A két első tanulmány, Dömötör Zsuzsa – Kovács Mária és Mona Ilona munkája a Liszt Ferenc Társaság és a Fővárosi Tanács közösen meghirdetett pályázatára készült 1977-ben, és 1980-ban meg is jelent a Zeneműkiadónál.

 

Mind a két írás eredetije Liszt 1839/40-es pesti koncertjeiről szólt.

 

A kiadott változatban az írópáros a vidéki koncertekkel egészítette ki művét, míg Mona Ilona alkotása Liszt nemessé avatására helyezte a hangsúlyt. Ezért a két mű más szemszögből tárgyalta Liszt első magyarországi látogatásának történetét: az írópáros dokumentumokkal (korabeli újságcikkek, levelek, nyomtatványok) támasztotta alá az események leírását és eltekintett a díszkard átvételekor mondott beszéd magyar fordításának és a konzervatóriumi alapítvány magyar nyelvű levelének közreadásától, Mona Ilona pedig a Helytartó Tanács kérelmét közölte Liszt nemességéért és kitért a Rákóczi induló első megjelenésére valamint elhagyta a hangversenyek és bankettek részletes leírását.

 

Mivel még az első változat megszületése előtt a pályázat meghirdetői meghatározták, hogy a dolgozatnak tudományos népszerűsítő stílusban kell készülnie, Dömötör Zsuzsa és Kovács Mária ezt a jelleget mind a három változatban megőrizte.

 

A jelen, harmadik változatban történt a legkevesebb változtatás, viszont Dömötör Zsuzsa és Kovács Mária valamint Mona Ilona dolgozatának illusztrációanyaga ebben a kiadásban jelentősen gazdagodott.

 

Sziklavári Károly alkotása ehhez a két íráshoz társul az 1846-os magyarországi és erdélyi utazások, hangversenyek leírásával. Munkája a régebbi szakirodalom csupán részleges összefoglalásait követően most első ízben tárja az olvasó elé Liszt 1846. évi magyarországi tartózkodásainak pontos és rendszerezett krónikáját. Az események voltaképpeni leírásán túl érzékeltetni-lefesteni igyekszik magukat a korviszonyokat is: azt a légkört, melybe a lassan már nemzetközi virtuóz pályája végéhez közeledő Liszt, újból magyar földre látogatva, hirtelen becsöppent a reformkor végén. A tanulmányszöveget fontos dokumentumok: egykorú cikkek, versek, kották (stb.) mellékletei egészítik ki, részint első közlésként és szakirodalmi kuriozitásként.

 

Így a három tanulmány Liszt reformkori magyarországi látogatásainak krónikáját egy kötetben tárja az olvasó elé.

 

 

A könyv az Eötvös József Könyvkiadó Bt. kiadásában 2015-ben jelent meg.

Beszerezhető a Líra és Lant Könyvkereskedelmi Vállalat hálózatán és megrendelhető a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságnál.