TRENCSÉNYI LÁSZLÓ RECENZIÓJA  ANTAL- LUNDSTRÖM ILONA  A ZENE AJÁNDÉKA CÍMŰ KÖNYVÉRŐL

 

Antal-Lundström Ilona gazdag bőrönddel tért haza hosszú Svédország-beli „kiküldetéséről”. Nem csupán az ott 1996-ban közreadott könyvének magyar kiadásra kész kéziratával, de egy tapasztalatrendszerrel, mely a minálunk sok szempontból szerencsésebb nyugat-európai világ művészeti nevelési kultúrájáról szól. Elsősorban ez a kíváncsiság vezetett, amikor fenti címen az IE Vismusik HB kiadásában megjelent új magyar „változatot” kézbe vettem. Sőt kézbe vettem kétszer is. E sorok írásakor, késő ősszel drámai kiállásnak tűnt az, amit koratavaszon  még akár közhelyként is olvashattam volna: a multikultúralitásés az esélyegyenlőség értékeinek határozott, kétségbevonhatatlanul erőteljes vállalása éppen a művészeti nevelés kontextusában!

A szerző tapasztalatrendszerében, gazdag olvasottságában az Isobel Armstrong nevű szerző ”radikális esztétikája „ áll a centrális helyen. Mit rejt e kifejezés? A „magas kultúra” mellett a többkánonúságnak, mint realitásnak elfogadását, egyúttal a művészethez vezető úton az esztétikai aktívitások kulcsszerepét. (Jelzem: a könyv írásával éppen egyidőben létrehozott ALEA hitvallásának is kulcsfogalmai ezek!)

A programok bemutatásában a mi Ének-zene tagozatos iskoláink módszertani kultúrája mellett a közösségi iskola, a demokratikus állampolgár nevelésének kultúrája ötvöződik. Az amerikai John Dewey és  a magyar Kodály Zoltán! Igy kerek, így szép! Ehhez kapcsolódik megannyi saját fejlesztésű, kipróbáláú innováció (pld a VISTA –projekt), mely kimondva-kimondatlanul a Barkóczy-Pléh kutatások igaza mellett tanúskodik: a zenei aktívitások a (megannyi) intelligencia- és kreatívitás- fejlesztésére kiválóan, elengedhetetlenül alkalmasak.

E tétel bizonyítására alkalmazza a szerző a hatalmas ívű neveléstörténeti- filozófiatörténeti áttekintést, a széles horizontú nemzetközi tablót. (Hivatkozási rendszere a szakma kontinuitását mutatja, egy 1996-ban Svédországban megjelent kötetben megfér Leontyev és Makarenko, Lukács György mellett Maslow és Uljens finn-svéd professzor, aki Finnországban él és svéd nyelven is publikál. Oh, boldog svédek!)

 

Antal- Lundström Ilona: A zene ajándéka, IE Vismusik HB, Budapest, 2011.