Csányi ’80

 

http://nevelestudomany.elte.hu/wp-content/uploads/2015/06/csanyi-vilmos-300x278.jpg

 

A 80 éves Csányi Vilmos etológust ISKOLAKULTÚRA 2010/9. számában megjelent „Az iskola – evolúciós áttekintés” című írásával köszöntjük.

 

Az iskola kicsiben az adott a társadalmi rendszert mintázza. A tanító és a büdös kölykök konfliktusainak képében egyszerűsített modellje a zsarnok és a nép szembenállásának. Amint az iskola működni kezd, megindul a harc a zsarnok ellen. Elgáncsolják a tanítót a padsorok között vagy a kabátjára egy „Hülye vagyok” cédulát ragasztanak. A tanító pedig kioszt néhány körmöst, fenekest és bezárja a Kovácsot, mert az pimaszkodott, és százszor le kell neki írni, hogy „tiszteld öreg tanítódat”. Ezzel beindulnak a mintaképző mechanizmusok. A nép rájön, hogy az ellenállás nem reménytelen. Nincsen teljesen kiszolgáltatva a zsarnoknak, és még a szemetesládába is el lehet bújni, és ott az óra alatt brekegni, amitől a zsarnok feje alaposan megfájdul. Az ellenállás persze áldozatokkal jár, de ha egy forradalmár fenekére nyilvánosan tíz botütést mérnek és az ezt összeszorított szájjal, némán elviseli, akkor még a szomszéd osztálybeli lányok is elragadtatva fogják őt délután üdvözölni, ami hosszú távon a szaporodási sikereit is növelheti, ami nem elhanyagolható szelekciós szempont. Az iskolába tehát a büdös kölykök tulajdonképpen nem azért járnak, hogy ott írni, olvasni megtanuljanak, ezt csak néhány nyájtermészetű egyed teszi (később az ő segítségükkel jönnek létre a zsarnokságot kiszolgáló intellektuális intézmények), hanem azért, hogy az ellenállás legkülönfélébb formáit kitanulják, és azokat majd felnőtt életükben is sikeresen alkalmazzák a társadalomban megjelenő elnyomás ellen. Roppant fontos funkció. A forrongások, forradalmak időnként alapvetően megváltoztatják a társadalom szerkezetét, lehetővé teszik egészen új technológiák kialakítását. Az iskola evolúciós szempontból a forradalom előkészületének, preadaptációjának tekinthető, nagyon fontos intézmény, neki köszönhetjük a modern államok demokratikus berendezéseit. Az iskolában tanult minták persze nemcsak a zsarnokok elleni harcban segítenek, hanem abban is, hogy az emberek alkalmazkodni legyenek képesek, akkor is, amikor a zsarnokot megdöntötték, és épül az új, szabad társadalom. Sokan hebehurgyán azt képzelik, hogy ha már nincs zsarnok, akkor most mindent szabad. Dőreség. Néhány eddig tilos dolgot tényleg szabad, de különböztessük csak meg a szabadságot a szabadosságtól, az anarchiától és káosztól. Azt, hogy ezeket a fogalmakat hogyan kell értelmeznünk, és valójában tényleg mit szabad és mit nem, azt természetesen választott új vezetőink fogják elmagyarázni. Ha valaki az iskolában esetleg nem tanulta meg, hogy a nála sokkal okosabb, tanult és vezetésre alkalmasabb emberekhez alkalmazkodjék, és siránkozás nélkül hajtsa végre azok utasításait, az képtelen lesz beilleszkedni az új társadalomba. Ezért is fontos, hogy az iskolában a tanítóra és a tanárokra figyeljünk, mert ezek jót akarnak nekünk: lehet, hogy apró gyermeki elménkkel még nem látjuk, hogy ez a jó milyen lépéseken keresztül jelentkezik majd, de bizonyos, hogy jőni fog. Iskola nélkül nem lenne modern társadalom!”

 

Közzétette: dr. Trencsényi László rovatvezető

 

http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2015/06/csanyi-80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=csanyi-80