Jót s jól – jókor

 

Carlo Gesualdo nagyheti responzóriumainak hangfelvételéről

 

http://i.prs.to/t_200/erato2564619533.jpg

 

Február óta feltűnik a zeneműboltok kirakatában (s a különböző fórumokon megjelenő lemezkínálatban) a Warner/Erato egyik újdonságának borítóján egy férfiportré, a 16. századi Giovanni Battista Moroni munkája. A tudós-portré voltaképp fikció, szerencsére nagy betűkkel olvasható a komponista neve: Gesualdo.

 

Gesualdo neve – részben Passuth László Madrigál című regényének köszönhetően – nemcsak muzsikus-körökben ismert; s ha mást nem is, azt szokás tudni róla, hogy végzett in flagranti talált feleségével és annak szeretőjével. Zenetörténeti olvasmányokból az is közismert, hogy a kromatikus stílus legjelentősebb képviselője, kísérletező-kedvű komponista (aki viszont a kor másik jelentős kísérletezési területe, a monódikus stílus iránt nem mutatott érdeklődést).

 

Hangzó zenei emlékek után kutatva, kevés élmény-értékű előadást tudok „előhívni”, s ezzel aligha vagyok egyedül. Reneszánsz műsorok egyik összetevőjeként az életmű felidézett részletei inkább csupán a hangzó illusztráció funkcióját töltötték be. Éppen ezért rendkívül örvendetes, hogy megjelentek kétkorongos albumban a szerző nagyheti responzóriumai.

 

A felvételek (a kísérőfüzet tanúsága szerint) az 1980-as évek első felében kerültek rögzítésre – s ha akkor a Deller Consort által Gesualdo művészetére (is) irányított figyelmet próbálták továbbra is életben tartani, most, három évtized elteltével az interpretációs teljesítmény és az értékes műsor kettős hasznát élvezhetjük.

 

A francia énekegyüttes, A Sei Voci néven 1977-ben alakult, s 2011-ben oszlott fel (ez elsődlegesen anyagi okokra vezethető vissza). A kezdeti formáció 1991-ben módosult, majd újabb mérföldkövet jelentett a tenor Bernard Fabre-Garrus 2006-ban bekövetkezett halála. Felvételünk még az első virágkor termése – s visszamenőleg csak csodálkozni tudunk, hogy annakidején nem keltett nagy(obb) feltűnést az a perfekció, amellyel vállalt repertoárjukat, elsősorban a reneszánsz és barokk zenét, megszólaltatták (később kortárs műveket is műsorra tűztek).

 

Az alapító tagok heten voltak – felvételünkön valamennyien énekelnek. Gaël de Kerret a nagycsütörtöki és nagyszombati, Alain Zaepffel pedig a nagypénteki responóriumok cantus-szólamát szólaltatja meg. A Sommičres protestáns templomában rögzített előadás a szépségével hat. Kiegyensúlyozottak a szólamok, a belőlük kialakuló zenei szövet áttetsző és követhető. Zsigeri figyelmet vonz ez az éneklés – amelynek szövege olyannyira érthető, hogy szinte teljes egészében leírható lenne hallás alapján, ugyanakkor a latinul nem(vagy csak kevéssé) értők aligha igényelnék hozzá a fordítást. A szerkezet, a zenei anyag elrendezettsége hangzó épületté nemesedik, s önmagában is értékelhetővé válik, akkor is, ha valaki nem rendelkezik olyan tudással, melynek birtokában kontrollálni tudna bármit is e mesterműveken belül. Az alkotó mesterségbeli tudása és az előadók perfekt műértése olyan hangzást eredményez, amely – bárhol, bármikor – megteremti a Figyelem Templomát. Nem válik tehát hangzó környezetté, háttérzenévé, hanem erőteljes hatást gyakorol a hallgatóra, belevonva e muzsika saját-világába.

 

Napjainkban, amikor a jeles napok egykori jelentőségét épp az szünteti meg, hogy bármi-bármikor felidézhető, ez – és a hasonló – felvételek lehetőséget kínálnak arra, hogy helyreállítsunk egyfajta „régi rendet”. A hangzó anyag ismeretében érdemes lenne nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton az „aktuális” responzóriumokat felidézni. Felfénylene ettől – lilában-feketében – a szenvedéstörténet néhány mozzanata, szertartásként végigélhetővé válnának, ami akkor is léleknemesítő gesztus, ha vallástörténészek, filozófusok és megannyi részkutatással foglalkozó megkérdőjelezi a történelmi hitelességét olyan mozzanatoknak, amelyek az időközben készült műalkotások hatására művészi hitelt nyertek. Katarzis? Talán. De mindenképpen lehetőség arra, hogy a mindennapokból ne pusztán kikapcsolódjunk, hanem eme eltávolodással magasabb szférákba tegyünk kirándulást.

 

Ehhez kínál lehetőséget a közelmúltban forgalomba került hangfelvétel.

 

(08256 4619533 6)

 

Fittler Katalin