MORVA PÉTER*

 

Teli bőröndök

 

 

     Nincs olyan nap, amikor ne hallanánk: migráns. Mindenki ezzel foglalkozik, mindenki véleményt formál róla. Nehéz egy ilyen időszakban – lehetőleg tárgyilagosan és érzelmek nélkül – valami olyasmiről beszélni, ami nagyon hasonlít ehhez a jelenséghez, pláne, hogy sajátságos, magyar probléma, amit valahogyan mindig sikerül előbb, vagy utóbb az asztal alá söpörni. Persze könnyű lesöpörni, mert nem az orrunk előtt történik, nem hagy maga után szemetet, nem tiltakozik és áll ellent, nem vonul, nem kell miatta közintézményeket, műtárgyakat be- és lezárni. Egyszerűen olyan jelenség, aminek egyetlen jele, hogy üresség támad maga után. Az üresség csöndet teremt, a csönd pedig nagyon sokszor elfelejtést. A rehabilitálás reménye meg sokszor csak remény marad. Aggódunk a migránsok társadalomra gyakorolt változtató hatásától, identitásunk megváltozásától. De nem hat ugyanígy azon gondolkodók emigrációja, akik nap, mint nap hagyják el az országot?

 

     Az emigrációba menekült értelmiség örökségének jelentős része a mai napig mellőzött. Az 1848-49-es évek után hazatérő Eötvös József, Teleki László még helyet kapott a Kiegyezéshez vezető megbékélés előkészítésében, de a később elvándorlók közül legtöbbnek a feledés jutott osztályrészül. Legalábbis elsőként. Mert a politikai beállítódás változásával azért sokszor van lehetőség a „feltámadásra”, bár ennek eredményes kivárása nem sokaknak adatott meg, és még kevesebben élik azt meg.

 

Először Bartókot is a mellőzöttek szélesebb rétegébe szerette volna az 50-es évek akkori államvezetése beledöngölni. Halála után 1956-ig szerencsére volt olyan elszánt kolléga, mint Kodály, vagy például a zeneakadémia egykori kamaratanszék vezetője, a televíziós zenei ismeretterjesztő Mihály András, aki életben tartotta emlékét. Rákosi Bartók halálának tízedik évfordulójakor értesült, Nyugaton meg akarnak Bartókról emlékezni. Na, nehogy már a reakció szolgálatába álljon! Ugyan a Csodálatos Mandarin ekkor be volt tiltva Magyarországon (ez nem új, 1924-es megírását követően az Operaház még két évtizedig nem tartotta meg a premiert se – igaz, Kölnben bemutatták, de ott szépen meg is bukott, Bartók nem is látta többször ezt a művét színpadon,) tehát a mellőzöttség ellenére múzeumot és posztumusz békedíjat szántak Bartóknak. Pünkösti Árpád idézi „Rákosi, Sztálin legjobb tanítványa” című könyvében: A Bartók-művek kiadási jogának megvételére szentelt 5500 dollárt sokallta Rákosi: „meg lehetne vásárolni könyvkereskedésben”, a követség vegye meg! A népművelési miniszter felvilágosította, hogy kiadási jogról van szó. Akkor azon kezdett lamentálni, hogy Bartók naivan „kiment Amerikába, és ott éhen halt”. Szóba került, azért rendeznek Bartók-Liszt zongoraversenyt, mert idegenforgalmilag kecsegtetőbb. Rákosi felcsattant: akit Magyarországra elengednek, „az jobb, ha nem jön”! Végül az évfordulóra a Pártbizottság engedélyével egyszer-kétszer előadhatták a Mandarint, de a történetet a bordélyházból egy ázsiai toronyba kellett áthelyezni.” És hogy mindez miért? Ittzés Mihály 50-es évekbeli visszaemlékezése szerint: „a Bartók-életmű egy részével egyetemben nyugatias, avantgárd zenének vagy a burzsoá dekadencia termékének ítéltetett, melyet a dolgozó nép elől el kellett zárni.”

 

     Mihály András Bartók halálának ötödik és tízedik évfordulójára is egyaránt emlékcikket írt. Mihály egyébként jól ismerte pl. Waldbauer Imrét, Bartók kor-, sors- és munkatársát is, mivel Mihály Waldbauer kamarazene növendéke volt. Waldbauer 1946-ban emigrált Iowába, tőle pedig oly tanítványok származtak, mint a londoni Royal Academy hegedűprofesszora, Pauk György. És ezt a sort folytathatnám, mert Pauknál később egy volt akadémiai csoporttársam is tanult, aki azóta már csak Londonban él. Ebből is látszik, hogy az emigráció nem csak családtagokat szív ki maga után, hanem a szellemi tartalékokat is. Az értelmiség esetében pedig inkább szinte csak az utóbbit. Megjegyzem, a 30-as évektől kezdve a magyar Zeneakadémia egyik, -Mihálynak az 1972-ben készült „Mesteriskola” című televíziós sorozatban elhangzott szavaival élve: „az egész világon védjegynek tekintett”- műhelye az a kamarazenei tanszék volt, amelynek Waldbauer Imre is tanára volt.

 

     Az emigrált mögött a víz összecsapódik. Aki kiszáll a Nagy Úszómedencéből, számoljon azzal, hogy akár egy év leforgása alatt az általa vetett hullám teljesen elhal. Ez a tény nagyon megviseli az emigráltat. Ma beszélünk politikai- és gazdasági migrációról. Annál kevésbé esik szó a társadalom egy rétegének kirekesztő magatartása miatti emigrálásról. Ez nem kell, hogy fegyveresen menjen végbe. Az ilyen emigráció indítékai között se szerepel még második indítéknak sem a gazdasági ok. A humán értelmiség, azon belül is az alkotói réteg számára számtalanszor az anyagi motiváltság oly másodrendű. (Ostobán hangzik, de gondoljunk csak bele: egy deklarált hatalom által támogatott független gondolkodású művész fogalma ironikus, sőt oximoron. Nem? Hányszor eszünkbe juthat a 70-es évek megszállott népművelőinek pólós-farmeros figurája.) De ha az alkotó körül elszívják a kiteljesedéshez szükséges levegőt, azaz beszűkítik mozgásterét, lépnie kell, mintha sakkot kapott volna. Ez a folyamat bizonyos történelmi időpontokban kicsúcsosodott, és mindig akkor, amikor a társadalom új értékrendet hoz létre, vagy egy régit restaurál. A sokáig betokosodott struktúrákban ilyenkor beinduló „átcsúszásokra”, liftekre olyanok is felkapaszkodnak, akik képességeik szerint nem tehetnék, de káderéletük, zsoldos lelkük miatt a változást végrehajtó vezetés figyelmének középpontjába kerülnek, vagy ezáltal kerülni akarnak. (Ez napjaink nyavalyája éppúgy, mint múltunké, és sajnos gyaníthatóan jövőnkké is az egyik legfőbb lesz.) Van, aki már ezt megelőzően, az első jeleknél „lelép”, mások megvárják az utolsó pillanatot, mint az elméleti fizikus Szilárd Leó is. Szilárd az utolsó, még számos üres hellyel induló bécsi gyorssal utazott el 1933-ban. Mint mondta: „Bepakoltam két bőröndömet, hogy bármelyik pillanatban elhagyhassam az országot.” Másnap már nem volt hely a vonaton, a határnál pedig a nácik leszállították a zsidókat.

 

     Engedjék meg, hogy most az egyszer lehessek oly merész, hogy Bartókkal együtt egy nevezőn említhessem magam. Mégpedig kizárólag azért, mert ugyanabban a sorban toporgok, mint ő. Csakhogy ő 72 évvel korábban (1940 őszén, én 2012 őszén) volt kénytelen elhagynia hazáját. Félreértés ne essék, engem nem egy fasiszta hatalom üldözött el! De egy hatalom – legyen az bármilyen színű és szagú, – sokkal puhább formájában is oly hatásosan tud hazánkban aktivizálni támadó, kirekesztő és az alkotást ellehetetlenítő környezetet, valamint folyamatokat az azt kiszolgálók, vagy annak tetszelgők részéről, hogy sokszor nem marad más megoldás az egyet nem értők számára, mint a menekülés. Mindezen ellehetetlenítő szándékok végrehajtása intézményesítve lett mai divatos szóval a HR, vagy közérthetően „magyarul”, a Human Resource Management formájában. Bartók a „HR“ beavatkozását nem várta meg. (Valószínű, nem is kerülhette volna el.) Sok fejet látok magam előtt Bartókig, és már sokan nyüzsögnek mögöttem is. Tipródnak és néha tolakodnak is, hogy kiszakadhassanak végre a körülöttük kialakított nihilből.

 

     Volt, aki serkentette is nem oly rég kijelentéseivel az emigrációt. Sőt volt olyan is, aki kalandoroknak tart minket. Tudom, hogy létezik, aki tényleg a fehérebb kenyérért, és a nyugati kultúrák tohonya szociális ellátó rendszeréért utazik ki. De nem őróluk beszélünk ma. Hanem a készen tartott bőrönddel várakozókról, akik addig maradnak itthon, amíg csak tehetik. Ők ugyanis tudják, hogy milyen rettenetesen fog hiányozni az a kultúra, ami identitásukat addig adta, az anyanyelv, amely használatának könnyedségéhez az idegen nyelv bármelyszintű ismerete sose lesz fogható, és tudták előre, hogy az alkotó amúgy is sokszor zárkózott természete az új környezetben csak még befelé fordulóbb lesz. Bartók emigrációját követően fizikailag fokozatosan kezdett leépülni. Szállodai szobájának, majd bérelt lakásának személytelensége hasonló, mint kortársaink kiszolgáltatottsága a bérleményt adó - és sokszor igen lenéző és hatalmaskodó - őslakos háziúrhoz.

 

     Bartók ezt írja Annie Müller-Widmannnak küldött, és sokat idézett búcsúlevelében: „Ez az utazás voltaképp ugrás a bizonytalanságba a biztos elviselhetetlenből.” Az emigráció gondolata már az Első Világháborút követően felmerült benne, de kivitelezhetetlennek tartotta. Édesanyját nem akarta magára hagyni, félt az új környezettől és szinte rettegett, hogy ismét tanítania kell. Ez utóbbihoz nem sok kedve volt, nem véletlen, hogy egyedülálló módon évekig tartó szabadságot kapott a Zeneakadémiától, hogy a Kárpát-medencében népzenei kutatómunkát végezhessen. Ez a kutató munka, illetve publikált egyik eredménye végül oda vezetett, (és csak fokozta Bartók kiábrándultságát), hogy a Nemzeti Újság 1920. évi május 19-i számában kirohanást tett Bartók ellen: „Erdélyt három román zónára osztja a magyar királyi professzor úr és oláh kultúr-területnek hirdeti Máramarost, Ugocsát, Szatmárt, Szilágyot, Beszterce-Naszódot, Bihart, Hunyadot, természetesen az ezektől délre és keletre eső területekkel együtt. Vajon mi történt Bartókkal, aki három év előtt magyarnak vallotta még az oláh és szlovák népdalokat is, hogy ma minden erdélyi nótánkat oláh eredetre akar visszavezetni? Kívánatos volna, ha a kultuszminiszter alkalmat adna Bartóknak még szabadsága lejárta előtt, hogy nemzetiségi hovatartozósága felől világosabban nyilatkozzék.” A cikk szerzője Sereghy Elemér volt, egy konzis (Zenedés) tanár, aki doktorátusa ellenére vajmi keveset konyított a népzenéhez, annál hűbb politikai elhivatottság fűtötte. Ezt követően „egy zenefőiskolai tanár” - vélhetően Kodály - védelmébe véve Bartók tudományos erőfeszítéseit és eredményét, nyilatkozatában próbálta tisztázni Bartók kutatási eredményeit, minthogy a vád szerint Bartók „oláh kultúr-területnek hirdeti Máramarost, Ugocsát, stb.” Ugyanis „ő [Bartók] zenei dialektusokról beszélt, azokról és semmi egyébről.” Mivel a Zeneakadémia így képbe került, a nyilatkozatháborúba később beszállt Hubay Jenő is, akkori zeneakadémiai rektor, hogy nekieshessen Bartóknak: „Bukarestben, nyilván Bartókra való hivatkozással, aki különben, amint hallom, ott már régebben kiadott egy oláh népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagos oláh zenei terület. (…) E kérdést tehát ma nem a tudomány szempontjából kell és szabad megbírálni, hanem csupán a magyarság nemzeti érdekének szempontjából, amely ma minden esetre előbbre való szempont, mint a zenetudománynak egy különben sem nagy jelentőségű részletkérdése.” Ez aztán észérv! Mondanom se kell, hasonló vádaskodás később a román kollégák részéről is megindult. Nehogy már a magyar népzenéhez bármi köze legyen a románnak! Aki Bartók kutatási eredményeit osztotta román létére, George Breazul muzikológust idézve: „középszerű román muzsikusocskák”, Bartók pedig „megjátssza a mindentudó tudóst”.

 

http://vs.hu/i/041-aa355618-2000-jpg.exact848x647.jpg

Fotó: The Art Archive / Alfredo Dagli Orti

 

Pár percben elevenítsük fel, hogy is zajlott Bartók számára az elutazás, és hogy élte meg az emigráció mindennapjait. Édesanyja halála, azaz 1939-et követően Bartók már komolyan foglalkozott az emigráció gondolatával. A Bartók-házaspár elutazása előtti, 1940. október 8-i utolsó koncertjét a korabeli kritika már búcsúkoncertnek nevezte, bár Bartók mindvégig ködösen fogalmazott ezen szándékával kapcsolatban. Félt a negatív következményektől.

 

http://csemadok.sk/files/2015/09/kviz-bartok-02.jpg

Útban Amerika felé (csemadok.sk)

 

Október 12-én útnak indulnak feleségével, 20-án pedig felszállnak a Lisszabonból induló gőzösre. Az elutazással kapcsolatos kétségei Amerikában sem szűntek meg. A tragikus elveszettség-érzést fokozta, hogy poggyászaik majd négy hónap késéssel érkeztek meg, így csak kézipoggyászaikkal tudtak – voltak kénytelenek a nagy újrakezdésbe ugrani. 1941-ben már határozottan haza akar térni. De szándéka ütközik a tényekkel, amik végül is meggyőzték. Büky Virágot idézve:A magyarországi helyzetet látva – bármennyire is vágyott rá – a háború befejezése után sem állt szándékában hazatérni.” Vagy ahogy Bartók ír Péter fiának: „Tudjisten hány esztendeig fog tartani, míg az ország valamennyire is össze tudja szedni magát (ha ugyan egyáltalán tudja). Pedig én is szeretnék hazamenni, de végleg”.

 

     Bartók nem remélte, hogy Amerikában határozatlan időre szóló kinevezéshez, és így anyagi biztonsághoz jut. Tisztában volt azzal, hogy zeneakadémiai állásának lemondása nagy ár. Mint már említettem, zongorát csak végső esetben, zeneszerzést akkor sem vállalt volna. A Tengerentúlon is a népzenekutatásnak akarta magát szentelni, valamely felsőoktatási intézet keretein belül. A Columbia Egyetem alapítványi pénzből féléves szerződéseket kötött vele, és bár megélhetése az első pillanattól kétséges volt, legalább díszdoktori címet adományoztak neki.

 

     A kiköltözés megtorpantotta Bartók alkotói lendületét. Közel kétévnyi csendet követően kezdett ismét komponálni, de romló egészsége 1943 tavaszán ebbe beleszólt. A koncertezésbe szintén már belefáradt, ereje fogyott, a koncertműsorok is egyre rövidebb és kevésbé megerőltetőbb művekkel lettek feltöltve. Ez viszont nem talált érdeklődésre az amerikai közönség részéről. Feleségével próbálkozott a kétzongorás koncertekkel is, de ott se sikerült felvenniük a versenyt a virtuóz és vitalitással teli duókkal. A kritika meglehetősen durván és mostohán bánt velük. A mechanikus „cirkuszi majom” előadásmódot Bartók nem tudta magáévá tenni. Az üres virtuozitás közönségigénye nem esett egybe a Bartók-házaspár művészi mondandójával. Néha oly rossz kritikát kaptak, hogy Bartók így ír egyik levelében: „mintha az utolsók között is a legutolsó zongoristák lennénk”. Ráadásul egymással szembeállították képességeiket. Felesége legnagyobb kárára.

 

     A Columbia Egyetem 1942-ben már csak az év végéig tudta Bartókot alkalmazni. Máshonnan is kapott időközben ajánlatot, egy seattle-i egyetem megkérte, hogy az egyetem indián őslakosoktól felvett népzenei gyűjteményét ő kezelje a továbbiakban. Ez Bartókot nem igazán lelkesítette, se a feladat, se az újabb költözés. Ezen felül a Baldwin zongoragyár egymás után visszakérte Bartókéktól a korábban kölcsönadott két koncertzongorát. Állandó hőemelkedés kínozta, ami miatt a Harvard által felkérésére 1942 augusztusa után elkezdett előadássorozatát 1943-ban meg kellett szakítania.

 

     Az utolsó fellángolást a Concerto keletkezéstörténetében látjuk. A Bostoni Filharmonikusok karmestere, Serge Koussevitzky rendelte meg Bartóktól ezt a művet – Szigeti Józsefnek, Bartók régi kamarapartnerének közbenjárására. Emellett Yehudi Menuhin felbukkanása és a megfelelő orvosi kezelés is közrejátszott az utolsó lendületvételhez. Újra ír, elkezdi a feleségének ajándékba szánt III. zongoraverseny komponálását is. De ez a fellángolás csak ideig-óráig tartott. Bartók többek között nem tudott a ma emigránsának is éppúgy égető problémára megoldást találni: a lakáshelyzetre. Kis kétszobás lakást bérelt New York belvárosában, amely teljességgel alkalmatlan volt az alkotói munkára. (Közhírré tétetik, én feleségemmel egy hentesüzem felett vagyunk kénytelenek lakni.)

 

És hogy a „Szilárd Leó és koffere” kép mennyire gyakran visszaköszön az emigrált értelmiség helyzetében, végül hadd idézzem Bónis Ferenc Bartókról szóló egyik írásának utolsó pár sorát: „Augusztus utolsó napjaiban Bartók rosszul lesz. Gyorsan hazamennek vele New Yorkba. Ágyba fekszik, ott is dolgozik a III. zongoraverseny partitúráján. [...] Szeptember második felében, talán huszadikán, kezelőorvosa kórházba küldi. Bartók egyetlen nap haladékot kér: valami fontos elintézendő dolga volna még. Az orvos azonban hajthatatlan: a fizikai lét utolsó óráiért küzd. Ha megadatik Bartóknak a kért munkanap, alkalmasint befejezi a zongoraverseny partitúráját. Így az utolsó 17 ütembe már csak a zongoraszólamot tudja beírni. A vázlat azonban kész; utolsó hangja után, akárcsak a partitúra üresen maradt utolsó ütemei után, szokásától eltérően, ezt írta a szerző: VÉGE. A kórházban így búcsúzik egykori budapesti kezelőorvosától: „Csak azt sajnálom, hogy tele kofferrel kell elmenni.” És azután, 1945. szeptember 26-án, kevéssel déli tizenkét óra előtt, valóban: VÉGE.“

 

Sokunknak van bőröndje odakint, esetenként a kezdetektől készen, bepakolva. Csak a visszahívó szóra várnak.

 

___ ___ ___

 * Morva Péter (Zongorista, orgonista, csembalista, főiskolai oktató - Hochschule für Musik und Theater München)