Dr. Hontvári Csaba*

 

Összegzés a XIII. Országos Lubik Imre Zeneiskolai Trombitaversenyről

 

2014. november 6-9. Zalaegerszeg

 

http://kroogyorgyzeneiskola.hu/images/user/tordaabelendre2014.jpg

 

Az Országos Lubik Imre[1] Zeneiskolai Trombitaversenynek immáron tizenharmadik alkalommal adott otthont Zalaegerszeg városa. A háromévente megrendezésre kerülő esemény, amelyet az Oktatási Hivatal hirdet meg, remek lehetőséget nyújt a honi alapfokú művészetoktatási intézmények legtehetségesebb trombitás növendékei számára, hogy intenzíven bővítsék ismereteiket, gyűjtsenek tapasztalatokat nem csupán saját, de mások produkciói nyomán is, illetve megméressék tudásuk, játékuk, képességeik pillanatnyi szintjét. A tanárok számára ugyanakkor – növendékeik felkészítésén, motiválásán túl – az országos kitekintés, eszmecsere és az oktatási anyagok, a szakirodalom bővítésének fórumát is jelenti a Zeneakadémia egykori híres tanárának nevét viselő rendezvény.

 

A 2014. évi verseny keretében szeptember 26. és október 7. között területi válogatókat tartottak az ország hét városában. A szegedi, debreceni, dunakeszi, egri, sümegi válogatók zsűriijeiben – egy a régióban tevékenykedő, de a verseny tekintetében független szaktekintély mellett – két állandó tagként Simai László, a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola Intézményegységének tanára, a Brass-in-the-Five Rézfúvósötös trombitaművésze, valamint Kis András, a Bp. XI. kerületi Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára voltak jelen. A pécsi és budapesti válogatókon – Kis András távollétében – az utazó zsűri Skultéty Zsolttal, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium trombitatanárával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészével vált teljessé. Az ítészek a hét válogatóról összesen 63 fiatal tehetséget juttattak az országos döntőbe.

 

Érdekes lehet egy pillantást vetni az indulók, illetve a továbbjutók számára, százalékos arányára. Baranya, Tolna és Somogy megyéből 20-an érkeztek a dél-dunántúli válogatóra, akik közül csupán nyolcnak jelentette Pécs a végállomást (60%). Ennél jobb aránnyal – ugyanakkor az indulók tekintetében a legalacsonyabb számmal – csupán Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Debrecenben megrendezett válogatója büszkélkedhet: Az itt fellépő nyolcból öt ifjú trombitás kapta meg zalaegerszegi részvétel lehetőségét (63%). Hasonló méretű volt az egri mezőny: összesen kilencen mérették meg magukat Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyéből, közülük azonban csupán hárman kvalifikálták magukat az országos döntőre (33%). Némileg jobb aránnyal, ám több résztvevővel büszkélkedhet a sümegi és a dunakeszi válogató. Míg az előbbi megmérettetésen Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megye alapfokú művészetoktatási intézményeit 28-an képviselték, akik közül tizenegyen jutottak tovább (39%), addig az utóbbin – Fejér, Nógrád és Pest megye 24 trombitása közül – kilencen jártak sikerrel (38%). A fővárosi zeneiskolákból összesen 28-an indultak, és a zsűri döntése alapján pontosan 50%-uk válthatta meg zalaegerszegi vonatjegyét. Csaknem hasonló eredményességű volt a szegedi válogató is: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyéből húsz növendéket hallgattak meg az ítészek, és közülük 9 ifjú trombitás számára adták meg a lehetőséget az országos döntőn való részvételre. A dél-alföldi régió 45%-os sikerességi mutatója gyakorlatilag megegyezik a válogatók összesített átlagával, hiszen 137 indulóból a fentebb már említett 63 jutott el Zalaegerszegre (46%).

 

A trombitaverseny döntőseit 45 alapfokú művészetoktatási intézmény 50 tanára készítette fel. Kilenc tanár 2-2 növendékkel jutott el Zalaegerszegre, ugyanakkor a Budapest XI. kerületi Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolából Kis András tanszakát, valamint a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolából Tatár Csaba tanszakát három tanuló is képviselte! Ugyancsak hárman érkeztek a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bogáthy József (1 fő) és Bogáthy Gábor (2 fő) vezette tanszakairól, Pécs Városközponti Általános Iskola Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Mátyás Tibor (1 fő) és Gráf Ádám (2 fő) vezette tanszakairól, valamint a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola Sárvári József (1 fő), Szabóné Puskás Ibolya (1 fő), illetve Török Zsolt (1 fő) vezette tanszakairól is.

 

Az országos döntőre 2014. november 7-9. között került sor a zalai megyeszékhelyen, a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Hangversenytermében, Zalaegerszeg egykori zsinagógájának épületében. A verseny házigazdája a helyi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény volt. Győrffyné Könczöl Tímea igazgatónő és tanárok, adminisztrációs munkatársak alkotta csapata – a tankerület valamint a város hathatós támogatását élvezve – a korábbi versenyeken szerzett tapasztalatok birtokában nagyszerű szervezéssel biztosították a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását, a versenyzők és tanáraik kiszolgálását, a minden korábbinál jelentősebb szponzori háttér megteremtését.

 

A válogatók zsűriijeinek az első forduló műsora, azaz egy kötelező és egy szabadon választott mű alapján kellett képet alkotniuk és döntést hozniuk a továbbjutók személyéről. A kvalifikáltak jelentős többsége ugyanakkor igazolta, hogy nem érdemtelenül vehet részt a zalaegerszegi megmérettetésen. Tanáraik által mind játéktechnikai, mind zenei téren alaposan felkészítettek, maguk pedig jól felkészültek voltak.  Jól példázza ezt ama száraznak tűnő tény is, hogy a versenyen elhangzott 252 műből, melyek mindegyikét, a versenykiírásnak megfelelően, emlékezetből kellett interpretálni, csupán egyetlen-egy előadásánál fordult elő olyan mértékű memóriazavar, ami a játékfolyamat megszakadását, kényszerű leállást eredményezett. Az apróbb hibák, hangtévesztések száma általánosságban véve alacsonyabb volt, mint három évvel ezelőtt. Talán ez összefüggésben állhat azzal a ténnyel, hogy ez alkalommal a kötelező művek – a tanárok három évvel ezelőtt megfogalmazott kritikáját és kérését szem előtt tartva – megfelelő időben kerültek kijelölésre, illetve az OH által kihirdetésre. Ennek köszönhetően a felkészítő tanárok a versenyt megelőző tanév második félévének tananyagába már integrálni tudták a versenyrepertoárt is, lehetővé téve a növendékek számára a momentumok rögzítését, az automatizmusok kialakulását, finomhangolását, az attitűdök megragadását és a darabok növendékhangversenyeken történő többszöri kipróbálását, értékelését, érlelését. 

 

Az országos döntő három tagú zsűrije – Horváth László (a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, AMI és Kollégium trombitatanára), Simai László (lásd fentebb), továbbá jelen sorok írója, mint a zsűri elnöke – a produkciók megítélése során mindazonáltal a fő hangsúlyt nem az imént említett faktorra, azaz a hibák számbavételére helyezte. Sokkal fontosabb tényezőként kezelte a jó hangképzést, ami alatt nem csupán a hangindítások minden stílusban, dinamikai és zenei árnyalatban tisztán artikulált és biztos megvalósítását kell értenünk, hanem ezzel szoros összefüggésben a hangszín szépségét, felhang gazdagságát, fényének színezetét, a pontos intonációt, a hang fókuszáltságát és alakíthatóságát, hajlékonyságát is. E nélkül ugyanis a legáthatóbb zenei gondolkodás, a legérzékenyebb zenei ösztön sem tud kellőképpen érvényre jutni, kiteljesedni. Ugyanakkor lényeges elem – a technikai kontrollon, precíz ritmusjátékon túl – a különböző stílusok elsajátítása, a karakterek megragadásának és differenciált megjelenítésének készsége, illetve előbbiekkel összhangban a zenei anyag szubjektív tartalommal történő gazdagításának, árnyalásának képessége is. A szokásokhoz híven a zsűritagok mindegyike egyénileg, 0-20-ig terjedő pontozással értékelte a versenyzők produkcióit. Tehette ezt az egyéni teljesítményről alkotott összkép alapján, illetve darab-bontásban is, ám az utóbbi esetben a kötelező és szabadon választott műre adott pontszámok átlaga adta a végleges értéket. Így a résztvevők maximálisan 60 pontot érhettek el fordulónként.

 

Az első korcsoport (2003. június 1-jén, ill. utána születettek) volt a legnépesebb (21 fiú és 2 lány), teljesítmény tekintetében pedig a szokásoknak megfelelően kiegyenlítettség jellemezte a mezőnyt. Az utóbbi megállapítást támasztja alá többek között az a tény, hogy a képzeletbeli dobogóra összesen öten léphettek fel. Egy-egy első és második helyezett mellett hármas holtverseny alakult ki a harmadik helyen, valamint három különdíjat is kiosztott a zsűri; a pontszámkülönbség pedig csupán 3,5 volt az első és a harmadik díjazottak között (ami az elérhető maximum 120 pontra vetítve kevesebb, mint 3%), valamint 6,5-7,5 az első és a különdíjasok viszonylatában!

 

A produkciók kapcsán említésre érdemes, hogy az 1. forduló kötelező darabjában, Henry Purcell: Trombitaszó és ária c. művében gyakorlatilag minden versenyző fegyelmezett és pontos ritmusjátékról tett tanúbizonyságot. Korábban regionális versenyeken gyakran tapasztalhattuk, hogy a trombitaszó pontozott ritmusai – a tanárok és zongorakísérők minden igyekezete ellenére – gyakran kifogtak a fiatal trombitásokon. Ez alkalommal azonban még az is előfordult – egy, vagy két esetben –, hogy pontosság és karakter tekintetében jó példával nem annyira a korrepetitor, mint inkább a növendék járt elől. A barokk művek dinamikai felépítésével, súlyrendiségével kapcsolatban ugyanakkor némi kritikát kell megfogalmaznunk. Egy-két felkészítő tanárnak nem sikerült a barokk zene stílusjegyeit maradéktalanul érvényre juttatni növendéke interpretációjában. Egyértelműen hatásvadász törekvésnek bizonyult a zárlatok előtti utolsó, vagy utolsó két ütemben felbukkanó intenzív, több dinamikai fokozaton is áttörő crescendo, amire a koronát a záró hangok olykor sforzato által is nyomatékosított súlyozása tette fel. (A záró hangok túlzottan markáns artikulációja sajnos nem csupán barokk, de bécsi klasszikus mű előadása során is előfordult az idei versenyen.) A barokk darabok érzelmi töltését, hangulati árnyalását, a feszültségek-oldások többnyire tipikus hangnemstruktúrákban megvalósuló láncolatát a teraszos dinamikai árnyalás elvének (és gyakorlatának) érvényt szerezve, inkább az irányok meghatározásával, lendületes felütésekkel és differenciált súlyokkal kell megvalósítani, mintsem monumentális dinamikai különbségekkel – még egy oly hősi affektust sugárzó indulóban is, mint Purcell Trombitaszó című tétele. A második forduló kötelező művének, Sugár Rezső: Dal és tánc c. darabjának előadása kapcsán ugyanakkor szinte egyöntetű dicséret illeti a versenyzőket, ill. tanáraikat: a különböző karaktereket, attitűdöt a nagy többség jól ragadta meg, és esetükben az artikuláció is kellően differenciáltnak bizonyult.

 

A második korcsoportban (2001. június 1. és 2003. május 31. között születettek) 14 versenyző – 12 fiú és 2 lány – lépett pódiumra. A kötelező művek itt ugyancsak a barokkból és XX. századi magyar kompozíciók közül kerültek kiválasztásra. Míg Vivaldi Adagio-ja remek lehetőséget nyújtott a versenyzők számára, hogy bizonyíthassák légvezetési, hangi, frazeálási képességeiket, affektus-érzékenységüket, addig a második fordulóban Székely Endre Rondino-jának különböző karakterei, technikai követelményei másrétű kihívásokat támasztottak feléjük. Ők pedig jól teljesítették a kötelezőt. A szabadon választott művek ugyanakkor – a zenei, technikai követelmények tekintetében – jóval szélesebb spektrumot öleltek át, mint az az első korcsoportnál volt megfigyelhető. Ez természetesnek és hagyományosnak is mondható, hiszen 3-5 év zenetanulás után már egyértelműen körvonalazódnak a gyerekek fejlődési ütemében mutatkozó – és a terhelhetőség mértékével, a tan- és (hang)verseny-anyag elsajátításának eltérő gyorsaságával (és minőségével) is összefüggő – kisebb-nagyobb különbségek. Mindazonáltal örvendetes, hogy a tanárok itt jól mérték fel tanítványaik zenei, technikai tudásszintjét, és csaknem minden esetben annak megfelelő mű elsajátíttatását tűzték ki célul. Talán egyetlen kivételként Karol Kurpinski Cavatináját említhetnénk, amelynek meglehetősen harsány, technika-központú interpretációi sem ebben a korcsoportban, sem a harmadikban nem viselték magukon a korai romantika operaáriáinak tipikus stilisztikai, dramaturgiai attribútumait.

 

Nagyrészt a tanárok jó darabválasztásának köszönhető, hogy a mezőny ebben a korosztályban bizonyult a legkiegyenlítettebbnek, és a színvonal tekintetében sincs senkinek szégyenkezni valója: minden induló 100 pont fölötti eredményt ért el – 106-os átlag mellett –, ugyanakkor a szóródás 10%-on belül volt. Mindazonáltal a dobogósok produkciói markánsabban emelkedtek ki, mint az az első korcsoportban volt megfigyelhető. Itt két első díjat, egy-egy második és harmadik díjat, valamint négy különdíjat osztott ki a zsűri. Örvendetes, hogy a korcsoportban induló mindkét lány odaért a képzeletbeli dobogóra, annak legfelső és második fokára.

 

A harmadik korcsoportban (1998. június 1. és 2001. május 31. között születettek) 15 fiú és 2 lány mutatkozott be. A korábbi tapasztalatokból kiindulva itt várhattuk a legkiélezettebb versenyt. Nem véletlenül, hiszen e korosztály jelentős része komolyan fontolgatja a zenei pálya lehetőségét, s így a résztvevők többsége e versennyel egy időben a szakközépiskolai felvételire is készül. Telemann F-dúr szonáta II-I. tételeinek kötelező darabként történő kijelölésére hagyományosan ennek figyelembe vételével került sor, ugyanakkor lehetőség nyílott opcionális választásra is, melyet Cimarosa F-dúr concerto I-II. tételei jelentettek. Míg a Telemann mű az átlagosnál jobb állóképességet, nyelvtechnikát, addig a Cimarosa átirat jelentősebb rugalmasságot, stílusérzéket, árnyalási képességet, szélesebb hangterjedelmet, jól koordinált ujj- és nyelvtechnikát követel meg az ifjú trombitásoktól. A második fordulóban kötelező darabként Bogár István: Karaktervariációk egy magyar népdalra, vagy Francis Thomé Fantaisie című művét kellett a résztvevőknek előadniuk. A mezőny jelentős hányada Bogár remekét választotta, és e mű sokrétű kihívásait mind technikai, mind zenei kidolgozottság tekintetében a korosztályhoz méltó módon, vagy annál jobb szinten teljesítette. (Három évvel ezelőtt ugyanez kevésbé volt elmondható Bogár István Trombitaversenyének III. tétele kapcsán.)  A szabadon választottak tekintetében – a második korcsoporthoz hasonlóan – jelentős szóródást tapasztalhattunk, azonban itt több esetben fordult elő, hogy a darabok által támasztott technikai, zenei követelmények – kiélezett szituációban – túlzott terhet jelentettek a gyerekek számára. Néhányuknál ez állóképességi problémákban mutatkozott meg, és emiatt teljesítették egy-egy forduló akár mindkét előadási darabját valós tudásszintjük alatt. Más esetben – alapvetően a szakközépiskolai korosztálynak ajánlott repertoárdarabok előadása során – a technikai nehézségekkel való puszta küzdelem emésztette fel a mentális energiák jelentős részét, így nem jutott, juthatott kellő figyelem a pontos ritmusjátékra, a fegyelmezett és kontrollált tempótartásra, a hangminőség, artikuláció csiszolására, végig kontrollált és átélt zenei megvalósításra. A szakmai értékelés során a túlzottan merész darabválasztásra, a fokozott fizikális és mentális terhelés problematikájára, később mutatkozó hátulütőire, illetve ezzel szemben a szakmai és pedagógiai eszközök, célkitűzések összhangjának megteremtésére – mely elsődlegesen a gyermekek pozitív tapasztalatokon, élményeken nyugvó, hosszútávon harmonikus fejlődését kell, hogy szolgálja – kiemelten hívtuk fel a felkészítő tanárok figyelmét.

 

A korosztályban sok jó, és néhány kitűnő teljesítménynek tapsolhatott a szépszámú közönség. Volt, aki a hang szépsége, a technikai koordináció és kidolgozottság terén emelkedett ki a mezőnyből; volt, aki bátor műsorválasztásával és a megvalósítás céltudatosságával tűnt ki; s volt, aki a stílusérzék, a differenciált zenei formálás, az érzelem-gazdag interpretáció terén nőtt társai fölé ez alkalommal. Mindezen aspektusokat figyelembe véve a zsűri döntése nyomán három versenyző részesült első díjban – közöttük egy lány –, ketten a képzeletbeli dobogó második, egy résztvevő pedig annak harmadik fokára léphetett. A korcsoport színvonalát mutatja, hogy további hat versenyző részesült különdíjban. A megosztott díjak kapcsán a zsűri a versenykiírás szabályzatát nem felülírva, ismételten adott hangot három évvel ezelőtt megfogalmazott véleményének, miszerint egy zeneiskolai versenyen a helyezések inkább nívószinteket, mintsem konkrét, tizedekben, századokban differenciálható különbségeket jelentenek.

 

A negyedik korcsoport (1995. június 1. és 1998. május 31. között születettek) említése, értékelése során mindig figyelembe kell venni, hogy e korosztályban indulók középfokú tanulmányaik sokrétű feladatai mellett vállalják hangszerjátékuk további csiszolását egy-egy alapfokú művészetoktatási intézményben. Esetükben már pusztán zenei tanulmányaik folytatása, a gyakorlás, a zenekari próbák napirendbe iktatása is üdvözlendő, ám egy-egy regionális, vagy éppen országos zenei versenyre való felkészülés, az azzal járó felelősségteljes munka vállalása különösen dicséretet érdemlő. Mindazonáltal egy-egy esetben arra is találhatunk példát, hogy a gimnáziumi évek alatt érlelődik a gondolat, és születik meg a döntés a zenei pálya mellett. A zeneművészeti felsőoktatás olykor fenntartással viseltetik a nem zeneművészeti szakiskolákból érkezők iránt, ám jelen sorok írója szerint – manapság egyre több fiatal sikerei bizonyítják – megfelelő szakmai háttér biztosítása és a belső motivációk erősítése nyomán nagy ívű karrier születhet egy későbbi döntést követően is.

 

Az idei verseny döntőjén e korosztályt kilencen képviselhették – három éve csupán nyolcan. Az első forduló kötelező darabja Cimarosa F-dúr versenyművének III-IV. tétele volt, míg a második fordulóban romantikus, vagy későromantikus művet kellett megszólaltatni. Nyolcan Alexander Goedicke op.49-es Koncertetűd-jét adták elő – melyet alapvetően virtuóz jellege folytán manapság gyakorta a harmadik korcsoport szabadon választott repertoárjában, nyerő darabként tartanak számon tanárok és növendékek egyaránt –, mellettük pedig csupán egyetlen versenyző tette le voksát a hazánkban kevésbé ismert és játszott darab, Georges Hüe Premičre Solo de cornet á pistons című, a párizsi Conservatoire 1900. évi kornett versenyére komponált remeke mellett. Ezúttal azonban érvényét vesztette a „Járt utat járatlanért el ne hagyj!” közmondás intelme – legalábbis e korcsoport vonatkozásában bizonyosan. A Koncertetűdben ugyanis a versenyzők nagyobb része nem volt képes kellően artikulált és kontrollált kettősnyelv-technika megvalósítására, vagy annak ujjtechnikával való pontos szinkronizálására, koordinálására, esetleg a melléktéma hangzásigénye vett igénybe túl sok energiát ahhoz, hogy a mégoly rövid darabot fölényes biztonsággal, az állóképesség kisebb-nagyobb megingása nélkül tudja interpretálni. Mindazonáltal két versenyző remekelt e darabbal: technikailag kidolgozott, ötlet- és érzelem gazdag, mondhatni impresszív játékuknak köszönhetően valódi zenei élménnyel ajándékozták meg a közönséget. Ugyanakkor az Hüe darab újrafelfedezése, akár többek számára is – a műben rejlő karakterek, attitűdök, dramaturgia kibontása által –, az árnyalt zenei megvalósítás, a differenciált egyéni megközelítés még szélesebb lehetőségeire adhatott volna alkalmat – mint azt a mű sajnálatosan egyetlen interpretációja fényesen bizonyítani is tudta.

 

Mészáros Tamás Endre, a Budapest XXI. kerületi Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendéke azonban nem csupán Georges Hüe darabjával tűnt ki a 2014-es verseny teljes mezőnyéből. Hangképzése, artikulációja, levegő és ajaknyílás kontrollja, technikai koordinációja egyértelműen a legmagasabb szintű volt. Ám ami sokkal lényegesebb, hogy technikai tudását telt, ugyanakkor ezüstösen fénylő, fókuszált, árnyalatokban gazdag hang birtokában – mely a legszebbnek bizonyult a mezőnyben –, szinte észrevétlenül – és sosem öncélúan – tudta az érett, stílustudatos zenei megvalósítás szolgálatába állítani. A kötelező és szabadon választott művek mindegyikének előadása, a zsűri egyöntetű véleménye szerint, maximális pontot érdemelt. Játékának átgondoltsága, érzelemgazdagsága mellett a műsorválasztás is példaértékű volt. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak Tamást, de felkészítő tanárát, Horváth Ferencet is dicséri: a közös munka során ugyanis talán ők találták meg leginkább azt az ideális egyensúlyt, amely a korosztálynak minden vonatkozásban megfelelő darabok kitűzése, elsajátítása és a mind tökéletesebb zenei megvalósításra való törekvés prioritása között kell, hogy fennálljon.

 

A megfelelő darabválasztás, helyes verseny stratégia kialakítása kapcsán – a fentebb már tárgyalt túlvállalás mellett – ki kell térnünk az anyagerősség tekintetében a korosztályok általános követelményeit kevésbé teljesítő, könnyű darabok problematikájára is. A szabadon választott repertoár valódi jolly-jokerévé ezúttal Allan Street Rondino című, virtuozitást és éneklő játékmódot egyaránt megkövetelő műve lépett elő, amely mind a négy(!) korcsoportban felcsendült. Míg a legkisebbeknél ez valódi bravúrdarabnak számít – és valóban ehhez méltó előadásoknak örvendhettünk –, addig a harmadik, negyedik korcsoportban remélhetőleg csupán az időhiány ösztönözte a tanárokat és növendékeiket arra, hogy Street darabját – valamelyest törekedve a korosztály zenei szintjén történő újragondolásra – elővegyék, esetleg felfrissítsék. Tanácsos volna arra törekedni a jövő versenyein, hogy e mű maradjon inkább az első két korcsoport tehetségeinek repertoárjában.

 

A zsűri egyébiránt – összhangban az értékelési szempontokkal és a korosztály kapcsán fentebb megfogalmazottakkal – a korcsoport csaknem minden résztvevőjét díjban részesítette: egy-egy második és harmadik helyezés mellett öt különdíjat is odaítélt. E különdíjak – a Zenetanárok Társaságának felajánlásaként fellépési, részvételi lehetőségek a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének programjaiban – további célokat és motivációt adhatnak az ifjú muzsikusok számára. Hálás köszönet az ötletért és a felajánlásért Sztán István tanár úrnak.

 

Ugyancsak a legnagyobb elismerés hangján kell szólnunk a Devecserből érkezett Ormándlaky Péter (Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) tanár úrnak a versenyt követő szakmai értékelésen tett felajánlásáról: az általa összeállított, „Gyakorolni jó!” című kiadványból minden jelenlévő kolléga ajándékként magával vihetett egy-egy példányt. E gesztus a legékesebb bizonyítéka annak, hogy az immáron tizenharmadik alkalommal megrendezett zalaegerszegi esemény nem csupán egy verseny a sok közül, hanem valódi szakmai találkozó, ahol a tapasztalatok kölcsönös megosztása révén is erősödhet a szakmai összefogás, melynek köszönhetően a fejlődés még intenzívebb ütemű lehet.

 

Érdekes összevetni a 2014-es versenyt a 2011. évivel az egyéni teljesítmények egyenletességének aspektusából. 2011-ben figyelemre méltó volt, hogy a dobogó legfelső fokára csak azok léphettek, akik mindkét fordulóban magabiztos, a saját korosztályuk szintje fölötti, gyakorlatilag hibátlan produkcióval tudtak szerepelni. Érdekes módon ez most csupán a negyedik korcsoportra volt érvényes. Sőt, ott Mészáros Tamás páratlan teljesítménye mellett a második díjat nyert versenyző produkcióit is a kiegyenlítettség és minőség fentebb említett kategóriájába kell sorolnunk. A többi korcsoportban ugyanakkor az első forduló legjobbjainak másnap nem sikerült maradéktalanul megismételni a remek teljesítményt, illetve akik az első fordulóban voltak picit bizonytalanabbak esetlegesen az intonáció, a hang, netán a stabilitás, vagy a zenei megvalósítás terén, azok a másodikban tudtak tanúbizonyságot tenni valódi kvalitásaikról. Ennek folyományaként alakult ki a holtversenyekkel tarkított végeredmény.

 

A növendékek mellett – a hagyományokhoz híven – a zsűri a kiemelkedő felkészítő munkáért különdíjakban részesített hat trombitatanárt, valamint négy zongorakísérőt. A díjazott pedagógusok a következők:

 

Bogáthy Gábor (Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kaposvár),

Horváth Ferenc (Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budapest XXI.),

Kiszler András (Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Dombóvár),

Tatár Csaba (Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola, Nagykanizsa),

Tóth Tamás (Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye, Pásztó),

Zsirmon Zsolt (Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, Szigetszentmiklós).

 

Kiemelkedő művészi teljesítményükért elismerésben részesültek az alábbi zongorakísérők:

 

Fridrich Eszter (Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zalaegerszeg),

Gergely-Somogyi Éva (Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Művészeti Tagiskolája, Balatonföldvár),

Sarkady Katalin (Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest XI., valamint beugróként a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest XXIII. növendékét is kísérte),

Sárváriné Lábiscsák Klára (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, Debrecen).

 

A színvonal – az élmezőnyt, azaz az országos döntő produkcióit tekintve – a némileg ingadózó volta ellenére is elérte, sőt, talán meg is haladta a három évvel ezelőttit. Felkészülést hátráltató, akadályozó körülményekről, tényezőkről ezúttal nem tettek említést a tanár kollégák. A verseny résztvevőinek és díjazottjainak sorát szemügyre véve pedig örvendetes tényként állapítható meg, hogy az elmúlt évek országos és regionális versenyein hagyományosan szép eredményekkel büszkélkedő alapfokú művészetoktatási intézmények mellett (Kiskőrös, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Salgótarján, Szekszárd, Zalaegerszeg, valamint Budapest számos zeneiskolája) – többnyire az ifjabb generációhoz tartozó tanárok munkájának köszönhetően – a honi trombitaoktatás új fellegvárai jelentek meg. Közülük – a teljesség igénye nélkül – e helyütt Balatonföldvárt, Debrecent, Dombóvárt, Esztergomot, Kaposvárt, Pécset, Szigetszentmiklóst említeném; s nem csupán az országos döntőben e városok alapfokú művészetoktatási intézményeit képviselő tanulók számának, hanem hangszerjátékuk színvonalának okán is. Nyilvánvaló, hogy egy-egy növendék pódiumon mutatott teljesítménye nem csupán saját tehetségének, szorgalmának, motivációjának és mentális képességeinek függvénye, hanem jelentős mértékben a tanár szakmai, pedagógiai felkészültségének, tevékenységének, az általa biztosított lélektani háttérnek, attitűdnek, összességében pedig a közös munka sikerességének, hatékonyságának a tükre. A tanár számára ugyanakkor fontos tényező lehet a megfelelő intézményi háttér is – ami alatt nem működési formát, finanszírozást, jóval inkább munkahelyi légkört, kultúrát, infrastruktúrát kell értenünk –, mely nem csupán szabályrendszerével igazgat, de kellő rugalmassággal képes lehetőségeket és motivációt is adni tanárnak, növendéknek egyaránt. A folytonosan változó struktúrában, az egész napos iskola tanulókat és pedagógusokat érintő kötelezettségeinek, valamint a gyerekeket érő környezeti hatások sokrétűségének hálójában az intézményvezetők és tanárok legnagyobb igyekezete ellenére sem mindig könnyű e háttér megteremtése, folyamatos biztosítása. Megyei és regionális versenyek egyre szélesebb minőségi skálán értékelhető produkciói sejtetik a nehézségeket, melyekkel a szakpedagógiai munka során manapság szembesülni kényszerülnek a tanárok. Ugyanakkor a XIII. Országos Lubik Imre Zeneiskolai Trombitaverseny döntősei 2014. november 7-9. között mindezt feledtetni tudták velünk. Köszönet érte nekik, tanáraiknak, és nem utolsó sorban a rendező iskolának, valamennyi támogatónak.

 

 

 

XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny eredménye

I. korcsoport 

I. díj:

Szécsényi István Balázs (Pásztó) tanára: Tóth Tamás

II. díj: 

Rácz Mihály (Budakeszi) tanára: Szita Csaba

III. díj:

Illés Balázs (Csongrád) tanára: Soós Péter

Ligabue Sergio (Budapest XI. kerület) tanára: Kis András

Svajka Lázár (Szigetszentmiklós) tanára: Zsirmon Zsolt

 

 II. korcsoport

I. díj:

Sallai Domokos Barna (Dombóvár) tanára: Kiszler András

Vörös Barbara (Zalaegerszeg) tanára: Vörös István

 II. díj:

Fehér Ilona (Budapest XV. kerület) tanára: Bera Zsolt

III. díj: 

Kovács Kristóf (Budapest XI. kerület) tanára: Kis András

 

III. korcsoport

 I. díj:

 Drahos Balázs (Kaposvár) tanára: Bogáthy Gábor

Stark Barbara (Budapest XVIII. kerület) tanára: Somorjai István

Szabó Bálint (Budapest XIII. kerület) tanára: Szabó Csaba

II. díj: 

Horeczky Balázs (Budapest XI. kerület) tanára: Kis András

Szentpéteri Márton (Szigetszentmiklós) tanára: Zsirmon Zsolt

 III. díj:

Csapodi Márton (Budapest XIV. kerület) tanára: Király Tibor

 

IV. korcsoport

I. díj:

Mészáros Tamás Endre (Budapest XXI. kerület) tanára: Horváth Ferenc

 II. díj:

 Szurduk László (Debrecen) tanára: Török Zsolt

 III. díj:

 Tomka János (Püspökladány) tanára: Smidróczki Zsolt

 

Különdíjban részesülő versenyzők:

 

Boldoczki Róbert                 tanára: Boldoczki Róbert  

Takács Levente                    tanára: Szélesi Attila                     

Turai Gergő Attila                tanára: Kresz Richárd       

Bakondi Ferenc Máté           tanára: Szilli Ákos              

Horváth András                    tanára: Horváth Zoltán      

Szűcs Gellért Zsombor        tanára: Hergovics János   

Takács Botond                     tanára: Kozek Balázs                                                               

Danyi Zoltán                        tanára: Dr. Szabóné Puskás Ibolya

Springs Botond                    tanára: Budai Attila

Bodnár Benedek                  tanára: Nagy Zoltán                      

Leitner Bálint                       tanára: Szilli Ákos              

Lukács Vendel                     tanára: Toarniczky Richárd          

Pusztaszegi Ákos                 tanára: Czirok Mihály        

Zsélyi Bulcsú                       tanára: Szabó István

Kaló Vencel Konrád            tanára: Panyi Zoltán

Horváth Bálint Máté            tanára: Tatár Csaba

Mikesy Tamás Miksa          tanára: Szalkay Dávid

Erős Levente                        tanára: Szalkay Dávid

                   

 

 

 

 * A szerző trombitaművész, a Győri Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének egyetemi docense, a XIII. Országos Lubik Imre Zeneiskolai Trombitaverseny zsűri elnöke.

 

[1] Lubik Imre (1904. XII. 7. Budapest – 1964. I. 17. uo.) trombitaművész, tanár. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. 1926-tól a Magyar Állani Operaház, illetve a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának volt művésze. 1945-től a Zeneakadémián trombitát, módszertant és fúvós kamarazenét tanított. Megalapította, módszertanilag kidolgozta, s a közép- és felsőfokú művészképzésben bevezette a rézfúvós kamarazenét. Iskolája, módszertana, szóló- és kamarazenei kiadványai jelentek meg. [A Brockhaus Riemann  Zenei Lexikon második kötete alapján (Zeneműkiadó Budapest, 1984, 451. old.)]