Gratulálunk kitűntetett kollégáinknak!

 

(2015. június és augusztus)

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,

de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!

(Lev Tolsztoj

 

Kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája, a pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként Eötvös József-díjban részesült Ember Csaba, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető tanára.

 

http://www.rozsavolgyiart.hu/honlap_hu/fomenutartalom/csaba.jpg

Ember Csaba Balog Zoltánnal,

az EMMI miniszterével és Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkárral

(Fotó: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)

 

 

Kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült Demarcsek Györgyné, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője.

 

http://www.vlami.hu//application/images/g/305/AAADSC_0499.jpg

(Demarcsek Györgyné portréját a Vásárhelyi László AMI honlapjáról vettük át)

 

 

A gyermekek harmonikus személyiségformálásában hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Németh László-díjban részesült: Ember Gertrud, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanára, szabadidő szervezője,

 

http://www.rozsavolgyiart.hu/honlap_hu/fomenutartalom/trudi.jpg

Ember Gertrud a Németh László díj átvételekor Balog Zoltánnal,

az EMMI miniszterével és Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkárral

(Fotó: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)

 

Márta Irén, a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Mócz Ferenc, a miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,

 

http://www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu/images/Mocz%20Ferenc.jpg

Mócz Ferenc a Németh László díj átvételekor Balog Zoltánnal,

az EMMI miniszterével és Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkárral

(Fotó: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)

 

 

Pausch Józsefné, a Budapest XXI. kerületi Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa,

 

http://fzi.hu/wp-content/uploads/2015/06/15518_400397473502297_4744448184470421926_n-300x225.jpg

(Pausch Józsefné portréját a Fasang Árpád Zeneiskola

honlapjáról vettük át)

 

Takács Istvánné, a fővárosi Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium nyugalmazott tanítója, és

 

http://www.rozsavolgyiart.hu/honlap_hu/fomenutartalom/tamas.jpg

Tóth Tamás a Németh László díj átvételekor Balog Zoltánnal,

az EMMI miniszterével és Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkárral (

Fotó: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)

 

Tóth Tamás, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola pásztói Rajeczky Benjámin Tagintézményének tagintézmény-vezetője,

 (Szöveg: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)

                                                            

●●●

 

A Józsefvárosi Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottság ebben az évben Tollasiné Kelemen Líviának, a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanárának ítélte oda a „Józsefvárosi Gyermekekért” elismerő címet.

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. tankerülete huszonegy pedagógust részesített elismerésben kiemelkedő munkájáért. Bakó Antalné, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola zenepedagógusa, gyógypedagógusa, Kellerné Gergely Katalin, a Józsefvárosi Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola gordonka tanára, Szilvay Gáborné, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola könyvtárosa, magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanára.

 

http://www.vajdaiskola.hu/tantestulet/szilvay_gaborne.jpg

(Szilvay Gáborné portréját a Vajda Péter Ének-zenei

Általános és Sportiskola honlapján találtuk)

 

 

Gyémánt diplomát vehetett át az ünnepségen Szentgyörgyi Anna a Cinkotai Állami Tanítóképzőben 60 éve szerzett tanítói diplomát. Később magyar-ének szakon is diplomázott Szegeden. Pályája nagyrészt Zuglóhoz kötődik. Kórusai rendre fesztiválokat nyertek, még a Magyar Rádióban is szerepeltek. Miniszteri dicsérettől kezdve sok kitüntetés, elismerés büszke tulajdonosa.

 

●●●

 

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola tanárai közül kitüntetést kapott a pedagógusnap alkalmából Czeller Krisztina énektanár.

 

 

A Bonis Bona - a nemzet tehetségeiért díjat vehetett át "Kiváló versenyfelkészítő" kategóriában 2015. június 5.-én Budapesten. A rangos elismeréssel azon pedagógusokat díjazzák minden évben, akik a tehetséggondozás, versenyfelkészítés terén hosszabb ideje kimagasló munkát végeznek.

 

●●●

 

 Hamar Lászlóné, a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola ének-zene és történelem szakos tanára, a humán munkaközösség vezetője. Zenész családban született, szülei, testvére énektanárok. A zene a kezdetektől meghatározta az életét, sok időt töltött gyermekként énekórákon, kóruspróbákon. Természetes volt, hogy a zene elkötelezettje lett, aki az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola ének-történelem szakán végzett 1979-ben. Pályája első éveit a jászkarajenői és a kőröstetétleni általános iskolában töltötte. 1984 óta tanít a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolában. Kezdetben normál tagozatos tanulókat tanított. Énekkarával rendszeresen kórusversenyeken indult, és városi rendezvényeken szerepelt. 1993 óta munkaközösség-vezetőként irányítja az ének-zene tagozat munkáját. Részese volt a Cantate gyerekkar megalakításának. A negyedikes ötödikes zenei tagozatos tanulókból megalapította a Fiorito gyermekkórust, akikkel számtalan hazai és nemzetközi sikert ért el. Lelkesen, hatalmas energiával szervezi a „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei döntőit, a Kodály népdaléneklési versenyt, a Zene Világnapja - városi rendezvényeit. Tanítványai közül sokan választották a zenei pályát: ki zeneművészeti szakközépiskolában, főiskolán, a Zeneakadémián, ki a tanárképző főiskolák zenei tanszakán tanult tovább. A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola tantestületének oszlopos tagja, véleményét idősebb és fiatalabb kollégák egyaránt elfogadják. Több évtizedes szakmai életútja, példamutató emberi magatartása, kollégáival való kiváló kapcsolata alapján méltán érdemessé vált Cegléd Város Pedagógiai Díj kitüntetésre.

 

●●●

 

Cegléden 2015. június 5-én a Városháza Dísztermében tartott ünnepségen

 

CEGLÉD VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJÁT KAPTA

 

Hümpfner Károly vadászkürt-tanár, aki tanári diplomáját a Budapesti Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében szerezte meg. A diplomaszerzését követően az Erkel Ferenc zeneiskola tanára lett. Egész tanári pályafutását ebben az iskolában, mint egyedüli munkahelyén töltötte el. Rézfúvós hangszereket tanított kiemelkedő eredménnyel. Az zenetanítás feladatait folyamatosan és egyenletesen magas színvonalon végezte. Fiatalon a tanári hangversenyek állandó közreműködője volt. A fúvóstanszakon tanító kollegákkal nagyszerűen együttműködött, vidám természete, humora pedig mindig átsegítette a tanítás során adódó nehézségeken. A kamara és zenekari munkához való vonzódása és szakismerete eredményeként létrehozta az Ifjúsági Fúvószenekart, amely húsz évig sikeresen működött. Önálló koncerteket adott és fúvószenekari találkozók résztvevője volt, országos hírnevet szerezve ezzel a zeneiskolának. A tanár úr több alkalommal zenei tábort szervezett. Növendékei országos tanulmányi versenyeken szerepeltek és lelkiismeretes munkája nyomán többen választották élethivatásul a zenei pályát. Kisebb együttesek létrehozásával használta ki a kamaramuzsikálás területén adódó lehetőségeket. A zenekarral és a kamaraegyüttesekkel aktívan részt vett városi és kistérségi rendezvényeken. Az Ifjúsági Fúvószenekar működése néhány évig szünetelt, majd 2000-ben a tanár úr újraszervezte. A zenekar - a színvonalas szereplései mellett - jelenleg is biztosítja a Városi fúvószenekar utánpótlását. Pedagógiai, szakmai tapasztalatait az új kollegáknak átadja, segíti őket oktató-nevelő munkájukban. Munkája elismeréseként pedagógus napi kitüntetésben és Miniszteri dicséretben is részesült. Az Erkel Ferenc Zeneiskolában nyújtott közel négy évtizedes tevékenysége e tanévben véget ér, nyugdíjba vonul. Több évtizedes szakmai életútja méltóvá tette Cegléd Város Pedagógiai Díjára!

 

Gyémántdiplomát kapott dr. Kiss Mihályné, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott zongora-szolfézs szakos tanára, aki Arany Katedra-díjas és Gubody Ferenc-díjas pedagógus. Diplomáját 1955-ben Budapesten szerezte, és 1960. szeptember 1-jétől, negyvenhét éven keresztül tanított a zeneiskolában. Lelkiismeretesen és hozzáértéssel tanított, növendékei közül sokan választották élethivatásul a zenei pályát. Volt növendékei ma is szeretettel és ragaszkodással veszik körül. Zongoraóráinak pörgős, meleg hangulatú vidám légkörére örömmel emlékeznek. Korrepetitori teendőket látott el, állandó szereplője és zongorakísérő tanára volt a zeneiskola ünnepi hangversenyeknek. Huszonhárom éven keresztül az iskolaigazgató helyettesi teendőit látta el. A nevelőtestület meghatározó egyéniségeként lelkes és kezdeményező volt, nagy segítséget nyújtva ezzel az iskola jó közösségi szellemének a kialakításához. A zeneiskolai munkája mellett tanított a gimnáziumban. Kísérte a Táncsics a Gimnázium és a Kardos Pál Pedagógus énekkarokat. Aktivitása ma is töretlen. A tanárnő gyermekei szintén a zenei pályát választották élethivatásuknak. Nagyobbik gyermeke jazz művész-zenészként végzett, míg fiatalabbik gyermeke zongoratanárként tanító kiváló pedagógus. Három unokája közül az egyik hegedűművésznek készül.

 

KLIK ELISMERŐ OKLEVELEINEK ÁTADÁSA SORÁN ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:

 

Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Fazekas Zsuzsanna

Polgár-Szabó Zoltán

Sindel Zsuzsanna

Perneczky Gábor

Polgár-Szabó Zoltánné

Almai Tamás   - Albertirsai tagintézmény

Balogh Szilvia - Albertirsai tagintézmény

Németh András   - Monori tagintézmény

                                                           

●●●

 

Őri Jenő, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgathelyettese – Tapolca-városért kitüntetésben részesült Tapolca újbóli várossá nyilvánításának napján, 2015. április 8-án. Ugyanezen ünnepen Tihanyiné Orosz Sarolta - szintén a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gitár szakos zenetanára - Tapolca Közművelődésért elismerésben részesült. A városi díjak átadási műsorában fellépetek a Járdányi ál Zeneiskola tanárai: Király Lajos, Király Emőke, Haga Kálmán, Mózner Miklós, Tóth – Rompos Patrícia, Zavaczkiné Fehér Éva, Tóth Péter, Takácsné Német Magdolna és Péni Béla.

(Forrás: Tapolcai Újság)

                                                          

●●●

 

HRABOVSZKY SÁNDORNÉ REMÉNYI EDE ZENEI DÍJAT KAPOTT

 

http://www.eszak.hu/2015/05/hrabovszki-sandorne-a-kituntetes-atvetel-500x334.jpg

A díj átvételekor (A kép forrása: eszak.hu)

 

Reményi Ede zenei díjat kapott Hrabovszky Sándorné zenekari hegedűművész-tanár, a miskolci Egressy Béni AMI tanszakvezetője magas szintű zenészi, zeneoktatói tevékenységéért Miskolc város napján. Zenei tanulmányait 1977-ben kezdte a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában. 1981-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója lett. Többek között Gál Károly, Reményi János, Gombás Ferenc, dr. Nádassy Lászlóné és dr. Dégi Lászlóné voltak a mesterei. Diplomaszerzés után 14 éven keresztül a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja volt. Ezzel párhuzamosan az Egressy Béni Zeneiskola hegedűtanára. Jelenleg vonós tanszakvezető tanár. Diákjai minden évben számos versenyen vesznek részt kiemelkedő eredményekkel. 2013-ban „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat kapott „kiváló versenyfelkészítő” kategóriában. Pedagógiai ars poeticájáról ekképpen vallott Hegyi Erikának (Eszak.hu): „Az nagyon fontos, hogy játékos formában történjen a tanítás, belecsempészve a technikai ismereteket. Először az alapokra kell megtanítani a gyerekeket, a hegedűtartásra, a vonótartásra, a jobb-baloldali mechanizmus összekapcsolására. Szóval mindenképpen játékosan és szeretettel kell oktatni, sok énekkel, mozgással és aztán egyre feljebb jutunk. Akinél meglátom az affinitást, az akaratot, szorgalmat, ott szinte szárnyalunk.”

 

●●●