Parlando: 1998/6., 1-2 p.

 

Nemzetközi Konferencia – Gödöllő

 

1998. szeptember 1-4.

 

Varró Margit Szimpózium

 

 

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

 

Az EPTA ez évi konferenciáján egy nagy magyar muzsikus, Varró Margit munkásságára emlékeztünk. Az Ausztriából, Izraelből, Németországból, Szlovákiából és az USA-ból hozzánk érkezett előadók előadásaival együtt 30 referátum hangzott el, melynek több mint fele Varró Margit (1881-1978) életművét értékelte. A konferencia végén elmondhattuk: „Varró pedagógiai felfogása még ma is rendkívül korszerűnek bizonyul, mert az Ember nevelése áll középpontjában. A zenén, a zenélésen keresztül az ember erejét, képességeit és tehetségét fejleszti és formálja.”

 

A PARLANDO jelen lapszámában a konferencián elhangzott előadásokból – a folyóirat terjedelme miatt – csak válogatást tudunk közreadni. Rövid tartalmi összefoglalást nyújtunk a bemutatott zongoraiskolákról, azok megjelenésének sorrendjében. Emellett néhány kiemelkedően fontos előadást szeretnénk megosztani azokkal, akik a szűknek bizonyult 370 férőhelyes terem befogadóképessége miatt nem lehettek jelen.

 

De nézzük, milyen érzésekkel véleményekkel és tapasztalatokkal távoztak vendégeink a konferencia befejeztével.

 

*

 

„Szeretném újra megköszönni azt a csodálatos lehetőséget, hogy egy ilyen lelkesítő konferencián részt vehettem. Úgy érzem, rendkívül sokat kaptam tőle. Külön öröm számomra, hogy alkalmam volt találkozni olyan sok kitűnő muzsikussal és hallgathattam előadásaikat..

Mary Scanlan – USA, The Grands Rapid Egyetem

 

„Önök összehoztak tehetséges és elhivatott muzsikusokat, tudósokat, nevelőket és gyermek muzsikusokat. A környezet, az emberek, a gyönyörű zenék még most is rezonálnak bennem. Micsoda ritka élvezetet nyújtottak a koncertek…”

Ludmilla Lazar – USA, Roosevelt Egyetem

 

„Köszönöm, hogy meghívást kaptam a szimpóziumra. Óriási teljesítmény volt ennek megrendezése. Nagy örömöt jelentett, hogy olyan sok kiváló emberrel ismerkedhettem meg…”

Betty Vergara-Pink – Németország, Freiburg, Zeneakadémia

 

„Különösen mély benyomást gyakorolt rám az a komolyság és felelősségteljesség, mellyel a pszichológiai, pedagógiai és pianisztikus kérdéseket tárgyalták, valamint az a nagy érdeklődés, melyet a kortárs zene megismerése és ápolása iránt tanúsítottak. Ez a konferencia ismét megerősítette bennünk, zenepedagógusokban azt a felismerést, hogy milyen jelentős segítséget nyújt a zenével való nevelés a személyiség egészének fejlesztésében.”

Maria Zgubic – Ausztria, Graz, Zeneakadémia

 

„Fogadja legőszintébb elismerésemet a Varró Margit Szimpóziumhoz. Nagyon sikeresnek találtam és hálás köszönet azért, hogy lehetővé tette ennek a témának a realizálását. Mi, az önök vendégei csodáltuk a cél eléréséért tett elkötelezettségüket, azt a soha nem szűnő türelmet, mellyel a felmerülő problémákat megoldották, és azt, ahogyan a sokoldalúsággal ébren tartották az érdeklődést. A hallgatóság figyelmes volt és mindenki barátságos, közlékeny. Nagyon kellemes emlékekkel tértem haza és beszámolok a kollégáimnak az Önök országában tapasztalt magas szintű tanításról. A növendékek játéka nagy hatást gyakorolt rám…”

Miriam Boskovich – Izrael, Tel Aviv, Rubin Egyetem

 

„Hazaérkezésem után beszéltem a Schott Céggel. A kiadó kész arra, hogy elküldje ajándékba Zongoraiskolám első kötetét a tanári kézikönyvvel együtt névre szólóan annak a húsz tanárnak, akik szeretnének vele megismerkedni…”

Klaus Runze – Németország, Köln, Zeneakadémia

 

A húsz tanár a küldeményt azóta megkapta!

 

Én pedig szeretném ismételten megköszönni szponzorainknak és Gödöllő város valamennyi szervezésben közreműködő intézményének, vezetőinek, hogy a konferenciát megelőző hónapokban kiváló szervező munkát végeztek és ezzel lehetővé tették ennek a nagyszabású rendezvénynek ilyen emlékezetes és sikeres lebonyolítását.

 

Reméljük, hogy az EPTA-HUNGARY (Európai Zongora tanárok Szövetsége Magyarországi Szekció) létrejöttének 10 éves évfordulóját 2000-ben hasonló sikerrel rendezhetjük majd meg.

 

Ábrahám Mariann

EPTA-Hungary