Mini a CAFe-ban 4.2.

 

http://cafebudapestfest.hu/pic/logo_hu470x320.v2015.1.png

 

A Fesztivál második napjára egy hét múlva került sor, ugyancsak a Várkert Bazárban.

 

Az első kompozíció Horváth Barnabás Hangsorok – Öt tétel szólóhárfára című munkája volt. A Gaál Erzsébet hárfaművész felkérésére komponált darab mindegyik tétele más-más hangsorra, hangközmodellre épül. Szerencsére azonban a hallgató műélvezetét ezek az elméleti konstrukciók egyáltalán nem zavarják, hiszen a tételek mindegyike más karakter, így – bár didaktikai céllal íródott – végig élvezetes a darab. A művet Bábel Klára szólaltatta meg.

 

A második műsorszám egy macedóniai vendégművész, Jana Andreevska darabja, a Scattered Blues volt. A Marcel Worms felkérésére készült mű létrehozásánál a szerző nem teljesen új komponálási módszere az volt, hogy egy sűrűn kilyuggatott papírlappal takarta le a kottát. Ami így láthatóvá vált, az a hangzó darab. A technikából következően egy szaggatott, valóban szétszórt művet hallhattunk. Az előadó Lajkó István volt.

 

A Mini Fesztivál rendezőségének felkérésére írta Dragony Tímea Rhiannon című darabját. A walesi mitológia által ihletett mű, a címadó istennő egy napját meséli el. A változatos, sokrétű elfoglaltságokban bővelkedő nap – varázslás, harc, holtak feltámasztása, lélekkísérés – kiváló lehetőséget biztosít a szerzőnek, hogy az istennő jellemét és cselekedeteit igen sokszínű anyagon mutathassa be. A ritmikai és harmóniai változatosság, kiegészülve a komor és táncos, a lassú és gyors, a hangos és halk állandó váltakozásával egy valóban kifejező, expresszív kompozíciót eredményezett. A zongorára és hegedűre írt darab vonósszólama határozottan nehéz, ami olykor érződött is Varga Oszkár játékán. Zongorán közreműködött a szerző.

Az első félidő záró darabja Ivan Brkljačić műve, a Kuvada volt. Címét a Couvade szindrómáról kapta, mely a várandós nők párjainak álterhességét írja le. Ez a néha kellemetlen, néha komikus helyzet inspirálta a fiatal szerb szerzőt. A címnek megfelelően, a zene is vidám, groteszk. Gyakran használ szélső regisztereket, sok a motívumismétlés, a gunyoros glisszandó, az ironikus, éneklő dallamosság. A művet Tfirst Péter hegedűn, Varga Gábor klarinéton, Marczi Mariann zongorán adta elő.

 

A hangverseny második felének Varga Judit műve, a Barcarolle pour Frédéric et George volt a nyitódarabja. A címben szereplő két név Chopinre és feleségére, George Sandra utal, míg a barcarola – bárkadal – chopeni műveket idéz. Az egész alkotás a híres zeneszerző előd stílusában ringatózik, előtte tiszteleg. Bár jól hallhatóan kortárs, egész faktúrájában, dallamvezetésében chopeni hagyományokra épül. A darabot a szerző előadásában hallhattuk.

 

Másodikként Dobszay-Meskó Ilona Una cartolina illustrata di Ungheria című darabja hangzott el. A konkrét magyar népdalokat feldolgozó műben a Megfogtam egy szúnyogot…, és az Erik a szőlő…, kezdetűek  hangzanak el teljes egészükben, míg több másikat  csak részletükben véltem felfedezni. A különböző karakterű népdalok – a címnek megfelelően – valóban jó összefoglalását adják a magyar népléleknek. A művet Szecsődi Ferenc hegedűn, a szerző zongorán adta elő.

 

A következő műsorszám Decsényi János „Kottalapok” – három metafora tenorhangra és vonósötösre című darabja volt, melyet saját verseire komponált a szerző. A három tétel címe Harang, Ajtó, Parázs. A modern hangvételű mű első két tétele elgondolkodtató, melankolikus, míg a harmadik groteszk, humoros. A szólót Nagy Bertalan énekelte, akinek a cseppet sem könnyű szólam helyenként komoly problémát jelentett.  A vonósötöst a Somogyi Vonósnégyes tagjai és Lukácsházi István bőgőművész alkották.

 

Az este záró számaként  Dubrovay László, A Duna folyása című alkotását hallgathattuk meg. A mű ősbemutatója a milánói Világkiállítás részeként megrendezett – Bartók Béla zsengéjétől kölcsönzött – azonos című hangversenyen volt, ahol tizennégy másik magyar szerző művével együtt hangzott el. A szemléletes zenei képpel kezdődő bevezetés után, mely glisszandókkal és flageolett hangokkal érzékelteti a hatalmas folyam cseppekből összeálló természetét, hangsúlyozottan magyaros elemekből építkezik. Ezt erősíti a tárogató – mint magyar népi hangszer – végig szólisztikus alkalmazása. A magyar komolyzenében is indokolatlanul ritkán használt hangszer nagyszerűen bizonyítja alkalmasságát akár a behízelgően dallamos, akár a kifejezetten gyors, virtuóz részekben. Bár ebben a műben is a helyi jellegzetességek, különlegességek megmutatása miatt szerepel, jól hallhatóan egyenrangú partnere a többi hangszernek. A népi ihletettségű dallamvilág és ritmika, valamint a szóló hangszer megválasztása mindkét tétel – lassú és gyors – kiemelt jellegzetessége. Egyértelmű a szerző szándéka, a Világkiállításon a magyaros jelleg, forma és melodika erőteljes bemutatása. A művet kiválóan adta elő tárogatón Kiss Gy. László, valamint a Somogyi Vonósnégyes

 

Eisenbacher Zoltán

 

Horváth Barnabás:                      Hangsorok – Öt tétel szóló hárfára

Jana Andreevska:                        Scattered Blues

Dragony Tímea:                          Rihannon

Ivan Brakljačić:                          Kuvada

Varga Judit:                                 Barcarolle pour Frédéric et George

Dobszay-Meskó Ilona:                Una cartollina illustrata di Ungheria

Decsényi János:                          „Kottalapok” – három metafora tenorhangra és vonósötösre

Dubrovay László:                       A Duna folyása

 

 

Bábel Klára                     -           hárfa

Lajkó István                    -           zongora

Varga Oszkár                  -           hegedű

Dragony Tímea               -           zongora

Tfirst Péter                      -           hegedű

Varga Gábor                    -           klarinét

Marczi Mariann              -           zongora

Varga Judit                      -           zongora

Szecsődi Ferenc              -           hegedű

Dobszay-Meskó Ilona     -           zongora

Nagy Bertalan                 -           ének

Somogyi Péter                 -           hegedű

Lendvai György              -           hegedű

Tóth Balázs                     -           brácsa

Pólus László                    -           cselló

Lukácsházi István           -           nagybőgő

Kiss Gy. László               -           tárogató

 

 

Várkert Bazár

2015. október 12.