DALOS ANNA: KODÁLY ÉS A TÖRTÉNELEM

 

 

http://nc.lira.hu/jcbs/gallery/139446580

 

Az a tizenkét tanulmány, amelyet Dalos Anna – napjaink meghatározó Kodály-kutatója –kötetébe összeválogatott, Kodály Zoltán és a történelem viszonyát vizsgálja, mégpedig lenyűgözően sokféle aspektusból. Dalos Anna számára az eszmetörté­neti problémák éppoly fontosak, mint az egyes művekre jellemző zene-technikai részletkérdések. Írásait három részre osztot­ta. Elsőként Kodály történelemképének kontextusát tárja fel, azt a kérdést járva körül, hogy a muzsikusként és bölcsészként egyaránt kivételesen művelt Kodály miként reflektált saját zenetörténeti helyére, s népzenekutatói tudományos tevekénysége miként határozta meg alkotói működését. A tanulmányok következő csoportjában fontos Kodály-művek – a Háry János, a 2. vonósnégyes, a Színházi nyitány és a C-dúr szimfónia – elemzése révén e kompozíciókat a korszak különböző zenei irányzata­inak közegében helyezi el, illetve Kodály életének személyes mozzanataiban talál számukra értelmezési keretet. A tanulmá­nyok harmadik csoportja Kodály szellemi hagyatékával foglalkozik. Dalos Annát éppúgy érdekli az úgynevezett Kodály-is­kola tagjainak és mesterüknek alkotói kapcsolata, mint a Kodály utáni generáció zenei stílusának elméleti háttere, vagy éppen a másod- és harmadgenerációba tartozó zeneszerzők Kodályhoz fűződő viszonya. Dalos Anna bátran szembeszáll a hazai zenetudományra hosszú ideig jellemző apologetikus Kodály-képpel, s tárgyához elfogulatlanul közelít. Írásai elgondol­kodtatók, olykor vitára ingerlők, de mindig releváns kérdéseket tárgyalnak, s azáltal, hogy nem tagadják el a Kodály-életmű és a kodályi hagyaték utóéletének problematikus vonásait, rendkívüli szolgálatot tesznek a kései utókornak: segítenek egy hiteles Kodály-kép kialakításában, közelebb visznek a 20. századi magyar zenetörténet egyik legjelentősebb alakjához.

 

Dalos Anna (1973) zenetörténész, zenekritikus, az MTA Bölcsészettudomá­nyi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Lendület 20–21. Századi Magyar Zenei Archívumának és Kutatócsoportjának vezetője. Számos tanulmány, kismonográfia szerzője, a 20. századi magyar zenetörténet kutatója. 2007 óta tanít a Zeneakadémián. Hazai és nemzetközi zenetudományi konferenciákon rendszeresen tart előadásokat az új magyar zenéről.

 

Dalos Anna további könyvei:

http://nc.lira.hu/jcbs/gallery/934258

·       Kósa György. Budapest, 1999. Mágus Kiadó. ISBN 963827834X [angolul is]

 

     http://img.7books.hu/159542-k.jpg

·       Maros Rudolf. Budapest, 2001. Mágus Kiadó. ISBN 9638278927 [angolul is]

 

http://static.polc.hu/products/00/16/97/169701.jpg

·       Kadosa Pál. Budapest, 2003. Mágus Kiadó. ISBN 9639433152 [angolul is]

 

http://marvin.bline.hu/product_tnimages_6/286/TN6_1111009869822G.JPG

·       Forma, harmónia, ellenpont. Vázlatok Kodály Zoltán poétikájához. Budapest, 2007. Rózsavölgyi. ISBN 9789638700780 [doktori disszertációjának könyvváltozata]