ELHUNYT LÁNG ETELKA ZONGORAMŰVÉSZ-TANÁR

 

(1929- Budapest, 2014. december 16.)

 

http://www.ferencvarosizeneiskola.hu/images/stories/zeneiskola/l_e.jpg

Láng Etelka portréját a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola honlapjáról vettük át.

 

Búcsú Láng Etelkától*

 

Megszégyenítő ebben a nagyrészt érzéketlen és lelketlen világban az a szeretettől csordultig telt szív, valamint az az egész lényéből fakadó jóság, amellyel Láng Etelka itt hagyott bennünket.

Édesapámnál: Ungár Imre zongoraművésznél és Viski János zeneszerző professzornál végzett a Zeneakadémián. Édesapámnak, aki kisgyerekként elvesztette a látását, nemcsak egyik legtehetségesebb tanítványa, de közeli barátja is volt. Kármán György, a kiváló orgonista és Etelka, mint Ungár Imre növendékek mindennapjaink részévé váltak. Gyakran vendégeskedtek nálunk a Szemlőhegy utcában. Etelka úgy tekintett mestere bölcs szavaira, mint biztonságot adó fogódzóra, támaszra. Amikor egyik legsúlyosabb magánéleti krízisén – a válásán – esett át, menedéket jelentett számára.

Nálunk az volt a szokás, hogyha egy tanítvány a diplomahangversenyére készült, pár nappal korábban, mintegy főpróba gyanánt a koncert műsorát eljátszotta a lakásunkon. Eta többek között Beethoven op. 110. Asz-dúr zongoraszonátájával diplomázott. Röviddel a családi hangulatú próba diplomakoncert előtt kifogtam egy zongoraórát otthon, amint a zárótétel fúgája éppen kifordulva önmagából eget ostromló tombolásba kezd. Ebben az extázisban úgy értette egymást tanár és tanítvány, mint akik mindig is egy nyelvet beszéltek. Én még gyerekként földbe gyökerezett lábbal a másik szobában hallgattam, ahogy ez a két ember Beethoven muzsikájával elrugaszkodik a földtől és mind magasabban és magasabban járnak.

Eta kivételes muzsikus partner is volt. Édesapámmal és a Liszt Ferenc Kamarazenekarral eljátszotta a Zeneakadémia nagytermében Bach c-moll valamint Mozart Esz-dúr kétzongorás versenyművét. 1954 és 56 között zongora kíséretet tanított a Zeneakadémián és persze ő maga is nagy élvezettel kamarázott. Korrepetitor volt Sapszon Ferenc és Párkai István karnagyok mellett.

Komponált is. Zeneszerzés tanáráról, Viski Jánosról mindig hálás rajongással beszélt. Saját művei közül különösen kedvesek voltak számára Radnóti Miklós verseire írott dalai.

Szegedről származott. Egy ízben alkalmam adódott Szegeden imádott édesanyjával együtt töltenem néhány napot. Bűbájos asszony volt.

Láng Etelka több mint 20 évig állt igazgatóként az Ádám Jenő Zeneiskola élén hihetetlen munkabírással és energiával. Céltudatos, férfiasan szilárd, határozott alkata nagyon is érzéken, sebezhető, ám minde4nkihez a legtisztább, szinte gyermeki szeretettel közeledő lelket takart. Tanítványai ragaszkodása mindent elárul róla. Bár egyedül élt, számtalan barát vette körül.

Az Ungár Imre születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett emlékhangversenyen arra készült, hogy a hajdani tanítványok sorában ő is fellép. Egy szerencsétlen kézfej meghúzódás – no, meg az önmagától elvárt maximális igényesség – keresztülhúzta a szereplés lehetőségét. Napokig lelkiismeret furdalás gyötörte. A Bartók Rádióban ugyanabban az esztendőben (2009) egy riport keretén belül megrendítően szép szavakkal vallott Ungár Imréhez fűződő kapcsolatáról.

80. születésnapján kis ünnepséget tartottunk Hantos Andrea gondos szervezésében. Eta boldognak látszott, remélem valóban az is volt. Kevés szerethetőbb embert ismertem.

Az utóbbi időben gyakran beszéltünk. Leginkább telefonon, de olykor eljött egy-egy zeneirodalmi előadásomra és én is meglátogattam otthonában. Végtelenül jól estek ezek a nagyrészt hosszúra nyúlt beszélgetések. Hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem Láng Etelkát.

A múlt idők még felfoghatatlanok és rettentően fájnak.

Drága Eta! Ugye tudod odafent, hogy lelked most is melegít, és nem engedjük kihűlni.

Isten áldjon Téged!

 

 

 

 

 * Ungár István búcsúszavai a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola emlékkoncertjén 2015. február 20-án hangzottak el.