KÉPESSÉG- ÉS TEHETSÉGFEJLESZTŐ MAGÁNISKOLA

 

Várpalota után, 2015 szeptemberétől Budapesten is megnyitja kapuit a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola. A KTM Újbuda a Villányi úton várja leendő gimnazista tanulóit, akik részesei lehetnek egy olyan alternatív oktatási rendszernek, melynek alapjait Dr. Zsolnai József álmodta meg.

 

1991-ben Várpalotán kezdte meg működését a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola, azzal a céllal, hogy a gyerekek örömmel járjanak oda, a pedagógusok számára biztosított legyen a szakmai kiteljesedés, a szülők biztonságban tudhassák gyermeküket és a szakma ismerje és fogadja el.

A KTM-Újbuda szeptemberben két-két 5 és 7 évfolyamos gimnáziumi osztállyal indul, de rövid távú célja, hogy a következő tanévet már 10 osztállyal kezdje meg. A tantervekben szerepel egy plusz év, amikor elsősorban idegen nyelvet és EU-s ismereteket tanulnak a fiatalok. Ebben az iskolában a gyerekek határtalan kibontakozási lehetőséget kapnak, figyelembe veszik egyéni képességeiket, lehetőségeiket, vágyaikat és nem utolsó sorban érzékenységüket.

Az alternatív magániskola módszertani alapja, a Dr. Zsolnai József által kidolgozott Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógia. Ennek célja az egyes gyermekek képességeinek széleskörű egyedi fejlesztése. Kiemelten odafigyelnek azokra a hallgatókra, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, és ezért valamilyen téren felzárkóztatásra van szükségük (diszgráfia, diszkalkulia, diszlexia). A közoktatásban mindenütt kötelezően tanított tantárgyak mellett a KTM-Újbuda a művészeti és a tudományos képzés lehetőségeit is megadja a tanulóknak, hiszen meggyőződésük, hogy a készségtantárgyak válogatott formái szinte automatikusan előhozzák a gyerekekben rejlő képességeket. Hiszik és vallják, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. A program differenciált tanulásszervezéssel és egyéni bánásmóddal igazodik az egyes tanulók aktuális fejlettségi szintjéhez, haladási tempójához, megismerési stílusához.

 

A Zsolnai módszerre épülő intézményekben egy tanulóra ötször annyi idő jut, mint a közoktatásban mérhető átlag, és a tanár-diák kapcsolat is bensőséges, bizalmas.

 

A program része a folyamatos tehetségazonosítás, a tehetséggondozás és a tehetség-tanácsadás is minden érintett gyerek számára. Ennek eredményes működését mutatja, hogy várpalotai iskolát "Tehetségpont"-ként regisztrálták. Ez az újonnan nyíló újbudai intézménynél is fontos cél.

 

További információ a programról: http://ktm-ujbuda.hu/ és https://www.facebook.com/ktmujbuda

 

Sajtókapcsolat

Herendi Dániel
pr-munkatárs
Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség Kft.
Telefon: +36 1 340 5420
Mobil: +36 20 402 3237
E-mail: herendi.daniel@stscope.hu