„ZÉTA – azaz zene- és énektanárok társasága”

 

Dr. Döbrössy János bízik abban, hogy a mindennapos éneklés a tanároknak is segít

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiKBcEgDD8zKsfDFoPRLJQ7JuhzJ-lKtdGvaD832mGjRtoIEHh

 

Több mint tucatnyi éve tagja a Zenetanárok Társaságának, valamint a választmánynak dr. Döbrössy János, aki úgy véli, lényeges, hogy a képzés területéről is rendszeresen információhoz jussanak a zenetanárok. Már több mint három évtizede tanít az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszékén, az utóbbi húsz esztendőben tanszékvezetőként irányítja az ott folyó munkát. Emellett több kórussal foglalkozik, az intézményben működő Zenés Színpad produkcióinak szintén zenei vezetője, s más szakmai szervezetekben ugyancsak lényeges pozíciót tölt be. Dr. Döbrössy János is fontosnak tartja a mindennapos éneklést, s bízik abban, hogy mindez nemcsak hogy a gyerekek teljesítményére hat majd jótékonyan, hanem a pedagógusok megbecsülésében is segít.

 

Hogyan kezdődött kapcsolata a ZETÁ-val?

Laczó Zoltán tanár úrnak köszönhető; tanított engem a Zeneakadémián, s figyelemmel kísérte a tanítóképzőn folytatott tevékenységemet is, hiszen a zenészképzés minden ága érdekli. Kedves kollégái közé tartozott Gráfné Forrai Magdi – ő volt az elődöm a tanszék élén. Évtizedes barátságban álltak, így Laczó Zoltán időről-időre megjelent a főiskola különféle rendezvényein. Egy alkalommal pedig megkért, vegyek részt a választmány munkájában, és erre a felkérésére mondtam igent. Ennek pedig már több mint tucatnyi éve.

 

S milyen módon tudja segíteni a Zenetanárok Társaságának a munkáját?

A ZETÁ-n belül megvannak a különböző területek képviselői. Egyébként akadt olyan kolléganőnk - korábban a szervezet alelnöki posztját is betöltötte - aki mindig ZÉTÁ-nak hívta, azaz zene- és énektanárok társasága. Lényeges, hogy a pedagógusképzés és a zenepedagógia is teret kapjon ebben a szervezetben. Fontos, hogy mi, a képzés oldaláról is információkhoz jussunk arról, hogy a hangszereseknél, a zenei képzésben mi minden történik. Hiszen az általunk képzett növendékeknek az ének oktatása mellett a zenével való neveléshez is érteniük kell. S ha jól ismerik a zeneiskolában folyó oktatást, akkor például a zeneiskolásokat is be tudják vonni a feladatokba, hogy még érdekfeszítőbbé tegyék az óráikat. Így gyorsabban tudnak hatni a gyerekekre, a képességeik fejlődésére, s mindez az osztály munkájára is jótékonyan hat… Ahogy az is lényeges, hogy a ZETA tagjait tájékoztassuk a főiskolai képzés érdemleges eseményeiről. A főiskolán az utóbbi időben egyre több lett a tennivaló, így dékán-helyettes asszonnyal lelkiismeret-furdalást is érzünk, hogy a választmány munkájában évente csupán egy-két alkalommal tudunk részt venni. Ezt nagyon sajnáljuk…

 

Izgalmas időszak ez a ZETA-n belül, hiszen elkezdődött a megújulás, lelkes vezetőséggel…

A szervezet megpróbál kitörni az évek során kialakult elefántcsonttoronyból, amelyet a szakmai elvárások, valamint a sok - vezetésben is részt vevő - neves személyiség épített. Temérdek szép program fűződik a ZETÁ-hoz, azonban a mostani helyzetben is meg kell találni a saját szerepét. Lényegi pont, hogy figyelemmel kísérjék, mi történik a zeneoktatás különböző területein. A pedagógusképzési szektort még egy kollégánk képviseli a szervezetben, ő kecskeméti tanszéken oktat. Próbáljuk a tapasztalatainkat megosztani, és a saját munkánkba is beépíteni mindazt, amit a ZETÁ-ban hallunk. Ötleteket, indíttatást, frissességet. S úgy látom, hogy sikeres a megújulás, elindult újra az építkezés. Az ezt megelőző években már kissé belterjessé vált a szervezet, a támogatottsága is csökkent, fogytak az anyagi források is, ha pedig egy társaság nem tud elég helyen megjelenni, az visszaüt. Nem jó, ha a tagok csak virtuálisan azok…

 

Mintha most az új vezetés az újabb eszközökkel sikeresen szólaltatná meg ezt a közösséget.

Nagy agilitással, elkötelezettséggel lehet csak ezt a munkát folytatni, s a szakma tiszteletére, szeretetére, becsületére kell felhívni a figyelmet. Erre ma nagy szükség is van. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt, egy konferencián az egyik államtitkár azt mondta megnyitójában, reméli, nem arról szól majd az egész nap, hogy az óraszámok hogyan állnak… Miközben heti kettőről egyre csökkentek, s persze volt, aki ezzel az egyetlen órával sem tudott mit kezdeni. S azt kell mondjam, nagyon nehéz helyzetben vannak a vidéki intézmények, mert kicsi a hallgatói létszám…  Nálunk, a fővárosban ilyen gond szerencsére nincsen. A tanító- és óvóképzésben rengeteg a jelentkező és a hallgató, csak mi, oktatók vagyunk hozzá viszonylag kevesen… A DLA, a PhD- szerzés és habilitáció terén pedig igyekszünk példát mutatni a vidéki kollégáknak is. Az én doktori dolgozatom Deák-Bárdos Györgyről szól. S hadd mondjam el, sokan úgy kritizálják a tanítóképzést, hogy közben nem is ismerik… Készült nemrég egy országos felmérés, abból is kiderül, nem az alsósokkal, hanem sokszor a szaktanárokkal van a gond… Miközben a nálunk végzettek valóban arra törekednek, hogy átszőjék zenével a kicsik mindennapjait, s a muzsikának, a ritmusnak például a helyesírásban, a szótagolásban is hasznát lássák. A sokat emlegetett transzfer-hatások ugyanis lényegesek, az egyik terület hat a másikra. Arra is büszke vagyok, hogy sok igazgatótól kapom azt a visszajelzést: ’ha tőletek jön tanító, nyugodtak vagyunk, mert értenek a gyerekekhez, rájuk lehet bízni őket.’ Tényleg szép záró tanításokat produkálnak, s nem hoznak szégyent a nevünkre.  

 

A tanítás mellett igazán sokszínű a zenei tevékenysége, érdekes produkciókban is részt vesz a Zenés Színpaddal…

Mindez a főiskolán folyó oktatás része. A négyéves képzés bevezetése, 1995 óta átalakult az oktatás, kötelező egy műveltségi területet választani a hallgatóinknak, amit hatodik osztályig taníthatnak is. Új szakkal gazdagodtunk az évek során, már a kisgyermek-nevelők is nálunk tanulnak. S több mint tizenöt éve, 2000 óta pedig már az ELTE-hez tartozik a főiskola. A gyakorlati idő sajnos sosem elegendő, de rengeteg mindent tanulnak a hallgatóink, pszichológiát, pedagógiát, módszertant is. S a korábban ének szakkollégista, később műveltségterületes hallgatókból mindig alakulnak ideig-óráig vagy hosszabb ideig működő kamarakórusok is. Az énekkar is hozzátartozik a műveltségterületes léthez. A nem műveltségterületes hallgatók szintén lehetőséget kapnak, hogy az énekkart választhassák, s ez persze néha igencsak megnehezíti a műhelymunkát… Akárcsak az, hogy félévente cserélődik a kórus jó része. Megesik, hogy negyven-ötven új tag akad, eközben tizenkét próbával kell eredményt elérni… Visszatérve az egyéb produkciókra, Gerenday Endre tanár úr 1981-ben gondolta azt, hogy zenés színpadot alapít. A Székely fonót adták elő, olyan sikerrel, hogy máshol is bemutathatták. Ezt követően rendezőre is szükség volt, s ekkor találtak rá Frigyesi Tiborra, aki már negyedszázada az Operaházban dolgozik. Négy évvel később, a Háry Jánosnál már én is besegítettem a próbákba, előadásba. A tanár úr 1987-ben adta át nekem a zenei vezetői stafétát, s azóta ketten - Frigyesi Tiborral - irányítjuk a Zenés Színpadot. Akadnak olyan hallgatók, akik több mint harminc éve visszajárnak az előadásokba. S visszatekintve a közös munkára, valóban hiteles produkciókat állítottunk, állítunk színpadra.

 

A Hegedűs a háztetőn, a Jézus Krisztus Szupersztár, a West Side Story és az Abigél is szerepel a sorban.

Miután elfogytak a kisoperák, a daljátékok, elkezdtünk a dramaturgiailag, zeneileg és a szöveg tekintetében is értékes musicaleket műsorra tűzni. A magunk eszközeivel történelmet írunk, most már harmincöt esztendeje. Az előadásokat néha elvisszük más helyszínekre is, jártunk már például Erdélyben is, bár a főiskolán tartott előadások szintén nagyon népszerűek. Jó kis csapatépítő programok ezek a turnék, amelyeken Haáz Sándor tanár úrral ad hoc népi zenekarokat alapítunk, és az esti programban sok-sok közös éneklés szerepel. Nagyon lényeges, hogy a hallgatóink nőjenek bele valamilyen közösségbe, mert a mai élet nem feltétlenül efelé tereli az embert…

 

S hány kórust irányít jelenleg?

Az énekkart, az ELTE TÓK női karát 2007 óta vezetem. Emellett a Vox Hungarica Nőikart irányítom 1989 óta, tíz esztendeje pedig a Nyitnikék Gondozónői Kamarakórust. Érden lakom, s ott egy templomi énekkarral is foglalkozom. Végezzük a szolgálatokat, és kisebb hangversenyeket is adunk. Voltak, akik nem is hitték el, hogy valóban helyi emberekből áll a kórus…

 

http://www.bp18.hu/images/legacy/kepek/1334_0.jpg

A Nyitnikék Gondozónői Kamarakórust Döbrössy János vezényli

a Budapest XVIII. kerületi Városháza Dísztermében (2012. május)

 

Pedig csupán ismerjük a korlátainkat, és ennek tudatában válogatjuk a darabokat.

 

Ön hogyan vélekedik a mindennapos éneklésről, amelyet most akarnak bevezetni az iskolákban?

Igen, ez lényeges: nem mindennapos énekóra, hanem mindennapi éneklés. Az Európa Cantatot Pécsett rendezték meg tavaly, igazán nagyon magas szinten, és az ott hallottaktól belelkesült mindenki, köztük Balog miniszter úr is, innen indult ez a kezdeményezés. Egyébként az alsó tagozaton felmenő rendszerben visszakaptuk a heti két órát, s ennek tapasztalható is az eredménye. Sajnos felső tagozaton - még a jelentős tapasztalattal bíró kollégák is azt mondják - elfelejtik őket egyik hétről a másikra a gyerekek. A NAT 2012 szerint a művészeti nevelés is mindennapos. S ebben a vizuális nevelés, a néptánc, minden benne van. A mindennapos éneklés tehát nem jelent óraszámbővülést. A kezdeményezés célja, hogy teremtse meg a szakmai lehetőségét annak, hogy gyerekek minden egyes napon énekelhessenek. S a kórus is kerüljön védett órasávba, nehogy amiatt ne tudjon más klubrendezvényen vagy focibajnokságon, fizika szakkörön részt venni. Fontos, hogy az énekkar kapja vissza a méltó helyét, olyan vezetővel, aki meg tudja tartani az embereket. S most a mindennapi éneklésnek teremtik meg a megvitatható fórumát. Az első hangok között persze rögtön az is elhangzott, hogy csak zeneakadémiát végzettek tanítsanak, még az óvodában is… Soha nem fog ehhez elegendő ember végezni az akadémián, arról nem is beszélve, hogy igazán kiváló szakemberek, de nem feltétlen értenek a kicsikhez. Ha pedig a gyerekekkel egyszer nem sikerül megszerettetni az éneklést, akkor későbbiekben sem fog ez sikerülni. Mi úgy vélekedünk, hogy azok, akik ott eleve jelen vannak, azok foglalkozzanak velük énekléskor is. Ha az óvodában megvalósul a mindennapi éneklés, ha az óvónők indíttatást éreznek és biztatást kapnak még ehhez, az remek. S a kisiskolásoknál is igaz, hogy amikor elfáradnak matekórán, s énekelnek egyet, máris tiszta a fejük, folytatódhat a számtan. Hiszen a koncentrációban is segíthet az, hogy másik agyfélteke működik. Olyan kiadványokra is szükség van, amelyekben igényes és énekelhető darabokat találni… Most kellene, hogy reneszánszukat éljék a tanári kórusok is, hogy a pedagógusok is tisztában legyenek azzal, ez mennyi előnnyel jár. Szükség van a lelkesítésre, a szakmailag megalapozott tudásra. A lényeg tehát az, hogy a mindennapos éneklés szője át az életüket valamilyen módon, akár a napköziben. Amikor egyébként ezt a tervet nyilvánosságra hozták és kiderült, megint kifelejtettek bennünket, rögtön jeleztem, hogy nem kellene bennünket ismételten kihagyni...

 

S most már önök is részt vesznek a munkában?

Igen, s a bizottság tevékenysége most abból áll, hogy igyekszik feltérképezni, milyen módon valósítható meg mindez. A lehetőségeket, amelyeket a kormány elé kell terjeszteni. Tudomásom szerint a tanév végéig van idő ennek kidolgozására. Most mindenesetre ez is segíthet abban, hogy a tanítóképzés is kapja vissza a becsületét.

 

Réfi Zsuzsanna

 

(A képek forrása: www.bp18.hu)

 

 

Válogatás dr. Döbrössy János YouTube-n található felvételeiből az ELTE TÓK és a Vox Hungarica Nőikar közreműködésével:

 

Dr. Döbrössy János habilitációs hangversenye 4/1

Dr. Döbrössy János habilitációs hangversenye 4/2

Dr. Döbrössy János habilitációs hangversenye 4/3

Dr. Döbrössy János habilitációs hangversenye 4/4

Bárdos Lajos: Jubilate Deo és Ave Maria

Bartók Párnás táncdal

Az angyal énekel - Bárdos.wmv

Ecce panis angelorum.wmv

Bartók: Bolyongás (Roaming)

Bartók: Bánat (Sorrow)

 Kodály: Esti dal (Evening song)

Bárdos Lajos - Jubilate Deo

Ave Regina coelorum - Harmat.wmv

Halmos László: Jubilate

Kodály Esti dal.wmv

Jesu Rex.wmv

Kodály Cigánysirató