Tanítványaim számára és a magam örömére kezdtem el írni a zenéről rímes-tanulságos, humort sem nélkülöző verseket.

E bővített kiadás 25 hangszert, félszáz zenei jelet, alapvető zenei kifejezést és 24 táncot – menüett, mazurka, kontratánc…– ismertet játékosan 88 oldalon Szepesi Katalin ötletes, találó rajzaival, kotta idézetekkel.

A jó gyakorlás titka és a Koncertlátogatás című verses jó tanácsokkal zárul a kiadvány.

Bízom abban, hogy ez a második, bővített kiadás az első tapolcai kiadáshoz hasonló sikeres fogadtatásra talál óvodás kortól a zeneiskolai tanulókon át minden zenekedvelő körében.

 

Mózner Miklós

 

 

ZONGORA

 

Kedvencem a zongora,

Sok gyereket vonz oda.

Arra várnak a billentyűk,

Hogy őket megérintsük.

 

Kati150

A kalapács üt, húr pendül,

A lélek is vele zendül.

Tíz ujjad, ha ügyes rajta,

A zenekart is előcsalja.

 

DÚR HANGSOR

 

Pont annyi hang, ahány törpe,

s így dúdol a Hófehérke:

dóról kezdi, hét hang sorba’,

ez a vidám dúr hangsora.

 

 

dur hangsor

cresc2          CRESCENDO

 

     Gólyacsőr’ és kinyíló?

     Bizony, ez a crescendo.

     Hangosíts a zenén

      a crescendo helyén!

 

         TARANTELLA

 

Ha e mérges pók megcsíp,

pörögj-forogj napestig!

Táncolj gyorsan, ahogy bírod,

így szűnik meg majd a kínod.

 

Erről szól a tarantella,

sodró iram hatnyolcadba’.

Nápolyi tánc, moll hangnemű,

vége gyorsul, jön a derű.

 

 

 

 

A kiadvány megrendelhető:

 

Mózner Miklós

Tel.: +36-20-959-1091

Email: mozner.miklos@gmail.com

A Rím egyszerű zenei morzsák után újabb vállalkozásba kezdtem, hiszen a zenetörténet egészét próbáltam versekbe tömöríteni.

 

A Rímes zenetörténeti morzsákban bemutatom a különböző zenei korszakokat, stílusirányzatokat, műfajokat a legfontosabb zeneszerzőkkel és műveikkel, 103 oldalon számos kottapéldával színesítve.

 

Nem egyszeri olvasmány ez. Érdemes újra és újra belelapozni, csipegetni e szórakoztatva tanító zenei morzsákból. Bízom abban, hogy rímes formában könnyebben rögzülnek a zenetörténeti ismeretek a gyermekek körében, könnyebben helyezik el a szerzőket a különböző zenei korokban, és a felnőttek is szívesen forgatják, felidézve énekórai, zenei emlékeiket.

 

Köszönet Németh István Péter költőnek a lektorálásért, Haga Kálmán kollégámnak a kottagrafikában nyújtott segítségéért, Zsófia lányomnak a szerkesztésért, Péni Béla igazgatómnak és nem utolsósorban feleségemnek a támogatásért, bíztatásért.

 

Örülnék, ha strófáimmal egy morzsányit is hozzájárulhatnék a klasszikus muzsika iránti érdeklődés felkeltéséhez, a zenei ismeretek bővítéséhez.

 

Újabb kiadványom megjelenése a közeljövőben várható.

 

Zenei könyv kélt Tapolcán,

Legyen mind több ember polcán!

 

A szerző:

Mózner Miklós, a tapolcai Járdányi Pál Zenei AMI zongoratanára

 

 

KODÁLY ZOLTÁN

(1882, Kecskemét 1967, Budapest)

 

Népdalgyűjtő, rendszerező,

Kóruséneklést serkentő.

A francia Debussy rá is hatott.

Fél világ általa szolmizálhatott,

 

S költ sok hasznos gyakorlatot,

Dó-váltásra bíztat ott.

 „Legyen a zene mindenkié!”

Vallja, nagyoké és kicsiké.

 

Kórusműsor gazdagodik

Gyermektől a vegyes karig.

Pünkösdölő és Esti dal

Lélekhez száll hangjaival.

 

Daljátékok, népdal szól, ó!

Háry János, Székely fonó.

Gyermekkori emlék tán ok,

Hogy lett Galántai táncok.

 

Erdélyi népdalforrás sok,

Forgó Marosszéki táncok.

Psalmus Hungaricus kantáta:

Dicsőítő Magyar zsoltára.

 

Népdalunk a Fölszállott a páva,

Pompás variációt ír rája.

Te Deumja hálaének

A magyarok győzelmének.

 

Budavár lett újra szabad,

Vesztettek a török hadak.

Írt zenekarra szólóra

A zeneszerzés oktatója.

 

Az állása professzori,

Kossuth-díjas, háromszori!

Világszerte számos szobra,

Tudod, miért került egy Szobra?

 

Galánta előtt itt éltek,

S áll e két év emlékének.

Máig is hat üzenete:

Legyen mindenkié a zene!

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány megrendelhető:

 

Mózner Miklós

Tel.: +36-20-959-1091

Email: mozner.miklos@gmail.com

 

* Mózner Miklós (Bazsi, 1954) zongora-szolfézs és általános iskolai énektanári

 

 

diplomáját 1976-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetének Pécsi Tagozatán szerezte, zongoratanára Bánky József.

1976-tól a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola zongoratanára, 1977-től zongora-tanszakvezetője. Az 1980-ban alakult Veszprém megyei Nyirettyű Népzenei Együttes alapító tagja, hangszere furulya.

A Rím egyszerű zenei morzsák és a Rímes zenetörténeti morzsák című könyvek szerzője