EISENBACHER ZOLTÁN

 

„SÁRY & SÁRY és SÁRI”

 

Egy család – három szerző

Bartók Béla Emlékház / Béla Bartók Memorial House fényképe.

Sáry Bánk, Sári József, Sáry László

 

A zenetörténet több példát is ismer nagyszerű zenészdinasztiákra. A gének mellett valószínűleg a hagyomány, a példa, az egymásra hatás is szerepet játszik abban, hogy ezeknek a családoknak a tagjai kiemelkedő alkotásokat hoztak létre. Ilyen család korunkban a Sáry/Sári család is. Legutóbbi közös koncertjük a Zeneszerző-portrék – Hangzó arcképek sorozat befejező estjeként hangzott el 2015. május 31.-én a Bartók Béla Emlékházban.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Holl%C3%B3s_M%C3%A1t%C3%A9.jpg/250px-Holl%C3%B3s_M%C3%A1t%C3%A9.jpg

Hollós Máté műsorvezető (www.wikipédia.hu)

 

A műsorvezető Hollós Máté volt, aki azonnal megragadta az alkalmat, hogy közismert közvetlen stílusában mindjárt a koncert bevezetéseként beszélgetést kezdeményezzen a szerzőkkel a fenti állításról. Poeta non fit, sed nascitur” („Költővé nem válik senki; annak születni kell”) kezdte  Sári József, aki elmondta, hogy szüleik egyáltalán nem zenészek voltak, testvére pedig talán már az ő példájára kezdett zenével foglalkozni. A megszólított, Sáry László úgy nyilatkozott, hogy neki már könnyű dolga volt. Fia Bánk pedig úgy, hogy ezek után elképzelhető, hogy neki milyen könnyű dolga volt! A közderültség után ismét komolyra fordult a szó, s néhány személyes történet után, melyek a művek keletkezésére utaltak, a zene vette át a főszerepet.

 

Elsőnek Sáry László 1965-ben komponált Variazioni című darabja csendült föl.

http://www.kotta.info/media/57/5749/m1_tn_f.jpg

Változatos, érzékeny zene, mely már jól mutatja a fiatal szerző kiemelkedő képességeit. Szepesi János kifejező klarinétozását Gábor-Nagy Nóra zongorajátéka ellenpontozta.

 

Sári József Megkésett levelek című alkotása következett 1989-ből. A levelek Gerencsér Ferenchez íródtak, aki a magyar klasszikus cimbalomjáték megteremtőjének, Rácz Aladárnak volt növendéke, s igen jó kapcsolatban állt a szerzővel. Virtuóz, mégis elgondolkodó darabok, méltó főhajtásként a megidézett előadóművész előtt. A művet Szalai András kifogástalan előadásában hallhattuk.

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlE5tvmk1wrpq5QSI0eM_YjGUwz6BCX8DDN4SGBALqXF155LR0

Rácz Aladár felesége tanítványai körében (Tóth Elek, Gerencsér Ferenc /áll/ és Szalay József)

 

A százötven éve született Gárdonyi Géza (Gárdony-Agárdpuszta, 1863. augusztus 3. – Eger, 1922. október 30.) író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus előtt tisztelegnek a 2013-ban íródott Gárdonyi-dalok. Az első vers, amit Sáry Bánk megzenésített,  A falu visszhangja ciklus ötödik darabja. A mozgalmas bevezetés után a zongora elhallgat, s az ének népdalszerű gyönyörűséggel bontakozik ki a szerelemről.  Egyre gyorsuló, staccato, egyszólamú átvezetés után ismét szóló énekhangon csendül föl Az égből című vers gazdagon melizmált dallama, mely végül újra zongoraszólamra vált, hogy talán így még jobban kifejezhesse a bánatot. A befejező dalt a Mikor a gyermek… című vers

http://esolivia.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/3/23037/kepfeltoltes/cimbalom.jpg

Gárdonyi Géza hegedűn, zongorán és cimbalmon is játszott (Az író hangszere: Gárdonyi –ház Egerben - Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja)

 

ihlette. Az énektechnikailag igen nehéz művet Jónás Krisztina szinte tökéletesen adta elő. Ismét Gábor-Nagy Nóra zongorázott.

 

http://www.lira.hu/upload/M_28/rek1/96275.gif

A BMC Records felvételén is hallható Sári József: Novellette c. sorozata trombitára

 

 

Ezt követően ismét egy Sári József mű, a Novelette sorozat No. 7-es darabja

hangzott el szóló trombitán. Ennek a sorozatnak a darabjai mindig ügyelnek a hangszerszerűségre. Ez az alkotás is a csillogó, fénylő trombitahang himnusza, amit csak néha szakít meg egy-egy visszatérő Flatterzunge motívum. A darabot Horváth Bence előadásában hallhattuk.

 

A szünet előtt újra egy Sáry Bánk darab, az Ének három hangszerre (2012) szólalt meg. A kitartott, súrlódó hangokkal induló mű szólamai gyakran imitálják egymást, majd állnak meg unisono hangokon. A darabot Horváth Bence – trombita, Szalai András – cimbalom, és Szepesi János – klarinét, adták elő.

 

A második rész újra beszélgetéssel indult, majd Sáry László Két kép Vékony Ildikó emlékére című, ebben az évben elkészült alkotásával folytatódott. A darab cimbalomszólama már sokkal korábbi, a Tánczene sorozatból származik – Lassú és friss – és már akkor is Vékony Ildikónak szólt az ajánlás. A fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt előadóművész igen sok kortárs mű – köztük Sáry művek – bemutatója volt. Ez a közeli művészbarátság késztette a szerzőt az átdolgozásra.

 

http://epa.oszk.hu/00800/00835/00111/4361.jpg

Vékony Ildikó (1963-2009) (alfoldkozepe.hu)

 

Tangóharmonika szólamot komponált a darabhoz, hogy kedves hangszere révén mintegy önmaga is részese legyen annak az emlékezésnek, mely felidézi Vékony Ildikó művészetét és alakját. A darabban a szerző, Sáry László tangóharmonikázott, Szalai András cimbalmon játszott.

 

Sáry Bánk darabja következett 2007-ből, a Légvár, aminek címadásáról semmi közelebbit nem kívánt elárulni. Így mindannyian kénytelenek voltunk pusztán az egymást hol imitáló, hol kiegészítő szólamok zeneiségére hagyatkozni. A két részes kompozícióra inkább az elábrándozó klarinéthang szépsége, semmint az öncélú virtuozitás a jellemző. Szepesi János hibátlanul oldotta meg feladatát Gábor-Nagy Nóra kíséretével.

 

Sári József Novellette sorozatának 2008-ban keletkezett No. 6-os darabja következett, amit ismét Szepesi János adott elő kifogástalanul basszusklarinéton.  Rövid, de igényes tanulmányok ezek, melyek, különböző hangszereken keresik a mondanivaló és a hangzás egyensúlyát.

 

A soron következő számnál műsorváltozás történt Fodor Beatrix betegsége miatt. A kinyomtatott Sári József Ave Maria helyett, két viszonylag korai zongoradarab hangzott el, az 1968-ban keletkezett Episodi, és az 1981-es Pillanatképek. Főleg az első darabon érződik a modernitásra törekvés, a hangsúlyozott töredékességben, a nagy hangközugrások jellemezte dallamvezetésben. A második darab összetettebb szerkezetű, talán elmélyültebb is. A műveket Balog József korrekt zongorázással szólaltatta meg.

    

Az est befejezéseként Sáry László 2001-ben keletkezett Fiori Musicali című szerzeményét hallgathattuk meg. A trombitára és zongorára írt darab gyakran használja a hangmagasság elcsúsztatásában rejlő lehetőségeket, melyre a

 

 

 

trombita kiválóan alkalmas. Ezáltal lebegő, a tradicionálistól eltérő hangzásvilágot hoz létre, ami üdítő frissességet kölcsönöz a műnek.

Trombitán Horváth Bence, zongorán Gábor-Nagy Nóra játszott.

 

A hangversenyt családias beszélgetés zárta, miközben a szerzők vendégül látták a közönséget. Kár, hogy az előre kinyomtatott műsorból csak nagyon keveseknek jutott:

 

1.              SÁRY László: Variazioni (1965)

2.              SÁRI József: Megkésett levelek (1989)

3.              SÁRY Bánk: Gárdonyi-dalok (2013)

4.              SÁRI József: Novellette, No. 6 (2008)

5.              SÁRY Bánk: Ének három hangszerre (2012)

6.              SÁRY László: Két kép Vékony Ildikó emlékére (2015)

7.              SÁRY Bánk: Légvár (2007)

8.              SÁRI József: Novellette. No. 7 (2013)

9.              SÁRI József:Ave Maria (2011)

10.           SÁRY László: Fiori Musicali (2001)

 

Előadók:

 

Jónás Krisztina, Fodor Beatrix - ének

Szepesi János - klarinét, basszusklarinét

Horváth Bence - trombita

Sáry László - tangóharmonika, zongora

Szalai
András

 - cimbalom

Gábor-Nagy Nóra - zongora

 

Házigazda:

Hollós Máté

 

                                 SÁRI JÓZSEF MŰVEI

http://akkordmusic.com/image/data/graph/akkordlogo_new2.png 

KIADVÁNYOKBAN

 

http://fidelio.hu/image.ashx?id=1cb00f2e-180f-4e53-93c0-f5b361cc7065&vid=d8c7859c-61d8-4e51-8bba-7240895e7aeb

 

 Sári József Magyarország legjelentősebb zeneszerzőinek egyike. Útját egyedül járva, nyugodt visszavonultságban dolgozta ki stílusát, amely a nagy európai zenei hagyományokhoz kapcsolódik, ugyanakkor megragadóan eredeti. Nagyon tisztelem őt mint olyan muzsikus-jelenséget, amely talán a középkorban volt ismeretes.”


Kurtág György

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1040-b-228x228.png

Rövid darabok a középfokú zeneoktatástól a koncertdobogóig.

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1075-b-228x228.png

A zeneszerző fiatal fuvolás barátai esküvőjére komponált duója, amelyet később két klarinéton is előadható.

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1018-b-228x228.png

Szellemes rövid darabok zeneiskolásoknak: Bartók zsebórája, Amikor Sztravinszkij még gyermek volt, A köszörűs, Szélkakas, Avar, Mobile sine perpetuo, Önarckép.

 

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1165-b-228x228.png

Az abszurd-színház sohase volt számomra idegen; mégsem gondoltam arra, hogy egyszer azzal valami rokon félét írjak. Aztán egy kiállítás megnyitására kaptam egy kompozíciós megbízást. Így keletkezett 1982-ben a Frag-Mente című dalciklus. Az ősbemutatóra 1983-ban Giessen-ben (NSZK) került sor. A mű öt tételből áll, amelyeknek a címei vagy töredékesek, (tehát kiegészítést kívánnak) vagy részben elidegenített szójátékok, emiatt lefordításuk nem mindig lehetséges. Például rögtön az 1.: Rast-Los (A "Los" szótag sorsot is jelent). 3. ... unbeantwortet; (válasz nélkül) a szójáték folyamán előfordul az "ólom" szó (Blei); ennek kapcsán sok anyag ólomtartalmára is gondolhatunk. 5. Entscheidung? A döntés-képtelenség gyakran katasztrofális helyzetekbe hoz bennünket... A 2. és a 4. cím jelentése világos, különösebb magyarázatot nem kíván.

Két játszópartitúra

 

http://fidelio.hu/image.ashx?id=058463bd-dbbe-427b-a6e7-9e154d4db2e4&vid=ff0ccc99-3a99-40c5-9386-b8520e651b9b

Sári József portréja (www.fidelio.hu)

 

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1208-b-228x228.png

A zeneszerző kommentárja a művekhez:
A kompozíciók címének jelentősége manapság fontosabbnak tűnik, mint korábban. Az előző stíluskorszakok alapjaikban a hangzást, gondolkodást illetően nagyrészt egységes képet mutatnak, a művek megkülönböztetéséhez elég a formára utaló gyűjtőfogalom megnevezése (pl. szonáta, szimfónia, vonósnégyes). Ezzel szemben korunk művészetének heterogén világa a címtől többet követel, mégpedig utalást arra, hogy az előadó vagy a hallgató a mű „megértéséhez” milyen irányba induljon el. Így értendők klarinétdarabjaim választékos címei is.
Valet – e latin eredetű régies német kifejezés búcsút jelent. Ezúttal szeretett és nagyra becsült mesteremtől, Szervánszky Endrétől búcsúzom. Azonos címmel megírtam a darabnak klarinétra és vonósnégyesre szánt változatát is.
Sententiola – vélemény, vélemény-nyilvánítás.
Novellette című kompozícióim egy szólóhangszerekre írt sorozat darabjai. A címmel az irodalmi elbeszélés jelentésére utalok. A No.4-et eredetileg fagottra komponáltam, 4/B jelzettel dolgoztam át klarinétra. A No.6-os basszusklarinétra készült.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1216-b-228x228.png

Két kiváló harsonásnak, Hőna Gusztávnak, illetve Burget Péternek ajánlott

http://zeneakademia.hu/documents/10192/4162273/hona_gusztav_kocka.jpg/35a26da2-fd22-4350-99a6-1d3964b25006?t=1433152777000

Hőna Gusztáv (www.lfze.hu)

http://info.bmc.hu/resources/muvesz/photoimage/EMBER_218.jpg    

Burget Péter (www.bmc.hu)                 

technikailag igényes, de az előadónak sikerrel kecsegtető szólódarabok. Az „Ananta” szanszkrit szó, indiai istenséget jelent, a szerzőnek az ázsiai kultúrák iránti vonzódására utal.

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1216-2-sc-600x800.png

 

 

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1091-b-228x228.png

Rézfúvós ötös Végh Sándor emlékére.
(Partitúra és szólamok)

http://akkordmusic.com/image/cache/data/scores/A-1091-sc-600x800.png

Sári József: Nászzene két fuvolára vagy két klarinétra

A zeneszerző fiatal fuvolás barátai esküvőjére komponált duója, amelyet később két klarinéton is előadhatóvá árírt.

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1155-b-228x228.png

Négytételes kompozíció 3 trombitára (vagy 2 trombitára és kürtre), 3 harsonára és tubára. (Komplett szólamanyaggal.)

 

 

 

 

 

 http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1223-b-228x228.png

A szerző három szólóművét tartalmazza a kotta. A szólóhangszerekre írt Novellette sorozat fuvolára szánt No.8-as darabját, az ugyancsak fuvolán előadható, Gyöngyössy Zoltánra emlékező Epigraph-ot és a pikolón

https://vzs2651.files.wordpress.com/2013/04/image008.jpg?w=200&h=300

Gyöngyössy Zoltán (www.czeloth.com)

megszólaltatható Alkonyati madárdalt. Ez utóbbit Ittzés Gergelynek ajánlotta Sári, s a kotta mindhárom művét Ittzés Gergely adta közre. A 9 oldalas kottát Sári József fuvolás kompozícióinak listája egészíti ki a szólóktól a versenyműig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1049-b-228x228.png

Zeneileg és játéktechnikailag igényes fuvolakettősök. Egyesek címe és zenei anyaga zenetörténeti utalásokat tartalmaz: 1. Leporello imája, 2. Hommage a Gy. Ligeti, 3. Nemcsak az „Istenek alkonya, 4. Az ördögi kör keletkezése, 5. Csillagóra.

http://fidelio.hu/image.ashx?id=8596ffa4-da93-4040-ad01-2cc6524f8de3&vid=c9629143-429a-4942-a5aa-93cd255b5ef2

Matuz István (www.fidelio.hu)

 

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1191-b-228x228.png

A jelentékeny zeneszerző életművében a fuvola szólóművek külön vonulatot képeznek. Ezek nagy részét vonultatja föl a kotta. A hat kompozíció: Soledad, Arion éneke, A delfin útja, Impetus, Legenda, Air. A műveket a zeneszerző és

http://pb2.jegy.hu/imgs/system-4/program/000/056/052/liszt-ferenc-kamarazenekar-km-ittzes-gergely-fuvola-474-279-61852.jpg 

Ittzés Gergely honlapjáról

elemző előszava közreadó, Ittzés Gergely segít értelmezni.

(22 oldal kotta, 2 oldal szöveg)

 

 

 

 

 

 

http://akkordmusic.com/image/cache/data/booklets/A-1179-b-228x228.png

 

Az Elidegenített idézetek megismételhetetlen pillanat, sziget munkáim között. J. S. Bach iránti mély hódolatomat kívántam benne különleges módon kifejezésre juttatni. A mű háromtételes, és bár egyetlen hangja sem tőlem való, mégis teljes egészében önálló értékű munkának tartom. Az első és második tétel alapját Bach Das Wolhtemperierte Klavier II. kötetének 20. számú a-moll preludiuma, a harmadik tételét pedig az I. kötet 10. számú e-moll fúgája képezi. A komponálás módja abból állt, hogy az említett darabokból csak azokat a hangokat „használtam fel”, amelyekre „szükségem” volt. Az egyik „felhasznált” hangot a másikkal szünet vagy az előző hang meghosszabbítása – helyenként speciálisan ritmizálva – köti össze. Minden egyes hang tehát a bachi eredetivel azonos időpontban szólal meg. A regisztertől viszont az első tétel kivételével eltértem, vagyis a hangok név szerint továbbra is azonosak az eredetivel, de egy vagy több oktávval följebb vagy lejjebb szólalnak meg. Mivel mindkét Bach-darab erősen kromatikus, sikerült elérnem a darabjaim egy részére jellemző szabad tizenkét fokú hangzást. A harmadik tétel második felében végül „leleplezem” magam. Ezen a ponton ugyanis az e-moll fúga „elidegenítés” nélkül szólal meg az én verziómmal egyidejűleg.  Az elidegenített hangzást szolgálja még, hogy a zongorát részben preparálva használtam. A mű ajánlása az 1985-ös budapesti ősbemutató előadójának, Fellegi Ádámnak szól.

 

 

 

 

SÁRI JÓZSEF, SÁRY LÁSZLÓ és SÁRY BÁNK MŰVEI

Hms_logo

CD korongokon

 

HCD_31715

SÁRI József
The Mill of Time No 2
Verfremdete
Zitate
Farewell
to Glenn Gould
Balad
, Attributes
Four
Inventions
Concertino

Stereo HCD 31715

HCD_31725

KORTÁRS MAGYAR ZENE FAGOTTRA ÉS ZONGORÁRA
BOZAY Attila: Episodi Op.2
PETROVICS Emil: Passacaglia in Blues
DUBROVAY László: Cinque pezzi, Scherzo
SÁRI József: Meditazione
VIDOVSZKY László: Solo with obbligato accompaniment
KALMÁR László: Monologo 7a
SÁRY László: The Echoing Green - Hommage a W. Blake
LENDVAY Kamilló: Three Movements for Bassoon and Piano

Stereo HCD 31725

HCD_31766


LENDVAY, Kamilló: Musica la dolce - una serenata per archi
SÁRI József: Fossilien
HOLLÓS Máté: Omaggio No 1
SZÖLLÔSY András: III. Concerto
DUKAY Barnabás: Incandecent in the Fires
GAZDA Péter: Les Mysteres de la naissance

Stereo HCD 31766

HCD_31785

SOLOS
20th Hungarian Works for Flute
DOHNÁNYI Ernő: Passacaglia
JEMNITZ Sándor: Sonata
SZERVÁNSZKY Endre: Five Concerto Études for Solo Flutes Nos 3, 5
VIDOVSZKY László: Versus No 2
SZEMZŐ Tibor: Wasser-Wunder
SÁRI József: Legenda
DUBROVAY László: Solo No 8
KURTÁG, György: Hommage a Bartók
Auf! Schwung!
Doloroso

Stereo HCD 31785

HCD_31857

SÁRI József
Questions to Hillel
Pra-
, Inter- and Postludium
String
Quartet
Belated
Letters
Trois
Hommages
Three
Studies

Stereo HCD 31857

HCD_31858

Hungarian Contemporary Organ Music
DURKÓ Zsolt: Assonance
LÁNG István: Organissimo
HOLLÓS Máté: Four Meditations
SZATHMÁRY Zsigmond: Strophen - for organ and tape
KURTÁG György: Eight mouvements from Játékok Vol.6
SÁRI József: ... ma non troppo

Stereo HCD 31858

HCD_31956

Hungarian Contemporary Choral Works
by PÁSZTI Miklós, CSEMICZKY Miklós, HUSZÁR Lajos,
SÁRI József, BOZAY Attila, KOCSÁR Miklós, KIRÁLY László,
DURKÓ Zsolt, HOLLÓS Máté

Stereo HCD 31956

 HCD_32181

Sound-Colour-Games
Hungarian Contemporary Works
for Flute Duets by
SZERVÁNSZKY Endre, SÁRI József, BAKKI József,
MADARÁSZ Iván, LÁNG István, SÁRY László,
SZIGETI István, KOCSÁR Miklós

Stereo HCD 32181

http://www.melomania.com/var/images/disques/zoomin_565153.jpg

AJÁNLÁSOK

Jereb Ervin: Monográfia (1970)

Székely Endre: Rapszódia (1982)

Farkas Ferenc: Bucinata (1990)

Kocsár Miklós: Rapszódia (1989)

Dubrovay László: Solo No 2 (1983)

Máté Viktor: Viatrone (1981)

Sári József: Ananta (1983)

Ránki György: Lúdapó meséi

 

Stereo HCD 32298

http://i.prs.to/t_200/5991813257628.jpg

Sonnenfinsternis

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

Leoniden

Leoniden

Zenith

Zenith

Stereo HCD 32576

http://media.mdt.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/H/C/HCD31643_3.jpg 

1 Az idő szava (1988)

2 Az ismétlődő ötös (1985)

Öt melankolikus ének (1981) /

Szövegét Georg Trakl verseiből Sáry László állította össze

3 1. Einsame weiße Lichtung

4 2. Ein Brunnen singt

5 3. Von der Nacht

6 4. Ein Glockenspiel

7 5. Oh, Du milder Herbst

8 Ludus cromaticus (1987)

9 Emlék (1987)

10 Telihold (1986)

11 Kánon a felkelő Naphoz (1987)

12 "...és a Nap? (1986)

13 Egy akkordsor forgatókönyve (1975)

Stereo HCD 31643

http://media.mdt.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/H/C/HCD32417.jpg 

1 Prelude for Four Keyboard Instruments (1977-78)

2 -13 Twelwe Haiku Poemsfor children’s chorus

14 Flowers of Heaven (1973)

Stereo HCD 32417

 

https://geocdn.fotex.net/www.hungarotonmusic.com/images/artworks/17/5417-500px.jpg

Stereo HCD 31392

 

http://kincsestar.radio.hu/ktz/vidovszky/hcd32179.jpg

Művek ütőhangszerekre

Pebbel Playing in a Pot (1976)

Versetti (1966)

Sunflower (1989)

Pentagram (1981)

Omphale's Spinningwheele (1985)

Miniatures (1989)

Stereo HCD 32179

http://media.mdt.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/H/C/HCD31770_3.jpg

KORTÁRS MAGYAR EGYHÁZZENEI MŰVEK GREGORIÁN ÉNEKKEL

1 Gaudeamus omnes - introit (Gregorian chant)

2 Dobszay László: Kyrie

3 Gloria

4 Audi filia - graduale (Gregorian chant)

5 Zsolt Serei: Tota pulchra es - alleluia

6 Gospel recitation / Evangéliumi recitáció

7 Soós András: Ave Maria - offertory

8 Dobszay László: Sanctus, Benedictus

9 Agnus Dei

10 Dilexisti iustitiam - communion

Mass for "Quinquagesima" Sunday

11 Esto mihi - introit (Gregorian chant)

12 Sáry László: Kyrie

13 Gloria

14 Tu es Deus - graduale (Gregorian chant)

15 Zoltán Jeney: Jubilate Domino - tractus

16 Gospel recitation / Evangéliumi recitáció

17 László Sáry: Credo

18 Sári József: Benedictus es, Domine - offertory

19 Sáry László: Sanctus

20 Benedictus

21 Agnus Dei

22 Manducaverunt - communion (Gregorian chant)

Stereo HCD 31770

http://i.prs.to/t_200/5991813243522.jpg

SÁRY BÁNK MŰVEI

Titok

Jaj, de sokat áztam, fáztam

Erdő, erdő, erdő

Keserédes

No. 1. Tűzhimnusz

No. 2. Zápor

No. 3. Bájoló

Időharangok

No. 1. Őskori motívum

No. 2. Chanson

No. 3. Lied

Önarckép fuvolára

Önfényvesztés

Harangok

Itt és most

Stereo HCD 32435