Az első negyven év

 

Dr. Nemes László Norbert, egyetemi tanár, a Kodály Intézet igazgatója és

Michalis Patseas, a Nemzetközi Kodály Társaság (International Kodály Society)

leköszönő elnöke ünnepi köszöntője

a kettős évfordulón tartott jubileumi koncerten

 

(Zeneakadémia, 2015. október 1.)

 

Dr. Nemes László Norbert, egyetemi tanár, a Kodály Intézet igazgatója

 

http://kodaly.hu/sites/default/files/pictures/faculty/nemes_laszlo_norbert.jpg

 

Ma nem pusztán egy iskola és egy szervezet létrejöttére emlékezünk, hanem sokkal inkább köszöntjük és ünnepeljük mindazokat; muzsikusokat, tudósokat, tanárokat, hallgatókat és az oktatás támogatói oldalán dolgozó kollegáinkat, akik idejük, erejük és tehetségüket javát arra fordították és fordítják ma is, hogy ezen intézmények küldetésüket beteljesíthessék, s arra, hogy ezen intézmények igen sokak számára nagyon vonzó és inspiráló intézményekké váljanak és maradjanak ma is. Nem pusztán múltidézésre jöttünk össze, hanem ünnepeljük a jelent is abban bízva, hogy Önökkel, az itt jelenlévőkkel közösen álmodhatunk egy gazdag jövőt is.

Küldetésünk nem más, mint a magyar és egyetemes kultúra és zeneművészet egyik legkiemelkedőbb alakjának, Kodály Zoltán alkotóművészi, tudományos életművének és zenepedagógiai koncepciójának valamint az arra épülő, a legkiválóbb és leginspirálóbb magyar zenepedagógusok által a gyakorlatban magas színvonalon megvalósított tanítási módszerek méltó képviselete és népszerűsítése; a módszerek továbbfejlesztése oly módon, hogy azok tökéletes harmóniában maradnak az eredeti gondolatok tartalmával. Küldetésünk realizálásban Kodály hite vezérel mindannyiunkat, miszerint a legkiválóbb előadóművészek és a magasan képzett zenepedagógusok a művészi zene esztétikai és emberi értékeit olyan erővel képesek közvetíteni, amellyel életünket valóban szebbé, gazdagabbá és tartalmasabbá tehetik.

 

 

Michalis Patseas*, a Nemzetközi Kodály Társaság (International Kodály Society) leköszönő elnöke

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/306894827/PATSEAS_FOTO_INTERNET_sq.jpg

 

1975-ben két, Kodály nevét viselő intézmény jött létre Kodály szülővárosában, Kecskeméten.   Az Intézet abból a célból nyitotta meg kapuit, hogy a külföldi érdeklődő zenepedagógusok a legkiválóbb magyar zenetanárok közvetítésével ismerhessék meg a külföld által “Kodály módszernek” nevezett magyar zenepedagógiai eredményeket.

 

A Társaság nemzetközi kezdeményezésre jött létre azért, hogy szerte a világban ismertesse meg Kodály életművét.  Mindkét intézmény születését Kodály Zoltán sokrétű és gazdag életműve iránti tisztelet és csodálat segítette elő.

 

Ma, 40 évvel később kijelenthetjük, hogy a kezdeti szándék mindkét esetben sikert hozott: a Kodály Intézet a Zeneakadémia részeként végzi magas színvonalú oktató munkáját, a Nemzetközi Kodály Társaság kiemelt fontosságú szervezetté nőtt, amelynek többszáz tagja van 50 országban, 15 nemzeti partner szervezete, és számos más formájú tagsága. A Nemzetközi Kodály Társaság a Kodály módszer nemzetközi terjesztésével kapcsolatos tapasztalatok cseréjének mai napig legfontosabb fóruma.  Az eredmények méltatása után szeretném felhívni az Önök figyelmét arra a rossz szokásunkra, amelyre a kultúra szempontjából nehéz időkben szeretünk hivatkozni; a gazdasági változások és a pénztelenség keltette nehéz helyzetünkre. Tanulságul álljon itt Kodály üzenete 1929-ből: „Hogy mindennek a gazdasági krízis az oka? Minden megjavul magától, csak a gazdaság jöjjön rendbe? Nem hiszem. A művészetnek megvannak a maga külön létfeltételei, a pénztől függetlenül. A nyomor talán gátolja a terjeszkedést, de a gazdaság nem mindig segíti elő. A pénz nem termel eszméket. Pénz volna itt elegendő, csak nem mindig arra fordítják, amire kellene. De éppen ami a legértékesebb: azt nem lehet pénzen venni. Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj. S ebből nekünk túlon-túl kijutott.”

 

* A Görög Kodály Intézet és Konzervatórium igazgatója