„Ha így tanítanak, náluk jó dolguk lesz a gyerekeknek!”

 

Beszámoló a Zeneiskolai Hegedűtanárok I. Országos Versenyéről

 

 

2016. március 12-én rendezték meg a Zeneiskolai Hegedűtanárok I. Országos Versenyét a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. A rendezvény meghirdetője a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara és a Hubay Jenő Társaság. Időpontjának kitűzése tudatos választás volt, amint azt a verseny megálmodója és fővédnöke, Szecsődi Ferenc, az SZTE tanszékvezető professzora, a Hubay Jenő Társaság elnöke köszöntőjében kiemelte, hiszen ezen a napon Hubay Jenőre emlékezünk. 79 éve e napon hunyt el 79 évesen a világhírű magyar hegedűiskola megalapítója. Az eredményes hegedűtanításhoz elengedhetetlen a biztos hegedűtudás, a rendszeres tanári bemutatás, és a tanár, mint példakép meghatározó a fiatal hegedűsök számára – hangsúlyozta Szecsődi Ferenc. A verseny kitűzésének nem titkolt célja éppen az, hogy felkészülési, szereplési, megmérettetési lehetőséget biztosítsanak mind a fiatalabb, mind pedig az idősebb hegedűtanár-generációk számára. A verseny programja a kiírás szerint három elemből állt; Mazas op. 36. sorozatából nyolc megadott etűd közül egy választott etűd; Hubay Jenő egy előadási darabja – szintén megadott művek közül lehetett választani, illetve egy választott tétel Accolay, Bériot, Haydn, Kabalevszkij, Rieding és Mozart megadott koncertjei közül. A kiíráskor fontos szempont volt, hogy lehetőleg olyan művek szerepeljenek, amelyek részei a zeneiskolai repertoárnak, a zenetanárok napi gyakorlatának. 

 

 

A zsűri: dr. Kosztándi István, Perényi Eszter (elnök) és dr. Nagy Enikő

 

A zsűri elnöke Perényi Eszter hegedűművész, tagjai pedig dr. Kosztándi István hegedűművész és dr. Nagy Enikő brácsaművész voltak. A rendezvény fő támogatói a Zeneakadémia Alapítvány, a budapesti Victoria Music Hangszerüzlet és a Hubay Jenő Társaság. A verseny fődíja a Székely Márton és Kemény Zsombor által készített és felajánlott csodálatos hangú mesterhegedű. Holló Bence és Guminár Tamás hangszerkészítő mesterek pedig egyenként ötvenezer forintos hangszerjavítási utalványt ajánlottak fel. A művészi kivitelű emléklapok és meghívók Véber Noémi festőművész munkáját dicsérik.

 

Rendkívül magas színvonalú versenyt hallottunk, a 12 résztvevő mindegyike emlékezetes pillanatokkal ajándékozta meg a szépszámú hallgatóságot.

 

A verseny résztvevői

 

Figyelemre méltó, hogy a fiatal, mindössze néhány éve végzett tanárok mellett a versenyzők egyharmada az idősebbnek tekinthető, a hatvanas években született generáció soraiból került ki. Az előadók többségét biztos technikai tudás, rendezett jobb kéz, balkéz, kifejező vibrátó, valamint igényes hangképzés, felszabadult előadásmód, érett muzikalitás jellemezte. Tudatosan átgondolt, érett produkciókat hallottunk. A számtalanszor játszott, és hallott „tankoncertek” friss energiával, sokszínűséggel, bájjal telítődtek, helyenként imponáló virtuozitással és egyéni előadásmóddal szólaltak meg. Perényi Eszter, a zsűri elnöke nagyszerű ötletnek tartja a verseny megrendezését és összefoglalójában szintén a verseny magas színvonalát emelte ki. Emlékeztetett arra is, hogy a sok elfoglaltságot jelentő tanári munka mellett nagyon nagy feladat egy ilyen versenyre felkészülni. Az etűdök előadásával kapcsolatosan azt emelte ki, hogy itt inkább a technikai problémák pontos felismerése és megoldása lenne az elsődleges feladat, amely azonban több esetben nem valósult meg maradéktalanul. A koncertek előadása általánosságban inkább tekinthető sikeresnek és a Hubay-művekben pedig legalább nyolcvan százalékban igazán szép, egyéni hangot, egyéni előadásmódot sem nélkülöző produkciókat hallhattunk. Általánosságban tiszta intonáció volt a jellemző. „Ha így tanítanak, náluk jó dolguk lesz a gyerekeknek!” – mondotta. Dr. Nagy Enikő a zsűri tagjaként a támogató közeg, az iskolai klíma jelentőségére hívja fel a figyelmet. A zeneoktatás jövője szempontjából felmérhetetlen jelentősége van annak, hogy azt a professzionalitást, technikai színvonalat, amit a díjazottak képviselnek, tovább is tudják adni tanítványaiknak a zeneiskolában, hiszen óriási kincs van a kezükben. Ezért is nagyon fontos segítség az a támogató háttér, munkájuk elismerése, amit az iskola igazgatója, vezetése nyújthat számukra.

 

 

Szecsődi Ferenc és Király-Domány Bernadett

 

A verseny fődíját – a Székely Márton és Kemény Zsombor által készített és felajánlott hegedűt – Király-Domány Bernadett, a budapesti Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára nyerte el. Megosztott második díjat kapott Tóthné Szegszárdy Bernadett, a szegedi Király-König Péter Zeneiskola hegedűtanára és Deák Anna, a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola hegedűtanára. Szintén megosztott harmadik helyezést ért el Benedekfi Zoltán, a szegedi HAMMIDÓ Alapfokú Művészeti Iskola tanára és Jager Nikoletta, a marcali Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára.

 

Székely Márton, Király-Domány Bernadett és Kemény Zsombor

 

Értékes különdíjakat kaptak: Rákosi Anna, a budapesti Dohnányi Ernő Zeneiskola hegedűtanára; Pécsiné Pánczél Mária, a szegedi Király-König Péter Zeneiskola hegedűtanára; Császi Dorottya Emese, a budapesti Farkas Ferenc Művészeti Iskola hegedűtanára; Kostyál Ildikó, a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hegedűtanára; Tóth Tibor, a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára; Hegyi-Görög Szilvia, a budapesti Rácz Aladár Zeneiskola hegedűtanára.

 

Szecsődi Ferenc és Benedekfi István

 

Mialatt a zsűri döntésére vártunk, Szecsődi Ferenc szólaltatta meg a Székely Márton és Kemény Zsombor által készített mesterhegedűt Benedekfi István zongoraművész közreműködésével, aki a versenyen zongorakísérőként is oroszlánrészt vállalt; a Nászmenet és az Esti ima c. Hubay Jenő-kompozíciókat hallottuk. A kellemes, közvetlen hangulatú összejövetelen Szecsődi Ferenc a verseny szervezőjeként, fővédnökeként azt is bejelentette, hogy a rendezők szándéka szerint a továbbiakban rendszeresen megrendezésre kerül majd a hegedűtanárok országos versenye Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. A rendezvény remélhetőleg egyre nagyobb ismertségre tesz szert, és mind több hegedűtanárt sikerül majd résztvevőként bevonni.  

 

Tartalmas, élményekkel, tanulságokkal szolgáló volt a mai nap a Fricsay Ferenc Hangversenyteremben mind a megjelent hallgatóság – főként hegedűtanár kollégák, főiskolai hegedűs hallgatók – számára, mind pedig azon résztvevők számára, akik egymást meghallgathatták. Végezetül hadd álljon itt az a mondat, amely a szerző jegyzetfüzetébe került a versenyzők hallgatása során, és amely mondat csaknem teljesen egybecseng Perényi Eszternek, a zsűri elnökének a címben idézett mondatával: Náluk jó kezekben van a hegedűoktatás!

 

Dr. Janurik Márta

Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar