„Philemon elment…”

 

 

Búcsú Aracsi Lászlótól, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának nyugalmazott főiskolai docensétől

 

Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló közösség, kedves kollégák!

 

Az utóbbi években sajnos már hiába vártuk hangversenyeinkre fürkésző tekintettel Aracsi László tanár úr jellegzetes alakját. Személyesen a koncerteken már nem találkozhattunk vele, nem lehetett jelen, mivel megrendült egészségi állapota ezt nem tette lehetővé. Korábban mindig szívesen látogatta a Fricsay és a Liszt teremben tartott zenei eseményeinket.

 

Szeretett korán érkezni kedves feleségével a hangversenyek előtt, hogy maradjon egy kis idő a kötetlen beszélgetésre is az egykori tanár társakkal, hallgatókkal. Minden érdekelte, ami az intézményben történt, legyen az oktatási, vagy személyes természetű dolog. Vezetői és tapasztalt pedagógusi mentalitása nem illant el nyugalomba vonulása után sem.

Mélyen belém vésődött, ahogyan teltek az évek, és jöttek újra és újra – együtt - ebbe a jó hangulatú, zsibongó világba, ahol az idő múlását leginkább az épület állapotának rohamos lepusztulása jelezte…

Ők kicsit lassabbak, óvatosabbak, megfontoltabbak lettek, de egymás mellől nem tágítva, szinte összeforrva, egymásba karolva vagy éppen egymás kezét fogva - jöttek - szinte a menetrendek pontosságát betartva.

Megrendítőnek nem, de meghatónak találom most is ezt a képet, amikor itt önök előtt felidézem.

 

Egy mai Philemon és Baucis alakjait véltem felfedezni bennük, így Kovács Margit világhírű szobrászunk akár róluk is mintázhatta volna egyik megejtő szépségű alkotását.

 

Philemon most elment, elindult utolsó útjára, de annyi szeretetet adott és hagyott hátra Baucisának, amely biztosan végig kíséri majd élete útján.

Ritkán érez az ember ilyen erős analógiát a mindennapok világában, amely szinte közvetlenül kelti életre az ősi mitikus emlékeket.

 

Tisztelt gyászoló közösség, kedves kollégák!

 

Ma gyakran ejtünk szót arról, hogy a tehetségnek milyen sokféle megjelenési formája létezik. A különböző tehetséggondozó programok nagymértékben segítenek is a speciális képességek kibontásában.  Van, aki a látás művészetében, van aki a hallás, a mozgás művészetében, vagy van, aki egy hangszeren, pl. a zongorajáték művészetének gyakorlásában jut előbbre társainál. A példákat hosszasan lehetne még sorolni…

 

De van, aki az öregedés művészetében ismer fel számos új dolgot és ad példát a fiatalabb generációknak. Ebben a tekintetben Aracsi László tanár úr és kedves felesége Ágica sokunknak mintát szolgáltattak. Segítettek megérteni a létezés csodáját, a mindennapok szépségét és az új nap új esélyeinek lehetőségét.

Aracsi László tanár úr szép, hosszú élete – az eddig elmondottak alapján is – teljes egésznek mondható. Hű társa és párja mellett egy nagy és boldog család édesapja, nagypapája és dédpapája lehetett. Családtagjai rajongva szerették ezt az önzetlen, jólelkű embert, aki mindent megtett az ő boldogságukért.

A magyar nyelv milyen szépen képes azt kifejezni, amikor valakire azt mondhatjuk, áldott jó ember volt. Tanár úr ezt a megnevezést méltán érdemelte ki és viseli természetesen a jövőben is.

 

Ez a tartalmas és szép, hosszú élet a hódmezővásárhelyi gyökerektől a Zeneakadémia csodaszép épületéig és hírneves képzéséig ívelt a tanulmányok alatt. Az ott szerzett alapos stúdiumokat tanárként gazdagon kamatoztatta Szegeden a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában, ahol évtizedekig tanított szolfézst és népzenét, voltaképpen olyan tárgyakat, amelyek a zenész-diákok tudásának elméleti megalapozását adják.

Magam is növendéke voltam, így mondhatom, hogy diákként nagy érdeklődéssel és élvezettel vettünk részt ezeken az órákon, mivel a Tanár úr - ellentétben néhány szolfézs tanárral - nem akarta sanyargatni, stesszelni és kedvét szegni sok ambiciózus hangszeres tehetségnek.

A Kodály- módszernek ő valóban a velejét adta: az emberformáló, nyitott lelkületű, jó fülű, zenét írni és olvasni jól tudó diákok típusát formálva. Remek ritmusgyakorlatokat készített, ill. improvizált, majd azok pontos visszaadását kérte tőlünk. Az ilyen órák természetes velejárója volt a szolmizálás is, amiben ő a virtuozitásával, például a Galántai táncok témájának bemutatásával igazi bajnoknak számított.

 

A népzene órákon nem csak az elemzés került a középpontba. Az őszinte, még romlatlan közegben született mini remekművek, a népdalok hiteles előadása volt igazán fontos. Ezeket az igazi kincseket nagyon alaposan kellett ismernünk, valamennyi versszakot fel kellett mondanunk. Mi ilyen módon töltekeztünk a tiszta forrásból, egy ízig-vérig nemes lelkületű, nagy-tudású tanártól.

 

A későbbi években kamarazenét is tanított, majd különböző kamarazenekarokat vezetett a Tanár úr nagy odaadással. A Konzervetórium és a Zeneművészeti Kar Vivaldi Kamarazenekarának fellépései mindig szép emlékeket hagytak hátra, ezekre jól esik visszaemlékezni most is, így pl. 2000-ben a Bach 250 perces jubileumi koncertre, ahol a Tisza Lajos krt. 79-81 apraja-nagyja szerepelt, vagy a nagyváradi és a temesvári szereplésekre, ahol mindig lehetőséget kaptak a legtehetségesebb hangszeres tanulók a zenekari kíséretes versenymű tételek megszólaltatására.

Elsőként utazott a Vivaldi Kamarazenekar Battonyára is, a frissen felavatott SOS Gyermekfaluba karácsonyi koncertre, a Jeunesses Musical szervezésében. A zenekari tagok nagy szeretettel készítették az ajándékcsomagokat a nevelőszülők és a kis árvák legnagyobb örömére. Tanár úr mindig nagy lelkesedéssel készült és dirigált. Karnagyi fellépéseire is sokan emlékezhetnek, különösen a Szegedi Általános Munkáskórus tagjai, akikkel hazai dobogókon kívül szép sikerrel szerepelt még Angliában, Bulgáriában és az egykori Jugoszlávia különböző városaiban.

 

A mintegy másfél évtizedes igazgatóhelyettesi időszakában nagy feladat hárult a Tanár úrra. Ekkor valójában a Tömörkény István Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola szakmai irányítója volt, felelőssége is igen jelentősnek mondható.

Fáradtságot nem ismerve, az egészségét nem kímélve, tiszteletet kiváltva látta el ezt az igen bonyolult és összetett tevékenységet.

 

 

Aracsi László, mint a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának nyugalmazott főiskolai docense 86 éves korában távozott örökre.  A Délmagyarország 2016. április 2.-i számában megjelent gyászhírhez kapcsolódó idézetet szó szerint szeretném felolvasni: „Isten gondoskodó  szeretete végig kíséri földi életünk minden napját, megváltó szeretete pedig örök élettel ajándékoz meg, mely felett nincs hatalma a halálnak.” Úgy vélem, hogy ennek szellemében ide kívánkozik még a Kodály Zoltán által is feldolgozott 150.Genfi zsoltár néhány verssora:

 

„Dicsérjétek az Urat!

Áldjátok ő szentvoltát!

Dicsérjétek őt kürtben

Ékes éneklésben, hegedűkben, lantokban

És hangos citerákban az Úrnak zengedezzetek!

Sípokban, orgonákban és más szép muzsikákban

Örvendjetek az Istennek!”

 

Tisztelt gyászoló család!

 

Kérem, engedjenek meg most nekem egy személyes gondolatot. A napokban kísértük utolsó útjára idősebbik bátyámat is. A róla készült, még derűt sugárzó fénykép alatt a következő mondat állt: „ Köszönöm, hogy utolsó utamon velem voltál.”

 

Ő orvos volt, Aracsi László művész- tanár, valójában mindketten embertársaik testi-lelki gyógyítói, nevelői, akik pályájukkal és hivatásukkal mindig önzetlenül segítettek másokon.

 

 

Mivel Tanár úr az utóbbi években szeretett verseket írni, melyeket ő nem tartott ugyan műalkotásoknak, mindössze pillanatnyi érzéseit tükröző ” rímes gondolatoknak”, ezekből szeretnék most elmondani egyet.

Így zárszóként Aracsi László saját gondolataival búcsúzom a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar vezetősége, oktatói, hallgatói és a magam nevében. 

 

Aracsi László

Utórezzenések

Úgy lepergett eddigi életem,

Mint őszi hulló levelek;

Tarka színekben.

 

Hosszú utat megtettem

Szárnyalva, szárnyaszegetten

A muzsika hatalmas tengerében.

 

Apró csodákat élhettem át

Megismertem a zene hatalmát

Megremegtette szívem érzésvilágát.

 

Varázsosan szép és szomorú hangjai

Eljutottak a szívemig,

s lelkem mélyéig.

 

 

 

Tisztelt Tanár úr! Drága Laci!

 

Isten veled, nyugodj békében!

 

 

Dr. Kerek Ferenc

a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának

egyetemi tanára

 

2016. április 8. (péntek) 11 óra

Újszegedi temető