http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/logosm.gif 

Ez olvasható a 2015/4. számban

Köböl Erika − Vidákovich Tibor: A mérési körülmények hatása a tanulásban akadályozott tanulók olvasás-szövegértés teljesítményére


Hódi Ágnes − B. Németh Mária − Korom Erzsébet − Tóth Edit: A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén


Kinyó László – Bús Enikő: Az iskolai és iskolán kívüli társas tevékenységek jellemzői és összefüggései az online adatgyűjtésből származó háttéradatokkal 9−12 éves diákok körében


Molnár Gyöngyvér −Pásztor-Kovács Anita: A számítógépes vizsgáztatás. Infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái


Viczay Ildikó − Kontra József : Kisiskolás korú gyermekek úszástudásának és motoros képességeinek fejlesztése úszó foglalkozásokkal Szlovákiában

Szabó Zoltán András: Hivatkozási mintázatok, izoláció és ülésvezetői kontroll az 1924. évi középiskolai törvény nemzetgyűlési vitájában


Velkey Kristóf: A lengyel oktatási reform a PISA vizsgálatok tükrében

Rádli József: A közösségi oldalak hatásának vizsgálata SNI-s tanulók körében


Szemle - Trencsényi László: Határ-esetek, átmenetek


Kritika - Kovács Henrik: Olaszliszkától a Népművelési Intézetig, és még azon túl: néptánccal a gyermekek lelkéig és lelkéért


Juhász Valéria: A literátus nemzet megvalósulásának komponensei