Zeneoktatás Afrikában

 

Egyre több kutatás foglalkozik a kontinens zeneoktatásának helyzetével.

 

Afrika is a viharos történelmű kontinensek közé tartozik: a gyarmati múlt, a nyelvi és kulturális sokszínűség és a manapság is fellángoló konfliktusok mind-mind kihatnak a térség oktatásának helyzetére, és azon belül természetesen a zenére is.


A tradicionális afrikai kultúrában nagyon fontos szerepe van a zenének: el lehet mondani, hogy az afrikaiak eredendően zenével kelnek és fekszenek. Ebben az életformában a zenei nevelés nem is kérdés tárgya, a gyerekek jóformán belenőnek a saját muzsikájukba, számos ünnepen, a maga természetes közegében találkozhattak vele. Szervezett formában a misszionáriusok oktattak először zenét az afrikaiaknak, ám számos törzsnél ez nem jelentette a saját zenei hagyományok felszámolását, azt a térítők felhasználták saját vallási szertartásaikhoz. Ám az európai behatás tovább színezte a sokarcú kontinens zenei palettáját, amelyhez később az észak-amerikai zenei hatás is hozzájárult, így az afrikai műzenében jelentős szerep jutott a dzsessznek.


Dél-Amerikához hasonlóan Afrikában is a zene fontos feladatává vált a gyökereit vesztő városi lakosság identitásának megőrzése. A dolog azonban közel sem ennyire egyszerű. Nigériában például a tradicionális zene a koldulással és az alacsonyabb sorban lévő néprétegekkel kapcsolódott össze, így annak igen rossz a társadalmi megítélése, és általában a szülők sem támogatják gyermekeik zenei tanulmányait. Más országokban, például Ugandában és más kelet-afrikai országokban a muzsika oktatása háttérbe szorult olyan praktikusnak tartott tantárgyak mögött, amelyek a technológiához, a mezőgazdasághoz és a természettudományokhoz kapcsolódnak, és amelyekben az ország felemelkedésének zálogát látják.


Afrika

 

Szerencsére mára már a legtöbb országban legalább az alsóbb osztályokban kötelező a zeneoktatás, még ha sok esetben nem is áll rendelkezésre kifejezetten zenére specializálódott oktató.

 

 

Afrika

 

Az egyik legeurópaibb hagyományú országban, a Dél-afrikai Köztársaságban például igencsak megnőtt az érdeklődés a gyerekek zenei nevelése iránt, ezzel kapcsolatban például közös projektet hoztak létre Svédországgal. Egyes pedagógiai szakemberek szerint a tradicionális afrikai zenét az Orff-módszerhez hasonlóan kellene tanítani, mert ez a muzsika eredendően sok ritmushangszert alkalmaz, és így a gyerekek hamar részeseivé válhatnának a zenei folyamatnak. Mások tánccal kapcsolnák össze a hagyományos zene oktatását, amellyel így komplexebben lehetne közvetíteni a fiatalok felé elődeik kultúráját.

Afrikának modern kori történetében jelentős terhet jelentett sokszínűsége, ám az oktatáson keresztül ezt még akár hasznukra is fordíthatják.

Fotók: samet.org.za

MusiciansWho / Kondor Kata