ZENE, JÁTÉK, ÖRÖM

 

Hagyomány és korszerűség az óvodai zenei foglalkozásokon

 

A 30 órás akkreditált tanár továbbképzési program célja:

 

- A résztvevőknek rövid áttekintést ad Kodály Zoltán zenepedagógiai elveiről az óvodai nevelés gyakorlatában, és a kisgyermekkori zenei foglalkozások életre szóló pozitív hatásáról.

 

- a képzési program a résztvevőkben tudatosítani kívánja az óvodáskori zenei nevelés képességfejlesztő hatását, az énekkel, zenével és mozgás általi részképesség fejlesztés jelentőségét saját gyűjtésű dalos játékok, mondókák, a gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó játékos mozgások segítségével.

- az óvodapedagógusok lehetőséget kapnak a 3-8 éves korosztály számára jól alkalmazható és kevéssé ismert játék-, dal-, és mondóka ötletek, valamint a hallás és ritmusérzék fejlesztő gyakorlatok megismerésével saját ismeretanyaguk bővítéséhez.

- az óvodapedagógusoknak módjuk van olyan hangszer és eszközhasználatot megismerni, amelyet saját óvodai, ill. zeneóvodai csoportjukban újszerűen tudnak majd a későbbiekben felhasználni

- a résztvevők a gyakorlati ismereteiket a Szedlacsek Katalin ZENE, JÁTÉK, ÖRÖM óvodai foglalkozásainak megtekintésével mélyíthetik el.

A képzést előadások, filmbejátszások és oktatási segédanyagok teszik színessé.

 

A képzésben részt vevő pedagógus teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja:

 

A képzési program 15 /20 perces (a résztvevők létszámától függően) gyakorlati vizsgával és egy Adaptációs terv leadásával zárul, amelyet a befejezést követően 2 héten belül, és 2- 4 oldal terjedelemben kell elkészíteni. Az Adaptációs tervnek tartalmaznia kell azt az összefoglalást, amely bemutatja, hogy a résztvevő a képzésen tanultakat a saját munkájában és munkahelyén hogyan tudja majd hasznosítani. Ezt követően kapja meg a Tanúsítványt a képzés sikeres elvégzéséről. (A teljes óraszám legalább 90 % -án való részvétel kötelező. Amennyiben a résztvevő a megengedett hiányzási mértéket meghaladóan nem vesz részt az órákon, számára a tanúsítvány nem állítható ki.)

 

A „ZENE, JÁTÉK, ÖRÖM” óvodapedagógusi tanár továbbképzési program kidolgozója és vezetője Szedlacsek Katalin zenepedagógus, a zuglói székhelyű Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület, és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Psalmus Humanus Kiváló Művészetpedagógiai Tehetségpont tagja.

 

A képzés oktatási segédanyagának A Kerekecske gombocska I.II. című könyveknek és a leírt dalokat hangzó módon is bemutató CD-knek a szerzője szintén Szedlacsek Katalin, aki e könyveivel elnyerte Magyar Termék Nagydíj oklevelet.

Bővebben: pedakkred.oh.gov.hu (majd keresés a jegyzékben - beírni: zene, játék, öröm)

 

www.szedlacsekkatalin.hu , www.psalmusarts.hu

 

A képzés ideje: 2016. március 3, 10, 17, 24.

A képzés helyszíne: Cserepesház 1144 Budapest. Vezér út. 28/b

A képzés díja: 30 000 Ft, azaz harmincezer forint

Jelentkezés: 2016. február 1-ig a mellékelt JELENTKEZÉSI LAPON

 Szedlacsek Katalin

www.szedlacsekkatalin.hu

 

 

A Zenei nevelés az óvodában tanár továbbképzési programokon korábban részt vett óvodapedagógusok névvel és munkahellyel is jelzett írásbeli véleményeiből válogatva:

 

Szedlacsek Katalin „Játék – zene – öröm” címmel tartott előadása illetve gyakorlati bemutatója nagyon érdekes és élvezetes volt.

 

A zenei nevelés az óvodában címmel tartott továbbképzésen látott, hallott, megtapasztalt, kipróbált elméleti és gyakorlati ismeretek, feladatok mind szélesítették látókörömet,

 

A Szedlacsek Katalin szerkesztésében megjelent Kerekecske Gombocska I. kötete nagyszerűen alkalmazható az óvodában, I- II. kötete az óvodában és a zenei előképzőben egyaránt

 

Rengeteg ötlettel és tapasztalattal lettem gazdagabb „ A zenei nevelés az óvodában” című óvodai zenei képzést megismerve. Nagy öröm volt részt venni a továbbképzésen, hiszen rengeteg hasznos ismerettel gyarapodott tudásom, illetve sok mindenben megerősítést kaptam a képzés ideje alatt.

 

Budapest, 2015. november 15.

A JELENTKEZÉSI LAP letölthető itt, pdf formátumban

 

 Szedlacsek Katalin

 zenepedagógus,

 a „Zene, játék, öröm”

 képzési program kidolgozója és vezetője