A FORRAI KATALIN EMLÉKLÉRE ALAPÍTOTT NEMZETKÖZI DÍJAT KAPOTT Dr. Gállné Gróh Ilona zenetanár

 

 

Amint a Parlando 2015/1. számában már hírül adtuk a Forrai Katalin emlékére alapított díj nemzetközi méretű figyelmet vívott ki magának.  A díj - melyet egykori tanítványai, munkatársai hoztak létre a nagyszerű zenepedagógus tiszteletére - emléket állít Forrai tanárnő felbecsülhetetlen értékű pedagógiai munkásságának, melyet a kisgyermeknevelés ügyéért fejtett ki évtizedeken át. Egyben buzdításul is szolgál azon pedagógusok számára, akik az igényes zenei nevelés megvalósításán munkálkodnak, napjainkban is.

 

A kezdeményezés a Nemzetközi Kodály Társaság támogatásával jött létre. Emlékeztetőül: első alkalommal egy francia és egy japán pedagógus vehette át a díjat, 2013-ban Kecskeméten, a 21-ik Nemzetközi Kodály Szimpózium keretében. Ők még személyesen ismerhették a tanárnőt és országukban már hosszú évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy a gazdag zenepedagógiai örökség éljen tovább, nemzetközi viszonylatban is.

 

Idén 7 jelölés érkezett elbírálásra a Nemzetközi Forrai Katalin Díj odaítéléséről döntő bizottsághoz.

 

Döntésük alapján a két díjazott 2015-ben:

 

Sister Lorna Zemke (USA) és dr. Gállné Gróh Ilona (Magyarország).

Sister Lorna kitüntetésének ünnepélyes átadására június 28-án került sor, a Silver Lake Egyetemen (Minitowoc, Wisconsin). A köztiszteletben álló szépkorú pedagógus tiszteletére rendezett fogadáson pályatársai, barátai, tanítványai vettek részt és jelen volt bizottságunk három tagja is - Mary Place (Anglia) Betsy Moll (USA) és Mary Stouffer (Kanada). Méltatták évtizedek óta megnyilvánuló, szűnni nem akaró energiával teli munkakedvét, egyéniségének kisugárzását, szakmai tudásának mélységét, melyet pályafutása során több ezer diák / kollega megtapasztalhatott és megcsodálhatott. Tanulmányai, előadásai sokak számára jelentettek inspirációt és ráirányították a figyelmet a koragyermekkori - sőt a születés előtti - zenei nevelés fontosságára és lehetőségeire.

 

A téma iránti vonzódása és elkötelezettsége a pedagógus pálya iránt évtizedekkel ezelőtt kezdődött, amikor Dániel Katinka mentoráltjaként személyesen is megismerkedhetett Kodály Zoltánnal (1965!), később Szőnyi Erzsébet tanárnőtől tanult, majd Forrai Katalinnal is szoros munkakapcsolatba került. A Kodály-i zenepedagógiai alapelvek avatott követévé vált hazájában.

 

Az elmúlt évtizedek során vállalt közéleti tevékenysége, valamint betöltött funkciói is nagy jelentőséggel bírnak: alapító tagja volt az USA -beli Kodály tanárokat tömörítő egyesülésnek (OAKE), majd 1980-82-ig ennek elnökéül is választották. Később a szervezet által alapított Életmű-díjat is elnyerte. Széleskörű nemzetközi munkakapcsolatainak köszönhető - és kollegái megbecsülése is fémjelzi -, hogy mára a Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) tiszteletbeli tagja. Nemrégiben nyerte el az Emeritus címet, a Silver Lake Egyetemen..

 

Sister Lorna meghatódva vette át a Nemzetközi Forrai Katalin Díjat, melyet a Bizottság felkérésére Gilbert De Greeve (Belgium) - az IKS nemrégiben leköszönő elnöke - adott át. De Greeve úr, mint zongoraművész is sokat tesz évről évre Forrai Katalin szellemi örökségének megbecsüléséért - az ügyért, mely az értékek átörökítésének ébrentartását tűzte célul. Idén május 16-án Angliában - éppúgy, mint ezt megelőzően többször, más helyszíneken is a világban - jótékonysági koncertet adott a néhai Forrai Katalin tiszteletére, illetve a Díj további lehetőségeinek fenntartása érdekében.

 

Nagy örömünkre szolgál hirdetnünk, hogy a másik díjazott dr. Gállné Gróh Ilona zenepedagógus.

 

 Az ünnepélyes díjátadásra augusztus 6-án került sor, a Nemzetközi Kodály Társaság 22-ik Szimpoziumán, melynek idén Edinburgh adott otthont - a Skót Nemzeti Ifjúsági Kórusszövetség (NYCoS) rendezésében.

 

Csakúgy, mint amerikai kollegája Gróh Ilona is magas-, művészi szintű pedagógiai munkára törekvő pedagógus. Szűkebb hazájában -1979.-től mint kórusvezető, énektanár  - Szekszárdon kezdett dolgozni. Óvodások között éppúgy, mint leendő óvodapedagógusok tanáraként is lelkes, zeneszerető-közeget alakító tanárként vett részt közéleti feladatokban. Rendszeresen vállalt szerepet népzenei versenyeken szakértőként, zsűritagként is.

 

A Forrai Katalinnal való találkozás számára is - mint sokunk életében - meghatározó volt. Munkáját Kati néni mindig érdeklődéssel figyelte -  feladatokkal bízta meg a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetében csakúgy , mint az Országos Ének Munkaközösség vezetők tanácskozásainak előkészítésében. Szoros szakmai kapcsolatuk mintegy húsz évet ölelt fel, melynek során Ili sok bíztatást kapott dédelgetett álmának a Ringatónak létrehozásához. 2006-ban jött létre az első Ringató, ma már több mint 200 ága van a gondosan ültetett és táplált, gazdagon termő fának, melynek gyümölcse a családok életébe annyi örömöt hozott. 2010 óta Ringató - Országos zenei nevelési program védjeggyel működnek a foglalkozások országszerte és egyre több alkalommal határon túl is. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Hirdetik, és várják  néhány hónapos kortól 3 éves korig a gyermekeket és szüleiket  - nagyszülőket, gondozókat . Gróh Ilona kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektetett a Ringató foglalkozásokat vezető kollegák felkészítésére is , mely nem ’csupán  dalok, mondókák tanítását , tanulását , de művészetpedagógiai ismeretek átadását,elsajátítását  is jelenti . A rendszeres konferenciák , továbbképzések  a társ-vezetők  zenei tudásának frissítését ,naprakészségét célozzák ,valamint az együtténeklés örömének átélését. Honlapjukon Kodály: Bicinia Hungarica előszavából idéznek: „Nem sokat ér, ha  magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: örvendjen az egész világ!”

 

A skóciai ünnepi ceremónián a díjazó bizottság képviseletében Judy Johnson (Ausztrália) méltatta a kitüntetett pedagógus életpályáját. Ezen alkalommal, Forrai Katalin lánya, Vikár Katalin is jelen volt, valamint a Díjat adományozó Bizottság elnöke, Mary Place (Anglia).

 

 Gróh Ilona a díj átvételekor - lásd a mellékelt fotók - meghatódva szólt:

 

„Ez a díj nemcsak az enyém, hanem nagyon sokaké. A munkatársaimé is, akikkel minden nap együtt dolgozom, a tanítványaimé is, akik folytatják majd azt az utat, amit Forrai Katalin nekem mutatott […] Felelősséget jelent a kitüntetés, meg kell felelni annak a mércének, amit Kodály Zoltán és Forrai Katalin állítottak elénk. Az ő tanításukat követve igyekszem minél szélesebb tömegeknek átadni az értékes zenei kultúrát, miközben Kati néni tanácsát sem felejtem ’Fontos: az életben úgy boldogu , hogy közben boldoggá tegyél másokat!’”

 

A bölcsességet szimbolizáló bagoly, mely Forrai Katalin egykori gyűjteményében is sokat mondó jelentéssel bírt, immár az USA-ban és Magyarországon is ’száll. ’

 

 Az emlékezésnek nincsenek földrajzi korlátai. Az éneklésnek sem.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

A Bizottság nevében: M. Dietrich Helga

 

Fotók:

 

Mary Place, Mary Stouffer, Betsy Moll, Gilbert De Greeve és a másik díjazott: Sister Lorna Zemke

 

 

 

Sister Lorna Zemke és Gilbert De Greeve

 

 

 

 

 

G. Gróh Ilona és Gilbert de Greeve

 

 

 

Judy Johnson, Vikár Katalin, G. Gróh Ilona, Gilbert de Greeve, Mary Place

 

 

 

A Nemzetközi Forrai Katalin Díj magyar tulajdonosa 2015-ben dr. Gállné Gróh Ilona

 

 

 

 

G. Gróh Ilona: Vedd ölbe, ringasd, énekelj!’