Musikalisches Nationalbewusstsein bei Béla Bartók

 

Drei Volkslieder am Weg zum Konzertprogramm

 

https://www.morebooks.de/store/hu/book/musikalisches-nationalbewusstsein-bei-b%C3%A9la-bart%C3%B3k/isbn/978-3-639-47435-0

 

Zenei nemzettudat Bartók Bélánál.

Három népdal útja a koncertprogramig

 

 

Diplomamunkám (Magisterarbeit) a fenti címmel 2013 novemberében jelent meg a saarbrückeni Akadémiai Kiadó (Akademikerverlag) gondozásában, német nyelven.

A könyvben Bartók Béla népdalgyűjtési-és feldolgozási munkájáról írok, melyet három népdal (Kis kece lányom, Fehér László lovat lopott, Elvesztettem zsebkendőmet,) fejlődésén keresztül mutatok be a felleléstől, első, gyermekeknek szánt feldolgozáson át a második, koncertpódiumra szánt feldolgozásig szólóének hangra, zongorakísérettel. A műben helyet kapott az, hogy mit jelentett Bartók számára a népdalgyűjtés a nemzettudat megerősítésében, a magyar nép gyökereinek kutatásában, valamint a valódi népzenében talált inspiráció további kompozícióihoz. Továbbá tartalmazza a  történelmi áttekintést, Bartók indíttatását és gyűjtőmunkájának mai napig tartó hatását, örökségét is.

 

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik tömör, érthető áttekintést szeretnének kapni Bartók Béla népdalgyűjtési-és feldolgozási munkájáról, annak a XX. század elején lévő fontosságáról, illetve mai napig tartó hatásáról. Énekművész-tanár lévén a művet, beleértve a zenei elemzéseket is, igyekeztem úgy megírni, hogy az a zenében kevésbé jártas, de Bartók munkássága iránt érdeklődő publikumnak is élvezhető legyen.

A könyv zenei anyaga az alábbi címen letöltehető:

http://terez.illes.hu/site.php?site=menu21&lng=de

 

 

Tisztelettel:

Illés Teréz Mag. art. Mag. art

 

www.terezilles.com

Tartalomjegyzék

(fordította és rövid magyarázatokkal kiegészítette a szerző)

 

Előszó

Bartók Béla életéről és műveiről már sokat írtak.  A legjelentősebb zenetudósok foglalkoztak életművével, mégis az az érzésem, hogy igazán csak a legnépszerűbb darabjai ismertek, azok is csak a beavatott közönség számára. Népdalfeldolgozásait például még Magyarországon is ritkán éneklik.

Munkámban a bartóki életmű egy töredékét szeretném bemutatni, három egyszerű 

népdalon keresztül, a kevésbé zeneértő olvasóknak is. Miként hozza közel a közönséghez Bartók a magyar nép-és modern zenét mintegy “Bartók-módszerrel”, kora gyermekkortól kezdve.

 

Magyarország a századfordulón

Ahhoz, hogy a korabeli Magyarország poliktikai és kultúrális szituációját megértsük, vissza kell tekintenünk. A fejezet csaknem 400 év magyar történelméről nyújt átfogó képet, ezzel is megvilágítandó, miért vállt fontossá Bartók számára gyökereinek, és saját zenei nyelvének felkutatása.

 

A népdalgyűjtés kezdetei és fejlődése Magyarországon

Már maga Liszt Ferenc is érdeklődött a magyar népzene iránt, de mint kiderült, ő a “magyar nótában” vélte azt megtalálni. Bartók és Kodály igazi elődei a gyűjtésben Almási Sámuel,  Szalontai Madass Sándor, Mátray Gábor, Bartalus István, Kiss Áron, Vikár Béla vagy Kriza János voltak, míg aztán Bartók 1904-ben meghallotta Dósa Lidi énekét: Piros alma leesett a sárba...

 

Bartók feljegyzései a népzenekutatáshoz

Erre vonatkozó részletek levelezésekből.

 

Bartók Béla: A magyar népzenéről

Bartók azonos című könyvének áttekintése.

 

A zenetanár Bartók

Bartók 1907-től volt a budapesti Zeneakadémia zongortanára, de a fejezetben nem ebbéli munkájáról, hanem műveinek művészi és pedagógiai értékéről írok.

 

Bartók Gyermekeknek

“Bartók lelkében megmaradt annyira gyermeknek, hogy természetesen tudott szólni a gyermek nyelvén” (Kodály Zoltán)

Az album bemutatása.

 

44 Hegedűduó

“...a 44 Duo hegedűre, (...) ugyanolyan céllal készült, mint annka idején a “Gyermekeknek” c. sorozat: had’ jussanak a tanulók a tanulás első egynehány évében olyan előadási művekhez, amelyekben a népi zene keresetlen egyszerűsége annak dallambeli és ritmusbeli különösségével együtt megvan” (Bartók Béla)

Az album bemutatása.

 

A népdalelemzés rendszerei

 

Magyar népalok- Bartók és Kodály előszava a kiadványhoz, Budapest, 1906

Az album elején található előszó német fordítása.

 

Bölcsőtől a pódiumig

Három népdal “útját” kísérjük végig attól a pillanattól, amikor Bartók megtalálta, felgyűjtötte azokat, azon keresztül, miként dolgozta fel a gyerekek valamint a koncertközönség számára.

 

Kis kece lányom...

Fehér László lovat lopott...

Elvesztettem zsebkendőmet...

A három népdal eredeti feljegyzései, ( Fehér László... variánsai is), népzenei besorolása, kifejezésmagyarázatok (pl. betyár), a feldolgozások zenei elemzése található a fejezetben, kottapéldákkal ellátva.

 

Bartól követői és hatása napjainkig

Bartól műveinek elemzése, kutatása a mai napig tart. A népzenekutatás tudományos alapjait tette le. Nyomán népzenészeink a mai napig járnak gyújtőutakra. Kodály álma „az éneklő nemzet“ és módszere, közös munkájuk egyik gyümökcse lett. Számos zenekar viszi a népzenét szerte a világba. 1972 május 06-án nyílt meg az első táncáh Budapesten. Új irányzat született: népzenészek néptáncosok, népzenekutatók...Mára minden nagyobb magyar kolóniának van saját együttese, így kultúránkat a világ minden részén megismerik, hisz a vegyes családok, helyi barátok közvetlen részesei lesznek. Példaértékű

 

Összegzés

Nemzet, haza, népzene, zeneszerzés, nevelés, büszkeség, alázat, tudás, művészet, rendezettség, testvériség. Címszavak, melyek Bartókkal kapcsolatban hirtelen eszembe jutnak. Mindezen gondolatok szorosan össezfüggnek életével és munkásságával. Azt akarta, hogy nemzete újra felfedezze elfeledett értékeit. Az eredeti népzenét megtalálni, és a legtisztább forrásból kutatni, mint magánemberként, mint zeneszerzőként nagy kincs volt számára. Megismerte, felhasználta, kiteljesítette és élte a népzene dallamait, ritmusát, felépítését, hangzását. Ha nem a dallamot, akkor az érzetet vagy a letisztult formát építette kompozícióiba. Honfitársai zenei nevelése épp oly fontos volt számára, mint saját fiaié. Büszke ember volt, aki alázattal viseltetett a paraszti és az idegen kultúrák iránt. A legkisebb részletekig meg akarta ismerni azokat, és beépíteni munkájába.

 

 

Időrendi tábla

CD melléklet

 

Felhasznált irodalom