalozója előtt,
a 2015. március 12-én megtartott temetési szertartáson

(Forrás:Hagyományok háza-Lajtha László honlap)

 

Erdélyi Zsuzsanna 1921-ben, Komáromban született. Nagyapja Erdélyi János író, irodalomtörténész, filozófus. 1953-tól tíz éven keresztül a Művelődésügyi Minisztérium népzenei kutatócsoportjában dolgozott, ott ismerkedett meg a magyar népművészet gazdag forrásvilágával - írták a közleményben.

 

1964-1971 között a Néprajzi Múzeum népzenei osztályának, 1971-től 1987-ig a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársa volt. Szakrális szövegfolklórral, a népköltészet szimbolikájával foglalkozott, a népi vallásosságot kutatta. Több tízezer szöveget gyűjtött. 1980-ban Esztergomban létrehozta a népi vallásosság gyűjteményét.

 

Legismertebb művei az Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához (1961), a Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok (1974), az Aki ezt az imádságot... Élő passiók (2001) és a Századokon át paptalanúl (2011).

 

Erdélyi Zsuzsanna 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt. Munkásságát számos díjjal ismerték el, 1991-ben megkapta a Magyar Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendjét, 1992-ben a Magyar Köztársasági Emlékérmet, 2001-ben a Kossuth-díjat is, 2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját és ugyanebben az évben a nemzet művésze címet is.

 

Erdélyi Zsuzsannát az Emmi mellett a Magyar Művészeti Akadémia is saját halottjának tekinti.

 

http://marvin.bookline.hu/product_images/1117/2000001035070.JPG

 

Művei (válogatás)

Sopron megyei virrasztóénekek. 1956. (társszerzőkkel)

Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához. Ethnographia, (1961)

Archaikus és középkori elemek népi szövegekben. Ethnographia, (1971) 343–374. o.

 

http://puskikiado.hu/images/data/book_items/pic_1022.jpg

 

Somogy Megyei ny. 1974. = Somogyi Almanach, (további kiadásai: 1976, 1978, 1999, lemezen is)

 

Nógrádsipek: Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1980. = Néprajzi

 

Tanulmányok:

Későközépkori közköltészeti emlékek a hazai interetnikus-délszláv-szakrális hagyományban. In Folklór és tradíció I. Szerk. Kiss Mária. Budapest: (kiadó nélkül). 1984. 43–105. o.

 

Golgota: Szántó Piroska festményei és archaikus népi imádságok. Vál. Erdélyi Zsuzsanna. Budapest: Corvina. 1987.

Amor Sanctus. In A szerelem kertjében: Erotikus jelképek a művészetben. Szerk. Hoppál Mihály, Szepes Erika. Budapest: Szépirodalmi. 1987. 179–202. o.

 

Archaikus népi imádságok. In Magyar néprajz V: Folklór I. / Magyar népköltészet. Budapest: Akadémiai. 1988. 692–748. o.

 

Modern szinkretizmus. In Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Szerk. Lovik András, Horváth Pál. Budapest: MTA Filozófiai Intézet. 1990. =

 

Vallástudományi Tanulmányok,

 

Az archaikus népi imádságzáradékok történeti kérdései. In Boldogasszony ága: Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk. Erdélyi Zsuzsanna. Budapest: Szent István Társulat. 1991. 51–142. o.

„Aki ezt az imádságot…”: Élő passiók. Pozsony: Kalligram. 2001. (további kiadása: 2004)

Az archaikus népi imádságműfaj terjedési iránya. In Népi vallásosság a Kárpát-medencében VI. Veszprém: (kiadó nélkül). 2004.

http://nc.lira.hu/jcbs/gallery/139393599

http://www.rocky.hu/termek/200/konyv/205/713927f.jpg

http://www.sk-szeged.hu/image/image_gallery?uuid=7d2b4abb-7c82-47c4-980e-2ef6273df5e5&groupId=10157&t=1333787993510

 

Díjak, elismerések (válogatás)

 

·       Népművészeti Európa-díj (1983)

·       Stephanus-díj (1993)

·       Bethlen Gábor-díj (1996)[3]

·       Giuseppe Pitre–Salomone Marino-díj (1996)

·       Magyar Örökség díj (1998)

·       A Magyar Művészeti Akadémia aranyérme (2001)

·       Kossuth-díj (2001)

·       Prima díj (2005)

·       Hazám-díj (2009)

·       A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2013)[4]

·       A Nemzet Művésze (2014)

(Forrás: Hír24 ás wikipédia)