Deák Ágnes*

 

Tanárok, kollégák, emlékmorzsák, emléklapok

 

(5., befejező rész)

 

 

Ahogy telnek-múlnak az évek (egyre gyorsabban), úgy gondolkozom, úgy nézek egyre gyakrabban visszafelé. (Szerintem a legtöbb idős ember így van ezzel.) Felidézek családtagokat, rokonokat, barátokat és természetesen nagyon sok pályatársat.

 

A Parlando előző számaiban (2015/1., 2015/2., 2015/3., 2015/4.)  sok muzsikusról írtam; rajtuk kívül is sokukra emlékszem név szerint, s a velük kapcsolatos apró történetekre is (zenekritikusok, zeneszerzők, karmesterek, kollégák), csak egyre homályosabban.

 

De... érthetetlenek és bosszantóak a memória szeszélyes játékai. Egyes események emléke összemosódik – számomra egykor nagyon fontos muzsikusok neve megtalálhatatlanul tűnik el.

 

1956 ősze izgatott és forrongó napjainak több emléke is összekavarodhatott a fejemben. Emlékezetem szerint az Erkel Színházban A Cigánybáró volt műsoron azon a bizonyos napon, október 23-án. A darab egy pontján behozták a magyar zászlót, amit a hallgatóság ujjongó örömmel, tapssal, éljenzéssel fogadott. Később megtudtam (sajnos már írásom közlése után), hogy a Trubadúrt játszottuk aznap. Hogy hogyan került a Trubadúrba a magyar zászló, azt nem tudom, de hogy ott volt, az biztos (a Cigánykórusban tűnt fel – A Szerk.). És biztos a lelkesedés, a taps, az éljenzés – mindenben biztos vagyok. Abban is biztos vagyok, hogy férjemmel siettünk a Rákóczi úton a 6-os villamos felé, amikor egy kolléga rohant velünk szembe, s futtában odakiabált: „Arra ne menjetek, ott már lőnek!” (Ennek az estének a részleteit már megírtam a Parlando egyik korábbi számában.) Lehet, hogy A Cigánybáró valamelyik későbbi előadásán is volt magyar zászló, volt taps és éljenzés, de olyan kitörő lelkesedés, mint október 23-án, az első napon, nem lehetett. Úgy látszik, ezt a két eseményt mosta össze az emlékezetem.

 

A tévedésért elnézést kérek tisztelt olvasóimtól.

 

Pár sorral fentebb írtam, hogy sajnos több, számomra régen nagyon fontos muzsikus neve tűnt el emlékezetemből. Holtukban is megkövetem őket, amiért nevüket elfelejtettem; sajnos nevük említése nélkül, de feltétlenül írni, emlékezni szeretnék róluk e sorokkal. Olykor játszottam zenekarral is – növendék koromban és később. A karmesterek nevére sem emlékszem.

 

A Parlando fent említett számainak egyikében már írtam a Musica Classica elnevezésű kis zenekarról, amelynek az 1940-es évekbeli indulásától megszűnéséig, körülbelül két-három évig, tagja voltam. A zenekart Flesch Imre operaénekes alapította; én a zenekarban szólamvezető vagy koncertmester voltam; többször is játszottam kíséretükkel Vivaldi koncerteket. A karmester nevére nem emlékszem...

 

Az 1940-41-es tanévben IV. akadémiai osztályos voltam, és Gábriel Ferenc tanár úrnál Csajkovszkij hegedűversenyét tanultam. Az első tételt zongorakísérettel, a Zeneakadémia nagytermében, növendék-koncerten is eljátszhattam. A koncerttel kapcsolatban nagyon sok mindenre emlékszem. Elsősorban természetesen szüleim örömére – Gábriel Tanár úr tanácsaira, biztatására és a hangverseny után értékelésére. Jemnitz Sándor zenekritikus méltató szavaira a Népszavában, Martzy Johanna segítségére a koncert előtt, s arra, hogy ő vállalta a lapozást a zongorakísérő mellett, az alapos és kimerítő zongorás próbákra, még a zongorakísérő tanár alakjára, mozdulataira, hangjára, a koncerten viselt magyaros, zsinóros ruhájára, CSAK sajnos éppen a nevére nem...

 

A következő tanévben „önként ismétlő IV. akadémiai osztályos” növendék voltam. A IV. osztályt végző hegedűs növendékek – tanáruk javaslatára – jelentkezhettek a Hubay-díjon és a Reményi-díjon való részvételre. Hubay Jenő (1858 – 1937, hegedűművész, zeneszerző és pedagógus) 1919-től 1934-ig a Zeneakadémia főigazgatója, 1934-től örökös elnök és a hegedűtanszak vezetője volt. Emlékére alapították a Hubay Díjat. Reményi László hangszerkészítő mester minden tanévben egy saját készítésű mesterhegedűt ajánlott fel, az ő nevét viselő versenyen részt vett, IV. zeneakadémiai osztályos hegedűs növendékek legjobbjának.

 

Én mind a két versenyen részt vettem. A Hubay-díjjal kapcsolatban szinte semmire nem emlékszem: hányan játszottunk, milyen darabokat, ki nyert, mi volt a díj? Egyik darabom valószínűleg Dohnányi Ruralia Hungarica című művének (átirat) egyik tétele volt.

 

A Reményi-díjon öten játszottunk: három fiú, barátnőm és riválisom, Cserfalvi Eliz és én. A kötelező darab Bach h-moll Partita-jának bourrée tétele volt (a double nélkül, amit ma már nem értek, hiszen a két tétel szorosan összefügg). A Bach tételen kívül mindenkinek egy-egy virtuóz darabot kellett játszania. Paganini művet csak Eliz és én játszottunk: ő a Boszorkánytáncot, én a La Campanella-t. A díjat Cserfalvi Eliz nyerte.

 

A következő tanévben már a Goldmark Károly Zeneiskolába iratkoztam be, Rados Dezsőhöz. Az 1943-44-es tanévben Wieniawski d-moll hegedűversenyét (mindhárom tételt, zongorakísérettel) készültem eljátszani, növendékhangversenyen. Természetesen a zeneiskola más növendékei is készültek a hangversenyre.

 

http://www.parlando.hu/2013/2013-2/2013-2-2-Deak_elemei/image001.jpg

Rados Dezső tanít

 

A Goldmark Zeneiskolának az Erzsébet körúton volt egy bérelt hangverseny-terme. A hangverseny napján délelőtt Rados tanár úr eljött hozzánk, Rákóczi úti lakásunkra, és szokott lelkes és lelkesítő módján, még egyszer meghallgatott egy pár részletet, néhány tanácsot adott. Közben megjegyezte: „A nácik betörtek Magyarországra, de  a koncertet azért megtartjuk.” 1944. március 19. volt – a náci csapatok aznap foglalták el Magyarországot. Délután elindultunk Édesanyámmal a helyszínre; Rados Dezső állt a kapuban, s az érkező közönséget és hallgatóságot kézmozdulataival küldte el. Tudtommal aznap már egyetlen nyilvános koncertet vagy színházi előadást sem lehetett megtartani.

 

Ezt a művet a későbbiek folyamán csak tanítottam; pódiumon soha nem játszottam el. A helyszín azért különlegesen érdekes számomra, mert körülbelül kilenc hónappal később ugyanebben a házban (talán ugyanebben a teremben) feküdtem sebesülten, néhány hétig.

 

Pár mondat erejéig meg kell szakítanom a zenei emlékezést: egyéni „kortörténetet” szeretnék megírni. 1944. október 15-én, Horthy Miklósnak a háborúból való kiugrásra tett sikertelen kísérlete után, Szálasi Ferenc és nyilas bandája vette át a hatalmat. Szálasi „nemzetvezetővé” kiáltotta ki magát, és a nyilas hordák megkezdték rémuralmukat. Nővérem és én december végén barátoktól hamis iratokat szereztünk. Az Erzsébet körúton jártunk, szállást keresve. Ekkor már folyt Budapest ostroma, ami Pesten január 18-ig, Budán február közepéig tartott.

 

Amikor a nővéremmel szállást kerestünk, egy belövés pici repeszdarabja három helyen eltalálta a lábamat. Ideiglenes szükségkórházba kerültem: ez volt az előbb említett Erzsébet körúti ház megfelelő terme. A kórházat egy ún. nyilas pártszolgálatos védte, őrizte; ez a nyilas néha megpróbált élelmet szerezni. Még ebben az időben is (1945. január!) töretlenül és lelkesen hitt a náci győzelemben, abban, hogy nemsokára megérkezik, a V2, „a náci csodafegyver”.

 

A sebesültek között többen voltak hamis papírokkal, s voltak kiskatonák, nácik, nyilasok. A sebeimet ellátó orvos később azt mondta, hogy szerencsém volt, mert ha a repesz egy-két centiméterrel odébb sebesít meg, térdből amputálni kellett volna az egyik lábamat.

 

A nyilas hordáktól való megszabadulás után, talán februárban, értem jött az a jó barát, akitől a hamis papírokat kaptuk, s elvitt magukhoz. Amikor már valamelyest járni tudtam, visszamenetem a saját lakásunkba, kifosztva és sajnos teljesen egyedül.

 

Nem tudom, miből éltem, talán tanítottam is (bár akkor elég nehéz volt tanítványt szerezni), s ha volt alkalom, kisebb rendezvényeken szólóztam. Korosztályom tagjai még emlékezhetnek az 1946. augusztus 1-ig tartó, elképesztő méretű inflációra. A pengő értéke szinte percről percre romlott, a papírpénzen a számjegy után egyre több „0” szerepelt. A nullák számát csökkentendő, a papírpénzt hol adópengőnek, hol millpengőnek nevezték, ami adott esetben néhány nullával kevesebbet jelentett a számjegy után. Az egyik szereplésem alkalmával, amint emlékszem, 60 000 pengő (adópengő? millpengő?) honoráriumot kaptam. Ezért a pénzért aznap egy kiló savanyú-káposztát vehettem, másnap talán csak fél kilót kaptam volna (de komolyan!).

 

Amikor újra indult az élet, megkerestem Rados Dezsőt, aki szerencsére feleségével és kisebbik fiával megmaradt. Rados akkor a Nemzeti Zenedében tanított, és én „szabadiskolásként” beiratkoztam hozzá. Ezekben az években többször játszottam egész estét betöltő műsort adva, növendék-koncerten. Műsorokra és a zongorakísérő nevére nem emlékszem. Amikor Rados Dezső a Zeneművészeti Főiskola tanára lett, művészképzőbe jelentkeztem, s Rados növendéke maradtam.

 

Az 1948-49-es tanévben nemzetközi versenyt hirdettek Bartók Béla emlékére. Rados Dezső biztatására, jelentkeztem. A hegedűs versenyen Gertler Endre, a Belgiumban élő magyar hegedűművész volt a zsűri elnöke. A kötelező mű Bach g-moll szonátájának adagio és fuga tétele volt. A másik, szabadon választott darabra nem emlékszem. A versenyt Sirio Piobesan nyerte, a második díjas Mirjam Quersin lett; én, azt hiszem, harmadik díjat kaptam. A versenyt követő díszhangversenyen Szymanowski  La Fontaine D’Arethuse című darabját játszottam. „Természetesen” a versenyen és a díszhangversenyen kísérő zongoratanár nevére itt sem emlékszem.

 

Diploma-hangversenyemen egész estét betöltő műsort játszottam a Zeneakadémia Nagytermében. Az első részben Bach egyik fugaszonátáját (az egészet), Mozart A-dúr hegedűversenyét (az egészet, zongorakísérettel) játszottam, a hangverseny második felében pedig két nagy és több kisebb művet. Az értékeléskor az akkor főigazgató és tanszakvezető Zathureczky Ede a fúga előadását külön kiemelte, példásnak nevezte. A zongorakísérő tanárnak ezért is hálával tartozom, de sajnos a nevét itt sem tudom említeni.

 

A visszatekintés végére értem. Mielőtt elbúcsúzom tisztelt és – remélem – érdeklődő olvasóimtól, néhány régi növendékem nevét is szeretném felidézni. Olyanokét, akik fiatalon, idő előtt mentek el.

 

Balsay Kriszta (1943-1997) hegedűtanár

Amikor a pesti Bartók Béla Szakiskolában kezdtem tanítani, a konzi és a tanárképző még egy intézményben volt. Balsay Kriszta az akkor még három éves tanárképző utolsó évét töltötte velem, addigi tanárának nyugdíjba vonulása után.

 

http://www.zeneműbolt.hu/product_thumb.php?img=images/_catalog/termekek/62058.jpg&w=150&h=200http://www.parlando.hu/2013/2013-1/2013-1-19-Balsay_elemei/image010.jpg

 

Diplomakoncertje után is vett még tőlem privát órákat.

Nagyon pontos, szorgalmas, lelkiismeretes tanár volt; tudását mindig, minden módon igyekezett gyarapítani. El- eljárt idősebb tanárokhoz órát hallgatni, minden kurzuson részt vett, ahol tanulhatott valamit.

 

Haller Erzsi hegedűtanár

Rövid ideig tanítottam a Győri Szakiskolában is, Haller Erzsi ott volt a növendékem. Nem tudom, kinél tanult tanárképzős korában. Később, tudtommal, a Győri Szimfonikus Zenekar tagja lett. Betegségéről, elhunytáról egy másik győri növendékem értesített.

 

Párkányi István hegedűtanár

Párkányi Istvánt a pesti Szakiskolában tanítottam. A Szegedi Tanárképző után a Magyar Állami Operaház zenekarának tagja lett. Később az Állami Hangversenyzenekarban lett szólamvezető, mintegy húsz évig zenélt itt. Liszt Ferenc- és Bartók Béla – Pásztory Ditta díjas. Sokat kamarazenélt, többször járt külföldön az általa alapított Dall’ Arco kamarazenekarral, néhány CD-t is

 

http://a1.mzstatic.com/eu/r30/Music/v4/83/1b/06/831b061a-4ba3-bf44-a580-8d5eb19305ec/cover170x170.jpeg

készítettek.

 

Pechan Gábor (1947- ) hegedűtanár

Gábort a pesti Szakiskolában tanítottam, utána ugyancsak Budapesten, elvégezte a Tanárképző Főiskolát. A diploma megszerzése után a Rádiózenekar megbecsült tagja lett. Rendkívüli szorgalmáról, lelkiismeretességéről ismerték. Soha nem ment készületlenül egyetlen próbára sem. A zene iránti lelkesedését mutatja, hogy állandóan kvartettezett, kamarázott, de soha nem pódium-céllal.

 

Tóth Zoltán (1950-) brácsaművész, brácsa- és kamarazene-tanár.

 

 

http://info.bmc.hu/resources/muvesz/photoimage/EMBER_1544.jpg

 

Tóth Zoltánt is a pesti konziban tanítottam. Lukács Pál brácsaművész brácsa-főtanszakra vette föl, a Zeneművészeti Főiskolára. Nem tudom, Zoltán mikor került Lyon-ba, ahol brácsát és kamarazenét tanított. Kitűnő tanár volt, és a tanításon kívül szólistaként és kamaraművészként is sokat szerepelt.

 

 

***

 

Befejezésül egy képet közlök.

 

 

A képen bátyám, Deák István hegedűművész (1916. Budapest – 1999. London) látható, egy 1964-ben készült fényképen, 48 éves korában, mellette én, 1942-ben, 15 évesen.

 

A kép Király András fotorealista festőművész „Testvérek” című alkotása.

 

 

A szerzőről

Deák Ágnes hegedűművész-tanár (Budapest, 1927. jan. 31.) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Gábriel Ferenc és Rados Dezső voltak a mesterei. Tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában és docensként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Miskolci Tanárképző Intézetben. 1948 és 1965 között számos európai országban szerepelt és sikeresen vett részt nemzetközi zenei versenyeken is.