KÁROLYI PÁL ZENESZERZŐ-TANÁR EMLÉKÉRE

 

http://kincsestar.radio.hu/ktz/karolyi/karolyi1.jpg

http://kincsestar.radio.hu/ktz/karolyi/karolyisigno.jpg

 

1934-2015

 

            Kedves gyászoló Család, tisztelt Egybegyűltek!*

 

Búcsúzni jöttünk - a földi lét utolsó állomásán együtt lenni - a család, rokonok, barátok, munkatársak, tanítványok egyaránt.

Rá emlékezni jöttünk. Magunkba nézni, - mit adott ő nekünk, amíg velünk élt, amíg velünk járt a földi úton.

Derűs lénye, eleven intellektusa hamar közel került hozzánk. Fülemben cseng még rekedtes, szelíden halk hangja, ahogy egykor a tanítványhoz, később a munkatárshoz szólt.

Tudást, emberséget, szeretetet kaptam tőle.

Kosztolányi szavait kölcsönözve:

 

      "...Akárki is volt ő, de fény, de hő volt...

       Mindenki tudta és hirdette: ő volt..."

      "... A homlokán feltündökölt a jegy,

       hogy milliók közt egyetlenegy."

 

Hálát adok most az Úrnak, hogy Őt nekünk adta, hogy tehetséggel megáldotta.

Köszönöm áldozatos életét, amelyet a komponálásban, tanításban tovább ajándékozott.

Kérem a Teremtőt, hogy vegye át egyik kezéből a másikba.

Adjon neki békességet, vigasztalást. Ámen!

 

Nógrádi Péter

 

Kedves Gyászoló család, tisztelt egybegyűltek!

 

Szomorú szívvel, elszoruló torokkal búcsúzom mesteremtől, Károlyi Páltól.

Az alkotóművészek nem halnak meg, hiszen műveikben tovább élnek.

A mi feladatunk az, hogy a közeljövőben rendszeresen hangozzanak fel kompozíciói különleges életművéből.

Annyira karakteresek és félreérthetetlenek voltak a vasfüggönyön túli szabadság szelén szárnyaló művei, hogy világszerte játszott műveit itthon a 60'-80'as években sokan mintegy állásfoglalásként értelmezték. Pedig, ha valaki, akkor ő élesen megkülönböztette a szabadságot a szabadosságtól, és hazájához mindig maradt.

Zenepedagógiai munkássága révén bepillantást engedett alkotóműhelyébe, ami különleges, hiszen az alkotóművészek leginkább féltve őrzik territóriumukat. Ez a nyitott zeneszerzői műhely tette lehetővé, hogy a tanítvány már az első percben a saját zenei nyelvezetét kereshette, fejleszthette, tudatosan megkülönböztetve az ihletett komponálást a konstruktív zeneírástól.

Nemcsak a zeneszerző műhelyében, hanem kalligrafikus külalakú kottáiban uralkodott példamutató rend. Legendás belső hallásával a tanítványai már az első órán szembesülhettek, hiszen a Mester csak nézte a növendékek kézírását, ami benne volt, az a fejében szólalt meg. A legösszecsapottabb házi feladatokat is a legkomolyabb elemzés alá vetette. Azonnal érezte ezt minden növendék, hogy a közös munkát (!) nem lehet félvállról venni, amit nem vettek észre, hogy ez volt a kulcs a tudás birodalmához. Különleges zongorapedagógusként minden tanítványa rá kellett ébredjen, hogy az értő és megfejtő műelemzés épp oly fontos volt, mint a tökéletességre törekvő zongorajáték technikai megvalósítása.

Annál inkább észrevették, sőt ki is használták Károlyi Pál abbeli képességét, ahogy konstruktívan, jó pszichológusként életvezetési, pályaválasztási problémáin átsegítette számos növendékét. A zenét tanuló középiskolások, fiatal felnőttek pozitív befolyásolója volt. Széleskörű szépirodalmi műveltsége, és párját ritkító, akkoriban beszerezhetetlen lemez és hangfelvételekből álló zenei gyűjteménye mindennek a szolgálatában állt, és ezért örök hálánk és elismerésünk jár neki.

Az elmúlás gondolata mindig is foglalkoztatta, de az alkotás, a lét értelmének zenére fordítása hosszú ideig megtartotta nekünk. Körülbelül 10 évet ragadtam ki életéből, de biztos vagyok benne, hogy mindazok a diáktársaim (és számos pályatársam a magyar zenekultúra szolgálatában), akik tanítványai lehettek, zeneszerzés, zongora, zeneelmélet, és nem utolsósorban fantasztikus zeneirodalom előadásain, még ma is abból a szellemi táplálékból élünk és alkotunk, amit Károlyi Pál oltott belénk.

Köszönöm, hogy a tanítványod lehettem.

 

Ambrus Ákos

 

***

 

Károlyi Pál: Meditazione  (Tóth Kristóf – hegedű, Sagyebó Ferenc - zongora
2014. április 9. Zathureczky Emlékverseny - Régi Zeneakadémia)

---

 

Károly Pál: Önéletrajz (részlet)

Budapesten születettem értelmiségi házaspár első gyermekeként, az 1934. év június 9. napján. Iskoláimat is Budapesten végeztem. Gyenge idegzetű, lelkileg túl érzékeny, de fizikálisan erős gyermek voltam.


A háború, Budapest ostroma miatt tanulmányokat szinte nem folytathattam, mégis a zene volt számomra a lelkiek legteljesebb kifejezése. Kis zongoradarabokat kezdtem írogatni, amelyek a neves zeneszerző, Szervánszky Endre kezébe kerültek. Hatásukra rábeszélte édesanyámat (édesapámat 1949-ben, éjszaka az ávósok elvitték, s csak 1956-ban jött haza), hogy a reálgimnáziumból zenei gimnáziumba kerüljek, hogy zeneszerző lehessek. Kezdetben a zongora-szakra jártam, majd érettségi után zeneszerzést tanultam Szelényi Istvánnál. 1956-ban felvételiztem a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakára, ahol Viski János növendéke lettem. Az ő halála után Farkas Ferencnél fejeztem be tanulmányaimat, 1962-ben.

 

Mint zeneakadémista, 1956. november 4-e után Mise-kompozíció komponálásába kezdetem október 23-a emlékére, amit a Főiskola kórusa és zenekara 1957 tavaszán tervezett bemutatni. Ez "természetesen" elmaradt. Diplomahangversenyemre komponált művem után azt a megbélyegzést kaptam, hogy a "rothadó kapitalizmus zenéjét" írom.

 

A "Nem kap diplomát!" kijelentés ellenére - kis késéssel - azt mégiscsak elnyertem, ám állásra sehol sem számíthattam. Apám kapcsolatai kellettek hozzá, hogy mégiscsak kapjak munkát (és később lakást). A XI. kerületi zeneiskolában tanítottam 1975-ig zongorát, majd 1990-ig a Zeneakadémiára felkészítő zeneelméletet és zeneszerzést.

Első művem az - oratóriumnak nevezett - Aucasin és Nicolete című ófrancia széphistória (Tóth Árpád fordításának felhasználásával), amelyből 1968-ban rádiófelvétel készült. Előtte kórusműveimet és néhány kamaraművemet vette szalagra a Rádió. Több hazai zeneszerzői pályázaton jutalmaztak különféle díjakkal. 1965-ben az "Introduzione ed Allegro" c. zenekari darabbal a norvégiai Bergen 200 éves jubileumát ünneplő zenekarának pályázatán 3. díjat nyertem. Bergenben művem 1966-ban került bemutatásra, amelyen jelen lehetettem. Ezután Stockholmba utaztam, hogy az általam bálványozott Bengt Hambraeus zeneszerzővel megismerkedhessek. Szelényi István után tőle tanultam a legtöbbet. Otthon a Filharmónia rendezte szerzői estem várt, ezért hazautaztam. Stockholmba visszavárt az Ingvar Lidholm zeneszerző által ígért ösztöndíj, melyet persze a magyar minisztérium nem nekem juttatott (a meghívások akkoriban nem névre szólóan érkezetek).

  


Hazai és külföldi
kritikák
olvashatók
a képre kattintva

A stockholmi tapasztalatok után teljes lázzal az ott megismert új lehetőségekkel komponáltam. Csak 1975 táján mondták meg a minisztériumban, hogy annak idején "tiltott" lettem, de a 70-es évek derekán ez inkább már a "tűrt" kategóriát jelentette. A Zeneművészek Szövetségével eljutottam Prágába, Bulgáriába, bukaresti és wroclavi új zenei fesztiválokra, delegációval pedig a Szovjetunióba (Moszkva, Leningrád és Jereván). 1968-tól többszöri meghívottja voltam a Kasseler Musictage rendezvénynek (80-ban saját művem bemutatójához), 1972-ben pedig részt vetem a darmstadti új zenei kurzuson.

A "nyugati" külföldön - elsősorban orgonaműveimmel - komoly sikereket értem el (Trihtongus c. ciklusomat máig is egyik legjobb alkotásomnak tartom, tételeit világszerte játszották), itthon minden kamaraművemet kiadták, II. Vonósnégyesemet a Hungaroton, Triphtongus-om első darabját pedig a Decca vette hanglemezre. A szombathelyi zenekartól felkérést kaptam kompozíció megírására (Consolatio), amely aztán 1978-ban készült szerzői lemezem egyik száma lett. Ezután két-három művem került még hanglemezre. Műveimből különböző helyeken rendeztek szerzői hangversenyeket. Vácott Bárdos Lajos is megtisztelt jelenlétével (1981). Werner Jacob orgonaművet kért kasseli bemutatóra (Orgonaszimfónia - 1980).

Ebben az időben - bár még az 1980-ban komponált Stabat Mater Vigadó-beli előadása is megtörtént (1983) - sorra bezárultak előttem az ajtók. Még megírtam a Th. D. Schlee által kért orgonadarabot, amelyet 1986-ban, Bonnban mutatott be (Marmor - 1985). Mindezek mellett alkotói válságba kerültem: úgy éreztem, az elmúlt időszakban alapvetően alkalmazott effektus-eszköztár mondanivalóm számára már kimerült, nem alkalmas, s mindenképpen lejárta magát. Mintegy másfél évtizedem az "útkeresés" jegyében telt, mintegy hat éven át egyáltalán nem is komponáltam).

Aztán Szombathelyre hívtak. 1990-től élek a város közelében, Nardán, visszavonultan. Letelepedésem után Petró János, a zenekar vezetője ismét művet rendelt tőlem - s a nagy szünet után, nagy küzdelmek árán megírtam Zongoraversenynek nevezett szimfonikus költeményemet. Nyugat-Berlinből is "ostoroztak" zongoradarabokért, megírásuk eredményeként az egyik sorozatért az ottani versenyen 2. díjat, valamint kiadást nyertem. 1994-ben W. Jacob ismét kért tőlem kompozíciót, ezúttal brácsára és orgonára - Enrique Santiagóval mutatták be 1995-ben Kasselban (Besser singen als fluchen). Mindezek felélesztették bennem ismét a zeneszerzőt. Szeverényi Ilonának Cimbalomversenyt írtam, amelyet 1998-ban mutattak be Budapesten, s később rádiófelvétel is készült belőle. A Nemzeti Filharmónia 1999-ben zenekari darabot kért tőlem, amelynek a Sonata címet adtam. Bemutatója Budapesten ugyanaz év őszén volt. Mellettük komponáltam orgona-, kamara- és kórusműveket. 2001-ben szerzői estet rendezetem az Óbudai Társaskörben. Szombathelyen majd minden évben műsorra került egy-egy zenekari művem. 60. születésnapom megemlékezésére szerzői hangversenyeket rendeztek, ekkor volt nyilvános bemutatója a Szimfonikusokkal Aucasin és Nicolete c. oratórikus művemnek. Aztán a zenekar legújabb igazgatója kijelentette, hogy amíg ő van itt, Károlyi-mű nem kerül műsorra.

2002-ben Nürnberg városa felkért, hogy évente megrendezett nemzetközi fesztiváljuk, az ION számára egyházi témájú oratórikus művet írjak. Így született meg PSALMUS in MMII c. kompozícióm, melynek bemutatója a nürnbergi St. Lorenzkirchében 2003. július 5-én volt. Iveta Matyasova, Peter Mikulás, a Prágai Szimfonikus Zenekar és Filharmonikus Kórus előadásában, Ratislav Stur vezényletével.

 

Közben örömmel tanítottam a Berzsenyi Dániel Főiskolán. Ennek hatására megírtam a modális kor összhangzattanát (I. részében 2 szólamú ellenponttal), és újrafogalmaztam a funkciós korok összhangzattanát - egyelőre még befejezetlenül. 1995-ben "főiskolai tanár" kinevezést kaptam. Tanítványaim iránti szeretetem is többször ösztönzött kompozíciók írására - ezek egyikéből (Lontano) rádiófelvétel készült, és a többi is szerepelt budapesti bemutató-hangversenyen.

 

(kincsestar.radio.hu/ktz/karolyi/

 

Főbb művei:

 

Vegyeskarra, szólóénekesekre és zenekarra

Missa in memoriam diei 23. Octrobris (1956-1963)

Aucasin és Nicolete (1961-1964) ófrancia széphistória oratorikus feldolgozása (szövegét Tóth Árpád fordításából összeállította Károlyi Pál)

Szerelmes párbeszéd – kantáta (1969-1971)

Stabat Mater (1980) – vegyeskarra és zenekarra

Psalmus in MMII (2002) – oratórikus

 

Vegyeskarra és orgonára

Stabat Mater (2004)

 

Zenekari művei

 

Károlyi Pál szerzői lemeze

 

Symphonic Fragment (1969)

Sonata (2000)

 

Vonószenekarra

Kék Űr (1999)

 

Versenyművek

Monodia – gordonkára és vonós kamarazenekarra (1980)

Zongoraverseny (1991)

Cimbalomverseny (1998)

 

Orgonaművek, orgonás kamarazene

Triphtongus 1, 2, 3a kürttel, 3b hegedűvel (1968/1970/1975/1975)

Marmor (1985)

Passacaglia (1993)

Preludium (1994)

Besser Singen als Fluche – mélyhegedűvel (1995)

Angelus Domini fuvolával (2001)

Ave Maris Stella szoprán szólóval és fuvolával (2001)

 

Kórusművek

Kamarazene (Joyce) (1963) angolul is: Chamber Music

Töredékek (Tóth Árpád) (1963)

Ad Lydiam (Horatius latin) (1967)

Mise 2 nőikarra (1969)

Notturno 4 nőikarra (1974)

Nisi Dominus (1993)

Lukács-Passio szoprán, 2 bariton és tenor szólistákkal (1995)

Te Deum (1997)

A gyönyörűség dalainak kezdete – hegedű és zongorakísérettel (1999)

Ave Maria orgonakísérettel (1999)

Ave Maria (1999)

 

Kamarazene

II. Vonósnégyes (1970)

Contorni fagottra és zongorára (1970)

Rondo 2 cimbalomra (1975)

Notturno 2 cimbalomra (1976)

Triangulum hegedűre és zongorára (1999)

 

Szólóhangszerre írt művek

(zongorára, fuvolára, cimbalomra)

 

 

 * A két beszéd elhangzott Károlyi Pál Erkel Ferenc-díjas zeneszerző temetésén a Farkasréti temetőben, 2015. június 23-án.