Szirányi Gábor

 

Keéri Szántó Imre asszisztense: Tauszky Jolán (1895–1935)

 

Gyermekkoromban otthon gyakran hallottam szüleim beszélgetéseiben Tauszky Jolán nevét. „Nem emlékszel Gabikám” – kérdezte néha édesanyámtól édesapám, miközben valamelyik etűd-gyűjteményt lapozgatta a másnapi órájára készülve –, „Jolán néni miként magyarázta, mutatta ezt annak idején nekünk?” A szakmai beszélgetésükre már nem emlékszem, csak arra, hogy valahányszor megkérdeztem, ki volt Tauszky Jolán, édesapám tömören mindig ezt válaszolta: „Ő tanított meg zongorázni.” Ezt nagyon sokáig nem értettem, hiszen édesapám, Stanzel (Szirányi) János akkor került Tauszky keze alá, amikor a Zeneakadémia nagy hírű zongoratanára Keéri-Szántó Imre már felvette növendékei sorába, igaz, csak az előkészítő tanfolyamra.

 

Stanzel János gyerekkorában Temesvár „csodagyerekének” számított, abszolút hallással, fantasztikus memóriával rendelkezett, de zenei képzése rendszertelen volt. Egy ideig Pogatschhnigg Guidó, Hans Koessler egykori jeles tanítványa foglalkozott vele, majd édesanyja és nővére tanították zongorázni. 1930-ban felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára. Kodály Zoltán a zeneszerzés tanszakra azonnal felvette, ám édesapám fő szaknak gondolt zongora felvételije annak ellenére nem sikerült, hogy a felvételi bizottság elé nyolcvan darabból álló listát tett, Bachtól Mozartig, amely darabokat fejből tudta. A felvételi bizottság elnöke, Székely Arnold próbára is tette, több darabból is kért részleteket, majd komoly hangon ezt mondta: „köszönjük, eleget hallottunk. Látjuk fiatalember, hogy maga nagyon tehetséges, így azt tanácsoljuk, menjen el valakihez, és tanuljon meg zongorázni”. Nagyapám, aki elkísérte fiát a felvételijére, megrendülve a hír hallatán, tanácstalanságában a számára legszimpatikusabbnak tűnő tanárhoz fordult segítséget kérni. Ez a tanár történetesen Keéri-Szántó Imre volt, akire a hófehér szakállú, tiszteletreméltó megjelenésű ember erős hatást gyakorolt. Azt mondta, felveszi a fiút az előkészítő tagozatra, de el kell járnia asszisztenséhez, Tauszky Jolánhoz, mert a zongoraórákat ő fogja tartani.

 

Szüleim hagyatékában külön borítékban találtam meg szeretett zongoratanárnőjükkel, Tauszky Jolánnal kapcsolatos emlékeiket. Ezek a következőek voltak: 1 db Tauszky Jolánt ábrázoló fénykép az 1930-as évek elejéről; 2 db. újságkivágat, amelyek Tauszky Jolán haláláról adnak hírt; Tauszky Jolán gyászjelentése 1935 március 15-i keltezéssel; értesítés az 1936. március 15-én tartandó síremlék-avatásról; 1 db. 10,5x7 cm-es papírlap, amelyre Szabó Lőrinc versét gépelték, ami a síremléken olvasható; 4 db. fénykép Tauszky Jolán síremlékéről. A hagyaték részét képezte egy 42x57 cm nagyságú, Simon György János festőművész által szignált, fákat ábrázoló szénrajz is.

 

Tauszky Jolán zongoratanárnő (1895–1935), a Steintz zeneiskola zongoratanára, valamint Keéri-Szántó Imre zeneakadémiai tanár asszisztense volt. Ez utóbbi feladata számos kérdést vetett fel a tanulmány szerzőjében. Milyen formában és milyen keretek között végezte asszisztensi munkáját? A Zeneakadémia vagy a Steintz zeneiskola volt-e a munkáltatója? Esetleg az is lehetséges, hogy Keéri-Szántó kérte fel személyesen Tauszkyt az „apró munka” elvégzésére, lévén ő magának (mármint Keéri-Szántónak) nem volt türelme a technikai gyakorlatok tanítására, és ezért inkább megfizetett egy általa alkalmasnak talált személyt? Látszólag lényegtelen kérdések, de Tauszky Jolán pályafutása nem akarja felfedni magát, így a fellelt dokumentumok alapján próbáltunk választ kapni kérdéseinkre.

 

A gyászjelentés

„A Steinitz Zeneiskola igazgatósága és tanári kara mélyen megrendülve, fájdalmas szívvel jelenti, hogy hűséges munkatársa, intézetünk büszkesége Tauszky Jolán tanárnő visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Az elhunyt hűlt tetemét március hó 17-én, vasárnap délután 4 órakor kísérjük utolsó útjára a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. Emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük.”

 

Az újságkivágatok nyesedékek. Szüleim a számukra fontos, megőrzésre érdemesnek tartott cikkeket kivágták az adott napi sajtóból – oly módon, hogy annak alapján sajnos nem állt módunkban a napilapot, ahol a cikk megjelent, beazonosítani. Következzék néhány idézet.

 

Meghalt Ciffra [sic!] Gyuri zongoratanárnője

„A Park-szanatóriumban meghalt Tauszky Jolán zongoraművésznő. A főváros művészvilágában jól ismerték a kitűnő zongoratanárnőt. Tauszky Jolán tanítványai közé tartozott többek között Weingarten József, Nagy Béla, Sinayberger János, Vásárhelyi Magda; és attól kezdve, hogy Dohnányi felfedezte, Tauszky Jolán az utolsó percig foglalkozott Ciffra Gyurival. Temetése vasárnap délután négy órakor lesz a rákoskeresztúri izraelita temetőben.”

 

Jolán néni meghalt

Tauszky Jolán volt a neve, de a szeretet, amely tanítványai, barátai és ismerősei részéről oly dúsan kijutott neki, csak így becézte: Jolán néni. Zenetanárnő volt, mégpedig a legjavából, de a tanítás nála nem foglalkozás volt, hanem elhivatottság, kultúrmisszió. Talán nem is tanította a zenét, inkább nevelte rá azokat, akikben felismerte a tehetséget. És ilyenek szép számmal akadtak. Még az utolsó napokban is teljesen önzetlenül foglalkozott Cziffra Gyurival, a nagy tehetségű cigánygyerekkel. Péntek este halt meg egy fővárosi szanatóriumban, és vasárnap délután 4 órakor temetik a rákoskeresztúri izr. temetőben.”

 

Meghívó a síremlék avatására

Tudatjuk, hogy felejthetetlen testvérünk, illetve szeretett tanárnőnk TAUSZKY JOLÁN zongoraművésznő síremlékét folyó hó 15-én délelőtt fél 12 órakor avatjuk a rákoskeresztúri izr. temetőben (30/a parcella, 25. sor, 7.) Budapest, 1936. március hó. Testvérei: Tauszky Etel, Tauszky Ernő. Tanítványai nevében: Vásárhelyi Magda, Dr. Nagy Béla, Weingarten József (London)

 

A korabeli fényképek a fedett márvány síremléket ábrázolják különböző nézetből. A magasítóval emelt fejkő verzóján Tauszky Jolán 1895-1935 felirat található, alatta márvány virágtartó, örökzölddel beültetve. A fejkő fedlap felőli oldalán ez volt olvasható:

 

Muzsika volt életed

s ha elszáll is, él a zene.

Csak neved kell kimondani,

és egész lelkünk zeng bele.

                        (Szabó Lőrinc)

 

Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének második kötetében található az alábbi vers.[1]

 

Vissza, és mégis

A menny kizárt. Vissza a földre. Le.

Lépcsőház, utca. Vége! Fekete

nyugalom szállt meg. Nem közöl: marad

az egyetem. Hány óra? Vége! Hat?

Már hat? Mentem a menzára. De hisz

ötkor ültünk le! Hang mozdult. Hogy is,

hogy volt? Mintha száz éve! Nem közöl,

ő mondta, s íme, a mennyei kör

pokolkört zárt! Mégis, hogy volt tovább?

Még négy év, és mint a többi diák,

tanár leszek. Hang megint. No, de ha…

Bátyuska várt, Tauszkiék[2], Erika,

csajkák csörögtek. S ekkor, az övé:

„Akkor hát szerdán, nálam, öt felé,”

a hang tisztán átcsendült agyamon.

„Voltál nála?” Pontosan, józanon

beszámoltam. Bátyuska kacagott:

Harasó! Hölgyek, Lőrinc befutott!”

 

Szabó Lőrinc posztumusz könyvei közül a Magvető Kiadónál 1990-ben, Kabdebó Lóránt szerkesztésében, jegyzeteivel és utószavával megjelent Vers és valóság: Összegyűjtött versek és versmagyarázatok című kötet segített nekünk feltárni a költő és Tauszky Jolán kapcsolatát. „A vers első harmadában tőmondatok, sőt hiányos mondatok, látszólag kusza kérdések és feleletek, melyek keresztül-kasul nyúlnak egymáson, mutatják a távozásom zavart lelkiállapotát. A Babitsnál töltött egy óra (az előszobázással együtt) sokkal hosszabbnak tűnt fel. Száz évnek! Lassanként fölmerül a tudatban a hirtelen kábulatba merült emlékezés, Babits hangja, hogy nem közöl. A menny a Nyugat volt, a III. emelet; a vissza, a pokol, a normális élet, a tanári jövendő. A tudat lassan az este hétkor kezdődő menza (Városház u.) felé mozog, miközben előre és hátra lépeget. A „No, de ha…” egy abbahagyott mondat, akármivel kiegészíthető, ami ide illik, csak a zűrzavart kívánja jelezni, no meg a sorpárt zárni a rímhez. Bátyunkáról már többször beszéltem: Artinger (ma Oltványi). Tauszkyék: Tauszky Eta, nálam jócskán idősebb egyetemista lány, a Garas utcában volt közös lakása a húgával, Tauszky Jolival, a későbbi kitűnő zongoraművésznővel és tanárnővel. Erika és Juhász Jancsi és mások, köztük az akkor éppen külföldön járt Simon György János festőművész,[3] Kisklára egyik keresztapja, nekem jó barátom, igen tehetséges, de később alkoholon elzüllött fiú. „Fekete” (Rudas) Klára első férje. Sok vasárnap gyűltünk össze egyszerű uzsonnára Tauszkyéknál. Vagy húsz évvel később Tauszky Joli halálakor, a hitleri években én írtam, úgy emlékszem: kétsoros sírfeliratot[4] a rákoskeresztúri izraelita temetőben a sírkőre[5]. (Nem volt közöm a felsorolt nők közül senkihez.) Ez a társaság csupa felsőéves hallgató volt és engem, a ’gólyát’ azért fogadtak be azonnal, mert a Verlaine a szemináriumban olyan jól sikerült.”

 

Ami biztos: Keéri-Szántó növendékeinek visszaemlékezései szerint mindnyájan Tauszky Jolántól tanultak meg zongorázni. Cziffra György 1977-ben megjelent önéletrajzában (Ágyúk és virágok) így emlékezett: „Mielőtt tanulmányi éveimről beszélnék, kötelességemnek érzem, hogy emléket állítsak valakinek, akinek rengeteget köszönhetek. A Zeneművészeti Főiskolán dr. Keéri-Szántó Imre növendéke lettem; neki az volt a feltétele, hogy az órákon bemutatandó anyagot előbb egy másod-tanár hallgassa meg és csak azután vigyem neki. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kis etűdöket, darabokat az én esetemben egy tanárnő, Tauszky Jolán hallgatta meg. Budán, az Olasz Fasorban lakott. Minden alkalommal alaposan végigvizsgálta az általam megtanult darabokat, majd közölte kifogásait. Mindenekelőtt kéztartásomat igyekezett megváltoztatni. Két kezem a klaviatúrára helyezte és azoknak teljes lazítását követelte – ezt különböző ujj-emelési és csuklógyakorlatokkal érte el. Amikor néhány hét után ez a kéz-átállítás sikerrel járt, csak akkor kezdett el velem a Főiskolán kapott anyagon dolgozni. Munkája eredménye az volt, hogy zongorista fejlődésem irányvonalát egész életemre megszabta. Így tehát ennek a „másodlagos szerepet” betöltő tanárnőmnek, munkájának legalább annyi része volt mai zongoratudásom kialakításában, mint Keéri-Szántónak. Ezért akarok itt Tauszky Jolán zongorapedagógus emlékének, tiszteletének áldozni. Shalom és Ave – az Úr adjon lelkének örök nyugalmat.

Úgy gondolom, mindenki számára érthető, hogy az én esetemben szó sem lehet a ’csodagyereknek’ kijáró legendáról. Ez a legenda, amely minden nagyon tehetséges fiatal zongorista gyerekre átruházódik – az én esetemben nem volt igaz. Mert meg kellett tanulnom a mesterség alapjait. Meg kellett tanulni, meg kellett tanulnom a zeneművek megismerését és felismerését. A mindennapi, rendszerbe foglalt munkaszisztéma kötelezettsége engem sem kímélt meg, bármennyire is rátermett voltam. Mint említettem, legelőször a kezeim mechanizmusának kontrollálását kellett megtanulnom különböző ujj- és csuklógyakorlatok segítségével. Megismerkedtem a különféle skálákkal és futamokkal, külön-külön kézre, vagy két kézre, később a kettős-fogásokkal – terc és szextmenetekkel – s mindezeknek az egyenletes billentést kívánó és célzó gyakorlataival. Amint aztán kezeim szélesebbekké és erősebbekké váltak, részem lehetett az oktáv-menetek izzasztó fürdőjében is. Napi hat-hét órát gyakoroltam. Ez teljesen más volt, mint amit addig a magam feje szerint csináltam. A munka rendszeres volt, így természetesen fárasztóbb is. Most már nem volt kedvemre való szabad fantáziálás: most ujjaim mindennapos robotolását kellett elviselnem, és talán csak a kis előadási darabok nyújtottak némi felüdülést. A szabad fantáziálást tanáraim erélyesen tiltották. „Új és biztos technikát kell szerezned magadnak kisfiam, hogy később, amikor a zongorairodalom nagy műveinek előadására készülsz, ne legyen manuális problémád.” Mindazt, amit megkívántak, szemlesütve és engedelmesen végrehajtottam, annak ellenére, hogy ezek az új dolgok nagyon-nagyon fárasztottak. Így ment hétről hétre, hónapról hónapra. Mint egy taposómalom. De amint tudjuk, az idő nagy tanácsadó, nagy segítőorvos és mindenre képes. Arra is, hogy ha szükséges, megszokottá és mindennapivá tegyen olyan dolgokat, amelyek a kezdeti időszakokban belsőnk számára fájdalmasak és szinte elviselhetetlenek.”[6]

 

Tauszky Jolán életéről, tanulóéveiről hosszas kutatás után sem találtunk lényeges információt. A Steinitz Zeneiskola évkönyve – ahol 1918 szeptemberében Tauszky alkalmazást nyert – tanári névsorában mint Zeneművészeti Főiskolát végzett zongoraművészt említi. Ebből azonban nem tudhatjuk meg, hogy ez a főiskola Bécsben vagy Berlinben volt-e, csak azt állíthatjuk bizonyosan, hogy a budapesti Zeneakadémián nem tanult, és zongoratanári diplomáját sem itt szerezte. Molnárné Steinitz Elza (1880–1973) zeneiskoláját 1909-ben alapította Budapesten, a Teréz körúton. Törekvésében, célkitűzésében nem tért el a kor magánzeneiskoláinak terveitől. Határozott elképzelése volt arra nézvést, hogy oktatási intézményében mind irányzatában, tananyagában és módszerében teljesen a Zeneakadémia struktúráját és oktatáspolitikáját kövesse, hogy a tehetséges növendékeinek zeneakadémiai felvételét sikeresen támogathassa. Iskolájában működött elemi, gyakorlóiskolai, előkészítő és akadémiai tanfolyam. Az iskola alapítója és névadója arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy nyilvános hangversenyek keretében a szülők, valamint a zeneszerető nagyközönség is megismerhesse és lemérhesse a tehetséges növendékek képességeit és fejlődésüket. Minden évben három hangverseny megrendezésére került sor, amit vagy a Zeneakadémia, vagy a Vigadó kistermében tartottak meg.

 

Amikor 1921-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium külön miniszteri engedélyhez kötötte a zenetoktatást végző intézetek működését, a Steinitz Zeneiskola minden követelménynek megfelelt, és tagja lett az Államilag Engedélyezett Magánzeneiskolák Országos Szövetségének, és az egyik legkiválóbb magánzeneiskolává vált. A huszonöt év alatt 72 nyilvános és 45 házi hangversenyt rendeztek, 75 növendékük sikerrel felvételizett a Zeneakadémiára, az Országos Zenetanár-vizsgáló Bizottság előtt pedig 77 volt tanítványuk tett sikeres vizsgát, és nyert állami zenetanári diplomát. A negyedszázados jubileumi évről így emlékezett meg az iskola évkönyve: „Az 1934-35. tanév zeneiskolánkban a huszonöt éves jubileum jegyében telt el. (…) Az elmúlt tanév történetének értékes belső tartalmát és szembetűnő karakterét ezúttal is tanári karunk intenzív, lelkes munkája adta meg. A tanári kar tagjai, akik egytől egyig elismert kitűnő pedagógusok és művészek, fáradhatatlan buzgalommal dolgoztak az intézet pontosan megjelölt és immár hagyományos munkaterületén. Az elért eredmények mindenképp örvendetesek és magas színvonalúak, annál is inkább, mert intézetünk tudvalevőleg igen nagy gondot fordít arra, hogy a Zeneművészeti Főiskola mértékével mérve is jó muzsikusokat neveljen. Ennek az irányelvnek a szellemében a 3. középosztály vizsgáján mindig komoly elbírálás alá vesszük növendékeinket és csak azokat bocsátjuk az akadémiai osztályokba, akiknek tehetsége és szorgalma emberi számítás szerint már magában hordja a siker biztos ígéretét. Csak ennek a gondos tárgyilagos szelekciónak tudható be, hogy huszonöt esztendő alatt növendékeink túlnyomó része jeles, 3 növendékünk pedig kitűnő eredménnyel vizsgázott, és az egész negyedszázad folyamán mindössze 4 növendékünk vizsgája végződött sikertelenül.

Az elmúlt tanévben súlyos veszteség érte intézetünket: március 15-én éjszaka meghalt Tauszky Jolán, iskolánk kitűnő tanárnője, az ismert kiváló pedagógus; március 17-én helyeztük örök nyugalomra a rákoskeresztúri temetőben. Haláláról gyászjelentést adtunk ki. Az újságok kegyeletes nekrológokban emlékeztek meg elhunytáról, ismertetve pályafutását és kiváló pedagógiai tevékenységét. Tauszky Jolánt élete virágában, pedagógiai munkásságának legtermékenyebb szakaszában ragadta ki közülünk a Halál. Éveken át viaskodott a betegséggel, de erős akarata és vitalitása csaknem az utolsó napokig győzedelmes maradt. Még pár héttel a katasztrófa bekövetkezése előtt is nagy lelkesedéssel tanított. A mind veszedelmesebben elhatalmasodó kór ellen a frenetikus munkában keresett és talált enyhülést. Február végén hatalmas energiáját megtörte a súlyos betegség és szanatóriumba ment. Életkedve, művészi ambíciója pillanatra sem hagyta el itt sem, rendületlenül hitte, hogy rövidesen visszatérhet szeretett tanítványai közé és bízott abban, hogy jelen lehet március 8-ára kitűzött nagy jubileumi hangversenyünkön, melynek műsorán egyik kitűnő növendéke is szerepelt. Sajnos a jubileumi koncerten nem jelenhetett meg, de örömet szerzett neki az, hogy a hangverseny után minden oldalról elhalmozták dicséretekkel és különösen boldoggá tette az, hogy Weiner Leó tanár, akinek szerzeményét az ő tanítványa nagy sikerrel interpretálta, melegen gratulált kitűnő, eredményes pedagógiai munkásságához. Ez volt életének utolsó nagy öröme, egy héttel később örökre eltávozott közülünk. Gazdag és nemes művészlélek volt. Tanítványai rajongtak érte és áhítattal lesték minden szavát. Kíméletlen szigorúsággal üldözte a dilettantizmust, a tehetségtelenekkel való foglalkozást megbocsáthatatlannak tartotta, de ugyanakkor minden idejét és energiáját tehetséges tanítványai szolgálatába állította. Lelkes önzetlenségében odáig ment, hogy az életbe kikerülő tanítványainak sorsát is élénk figyelemmel kísérte, és minden lehetőt megtett, hogy boldogulásuk útját egyengesse. Egyik kitűnő növendéke, Weingarten József, aki intézetünkből került a Zeneművészeti Főiskolába, elsősorban neki, az ő fáradhatatlan energiájának köszönheti, hogy Angliában komoly művészeti pozíciót tudott teremteni magának. Tauszky Jolán a művészet nevében segített a tehetségeseknek, és senki nem volt boldogabb nála, ha valóban segíteni tudott. Intézetünk egyik dísze és büszkesége szállott vele sírba. Soha el nem múló szeretettel őrizzük drága emlékét.[7]

 

A fejezet elején feltett kérdésünkre, miszerint édesapám Stanzel (Szirányi) János, majd édesanyám Fischer Gabriella milyen keretek között tanult Tauszky Jolánnál, a Steinitz Zeneiskola évkönyveit lapozgatva megkaptam a választ. Keéri-Szántó Imre – ígéretét megtartva – édesapámat felvette növendékei sorába, az előkészítő tanfolyamra, sőt tandíjmentesség is kijárt számára; az így felszabadult pénzből iratkozhatott be a Steinitz Zeneiskolába, és lett Tauszky Jolán növendéke. (A tandíj kapcsán szeretnénk megemlíteni, hogy Cziffra Györgyöt – akinek családja nagyon nehéz anyagi körülmények között élt, Tauszky ingyen tanította a lakásán.) Stanzel János a Zeneiskola két nyilvános hangversenyén vett részt. Először  1931. augusztus 27-én a Vigadó kistermében Beethoven C-dúr zongoraversenyének (Op. 15) első tételét adta elő Dohnányi Ernő kadenciájával, a második zongorán Weingarten József kísérte. A második hangversenyre 1931. június 2-án a Zeneakadémia Nagytermében került sor, ahol Stanzel Debussy Children's corner ciklusából játszott két darabot, a Gradus ad Parnassum-ot és a Golliwogg’s Cake walk-ot. A Steinitz Zeneiskola évkönyvéből az is kiderült, hogy ott nem kellett vizsgát tennie. Tauszky Jolán beszámolói és a júniusi hangverseny meggyőzte Keéri-Szántó Imrét arról, hogy az előkészítő tagozatba felvett növendéke az elvárt mértékben fejlődött, így nem volt akadálya annak, hogy az 1931/32-es tanévtől a Liszt Ferenc Zeneakadémia rendes akadémiai hallgatójává váljék Stanzel (Szirányi) János.

 

Egy másik, sokáig foglalkoztató kérdésünkre, hogy Tauszky Jolán és Keéri-Szántó Imre munkakapcsolata miként alakult ki, csak feltételezéseink vannak. Mindketten ismert alakjai voltak a pesti művész világnak. Keéri-Szántó Imre a Fészek Művészklub igazgatósági tagja is volt egy időben, ráadásul mind a ketten szenvedélyesen bridzseztek. Valószínű, hogy innen gyökereztethető a munkakapcsolatuk. Végül Tauszky Jolán nagylelkűségére, segítőkészségére jellemző adalék a szüleim hagyatékában található Simon György János grafika, aminek eredetiségét a festőművész munkásságát feltáró Matits Ferenc személyesen is megerősítette. Édesapám Tauszky Jolántól ajándékba kapta az említett képet, jó előmenetele és ernyedetlen szorgalma jutalmául. Ezzel támogatta nővére festőművész ismerősét, valamint megjutalmazta jól teljesítő tanítványát.

 

***

Szabó Lőrinc: Tauszky Jolán sírfelirata

(Vázlatok)

 

1.

Muzsikáltál. S ha tovaszáll is,

tovább él bennünk a zene:

rád gondolunk, drága barátnőnk,

és egész lelkünk zeng bele.

 

2.

Az életed muzsika volt.

Ha elszáll is, él a zene.

Tauszky Jolán, rád gondolunk

és egész lelkünk zeng bele

 

3.

Muzsika volt az életed.

Ha elszáll is, él a zene.

Most az emléked muzsikál

és egész lelkünk zeng bele.

 

4.

Muzsika volt az életed,

s ha elszáll is, él a zene.

Csak neved kell kimondani

és egész lelkünk zeng bele.

 [1] Szabó Lőrinc Összes versei I-II  Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982.

[2] A költő figyelmetlensége, hogy Tauszky nevét i-vel írta a versben y-n helyett.

[3] Simon György János (Trieszt, 1894 – Leeds, 1968) festőművész

[4] A sírfelirat valójában négysoros.

[5] Tauszky Jolán sírfeliratát  a Szabó Lőrinc: Összes Versei I-II. című kötet (Budapest, Osiris, 2003) az Alkalmi versek között közölte; Tauszky Jolán sírfelirata (vázlatok) címmel. A fejezet végén mind a négy variánst bemutatjuk.

[6] Cziffra György: Ágyúk és virágok  Az átdolgozott és bővített kiadást sajtó alá rendezte Várnai Péter, fordította Fedor Ágnes és Herczeg György. Budapest, Zeneműkiadó, 1983.

[7]Báder Lajos (szerk.): Steinitz Elza Zeneiskola Évkönyve 1910-1935. Budapest, Pátria Nyomda, 1935.