A BARTÓK-SIBELIUS EMLÉKBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

 

A Magyar Pedagógiai Társaság Színes Húrok Szakosztálya kezdeményezésére megalakult  Bartók-Sibelius Emlékbizottság felhívása művészetpedagógusokhoz, előadóművészekhez, művészetközvetítésre hivatott intézményekhez, szervezetekhez, iskolákhoz, művészeti iskolákhoz koncerthelyszínek házigazdáihoz, a média szakembereihez

2015. április 22.

 

                                        
   Bartók Béla                                                                                      Jean Sibelius

 

Az európai térség két különböző táján, különböző történelmi múlttal rendelkező kultúrájában két példaadó zeneszerző  pályájának emlékezete válik aktuálissá életútjuk  közelgő kerek évfordulója  kapcsán. (december 8.  a finn Sibelius  születésének 150. évfordulója még ebben az évben, március 25-én Bartók Béla születésének  125. évfordulója, szeptember 26. emigrációjában bekövetkezett halálának 70. évfordulója. A két zeneszerző hitvallását összefűzi a modernitás és a néphagyomány  ötvözése a nemzeti kultúra szolgálatában, munkásságuk úgymond „népművelői”, pedagógiai ihletettsége. Az egyesült Európa megannyi problémája közt különösen igaz Bartók üzenete az emberiségnek: „Az én igazi vezéreszmém … amelynek, amióta csak, mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré-válásának eszméje, a testvérré-válásé minden háborúság és minden viszály ellenére”.

 

Bizonyára a két zeneszerző születéséről megemlékezik majd 2015/16 fordulóján a két ország kulturális intézményrendszere, bizonyára lesznek egymásba fonódó programok is.  

 

A Magyar Pedagógiai Társaság, s ennek éppenséggel a magyar-finn kulturális kapcsolatok lehetőségeiben kibontakozó Színes Húrok Szakosztálya a maga részéről csatlakozik ilyen rendezvényekhez, de maga is kezdeményez. Vállalja, hogy kezdeményező szerepet tölt be a megemlékezésekben, harmóniát teremtve a pedagógiai (művelődéselméleti-művelődéspolitikai) üzenet és a zenei között.

 

A programok helyszíneinek kiválasztásában fontos szempont, hogy minél közelebb kerüljenek a tanulóifjúsághoz, pedagóguskörökhöz, az egyes vállalkozó közösségek, műhelyek „otthonához”, az évfordulók méltóságához, szakmai rangjához legyenek megfelelők. Az Emlékbizottság tagjai - köztük a finn nagykövetség, ill. a finn kulturális központ vezető  munkatársai készek helyi rendezvények látogatására, szakmai kompetenciájuknak megfelelő fellépésre e programokon, módszertani segítségre. A „központi rendezvények” koordinálására az Emlékbizottság vezető szakemberei vállalkoznak. Novemberben a pesti egyetemen sorra kerülő szakmai konferencián hangzik el előadás a két Mesterről, hangsúlyozva európaiságukat, művészetük hasonló és különböző vonásait, pedagógiai hitvallásukat. Meghívottak a finn-magyar barátság elkötelezettjei, pedagógusok, muzsikusok, a szakosztály és az MPT közeléből, hazánkban élő finnek, a finn kapcsolatot jelentő intézmények.  Decemberben  a fővárosi kulturális élet fontos színterén gálaműsorral, a  finn nemzeti ünneppel is egybekapcsolva zárjuk a programsorozatot. A gálaműsorban jeles előadóművészi együttesek köszöntik a programban sikerrel részt vett pedagógusokat és növendékeiket,

 

Javaslatunk szerint legyenek ebben az időszakban (2015 őszén) széles társadalmi-szakmai összefogásban, elsősorban helyi kezdeményezésekre épülve olyan kulturális-szakmai programok, melyek az emlékezés középpontjában álló két személyiség művét, tanításait  idézik meg (házi koncert, rajzpályázat, versmondás, felolvasás, szakmai előadások, módszertani műhelyfoglalkozások stb.)

 

Azzal a kéréssel fordulunk e felhívás olvasóihoz, üzenetének megértőihez, hogy saját éves működésükben tervezzenek ilyen aktivitást, eseményt. E tervükről tájékoztassák az Emlékbizottságot. A bizottság tagjai vállalják, hogy erejükhöz mérten felkeresik e helyi programokat megerősítve az alkalom ünnepélyességét jelenlétükkel.

 

Az emlékbizottság tagjai:

 

Szilvay Csaba zenepedagógus, Rossa László zeneszerző, a Színes Húrok Szakosztály tiszteletbeli elnöke, Balázs Mária zenepedagógus, szakosztályi elnök, Graf Zsuzsa zenepedagógus, karnagy, P. Ispán Franciska, a Solti  György Kamarazenekar alapítója,  Pono Lili zenepedagógus, előadóművész, Szentmáry Kálmán ny. zeneiskolai igazgató, az Ádám Jenő Zenekar vezetője, Szily Éva hegedűtanár, mentor, Tövisházy Zsófia zenepedagógus, Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Kodály-Intézet igazgatója, Zelinka Tamás, a Parlando főszerkesztője, Trencsényi László címzetes egyetemi tanár, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke,  Finnország Nagykövetsége,  FinnaAgora Kulturális Központ

 

(a csatlakozók előtt az emlékbizottság nyitott)

 

Cím: Magyar Pedagógiai Társaság Színes Húrok Szakosztály, Budapest, VII. Kazinczy u. 23-27.

1364 Budapest, Pf 176

 

mpt@index.hu